Pirmas

NAUJIENA!


NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai

Druskininkai

Organizacijos
Sanatorijos
Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Komisija pripažino, jog Druskininkų vartotojams šilumos
  kainos buvo nustatytos su pažeidimais
   „Tai reiškia, kad meras kartu su savivaldybės administracija arba užsimerkia prie „Litesko“ daromus savikainos prirašymus, kas didina šilumos kainą, arba iš esmės nesuprato, kas tuose „Litesko“ pasiūlymuose yra prirašyta“, - sausio 27 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje pažymėjo opozicijos atstovas, liberalas dr. Juozas Šarkus, komentuodamas praėjusį mėnesį Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priimtą nutarimą „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“.

Nurodė pažeidimus

   Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, patikrinusi perskaičiuotas UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, sausio 20 d. priimtu nutarimu konstatavo, kad kainos nustatytos nesilaikant Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinto pagrindinio principo, t. y. šilumos kainos vartotojams turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis. „Perskaičiuojant UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias buvo neteisingai įvertintas pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimas, t. y. nustatytas ir faktiškai pagamintas bei realizuotas šilumos kiekis, investicijų grąžos pokytis, taip pat įtaka šilumos kainai dėl įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų, - teigiama Komisijos pranešime spaudai. - Druskininkų savivaldybė turi 30 kalendorinių dienų terminą Komisijos konstatuotiems pažeidimams pašalinti. To nepadarius, Šilumos ūkio įstatymas numato galimybę Komisijai vienašališku sprendimu nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias“.

Kaina sumažėjo po patikrinimo

   Druskininkų valdžia suskubo taisyti padėtį: klausimas dėl UAB „Litesko“ taikytinos naujos šilumos kainos Druskininkų vartotojams buvo pristatytas tepraėjus savaitei nuo Komisijos priimto nutarimo. Kaip sausio 27 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje minėjo administracijos ūkio skyriaus vyr.specialistas Mindaugas Jaskelevičius, savivaldybės taryba pernai rugpjūčio 30 d. sprendimu nustatė perskaičiuotas šilumos kainos dedamąsias UAB „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Tačiau jas išnagrinėjusi Valstybinė kainų ir energetikos komisija priėmė nutarimą, jog Druskininkų savivaldybės tarybos nustatytos šilumos kainos dedamosios neatitinka Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimų. Atsižvelgus į Komisijos pastabas, savivaldybės administracijos parengtame ir tarybai tvirtinti sausio 27 d. pateiktame naujo sprendimo projekte jau buvo matyti šilumos kainos mažėjimas. Lyginant su galiojančia 2017 m. sausio mėn. kaina, šilumos kaina gyventojams mažėja 0,43 ct/kWh arba 8 proc. 

Galimybės dar mažinti

   Dr.J.Šarkus sako, kad toks šilumos kainos mažėjimas - toli gražu ne riba, ir Druskininkų valdžia turi atkakliai siekti, kad ji kristų dar labiau. „Šilumos kaina mažėja nuo 5,48 iki 5,04 ct/kWh, tuo reikėtų lyg ir džiaugtis, tačiau pažiūrėjus į šilumos kainą Druskininkų savivaldybėje detaliau, matosi kai kas daugiau. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija savo nutarime sausio 20 d. konstatavo, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. priimti sprendimai grubiai pažeidė nustatytas metodikas. Buvo išvardinti 6 punktai bei pažymėta, kad tai yra savivaldybės tarybos problema. Komisija nurodė, kad buvo nesilaikyta reikalavimų, kaip kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į efektyvumo koeficientą, kaip apskaičiuojamas investicijų grąžos pokytis dėl įvykdytų ir įvestų į eksploataciją investicinių projektų per kalendorinius metus ir kt., - savivaldybės tarybos posėdyje minėjo dr.J.Šarkus. - Tai reiškia, kad meras kartu su savivaldybės administracija arba užsimerkia prie „Litesko“ daromus savikainos prirašymus, kas didina šilumos kainas, arba iš esmės nesuprato, kas tuose „Litesko“ pasiūlymuose yra prirašyta. Matyti, kad Druskininkų gyventojai vis tiek už tą prirašymą sumoka ir sumokės. Tame rugpjūčio 30 d. savivaldybės tarybos posėdyje dauguma patvirtino šilumos kainų dedamąsias. Tada apie nepagrįstus didelius prirašymus savikainoje mes kalbėjome, ir aš kalbėjau apie tai. Tuo labiau apie pusę metų mes dirbom su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, atradom apie kelis milijonus litų aiškiai prirašymų. Ir nors posėdyje priminiau tai, tarybos dauguma, kaip visada, liko kurčia. Už šį sprendimą mes, opozicija, nebalsavome“.

Kodėl nepilnai panaudojamas biokuras?

   Dr.J.Šarkus savivaldybės tarybos nariams siūlė ne klusniai kilnoti rankas, priimant sprendimus, bet labiau pasigilinti į Komisijos pateiktą medžiagą. „Analizuojant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos medžiagos lentelę „UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ sąnaudų arba pajamų dėl taikytų kuro įsigijimo ir suvartojimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumo ataskaita“, matosi, kad Druskininkuose yra didinamas dujų vartojimas – brangesnio kuro vartojimas, kada nepilnai panaudojamas biokuras, kurio kaina yra atitinkamai mažesnė, - akcentavo dr.J.Šarkus. - Netgi vasarą tas yra. Ir toks žongliravimas, kad pakelti kuro savikainą ir tuo pačiu padidinti šilumos kainas, yra akivaizdus. Tokių pavyzdžių yra daug, ir dabar, kai mes pradėjom analizuoti šitas komisijos lenteles, manyčiau, galima dar diskutuoti apie maždaug vieno milijono eurų prirašymus. Žiūrint į bendrą situaciją Lietuvoje, tai Vilniuje prirašymai apie 22 mln.eurų, dabar jau kalba eina apie 100 mln., tai lyginant procentaliai su Druskininkais, tai...“. „Laikas baigėsi“, - nespėjusį pabaigti sakinio, opozicijos atstovą nutraukė posėdžiui pirmininkavęs R.Malinauskas. Ūkio skyriaus vyr.specialistas M.Jaskelevičius J.Šarkui replikavo, kad jo kaltinimai nepagrįsti, nes savivaldybė esą su Komisija kartu gynė vartotojus.

„Druskonio“ inf.  Kaip užaukštintos šilumos kainos tuština druskininkiečių
  kišenes
Dr. Juozas ŠARKUS, 
savivaldybės tarybos narys, Liberalų sąjūdžio 
frakcijos taryboje vadovas


   Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) reikalavimu centralizuotai tiekiamos šilumos kainos Druskininkuose mažinamos nuo 5,48 ct/kwh iki 5,04 ct/kwh, tai yra 0,44 ct/kwh arba 8 proc. Ši komisija nustatė, kad meras R. Malinauskas kartu su Druskininkų savivaldybės tarybos dauguma dar 2016 m. rugpjūčio 30 d. priėmė sprendimą, kuriuo UAB “Litesko” filialo “Druskininkų šiluma” centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamosios nustatytos nesilaikant net 6-ių nustatytos metodikos reikalavimų. Taigi kainos buvo užaukštintos net 8 proc., ir druskininkiečiai visą šį šildymo sezoną iki šiol mokėjo už šilumą pagal neteisėtai užaukštintas kainas. Keisčiausia, kad ir toliau dar apie porą mėnesių druskininkiečiai pagal užaukštintas kainas didins šilumos tiekėjo pelnus, nes sumažintos šilumos kainos bus pradėtos taikyti tik š.m. kovo mėn. O kas gi vadovauja UAB “Litesko” filialui “Druskininkų šiluma”? Taigi R. Malinausko uolus bendražygis, savivaldybės tarybos narys R.Viniarskas. Taip šis tarybos narys uoliai “gina” druskininkiečių interesus, tuštindamas jų kišenes. Matyt, toks yra šio savivaldybės tarybos nario iškreiptas supratimas apie Tarybos nario pareigas ir atsakomybę. Kiekvienas savivaldybės tarybos narys prisiekia ”gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus”. Šiuo atveju daugumai Druskininkų bendruomenės narių gali kilti visiškai pagrįstas klausimas, ar tikrai p. A.Viniarskas laikosi Tarybos nario priesaikos?
   Bet grįžkime prie centralizuotai tiekiamos šilumos kainų. Klausimą apie UAB “Litesko” filialo “Druskininkų šiluma” įvairius neteisėtus prirašymus, didinančius savikainą ir tuo pačiu neteisėtai didinančius šilumos kainas, aš kartu su J. Kudarausku keliame jau seniai. Galų gale po daugelio mūsų straipsnių vietinėje ir respublikinėje žiniasklaidoje mes kreipėmės į VKEKK, kuriai pateikėme skaičiavimus, pagrindžiančius milijonines sumas neteisėtų prirašymų “Litesko” naudai. Tokiu būdu VKEKK, įvertinusi mūsų skaičiavimus, jau praėjusiais metais šilumos kainas ženkliai sumažino. Savivaldybės Tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. posėdyje, priimant Tarybos sprendimą dėl šilumos kainų dedamųjų, man teko vėl priminti, kad dar toli gražu nėra teisingų šilumos kainų Druskininkuose. Pažymėjau, kad kainos ir toliau lieka užaukštintos ir reikia dar kartą peržiūrėti “Litesko” skaičiavimus. Tačiau meras R. Malinauskas su savo savivaldybės Tarybos narių ištikimąja dauguma, kaip jau minėjau, visiškai į tai nereagavo ir vieningai užaukštintas šilumos kainas patvirtino.    Tačiau į tai greitai sureagavo VKEKK, nustačiusi net 7-is grubius šilumos kainų skaičiavimo pažeidimus Tarybos priimtame sprendime. Komisija pateikė savo skaičiavimus, kuriuose pagrindė šilumos kainų sumažinimą dar 8 proc. Tada R. Malinauskas su ištikimuoju A. Viniarsku bei savo Tarybos dauguma, kuri visada balsuoja taip, kaip jų “niekada neklystantis vadas” pasako, turėjo pakeisti ankstesnį sprendimą ir savivaldybės Tarybos posėdyje 2017 m. sausio 27 d. patvirtinti VKEKK paskaičiuotas šilumos kainas. Tačiau kiek per tokius R. Malinausko ir A. Viniarsko viražus druskininkiečiai permokėjo už šilumą, kiekvienas gali bent apytikriai pasiskaičiuoti pats. Siūlau pabandyti, sumos tikrai nemažos. Tą gali padaryti ir bendrovės, įmonės bei organizacijos, kurios naudoja centralizuotai tiekiamą šilumą. Nuostoliai už permokėtas šilumos tiekimo paslaugas tikriausia bus daug kam netikėtai tikrai nemenkos. 
   Tačiau čia dar toli gražu ne viskas šioje šilumos kainų pasiutpolkėje. Kartu su J. Kudarausku atlikus preliminarų jau sumažintų šilumos kainų vertinimą pagal UAB “Litesko” filialo “Druskininkų šiluma” pateiktus duomenis, mūsų nuomone, dar galima rasti milijoninių savikainos prirašymų. Dirbsime toliau, kad dar sumažinti šilumos kainas druskininkiečiams. Tačiau kyla klausimas, kodėl meras R. Malinauskas tokius prirašymus toleruoja. Mano nuomone, svarbiausias asmuo šioje užaukštintų šilumos kainų pasiutpolkėje kaip tik jis ir yra. Kiek matosi iš Tarybos daugumos narių elgesio savivaldybės komitetų ir Tarybos posėdžiuose, daugumai šis klausimas “dzin”, jie visiškai į šį klausimą nesigilina, kaip, beje, ir į kitus svarstomus klausimus. Tarybos dauguma veikia kaip automatinė balsavimo mašina pagal R. Malinausko užduotą programą. O jeigu savivaldybės administracijos ūkio skyriaus vyr. specialistas M. Jaskelevičius, kuruojantis šilumos kainų klausimą, jaučia R. Malinausko prielankumą A.Viniarsko vadovaujamai UAB “Litesko” filialo “Druskininkų šiluma”, tai ką jis vargšas gali padaryti, atsidūręs tarp kūjo ir priekalo? Taigi kodėl meras R. Malinauskas tokius prirašymus toleruoja? Gal čia taip vadinamų “otkatų” reikalai, asmeninis suinteresuotumas? Kaip tokį elgesį paaiškinti? Tuo labiau, kad R. Malinauskas prisistato kaip termofikacinės inžinerijos bakalauras, populiariai kalbant, šilumos specialistas. Suomiai sako, kad žmonių lėšų grobstymas – tai nesąmoninga neapykanta savo vaikams ir anūkams, o nekęsti savo vaikų ir anūkų gali tik moraliniai išsigimėliai. Suomiai įsitikinę, kad noras praturtėti kitų savo tautiečių sąskaita- tai neapykanta savo tautai. Taigi jau senai laikas druskininkiečiams praregėti ir atskirti pelus nuo grūdų. Tikiuosi, kad kituose rinkimuose druskininkiečiai tokių klaidų nebedarys. 
   Kokių kardinalių priemonių reikėtų artimiausiu metu imtis, pažabojant UAB “Litesko” filialo “Druskininkų šiluma” siekius neteisėtai didinti pelnus ir taip lobti druskininkiečių sąskaita? Siūlau šias priemones:
   * Kaip reikiant patikrinti “Litesko” šilumos kainų skaičiavimus už praėjusius 5-7 metus Druskininkų savivaldybėje, kaip buvo padaryta Vilniuje. Ten išaiškėjo prirašymai apie 23 milijonus eur, o dar toliau analizuojant ši suma padidėjo iki 100 milijonų eur. Tos neteisėtai prirašytos šilumos kainų sumos bus grąžintos gyventojams per šilumos kainų mažinimą. Mano nuomone, tokius pačius prirašymus mes atrastume ir Druskininkuose, tik bendra prirašymų suma būtų mažesnė negu Vilniuje, nes teikiamos šilumos kiekiai yra žymiai mažesni. Paėmus proporcingai pagal gyventojų skaičių Vilniuje ir Druskininkuose, tokie prirašymai pas mus galėtų būti apie 3-5 milijonai eur, kuriuos reikėtų grąžinti šilumos vartotojams. 
   * Vis daugėja savivaldybių, kurios nutraukia nuomos sutartis su “Litesko” ir pasiima šilumos ūkius savo žinion. Aš ir mano kolegos, priklausantys savivaldybės tarybos mažumai (opozicijai), dar praėjusioje savivaldybės tarybos kadencijoje kėlėme klausimą apie Druskininkų šilumos ūkio perėmimą – grąžinimą savivaldybės dispozicijai. Aukščiau pateikti duomenys apie “Litesko” veiklą Druskininkuose leidžia daryti išvadą, kad tenkinant Druskininkų bendruomenės viešąjį interesą, šilumos ūkio grąžinimas tikrajam šeimininkui – savivaldybei yra kaip niekad aktualus.

 

  Druskininkiečių mėnuo
SAUSIS 

   Druskininkuose susituokė 8 poros. Vyriausias vedęs vyras buvo 47 metų, vyriausia ištekėjusi moteris – 40 metų. Jauniausiam vedusiam vyrui buvo 27 metai, jauniausia nuotaka - 23 metų. Pirmą kartą susituokė 4 vyrai ir 8 moterys, 4-iems vyrams tai buvo 2-oji santuoka.
   Išsituokė 5 poros. Vyriausias išsiskyręs vyras - 71-erių, vyriausiai išsiskyrusiai - 54 metai. Jauniausias išsiskyręs vyras buvo 27 metų, jauniausia išsiskyrusi moteris – 28 metų. Po vieną nepilnametį vaiką augino 4-ios šeimos. Ilgiausiai santuoka truko 11 metų, trumpiausiai – 4-erius.
   Įregistruoti 22 naujagimiai: 14 berniukų ir 8 mergaitės. 1-ojo vaiko susilaukė 12 porų, 2-ojo – 8 poros, 2 poros susilaukė 3-iosios atžalos. Vyriausiam tėvui - 43 metai, vyriausiajai motinai – 39 metai, jauniausiam tėvui – 22 metai, jauniausiai motinai – 21-eri. Berniukams suteikti vardai: Filip, Aliaksandr, Enzo Gerardas, Idris Sebastian, Domantas, 2 Domai, Matas, Oliver, Simonas, 2 Kasparai, Valentinas, Roman. Mergaitėms suteikti vardai: Amelija, Darya, Fausta, Arielė, Ariana, Austėja, Simona, Fabija.
   Mirė 25 žmonės: 16 vyrų ir 9 moterys. Druskininkų mieste – 13 (8 vyrai, 5 moterys), Viečiūnų seniūnijoje – 2 (po 1 vyrą ir moterį), Leipalingio seniūnijoje – 5 (4 vyrai, 1 moteris), kitose savivaldybėse – 5. Vyriausiam velioniui buvo 86-eri, vyriausiai velionei – 95-eri metai. Jauniausiam mirusiam vyrui buvo 38 metai, jauniausiai velionei – 64 metai. 

Paruošta pagal Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus duomenis

 

  Trintis nedidelėje atkarpoje
   “Esu druskininkietis, važinėjantis dviračiu tiek vasarą, tiek žiemą. Dažnai tenka minti dviračio pedalus nuo Ateities gatvės link miesto centro miško takais, kurie žiemą yra valomi. Tačiau važiuojant dviračiu nuo „Dangaus skliauto“ link Draugystės sanatorijos, kur išsiskiria pėsčiųjų ir dviračių takai, jau keletą žiemų tevaloma tik pėsčiųjų dalis. Iki pat „Kolonados“ korpuso dviračių tako atkarpa jau keletą metų nevaloma nuo sniego. Tai dviratininkams sukelia daug problemų, nes pažeidžiant nustatytą tvarką ir važiuojant pėsčiųjų taku tenka nuolatos spausti skambutį, kad praeiviai praleistų, arba nulipti nuo dviračio, kai pastarieji eina grupelėmis ar veža savo vaikus vežimėliuose. Pėstieji dažnai būna nepatenkinti, kad važiuoji dviračiu pėsčiųjų taku, baksnoja pirštu į automobilių važiuojamąją gatvės dalį – neva ten privalu žiemą dviratį minti. Kam reikalinga tokia dviratininkų ir pėsčiųjų trintis tokioje mažoje atkarpoje? Negi taip sudėtinga ją nuvalyti nuo sniego?“- parašė „Druskoniui“ druskininkietis M.L. 

„Druskonio“ inf. 

 

  Atspėkite mįslę: kas projektuoja namą, neturėdamas 
  pinigų jo statybai?
   Praėjusią savaitę savivaldybės administracija išplatino skambų pranešimą apie pasirašytą naujųjų kultūros rūmų techninio projekto rengimo sutartį su UAB „Uostamiesčio projektas“. Tokia naujiena nustebino savivaldybės tarybos narį Vilių Semešką. „O už kokias lėšas ruošiamasi tuos rūmus statyti? Kokį jie ten susimąstę kultūros centrą – už 15 mln. eurų? Naujoji Malinausko svajonė juk iki šiol neįtraukta į valstybinės svarbos objektų sąrašą, pinigai jam neskirti. Tai koks tikslas mesti pinigus projektui, jeigu nežinia, kiek bus skirta ir kada bus skirta?“, - sako savivaldybės tarybos opozicijos atstovas.

  Anot savivaldybės pranešimo, projektavimo darbai bus vykdomi dviem etapais: pirmasis numato projektinių pasiūlymų parengimą, antrajame etape bus parengtas buvusios sanatorijos „Nemunas“ pastatų T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7 rekonstravimo į Druskininkų kultūros centrą techninis projektas, kurio pagrindu bus gaunamas statybą leidžiantis dokumentas. 
   Nors valdžios informacijoje nei žodžiu neužsimenama apie lėšų šaltinį, t.y. iš kokių pinigų bus statomi kultūros rūmai bei kada ir kas tas lėšas ketina skirti, pranešime apstu pažadų, jog „per šiuos metus parengus techninį projektą, statybos darbai preliminariai galėtų būti atlikti per 2018-2019 metus, bendra projekto vertė – apie 15 mln. eurų, į šią sumą įeina ir techninio projekto parengimas, ir moderni kultūros centrui reikalinga įranga, ir statybos darbai. Minėtą objektą planuojama įtraukti į valstybei svarbių objektų sąrašą bei skirti dalį projektui reikalingų lėšų iš valstybės biudžeto bei ES fondų“. 
   Geltonųjų rūmų mėgstama retorika „galėtų būti“, „planuojama įtraukti“ ir pan. V.Semeškai kelia juoką: „Norint planuoti, reikia turėti už ką. Man tokie viešųjų ryšių pasirodymai primena būrimą iš tirščių ir oro pilių statymą“. 
   „Savivaldybės taryboje klausimo apie naujų kultūros rūmų techninio projekto rengimo sutartį nesvarstėme, nepriėmėme jokių sprendimų. Reiškia, vėlgi kažkas vienašališkai nusprendė jau pradėti projektavimo darbus, nors nėra nei finansavimo, nei tas projektas patvirtintas Vyriausybėje kaip valstybinės svarbos objektas. Nėra tam numatyta ir ES lėšų, - sako V.Semeška. - 2017 metų biudžetas, panašu, bus įtemptas, todėl toks projektas gali tiek moraliai, tiek visaip kitaip pasenti, nes nėra finansavimo. Aš gi nepradedu projektuoti namo, nemetu tūkstančių eurų į projektą, jeigu aš nežinau, ar turėsiu pinigų tam namui statyti. Natūralu, kiekvienas protingas žmogus būtent taip ir elgiasi: eina pas architektą tada, kai žino tiksliai, jog turės pinigų visam namui. Koks tikslas svaigti apie pilį ir užsakinėti jos brėžinius, jei kišenėje vėjai švilpia? Kaip galima projektuoti, nežinant, kiek bus konkrečiai gauta pinigų? Jie čia kalba apie planus statyti 15 mln. eurų vertės kultūros centrą, o jei gaus tik 9 mln. eurų? Už tiek, beje, pasistatė Palanga – ir dvigubai daugiau vietų turinčią kultūros salę, nei planuoja Malinauskas. Tada ką - tektų vėl koreguoti projektą, perdarinėti kitaip? Mano manymu, pradėti projektavimą – tai yra grynai viešųjų ryšių akcija, parodant visuomenei, kad kažkas vyksta. Nes pastaruoju metu viešojoje erdvėje susidariusi nuomonė, kad Druskininkų valdžia dabar labai užsiėmusi Vijūnėlės dvaro, t.y. privataus intereso, gynyba. Manau, Vyriausybė turi kitokių prioritetų nei statyti dar vieną gigantomanišką objektą mažame kurorte. Kultūros centras Druskininkuose pavėluotas 10 metų ar daugiau. Jau seniai turėjom ir galėjom tai daryti. Nereikėjo „Maximos“ daryti iš buvusio kino-kultūros centro „Aidas“, būtume turėję puikų kultūros centrą, kurio modernizavimui seniai galėjome gauti finansavimą, kaip tai padarė buvusius kultūros namus rekonstravę Lietuvos miestai. Tai - valdymo klaidų pasekmė“. 

„Druskonio“ inf. 

 

  Ekstremalaus sporto mėgėjai lipo į ledo sieną

                                                        Eglės Šiškauskienės nuotr.

   Vasario 4 d. Druskininkuose praūžusio „LTeam“ olimpinio žiemos festivalio metu didelio dėmesio sulaukė ekstremalios laipiojimo ledu varžybos „Ledo Kirtis 2017“. Prie „Snow“ arenoje įrengtos ledo sienos varžybos pritraukė būrį iššūkių nebijančių žiemos sporto aistruolių, po aršios kovos paaiškėjo, kurie iš jų šįmet verti prisistatyti geriausiais. Lietuvos alpinizmo asociacijos ir „Montis Magia“ klubo organizuojamos ekstremalios laipiojimo ledu varžybos „Ledo Kirtis“ Lietuvoje surengtos antrą kartą. Pernai sukėlusios ažiotažą, ne ką mažesnio ekstremalaus sporto aistruolių dėmesio jos sulaukė ir šįmet.
   Varžybų dalyviai, kurių buvo arti 100, Druskininkų „Snow“ arenoje susitiko prie ledinės sienos ir, naudodamiesi specialia kopimui ledu naudojama įranga, kopė į ją siekdami geriausio rezultato. 
   Iš anksto užsiregistravę dalyviai varžėsi dviejų tipų trasose: greito lipimo ir techniškai sudėtingo lipimo. Abi rungtys susidėjo iš kelių etapų: pradinio, pusfinalio ir finalo. Varžybų „Ledo Kirtis 2017“ metu jėgas lipant ledo siena galėjo išmėginti ir norą pareiškę žiūrovai.
   Greitojo lipimo rungtyje į pusfinalį pateko 8 sportininkai, 4 greičiausieji susikovė mažajame finale. Du mažojo finalo nugalėtojai susikovė didžiajame finale, kur ir paaiškėjo, kad geriausiu iš geriausių šįmet yra Arūnas Kamandulis iš Vilniaus. 
Tuo tarpu techniškai sudėtingo lipimo rungtyje 6 geriausiai pirminiame etape pasirodę sportininkai iškart susirungė finale. Į finalą pateko net 3 Latvijos atstovai. Abiejų rungčių nugalėtojai apdovanoti LTOK, „Audimo“ ir „Snow Arenos“ įsteigtais prizais.

„Druskonio“ inf.

 

  Šilumos kainos skaičiavimais domėkimės rimčiau


Juozas Kudarauskas

   Pertvarkant savivaldybės šilumos ūkį padaryta išties nemažai, tačiau ar viskas čia gerai, ar įgyvendinta vartotojų teisė gauti šilumą mažiausiomis kainomis? Nuo 2010 m. buvo ne kartą keliamas klausimas dėl šilumos kainų ir kruopštesnio sprendimų šiuo klausimu rengimo, tačiau valdančios daugumos valia vartotojai iš esmės neturėjo galimybės mokėti už šilumą kaina, pagrįsta mažiausiomis sąnaudomis. 

Dar vienas fiasko

   UAB “Litesko” 2016 m. liepos 14 d. raštu Nr.1.21-600 kreipėsi į savivaldybės administraciją ir valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (toliau Komisija) dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų perskaičiavimo. Savivaldybės taryba sprendimą priėmė 2016 m. rugpjūčio 30 d. posėdyje. Sprendimo projektui parengti laiko buvo pakankamai. Susipažinimui tarybos nariai gavo: sprendimo projektą su perskaičiavimo rezultatais, aiškinamąjį raštą ir antikorupcinio vertinimo pažymą. Keturių puslapių antikorupcinio vertinimo pažyma neužpildyta. Galima būtų manyti, kad tas darbas paliktas savivaldybės tarybos nariams, tačiau pabaigoje nurodytos administracijos darbuotojų pavardės. Aiškinamajame rašte tvirtinama, kad teigiamos ir neigiamos pasekmės nenumatomos, teikiamas projektas įtakos korupcijai neturės, galimybės sudaryti prielaidas korupcijai nėra, su visuomene konsultuojamasi, sprendimo projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje. Kainos skaičiavimus pagrindžiančių duomenų tarybos nariams nepateikta.Visuomenei taip pat. Kai pateikiama taip, nagrinėjimui lieka klausimas apie kainos didėjimą ar mažėjimą. Sprendimas buvo priimtas pilno pasitikėjimo pagrindu. Beje, visišką ir be išlygų pasitikėjimą specialistais propaguoja ir valdžios laikraštis.
   Gerbiamas skaitytojau, ar esate kada nors bandęs konsultuotis bet kurio sprendimo projekto klausimais ir buvote išgirstas? Jeigu taip, pasidalinkite savo patirtimi. 
   Komisija savo nuomonę paskelbė 2016 m. gruodžio 26 d. Komisijos nutarimo projektui pagrįsti specialistas pateikė 14 puslapių pažymą ir skaičiavimo lentelių priedą. Matome nepalyginamai geresnį skaičiavimų pagrindimą. Pažymoje pabrėžiama, kad savivaldybės specialistai nesilaikė metodikos reikalavimų (6 pastabos), tame tarpe dėl nepadengtų sąnaudų kurui (gautų pajamų ir sąnaudų neatitikimo) vertinimo. Pažymima, kad savivaldybė nepateikė šių skaičiavimų pagrindimo. Projektas, panašiai kaip ir 2014 metais, gražintas tarybai pakartotinam svarstymui.

Dovanėlės “Litesko”

   Visą komisijos specialistų paruoštą medžiagą galima rasti komisijos tinklalapio posėdžių lange, atidarius 2017.01.03 arba 2017.01.19 posėdžių darbotvarkes. Kuro sąnaudos sudaro didžiausią dalį šilumos kainoje, todėl šį kartą bandau atkreipti dėmesį į nepadengtų kuro sąnaudų skaičiavimą, patalpintą lentelėje komisijos pažymos prieduose. Dėl didokos apimties skaitytojų dėmesiui pateikiu tik lentelės fragmentą (žr. viršuje). 
Pradine šio skaičiavimo dalimi turėtų būti sąnaudų pripažinimo procedūra. 
   Nusistovėjusioje praktikoje komisijos specialistai tikrina kuro kainas, tačiau ne mažiau svarbu vertinti ir sunaudoto šilumos gamybai kuro kiekius. Tuo tarpu sunaudoti šilumos gamybai kuro kiekiai pripažįstami taip, kaip juos pateikia šilumos tiekėjas. Vertinant kuro sąnaudas turėtų kilti klausimas, kodėl 2014 m. spalio- gruodžio mėnesiais šilumos gamybai buvo vartojamos gamtinės dujos, kai nepakankamai apkrautas biokuro katilas, kuris per mėnesį (žr. 2015 m. sausį), esant normaliam apkrovimui, sunaudoja apie 750 tne biokuro. Biokuro katilo galimybės nurodytais mėnesiais išnaudotos nepilnai. Šioje dalyje šilumos tiekėjas galėjo sutaupyti apie 250 tūkst.eur. Galbūt šilumos tiekėjas užsisakė per daug gamtinių dujų ir jas sunaudojo, nenorėdamas sulaukti sankcijų. Tačiau tai jo problemos, kurios, skaičiuojant taip kaip priimta, sukraunamos vartotojams.
Komisijos specialistų toliau vykdomuose skaičiavimuose faktiškai sunaudoto kuro kiekiai kiekvieną mėnesį perskaičiuojami į bazines kuro proporcijas. Perskaičiavimo pasekmėje atskiros kuro rūšys perkeliamos iš mėnesio į mėnesį, kur visai kitokie kuro rūšių kiekiai ir kainos. Galima matyti, kad perskaičiuotas metinis gamtinių dujų kiekis yra didesnis už faktinį, o biokuro - atvirkščiai. Vasaros mėnesiais atsiranda gamtinių dujų kuro dedamoji, net jei dujos nebuvo naudojamos. Po tokio kuro struktūros koregavimo skaičiuojama šio mišinio vieneto kaina, kuri po to lyginama su kuro vieneto kaina šilumos tarife ir pagal kainų skirtumą kiekvienam mėnesiui suskaičiuojamas pajamų ir sąnaudų skirtumas. Skaičiavimas neprastas, nepaprastas ir jo aiškinimas, tačiau sunku čia įžvelgti būtinų sąnaudų ir pajamų skirtumą.
   Visiems turėtų būti suprantama, kad pajamas šilumos tiekėjas gauna per realizuotą produkciją. Todėl ir pajamas kuro įsigijimui reikėtų skaičiuoti per pagamintos šilumos kiekį šilumos gamybos verslo vienetui arba per realizuotą šilumą šilumos perdavimo verslo vienetui. Tai paprastesnis, aiškesnis ir suprantamesnis skaičiavimas, juolab kuro kaina pagamintos šilumos vienete turėtų būti kontroliuojama tiek savivaldybės, tiek ir komisijos specialistų. Net ir atsitikus klaidai, vartotojų arba šilumos tiekėjo praradimai arba gautos perteklinės pajamos būtų įvertinti. Tenka apgailestauti, kad pamokymų nestokojantys mūsų specialistai taip neskaičiuoja arba apsimeta problemos nematantys.
Skaičiuojant bet kurio variantu gaunama, kad šilumos tiekėjo pajamos kuro įsigijimui ne mažiau kaip 666 tūkst. eur viršijo patirtas sąnaudas. Savivaldybės taryba pritarė 462 tūkst. eur sumai. Tinkamai atlikus kuro sąnaudų pripažinimą ir suskaičiavus gautas pajamas, šilumos kainų sumažinimui būtų rasta antra tiek. Šilumos tiekėjas vienu skaičiavimu gavo dvi dovanėles.

Mūsų interesus ginti patikima VKEKK

   Ne tik smalsumui patenkinti kreipiausi su prašymu pateikti savivaldybės specialistų atliktą nepadengtų kuro sąnaudų (papildomai gautų pajamų) skaičiavimo dokumento kopiją. Savivaldybės administracijos direktorės atsakyme gavau pasiūlymą palaukti, kol šilumos kainos skaičiavimus patikrins Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir savo nutarimą paskelbs viešai. Kai valstybinė komisija paviešina parengtą projektą, lieka labai ribotas laikas ką nors pakreipti kitaip. Praktiškai jau nebekeičiama, juo labiau komisijai priėmus sprendimą. Savivaldybės skaičiavimus pagrindžiantis dokumentas nepateiktas ir komisijai.
   Jau dveji metai, kaip UAB “Litesko” vėluoja paviešinti sąnaudų ataskaitas. 2014 metų ataskaita paviešinta tik 2016 m. Panašiai vėluota ir su 2015 metų ataskaita. 2016 m. gruodžio 15 d. posėdyje komisija pagrasino UAB “Litesko” sankcijomis dėl reikalingos veiklos reguliavimui vykdyti savalaikio nepateikimo.
Savivaldybės tarybos 2016.08.30 ir 2017.01.27 svarstytam kainų perskaičiavimui naudotos bazinės kainos galiojimas baigėsi 2016 m. gruodžio pabaigoje. Naujos bazinės kainos projektas nepateiktas laiku. 2017 m. vasario 2 d. nutarimu komisija įpareigojo UAB “Litesko” filialą “Druskininkų šiluma” per 10 darbo dienų pateikti naujos bazinės kainos projektą, o to nepadarius, pagrasino sankcijomis. Kad taip elgtųsi ir savivaldybė. Galbūt iškilo reikmė papildyti šilumos ūkio nuomos sutartį ir numatyti sankcijas už ūkinės veiklos aplaidų vykdymą.
   Žinant apie artėjantį PVM lengvatos naikinimą, ir šilumos vartotojai turėtų daugiau domėtis šilumos ūkio reikalais. Šilumos kaina įtakoja ne vien šeimos biudžetą, tačiau ir darbdavių galimybes, savivaldybės biudžeto lėšas. Įvertinkim galimą situaciją: jei savivaldybės specialistai pasitiki UAB “Litesko”, savivaldybės tarybos valdančioji dauguma - specialistais ir “Litesko” darbuotoju bei kolega valdančioje daugumoje, komisijos specialistai pasitiki visais aukščiau paminėtais, ir toliau ilgai turėsim tai, ką turim. Vien aprašyto klausimo sutvarkymas leistų sumažinti šilumos kainą papildomai ne mažiau 0,4 ct/kWh, lyginant su tarybos sprendimais. 
   Valdantieji turėtų susirūpinti ir veiklos šilumos ūkyje viešinimu. UAB “Litesko” tapo lyg ir nepajėgi laiku pateikti ir paviešinti informaciją. Nepakenktų ir “Litesko” teikiamų šilumos kainų projektų viešinimas. UAB “Druskininkų šilumos tinklai” tinklalapis visiškai nuskurdintas, lyginant su kitų savivaldybių įmonėmis.

PaieškaKoks vietovardis Jums tinkamiausias ?
Vieciūnai
Viečiūnai


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.