Pirmas

NAUJIENA!


NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Renginiai
Skelbimai

Druskininkai

Sanatorijos
Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>



  Menininko viešieji darbai vaikų lopšelyje darželyje 

Sieninė tapyba lietuviškų pasakų motyvais “Žibutės” koridoriuje


Spalvinga ir nuotaikinga 14-os vagonėlių traukinuko su visų grupių pavadinimų simboliais freska ant scenos pakylos šonų vaikų lopšelio darželio “Žibutė” kieme


“Obuoliukų” grupės siena


Gerardas Raitas Šatūnas dailės plenere Preiloje

   Pastarosiomis trejomis vasaromis Druskininkų vaikų lopšelio darželio „Žibutė“ (Vytauto g. 24) patalpų interjerai bei scenos pakyla kieme atsinaujino sienine tapyba. Tai žinomo druskininkiečio dailininko Gerardo Raito Šatūno kūryba, atlikta fasadiniais dažais. Tokiu būdu 51-erių metų dailininkas atidirbo viešuosius darbus už socialinę pašalpą. Sienų freskos interjeruose bei kieme – pačios vaikų lopšelio darželio vadovybės iniciatyva ir pasirinkimas. Per ankstesnės vasaros 18 dienų „Žibutės“ koridoriuje pagal G.R.Šatūno eskizą, suderintą su vaikų darželio lopšelio vadovybe, šalia mūsiškos augmenijos susibūrė lietuviškų pasakų gyvūnijos personažai, pateikti itin originaliai ir įtaigiai. Praėjusią vasarą, remontuojant patalpas, „Obuoliukų“ grupės sieną G.R.Šatūnas ištapė piešiniu šių vaisių tema. Tuo tarpu per šios vasaros 18 dienų „Žibutės“ kieme, ant išbetonuotos pakylos sienelės, buvusios freskos vietoje dailininkas fasadiniais dažais „išrikiavo“ spalvingą ir nuotaikingą 14-os vagonėlių traukinuką su visų grupių pavadinimų simboliais – „Nykštukas“, „Drugelis“, „Boružėlė“, „Aguonėlė“, “Naminukas“ ir kiti. „ Šias freskas atlikti man nebuvo viešųjų darbų prievolė, o kūryba ir savotiškas indėlis į vietinės bendruomenės kultūrą,“ – atsako G.R.Šatūnas į klausimą, kuo jo kūrybinei patirčiai svarbi sienų tapyba vaikų lopšelyje darželyje „Žibutė“. 
   Vaikų lopšelio darželio „Žibutė“ direktorės pavaduotoja Zita Valentukonytė pastebinti, jog dailininko G.R. Šatūno sieninės tapybos išmonė patinkanti tiek vaikams, tiek jų tėvams, tiek lopšelio darželio svečiams bei darbuotojams. Į pastarųjų norus ir pageidavimus dailininkas atsižvelgė, derindamas savo siužetų eskizus. Tarkim, piešinio idėja sceną apjuosti traukinuku su visų vaikų lopšelio darželio grupių simboliniais vagonėliais pirmiausia kilo vienai „Žibutės“ auklėtojai. Ši mintis patiko ir vaikų lopšelio darželio vadovėms. Dailininkui beliko šia tema paimprovizuoti bei ją profesionaliai išpildyti. Tad šiais metais vaikų lopšelio darželio šventės jau vyko ant žaismingos ir spalvingos scenos, kur vaikams pasirodyti kyla didesni norai. Pasak Z.Valentukonytės, sieninė freska lietuviškų pasakų motyvais tapusi savotiška mokymo priemone supažindinant vaikus su nutapyta gyvūnija ir augalija, detalėmis. Ir patys vaikai stoviniuoja prie freskos bei smalsauja, kas ten nupiešta. Direktoriaus pavaduotoja neabejojanti, kad vėl sumanius praturtinti vaikų lopšelio darželio interjerus ar fasadus sienine tapyba, be abejo, jų autoriumi pasirinks G.R. Šatūną, kurio darbai patinka visiems, be išimties. 
   „Druskonio“ skaitytojams dailininko G.R.Šatūno pristatinėti veikiausiai nebūtina, nes gimtuosiuose Druskininkuose savo kūrybą eksponuojantis palyginti dažnai. Prieš trejus metus, kai po 12 gyvenimo metų Olandijoje sugrįžo namo, surengė bendrą savo grafikos ir tėčio architekto, taipogi Gerardo Šatūno meninės fotografijos parodą. Būtent abu Gerardai Šatūnai sukūrę Lietuvos globėjo šv. Kazimiero ir palaimintojo Jurgio Matulaičio atvaizdus Druskininkų bažnyčiai. Gerardas jaunesnysis dirbęs su dėde, žinomu vitražistu Konstantinu Šatūnu, juolab druskininkietis Talino dailės institute įgijęs stiklo meninio apdirbimo specialybę. G.R.Šatūnas sukūręs vitražus Vilniaus policijos akademijoje, Lazdijų savivaldybėje, Kybartų evangelikų bažnyčioje, privačiose valdose bei kitose šalyse, Belgijoje, Danijoje, Švedijoje, kur gyvenęs. Na, o 12 gyvenimo metų Olandijos uostamiestyje Roterdame talpūs ne tik spalvoto stiklo saviraiška, bet ir grafikos, tapybos bei fotografijos parodomis. Įvairiapusę menininko patirtį savo kūrybos parodomis prieš trejus metus perkėlė Lietuvon. Gerardo Raito šios vasaros kūrybinis įdirbis susijęs su sienine tapyba ant pasirodymų pakylos vaikų lopšelyje darželyje „Žibutė“ bei naujų motyvų paieškomis Dzūkijos autentiškos gamtos plenere, kur savaitę praleido su bičiuliu dailininku Darium Joneika. Trys draugai Darius, Gerardas Raitas ir jo šuo Skinkis, nelaukdami rėmėjų malonės, susimetė mantą į nuosavą autobusiuką, idant pabuvotų mūsų krašto mažiau lankytinose vietose. Šių metų kūrybinį sezoną G.R.Šatūnas ketina užbaigti savo retrospektyvinės parodos atidarymu Vilniuje, Užsienio reikalų ministerijoje. 

„Druskonio“ inf. 

 

 Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu 
   Liepos 17 d. prasidedantis Lietuvos muzikų rėmimo fondo ir Druskininkų savivaldybės rengiamas tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ šiemet jau 14-asis. Jis rengiamas svarbių kultūrinių sukakčių fone, todėl jo renginiuose ras ryškų atgarsį 130-osios Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės, 100-osios fleitininko ir dirigento Liudviko Survilos ir kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno, 120-osios kompozitoriaus, dirigento Kazimiero Viktoro Banaičio gimimo metinės. 
   Festivalis pakvies į 50 įvairių renginių, pristatysiančių įvairialypę Didžiojo Lietuvos menininko kūrybą. Jame dalyvaus per 200 Lietuvos meno meistrų ir talentingų jaunųjų menininkų, užsienio atlikėjų iš 10-ies šalių.Koncertuose skambės kamerinė, chorinė, fortepijono, vargonų ir, žinoma, smuiko, o kiekvieną liepos- rugpjūčio mėnesio sekmadienį Druskininkų bažnyčioje – sakralinė muzika. 
   Festivalio programoje dalyvaus žinomi ir žymūs atlikėjai: vokalo meistrai V. Prudnikovas, V. Juozapaitis, J. Stupnianek, jau La Skalos (Italija) teatro scenoje dainuojantis M. Sedlevičius, D. Staponkus ir jo jaunieji ugdytiniai, nuolatinis festivalio svečias „Čiurlionio kvartetas“, pianistai R. Zubovas, R. Lozinskis (Škotija), M. Massicotte (JAV), A.Vasiliauskas, A. Vizbaras, P. Andersson, vargonininkai K. Juodelytė (Vokietija), R. Lamsodis (Norvegija), G. Kviklys, J. Landsbergytė, V. Survilaitė, Ž. Survilaitė, J. Barkauskaitė, Drezdeno simfoninio orkestro koncertmeisterė, smuikininkė D. Stulgytė-Richter (Vokietija), jaunosios smuikininkės G. Sližytė (Prancūzija), Ye-Joo Agnes Lee (Pietų Korėja), B. Valiukevičiūtė (JAV), instrumentinės muzikos atlikėjai P. Syrrist-Gelgota (altas, vokalas, Norvegija), V. Gurstis (fleita, Vokietija), R. Beinaris (obojus), A. Barzinskas (trimitas), V. M. Zabrodaitė (fleita) ir kt.
   Vyks turiningos literatūrinės-muzikinės popietės. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje rengiamame susitikime su akademike profesore V. Daujotyte, dalyvaujant meno filosofei daktarei N. Gaidauskienei ir daktarei E. Kačkutei, bus pristatyta monografija „Sofija“. Jaunimą, ir ne tik, kvies edukaciniai renginiai „Girios aide“ ir Liškiavoje.
   Veiks Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatų - garsaus skulptoriaus L. Striogos ir fotomenininko S. Žvirgždo bei druskininkiečio dailininko A. Šuliausko, taip pat Druskininkų moksleivių dailės konkurso čiurlioniškąja tema nugalėtojų darbų parodos.
   Liepos 24-31 d. bus surengta tradicinė M.K. Čiurlionio studijų savaitė, Smuiko muzikos šventė ir Smuikininkų meistriškumo mokykla.
   Turtinga programa, dalyvaujant garsiems atlikėjams ir meno kolektyvams, išsiskirs festivalio Pradžios šventė (liepos 17 d.) ir festivalį vainikuojanti Pabaigos šventė (rugsėjo 22 d.).
Malonu, kad festivalio programoje dalyvaus žinomi Druskininkų kultūros ir meno, M. K. Čiurlionio kūrybos puoselėtojai ir skleidėjai: A. Nedzelskis, V. Mažrimienė, G. Dumčius, edukacinių - kultūrinių projektų čiurlioniškąja tema rengėjai - R. Viniarskaitė, L. Černiauskienė, O Akstinaitė, A. Česnulevičienė, taip pat Druskininkų meno kolektyvai: mišrus choras „Druskininkai“(vad. I. Vagnoriūtė), Kultūros centro folkloro muzikos kolektyvas „Stadalėlė“(vad. L. Balčiūnienė ),LPS Druskininkų miesto bendrijos „Bočiai“ moterų vokalinis ansamblis „Druskelė“(meno vad. N. Vindbergienė), muzikos studijos „Mikutis“ išilginių fleitų konsortas (vad. J.Mikolainis), Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos ugdytiniai K. Megelinskas, R. Planutis.
   Maloniai kviečiame druskininkiečius ir kurorto svečius į vasaros profesionaliojo meno šventę – tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“ koncertus ir renginius.

FESTIVALIO PRADŽIOS RENGINIAI

   Liepos 17 d., sekmadienį, 16 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M. K.Čiurlionio g. 35. Renginių globėja muziejaus vadovė Vida Mažrimienė.
   Festivalio atidarymas. Kviečiami dalyvauti Druskininkų savivaldybės vadovai, tarybos nariai, ministerijų ir respublikinių organizacijų svečiai.
   Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės Liucijos Stulgienės įžangos žodis. Druskininkų savivaldybės vadovų, LR Seimo atstovų ir kitų svečių sveikinimai. Mišrus choras „Druskininkai“. Vadovė Inga Vagnoriūtė. Fortepijono muzikos koncertas. Andrius Vasiliauskas.
   Dalyvauja Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivis, druskininkietis Kristijonas Megelinskas. Programoje M. K. Čiurlionis, C. Debussy, F. Poulenc, M. Ravel, F.Chopin.
  18 val. Gėlės Čiurlioniui. Ceremonija prie paminklo V.Kudirkos gatvėje.
   Dalyvauja mišrus choras „Druskininkai“. Programoje M. K. Čiurlionis, J. Gudavičius, D. Zakaras.
   19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Ciklo „Čiurlioniškąją stygą palietus“ pradžia. Sakralinės muzikos valanda. Ciklas parengtas kartu su LMTA docentu Gediminu Kvikliu.
   Ciklo globėjas Druskininkų bažnyčios klebonas Kęstutis Masevičius.
   Muzikologas Vaclovas Juodpusis „Kazimieras Viktoras Banaitis – kompozitorius ir dirigentas. Gimimo 120-osioms metinėms“. Vytautas Juozapaitis (baritonas), Eglė Juozapaitienė (sopranas), Ieva Barbora Juozapaitytė (sopranas), Renata Marcinkutė-Lesieur (vargonai).
   Programoje M.K.Čiurlionis, K.V.Banaitis, Th. Dubois, G.F.Händel, A.Vivaldi ir kt.


Paieška



Koks vietovardis Jums tinkamiausias ?
Vieciūnai
Viečiūnai


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai






© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.