Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >> Keliauninkai neapvylė: buvo žingeidūs, nė vienas nepabėgo
 ilsėtis kur nors vėsiau 

Prie Pagramančio piliakalnio - kelių minučių mankštelė rektoriaus iniciatyva


Prie Švėkšnos dvaro rūmų


Varniuose, prie seminarijos


Dainininkės pristato Druskininkų TAU 
                                                      
Antano Lankelio nuotraukos


Izabelė ŪSIENĖ

   Birželio 5–tą dieną TAU klausytojai išsiruošė į dviejų dienų kultūrinę pažintinę kelionę po Žemaitiją. Važiuodami pirmojo lankytino objekto link, stebėjome gamtą, kurią kibiais pirštais palietė sausra. Išdegę žolės plotai, pavargusios pušys, vangiai stūmė daigelius pasėliai. Žvilgsnis krypo į dangų, o viltį stiprino sinoptikų pranašystės, kurios neskubėjo pildytis. Keliautojai, kaip visada, buvo įvairūs – vyriausiajai – per 90 metų, jauniausiajai – per 60. Amžiaus ir kelionių užgrūdinti. 
   Mus pasitiko Kryžkalnis. Atsinaujino. Senoji skulptūra – ji mums buvo kažkuo priimtinesnė – gal, kad motiniškos rankos, povyza ir žvilgsnis buvo skirtas visiems . Šiuo metu ši skulptūra Grūto parke. Apžiūrėjome ekspoziciją, kuri pastatyta 2018 m. rudenį. Ant kalvos šalia buvusio „Kryžkalnio motinos“ stūkso memorialas, skirtas Kęstučio apygardos partizanams. Jį sudaro betoninė koplyčia ir blokeliai su 1137 partizanų vardų ir slapyvardžių įrašais. Mintys krypo atsiminimų link. Kiekvienas likome su savo mąstymais.
   Įdomus Memorialo erdvinis išdėstymas: tiesūs laiptai, kviečiantys į 25 metrų kalvą. Lipome visi ir visos. Laiptų kryptis – orientacija į vakarus. Betoniniai blokai – tarytum aliuzija į prasivėrusią žemę su 1137 – iais žuvusiųjų partizanų vardais ir pavardėmis. Lankytojai labai domėjosi partizanų slapyvardėmis.   Dar pateikti Kęstučio apygardos rinktinių ir 7-ių apygardos vadų duomenų tekstai. Žvilgsniai kilo aukštyn, atsiremdami į 15-os metrų aukščio lauko koplyčią su 19-os metrų aukščio nerūdijančio plieno kryžiumi - Tikėjimo, pagarbos žuvusiems už laisvę už Lietuvos laisvę simboliu. Apžiūrėjome Alfonso Svarinsko, Raseinių Garbės piliečio, skulptūrą iš baltojo marmuro (skulptorius Antanas Kmieliauskas). Skulptūra ne tiek biografiška, kiek simbolinė. Išrašyti maldos žodžiai tą įspūdį sustiprina.
   Pro šalį skrieja kitos vietovės. Kaltinėnai – čia palaidotas Žemaitijos šviesuolis Dionizas Poška. Dairomės į Laukuvos vaizdus. Mūsų kelionės gidas Antanas Lankelis atkreipia dėmesį, kad 2010 m. Laukuvoje baigtas statyti pirmasis Lietuvoje radiolokatorius. Jo aukštis – 38 m, o radiomagnetinės bangos sklinda 250 km spinduliu.
   Kelias iki Varnių neprailgo. Juo labiau, kad autobuse buvo vėsiau – kondicionieriai tinkamai sureguliuoti, todėl visos kelionės metu nepajutome jų neigiamo poveikio. Ačiū vairuotojui, jis apsaugojo nuo susirgimų, susijusių su netinkamu kondicionierių vartojimu. Varniuose praleidome vieną valandą. Turėtąsias žinias ir prisiminimus lyginome su esamomis. 
   Yra ką pamatyti, prisiminti, palyginti, pajusti kultūrinį atsinaujinimą. Antai namas, kuriame 1850 – 1864 m. gyveno vyskupas Motiejus Valančius. Žinome šios asmenybės tikėjimo ir žmonių gyvensenai skleidžiamą šviesą. Blaivybės steigėjas, knygnešių rėmėjas. Žmogus, pasižymėjęs ir diplomatiniais gebėjimais – juk lietuvių kalbos žmonės pirmiausia mokėsi iš maldaknygių. Pasklaidome jas – senutėles nuo laiko pėdsakų, stebimės M.Valančiaus dvasios stiprybe, veiklumu ir poveikiu tikintiesiems. Patys žmonės ir dvarų savininkai greitai pajuto ir suprato, kad blaivus valstietis naudingesnis ir sau, ir kitiems. Per M.Valančiaus vyskupavimo 12 metų Varniuose į kunigus buvo įšventinta 333 klierikai. Po trejetą jų kasmet buvo siunčiama į Peterburgo dvasinę akademiją. Šis paprotys siųsti iš Žemaičių kunigų seminarijos studijuoti į Vilniaus akademiją, vėliau į Peterburgą gyvavo jau nuo seno, o beveik visi siųstieji grįždavo su daktaratais. Varnių kunigų seminarija parengė daug šviesių mokytų, dvasingų inteligentų ir Lietuvos valstybei nusipelniusių žmonių.
   Važiuojame pro Telšius, Plungę, ilgėliau sustojame Plokštinėje. Miške, netoli Platelių ežero, po žeme yra požeminė balistinių raketų su termobranduoliniais užtaisais bazė. Aplankome Šaltojo karo muziejų, kuris visiems paliko slogų įspūdį. Kaitrą keičia rūsio vėsa. Vaikščiojome bazės, iš kurios niekada nebuvo paleista raketa, teritorijoje, klausėme gido pasakojimo, o į mus žvelgė nebylūs liudininkai – kareivėliai, kurių žvilgsnis buvo sunkus, kažkuo labai tikras. Ačiū dievui - ir kareivėliai netikri, ir šioji bazė stūksojo kaip rūstus priminimas to, kas galėjo atsitikti, bet neatsitiko. Iš jos nebuvo paleista nė viena raketa. Palyginimui gidė pastebėjo, kad branduolinį užtaisą ant Nagasakio amerikiečiai paleido iš lėktuvo. Čia gi eksponuojamos masyvios ir didelės raketos.
   Pravažiuojame Beržorą – kaimą visai netoli Platelių. 18 a. įrengta 14 medinių Kryžiaus Kelio koplytėlių. Jas lankyti uždraudė caro valdžia, o sovietų valdžia jas nugriovė. Atstatytos 1991–2001 m.
   Skubame Platelių link. Klausome Platelių istorijos, kuri atgyja kaip gyva, nes gidė pasakoja dounininkų tarme. Prabyla legendos, veriasi įspūdinga Platelių vandens ir žalumos panorama. Ežeras traukia žvilgsnį, gaivina, sausra ne tokia akivaizdi. Nuo apžvalgos aikštelės dairomės į įspūdingą panoramą. Bendra vakarienė, pasivaikščiojimai ir įspūdžių gausa užbaigia pirmąją ekskursijos dieną.
   Kitą rytą iš Platelių dvaro pasukame Kretingos link. Pakeliui Šateikiai, Kartena. Apie juos gidas pasakoja, norintys paklausia ar pasitikrina. Kartenoje po Antrojo pasaulinio karo veikė Žemaičių apygardos Lietuvos partizanai.
   Kretingoje apžiūrime muziejų su žiemos sodu. Kas matė anksčiau, matė pasikeitimus. Labai sudomino muziejaus etnografijos ekspozicija. Sužinome apie Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią, susidomėjome ir evangelikų liuteronų bažnyčia, garsūs ir 5-i Kretingos vienuolynai bei grafų Tiškevičių neogotikinė koplyčia. Gausiausiai lankomi Tiškevičių dvaro rūmai, kuriuose veikia Kretingos muziejus su žiemos sodu, labai mėgstamas ir lankytojų parkas.
   Švėkšnos miestelis ir bažnyčia minimi nuo 16 a. pradžios. Parką puošia Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia – žymiausias urbanistinis paminklas. Spaudos draudimo metais per Švėkšną buvo gabenama ir platinama lietuviška spauda. Didžiausia parko puošmena – apie 18 m aukščio ir 70 cm skersmens ginkmedis. Tai stambiausias ir gerai išsilaikęs šios rūšies egzempliorius.
   Pakeliui į Tauragę susipažįstame su Kvėdarna. Joje garsūs paminklai kunigaikščiui Vytautui (1930 m. ) bei žuvusiems už Lietuvą tremtyje ir Tėvynėje (1989 m.). Šiek tiek toliau – Šilalė, kurioje 1992 m. įsteigtas Pagramančio regioninis parkas. Kantriai lipome į piliakalnį, grožėjomės gamtovaizdžiu, klausėmės kitos gidės pasakojimo dūnininkų tarme. Žvelgėme nuo piliakalnio į Pagramantį (,,kaip bliūde tas miestėlis, užtat ir liets retai beužkliūn”). Iš tikrųjų saulė kaitino, dangus nerodė gailestingumo ženklų – kaptelėjo vos keli lašai.
   Štai ir Tauragė – paskutinis lankymo objektas. Beje, labai keliautojų mėgstamas ir lankomas. Tauragės pilyje – buvusiame kalėjime - įkurtas ,,Santakos” muziejus, Moksleivių kūrybos centras, viename iš pilies bokštų įkurta Fotografijos galerija. Restauruotame kraštotyros muziejuje rado prieglobstį kultūrinės ekspozicijos. Kaip žinoma, čia buvo viena pagrindinių Radvilų rezidencijų ir vienas didžiausių liuteronybės centrų. Tauragėje 1843 m. lankėsi prancūzų rašytojas O. Balzakas. Rašytojas čia užsuko pikantiškomis aplinkybėmis – sustojo Tauragėje kaip paskutinėje Rusijos imperijos stotelėje, kur užeigos namuose parašė laišką mylimajai grafienei. Beje, Tauragės kraštotyros muziejuje yra laiško kopija, gauta iš Balzako muziejaus Paryžiuje. Dar labai dažnai lankomas Tauragės dvaras ir parkas, kuriame aptiksime paminklą sukilimo dalyviams.
   Išvyką vainikavo susitikimas su Tauragės TAU dalyviais. Maloniai pabendravome – skambėjo sveikinimai, dainos, linijiniai šokiai, atsisveikinimo vakarienė ir pažadas atvykti į Druskininkus.
   Kelias atgal truko ,,dvigubai greičiau”. Kaip jau įprasta mūsų kelionėse, nemenką dalį užėmė dėkojimai kelionės organizatoriams. Šįkart Onutei Malaškevičienei, Antanui Lankeliui, rektoriui Jonui Valskiui. Skambėjo dainos, juokas. Derėtų pastebėti, kad keliauninkai neapvylė: buvo žingeidūs, nė vienas nepabėgo ilsėtis kur nors vėsiau. Grįžome sveiki. Belieka šią vasarą visiems palinkėti bent kelių dalykų: nepiktos saulės, gaivaus lietaus, Perkūno pagrūmojimo ir, žinoma, artimųjų artumos. 
   Išties puikus sumanymas taip pažymėti TAU mokslo metų pabaigą – kelionėje.

 

 Stiklinėje galerijoje – druskininkietės paroda 


   Druskininkietės dailininkės Vilmos Vasiliauskaitės tapybos darbai, eksponuojami parodoje „Ant pirštų galiukų...“ Eglės“ sanatorijos stiklinėje galerijoje, – neįtikėtinai skirtingi, įvairios stilistikos ir kolorito. Daug autorės paveikslų iškeliavo į privačias kolekcijas Lietuvoje ir užsienyje. „Aš turbūt labai nemadinga: nieko nelaužau, neprotestuoju, nešokiruoju. Mano parodoje nebus aštrių kampų. Žiūrovas gali drąsiai užeiti nebijodamas susižeisti sielą...“ – sako V. Vasiliauskaitė. Autorės tapyba – tai ne politinė arena, o menininko dvasios išraiška, kuri atspindi ne tik kūrėjo sielą, bet ir visą supantį pasaulį. 
   V. Vasiliauskaitės kūryba galite pasigėrėti „Eglės sanatorijos“ stiklinėje galerijoje iki birželio 17 d. 

 


PaieškaKą esate labiau linkę rinktis?
nemokamai dalijamą valdžios propagandą
kompensaciją už "gyvatuko" mokestį
nei vieno iš jų


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.