Pirmas

NAUJIENA!


NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai

Druskininkai

Sanatorijos
Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Lenkijos pajūrio savaitgalis Druskininkuose 

Grupė „Mamrocz“ Druskininkų kolonadoje koncertavo drauge su druskininkiečiu gitaristu Linu Bankausku


Svečiai iš Gdansko eitynėse per parodų atidarymus

   Praėjusį savaitgalį, gegužės 6-8 d., Druskininkuose šurmuliavo tradicinės Lenkijos pajūrio trimiesčio – Gdansko, Sopoto ir Gdynės miestų kultūros dienos, jau daugelį pavasarių suburiančios vietinius ir kaimyninės šalies menininkus į parodas, koncertus, pokalbius, patiekalų degustacijas ir kitokius pobūvius. Nors į šiuos renginius dėl sveikatos būklės jau nebegali iš Gdansko atvykti ištikima Druskininkų bičiulė Maria Flisek, tačiau išankstinių organizacinių reikalų bei telefonų skambučių dėka ji buvo drauge. Šįkart eitynėms per parodas vadovavo ir jas atidarė autoritetinga Gdansko menininkė Gražyna Tomaszewska-Sobko, daugsyk buvojusi mūsų miestelyje bei įgijusi daug čionykščių bičiulių. 
Pagal tradiciją Lenkijos trimiesčio menininkų dienos pradėtos penktadienį Lenkų namuose Klonio gatvėje, kur juos svetingai pasitiko Lietuvos lenkų sąjungos Druskininkų skyriaus vadovė Viktorija Dailydienė. Betarpiškam bendravimui talkino penkių Gdansko muzikantų grupės „Mamrocz“ pasirodymas. 
   Šeštadienio, gegužės 7 d., pagrindinis renginys – eitynės per lenkų dailininkų parodų atidarymus, įvykusius 5-iose Druskininkų erdvėse. Pirmoji iš jų centre „Dainava“, kur svečiai iš Lenkijos nuolatos apsistoja, 4-ių svečių buvo sumanyta ekspromtu. Būtent nuo parodos „Kompilacja“ „Dainavos“ centro fojė, kur šie menininkai pristatė savo kūrinius, prasidėjo eitynės iki pat V.K.Jonyno galerijos. Ten gausiame svečių ir vietinių suėjime atidaryta tarptautinė paroda „Tranzitas“ pagal migruojantį projektą. Šioje keliolikos autorių parodoje, keliaujančioje per skirtingų miestų galerijas, dalyvauja keturių šalių Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos ir Danijos įvairių sričių menininkai. Lietuvai joje atstovauja alytiškiai Ingrida ir Arūnas Vaitkai bei druskininkiečiai Andrius Mosiejus ir Darius Joneika. 
   Eitynių dalyviai, pakeliui aplankę Mažojoje galerijoje veikiančią Stasio Aukštuolio mini objektų parodą „Plunksnos“ ir likę ja sužavėti, pasuko link viešbučio „Pušynas“, kur atidaryta Piotro Koncos paroda „Sustabdyti įspūdžiai“. Jos autorius, beje sukūręs sieninę tapybą garsaus kurorto Sopoto ir kitų miestų bažnyčiose, papasakojo, kaip piešiniais tiesiogiai perteikia potyrius. Vandens parko 2-ojo aukšto fojė atidaryta žinomo knygų ir spaudos grafiko Jano Misieko paroda „Tandemas“, be abejo, daugelį suintriguos išraiškingomis namų gyvūnijos akvarelėmis. Profesionalų įdirbiais ir individualia saviraiška įdomios Gydyklos koridoriuose atidarytos trijų Lenkijos pajūrio dailininkų kūrybos parodos. Pagal specialybę keramikė, taip pat spektaklių scenografijos autorė Monika Sobczak-Konca pateikia savo tapybą, pavadintą „Žydrynė“, kuri talpi įvairiomis gamtos jausenomis. Skulptorė Danuta Jarzynska savo keramikos ir medienos derinių ciklą dedikuoja lenkų modernizmo dailininkui Tadeuszui Makowskiui. Lakonišku bei judriu potėpiu, imliu ir Druskininkų kraštovaizdžiui, ir autoportretams, itin įtaigus tituluotas dailininkas Andrzejus Socha, įsiminęs druskininkiečiams ankstesnių pajūrio kultūros dienų metu. Eitynės per parodų atidarymus užbaigtos Gydyklų biuvetėje lenkiškų patiekalų degustavimu. Tuo tarpu vakare centre „Dainava“ lietuvių ir lenkų bendrų vaišių ir pokalbių galustalėje koncertavo originalaus skambesio ir vokalo Gdansko grupė „Mamrocz“, sulaukusi vietinių smalsuolių ne tik tąvakar, bet ir šeštadienio popietę grodama Vilniaus alėjoje. Ši nepriklausomų muzikantų grupė Lenkijos pajūrio trimiesčio kultūros savaitgalį užbaigė savo koncertu „Druskininkų kolonadoje“ sekmadienį, gegužės 8 d. Už palaikymą ir plojimus jie dėkojo vietiniams žiūrovams bei prie jų prisijungusiam paimprovizuoti gitara Linui Bankauskui. 
   Tradicinis Lenkijos pajūrio kultūros savaitgalis Druskininkuose liudija profesionalaus kokybiško meno saitus, kuris vienija kaimynus stipriau nei kurortinės pramogos. Po kiekvieno tokio renginio Druskininkų dailininkai tampa vis labiau žinomi Gdansko galerijose arba pakviečiami į bendrus meno projektus. 

„Druskonio“ inf. 

 

  Neskelbti monsinjoro biografijos faktai

L. Žėkienė pristato R. Sakalauskaitę (dešinėje)

Izabelė ŪSIENĖ 

   Susitikimą su Druskininkų žmonėmis Ramunė Sakalauskaitė, knygos apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską autorė, pradėjo žodžiais: ,,Smagu, kad esate čia. Skiriate laiko šviesios atminties Ganytojui.“ Žmogui, iškentusiam tremtį, sugrįžusiam, kad tarnautų, Dievo meilę skleistų savo gyvenimo būdu. Knygos autorė kalbėjo kaip akimirkų iš monsinjoro gyvenimo dalyvė. Žurnalistė, atradusi daugybę dar neskelbtų jo žmoniškumo ir tikros kunigystės pavyzdžių. Kaip bičiulė, kuriai teko bendrauti, semtis jo išminties, būti kelyje į daugybę vietų, kur jis buvo kviečiamas, o juo dalytis norėjo daugybė žmonių. Pagaulia žurnalistės plunksna autorė iš tiesų skaitytojams pateikė kitokių situacijų iš jo gyvenimo. Būtent tas kitoniškumas, sušildytas Ganytojo bendravimo su žmonėmis fenomenu, atsispindėjo ir autorės kalbėjime. Ji mums pasakojo, nuoširdžiai šypsodamasi perteikė to fenomeno esmę – humorą, kaip supratingumo, pasitikėjimo ir tikėjimo sintezę. Nemėgo pamokslauti – aiškinti žmogui jo paklydimo priežasčių – monsinjoras leido kiekvienam, prie jo prisiartinusiam, būti suprastam.
   Klausytojų veiduose radosi gerumo, jaukumo, pasigrožėjimo šviesa. Dar susimąstymas, klausant R.Sakalauskaitės pasakojimų. Antai su Druskininkais monsinjorą siejo įdomi ir niekur neskelbta situacija. Jis atvykdavo, norėdamas pailsėti nuo savo rūpestingosios motinos globos, kai jis po tremties pagaliau gavo vietą Varėnos parapijoje. Ji taip stengėsi apsaugoti savo sūnų nuo pavojų. Dažnas jos posakis apsilankiusiam žmogui būdavo: ,,Ko atvykai ir kada išvyksi?“ Tuo tarpu monsinjoras visada ir visus priimdavo, sušildydavo ir išlydėdavo. Čia pateiksiu žurnalistės pasakojimą jau iš Arkikatedros klebonavimo laikų. Sykį į jo kuklaus vieno kambario būsto balkoną įsigavo kažkoks benamis. Monsinjoras, išgirdęs bruzdesį, atlapojo duris, padėjo nelaimėliui įsiropšti ir pakvietė užeiti. Jų pašnekesys truko iki paryčių. Žmogus buvo išklausytas, paguostas tais ypatingais metodais, kurie ne kiekvienam Dievo atseikėti. Knygos autorei pavyko surasti ir pabendrauti su vyskupu Juozapu Tunaičiu. Jis buvo monsinjoro nuodėmklausys. Nuvykti į Daugpilį, rasti žmonių, pažinojusių Ganytoją. Išklausyti labai dramatišką istoriją, kaip jam, parvykusiam iš tremties, buvo sunku: teko nakvoti autobusų stotyje, tris naktis kapinėse, dirbti gamykloje juodadarbiu ir daugelį kitų dalykų. Kai pagaliau buvo leista grįžti į Lietuvą, jis paskirtas Varėnoje kunigauti. Vėliau Sąjūdis, bendri siekiai, tarnystė Arkikatedroje, susitikimai su įvairiausių pažiūrų žmonėmis. Išpažintys, sutuoktuvės, susitaikymo sakramentai. Jau klebonas, likęs be galo artimas, paprastas ir atidus kiekvienam. Net jo tie suplyšę batai liko nepakitę. Mažas kambarėlis, išdalyti sielos lobiai, sunki liga ir sąmoningas žinojimas, kad išeina į Amžinybę. Daug dar pasakojo Sakalauskaitė – ramiu, švelniu balsu, nutviekstu džiugesio, kad prisilietė prie K.Vasiliausko dvasinių ir buities akimirkų. Juk buvo jo vairuotoja, bendražygė, stebėtoja, kaip tikras ganytojas eina su žmonėmis, kaip pastarieji glaudžiasi prie jo. Paprasti, nuodėmingi, klystantys ir išpažįstantys savo kaltes.
   Auditorijoje radosi žmonių, pažinojusių ir bendravusių su monsinjoru. Vytautas Valentukevičius - apie trumpą susitikimo akimirką. Audronė Padegimaitė, laiminga, kad jos anūkes pakrikštijo. Saulius Žukauskas, kalbėjęs apie savo tėvo ir monsinjoro bičiulystę, ypatingą maldaknygę, kurią monsinjoras prašęs įdėti į karstą. Maldaknygę iš tremties laikų, kai teko prasimanyti rašyti ant cemento maišų skiaučių. Bet apie tremtį monsinjoras irgi mokėjo kalbėti šypsodamasis. Pasigirdo klausimas, kodėl šios knygos nerasime knygynuose? Jas autorė nusprendė pati vežti žmonėms. Ieškoti ir rasti monsinjoro gyvenimo pėdsakų – kaip Druskininkuose. 
   Tokios knygos, kokia yra ši, nereikia reklamuoti. Ją suras skaitytojai, ji pati prabils autorės balsu. Jai nereiks knygynų prabangos ir ko kito. Suprantu, kad ir pačiai autorei tokia knygnešystė maloni ir brangi. Tereikia priminti turinį: neskelbti biografijos faktai, kunigų atsiminimai, nuotraukos iš giminių ir pažįstamų archyvų. Pagaliau pasakotoja – iš šalies stebinti, surinkusi daugybę faktų, situacijų, bendravimo akimirkų. Kažkuo šis monsinjoras K.Vasiliauskas panašus į Vaižgantą. Jų gyvenimas buvo toks, koks reikalingas žmonėms kelyje Dievop.
   Žvelgiau į klausytojus. Mačiau gražų pirkimą, kaip pasakytų verslo vadybininkas. Autografų dalijimą. Kaip pavasario saulės šilumą, kurią jautėme visi. Likome užganėdinti. Džiaugėsi šio renginio iniciatorė bibliotekos direktorė Laima Žėkienė, kurią su autore sieja studijų laikų bendrystė, bei visi klausytojai, gavę progą prisiliesti prie monsinjoro K.Vasiliausko nuopelnų Dievui, žmogui ir tėvynei.

PaieškaKas, jūsų spėjimu, gyvens garsioje pilyje ant Vijūnėlio tvenkinio kranto?
Statytojas alytiškis A.Baranauskas
Kurorto meras R.Malinauskas
Princesė ant žirnio
Ten bus senelių prieglauda
Manęs tai nedomina


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.