Pirmas

NAUJIENA!


NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai

Druskininkai

Sanatorijos
Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Konservatoriaus reakcija į Druskininkų teismo verdiktą:
  „Jei esi viešas asmuo, tave galima išvadinti psichiniu 
  ligoniu ir šūdvabaliu?“
   Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėjas Antanas Šeštokas gegužės 12 d. nuosprendyje išteisino R.Malinausko komandos narį – socialdemokratą Algimantą Stoncelį, kuris nemalonumų prisidarė, pernai balandį savivaldybės propagandiniame leidinyje išspausdinęs kritinį straipsnį apie Druskininkų konservatorių lyderį Vilių Semešką. A.Stoncelio pasisakyme konservatorius buvo ne tik iškritikuotas, bet ir palygintas su šūdvabaliu, rusofobu bei psichinių problemų turinčiu asmeniu. Druskininkų teismui priėmus išteisinamąjį nuosprendį, pergale A.Stonceliui džiaugtis dar anksti. V.Semeška teigia nuosprendį skųsiantis apeliacinės instancijos teismui. 
   Druskininkų miesto apylinkės teismas gegužės 12 d. paskelbė išteisinamąjį nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje R.Malinausko bendražygis, socialdemokratas 59 metų A.Stoncelis privataus kaltinimo tvarka buvo kaltinamas viešai apšmeižęs ir įžeidęs druskininkietį konservatorių V.Semešką. 
   Savivaldybės tarybos narys, kurorto ligoninės ausų-nosies-gerklės ligų gydytojas A. Stoncelis socdemų valdžią nebijančiam viešai kritikuoti V.Semeškai, nesirinkdamas žodžių, kirto pernai pavasarį. Po to, kai savaitraštyje „Druskonis“ buvo išspausdintas interviu su V.Semeška „Pasipriešinęs sovietinei okupacijai, namo grįžo su nepriklausomos Lietuvos pasu“, kuriame pasakojama apie V.Semeškos gyvenimą, jaunystę ir veiklą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu, A.Stoncelis propagandiniame valdžios leidinyje rėžė riebų atsaką minėtam interviu. Socialdemokrato pasisakyme konservatorius buvo ne tik iškritikuotas, bet ir palygintas su šūdvabaliu, rusofobu bei psichinių problemų turinčiu asmeniu. V.Semeška dėl šmeižto privataus kaltinimo tvarka kreipėsi į Druskininkų teismą.
   „Ką, galvojate, išgyveno mano vaikai, perskaitę gydytojo poziciją švietimui skirtame leidinyje, jog jų tėtis yra rusofobas, šūdvabalis ir dar sergantis psichine liga? Ar jūsų žmona, garbingo amžiaus tėvai, perskaitę tokią jūsų poziciją savivaldybės švietimo centro leidinyje, nesusijaudintų, nepatirtų įtampos ar sveikatos pablogėjimo? Kaip manote, ar verslo partneriai, visuomeninių organizacijų vadovai ir kolegos, kaimynai, laikraštyje ar internete perskaitę tokią jūsų poziciją, įgautų daugiau pasitikėjimo asmeniu, kuriam gydytojas diagnozuoja psichinę ligą, paskelbia rusofobu ir išvadina šūdvabaliu?“ – į šiuos V. Semeškos užduotus klausimus teismo posėdžio metu A.Stoncelis pareiškė neatsakysiantis. 
   Save pristatęs didelę patirtį turinčiu politiku, publicistikos mėgėju bei savito rašymo stiliaus straipsnių autoriumi, A.Stoncelis gynėsi įžeidžiančių teiginių bei frazių nerašęs ir jokios ligos V.Semeškai nediagnozavęs. 
   Teismas bylos nagrinėjimo metu savo iniciatyva buvo paskyręs lingvistinę ekspertizę. Pastaroji pripažino, kad A.Stoncelio straipsnio dalis, kuria konservatorių lyderiui yra priskiriami psichinės ligos požymiai, yra žeminanti V.Semešką. Joje, kalbos lygmenyje, pasak ekspertės, atsispindi autoriaus siekis sumenkinti V.Semešką. Lingvistinė ekspertizė taip pat nustatė, kad „V.Semeškos apibūdinimui pavartotas žodis „šūdvabalis“ yra niekinantis V.Semešką“. 
   Tačiau išteisinamąjį nuosprendį priėmęs Druskininkų m. apylinkės teismo teisėjas A.Šeštokas rėmėsi vertinimu, kad„tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusysis – privatus kaltintojas yra politikai, t.y. viešieji asmenys, kurių veiksmai neabejotinai turi didelę reikšmę visuomenei, taigi ir toleruotinos kritikos ribos dėl jų yra platesnės“. Kaip teigiama nuosprendyje, „(...) A.Stoncelio pridengta pašiepimo forma išsakyta nuomonė apie V.Semešką, kad jis „herojus“, kad jo pažiūros „rusofobiškos“, kad jo elgesys tolygus psichikos ligonio elgesiui, kad jis postringauja kaip tas vabalas skarabėjus (lietuviškai – šūdvabalis), nors ir pateikta gana aštriai, neperžengė leistinų kritikos ir politinės diskusijos ribų“. Teismo nuomone, „dėl to baudžiamoji atsakomybė šiuo atveju nėra adekvati priemonė, ginant asmens garbę ir orumą, kai gali būti išnaudotos švelnesnės priemonės (civilinio proceso tvarka)“. A.Stoncelis, pasisamdęs gerai Lietuvoje žinomą advokatą Mindaugą Dūdą, vienoje byloje atstovavusį ir R.Malinauskui, pateikė 2 tūkst. 453 eur bylinėjimosi išlaidas, tačiau Druskininkų teismas, išteisinęs A.Stoncelį, nepadarius nusikalstamos veikos, advokato išlaidų pastarajam nepriteisė.
   „Nuosprendį vertinu dviprasmiškai. Viena vertus teismas, paskyręs lingvistinę ekspertizę, konstatavo, kad kaltinamasis A.Stoncelis, neteisėtame leidinyje „Mano Druskininkai“, savo straipsnyje, siekė mane sumenkinti, o psichinės ligos priskirti požymiai yra žeminantys, - „Druskoniui“ sakė V.Semeška. - Kita vertus, teisėjas A. Šeštokas po nuosprendžio paskelbimo, aiškindamas patį nuosprendį, išsakė galimybę kreiptis su ieškiniu civiline tvarka. Gerbiu teismo sprendimus, todėl nenorėčiau detaliau jo komentuoti, ypač kol jis dar neįsiteisėjo. Tiesa, šiek tiek nustebino teismo vertinimas dėl amžiaus ir laikmečio: „Tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo yra ženklus amžiaus skirtumas - 17 metų. Neabejotinai tai sąlygoja skirtingas pažiūras bei vertinimus pasipriešinimo 1990 metais (kaltinamajam tuo metu buvo 35 metai, nukentėjusiajam 18 metų), todėl V.Semeška, duodamas interviu ir pasakodamas apie savo sumanymus, vėliau išvykimą ir gyvenimą užsienyje, turėjo suprasti, kad skaitytojus gali užgauti ar net šokiruoti viešas savo jaunystės ir veiklos vertinimas“. „Sunku patikėti, ar Lietuvos žmones, savo šalies patriotus, gali užgauti žinia apie tai, kad sovietų laikais 18-os metų jaunuolis, atsisakęs tarnauti tarybinėje armijoje, nusprendė trauktis į Vakarus, nes priešingu atveju jo laukė kalėjimas? Ar gali sveikos nuovokos žmogų šokiruoti informacija apie išsaugotą Nepriklausomos Lietuvos pasą, kurį sovietmečiu man išdavė Vatikane, prie Šv. Sosto rezidavęs Nepriklausomos Lietuvos pasiuntinys Stasys Lozoraitis?“ – stebisi V.Semeška. „Manau, kad procesas bus tęsiamas Kaune, apeliacinės instancijos teisme. Preliminariai, susipažinus su motyvais, vis dėlto nėra aišku, kodėl, konstatavus menkinimo, žeminimo faktus, kaltinamasis išteisinamas, tai yra nei neįžeidė, nei neapšmeižė, - pridūrė V.Semeška.- Neįtikina ir tai, kad baudžiamoji atsakomybė šiuo atveju nėra adekvati priemonė, ginant asmens garbę ir orumą (įrodinėjome šmeižtą bei įžeidimą), priskiriant viešiesiems asmenims toleruotinas platesnes kritikos ribas. Šiuo atveju reikštų, kad galima viešai bet kurį politiką išvadinti alkoholiku, pedofilu, psichiniu ligoniu, lyginti su šūdvabaliu ir t.t., vardinti įvairiausius simptomus bei tuo pačiu išvengti baudžiamosios atsakomybės? Neturėtume iki to nusiristi, tai juk vieši asmenys ir yra pavyzdys visai bendruomenei“.

„Druskonio“ inf.

 

  Ištraukė vaiko įstrigusią koją
   Balandžio 10 d., beveik 1 val. nakties, dėl neatsargaus rūkymo kilo gaisras Gardino g. 21-519. Atvykę ugniagesiai gesino degančią sofą lovą, grindų dangą ir kt. Buto savininkas V.K. patyrė 200 eur nuostolį. Tą pačią balandžio 10 d., apie 12 val., išdegė apie 15 arų sausos žolės prie Ramunių g.7, Naujasodėje. Balandžio 11 d. vakarop išdegė apie 3 arai sausos žolės prie remontuojamo tilto Druskininkuose, Veisiejų g. Tą pačią dieną, po 17 val., išdegė apie 15 arų sausos žolės Sodžiaus g., Neravuose. Balandžio 24 d., apie 15 val. 30 min., išdegė 32 arai miško paklotės Ligoninės gatvėje. Pagal Druskininkų ugniagesių gelbėtojų iškvietimų kroniką balandžio 25 d., apie 1 val. nakties, dėl neatsargiai numestos nuorūkos degė šiukšlės Kurorto gatvėje. Tą pačią dieną, po 21 val., dėl palikto laužo degė šiukšlės Vieciūnuose. Gegužės 2 d., apie 11 val. 20 min., degė šiukšlės jų konteineryje prie Veisiejų g. 26. Balandžio mėnesio gelbėjimo darbų pradžia mūsų ugniagesiams – 15 d. vidurdienis, kai teko vykti, idant atidarytų užsitrenkusias buto duris Veisiejų g. 7-5. Balandžio 16 d., apie 16 val., gelbėtojai supjaustė ir nukelė ant Druskininkų-Švendubrės kelio nugriuvusį medį. Balandžio 22 d., 7 val., kai pro laužtuvo dėka atidarytas duris pateko į 30 butą Gardino g. 25, ten aptiko 73 metų G.K. kūną be gyvybės ženklų. Balandžio 22 d., apie 20 val., gelbėtojai iš Nemuno upės Vieciūnų seniūnijos teritorijoje ištraukė vyriškos lyties skenduolį, kuris plūduriavo apie 10 m nuo kranto. Balandžio 23 d., apie 10.30 val., ugniagesiai gelbėtojai talkino medikams išnešant ligonį iš M.K.Čiurlionio g. 76-15. Balandžio 29 d., apie 21 val., gelbėtojai pasitelkė retokai naudojamą įrangą – hidraulinį plėstuvą, kad galėtų ištraukti 10-mečio vaiko koją, įstrigusią tarp metalinių apsauginio rūsio grotelių mokyklos stadione M.K.Čiurlionio gatvėje. Druskininkų ugniagesiai gelbėtojai panašiais atvejais, kai reikia praplėsti metalą ar jį nupjauti, nukirpti, operatyviai suskubs pagalbon su savo hidrauline įranga. Gegužės mėnesio gelbėjimo darbus mūsų pareigūnai pradėjo 3 d., apie 21 val., kelio Gardinas-Vilnius 35-ame kilometre, kur teko nuo plento dangos pašalinti autoįvykio liekanas. 

„Druskonio“ inf.

 

  Policijos žinios
VAGYSČIŲ SAVAITĖ
Gegužės 7 d. Druskininkų policija gavo pareiškimą, kad V. Kudirkos g., prie Druskonio ežero, apgadinta UAB priklausanti apšvietimo atrama su pamatu ir šviestuvu. Žala – 226,44 eur.Gegužės 10 d. į policiją kreipėsi 47-erių metų vyriškis, nukentėjęs nuo užpuoliko miške šalia Druskininkų. Apie 4 val. jį, miegantį automobilyje, beldimu į stiklą prižadino nepažįstamas asmuo. Kai atidarė automobilio duris, tas nepažįstamasis vyriškį užpuolė ir pavogė mobiliojo ryšio telefoną. Nuostolis – 150 eur. Pavogtas 23-ejų metų druskininkiečio mob. telefonas „Samsung Galaxy S5“, kainavęs 651,36 eur, vagims pro neužrakintas duris įsiveržus į butą. Taip pat iš buto Merkinės g. pavogtas 25-erių metų leipalingietės mob. telefonas „Samsung S3 Neo“ (kaina - 204 eur).Gegužės 11 d. įmonėje „Regitra“ Druskininkuose, Ligoninės g., 34-erių metų moteris norėjo užregistruoti automobilį „Opel Astra“, kuris ieškomas Vokietijoje.

PaieškaKas, jūsų spėjimu, gyvens garsioje pilyje ant Vijūnėlio tvenkinio kranto?
Statytojas alytiškis A.Baranauskas
Kurorto meras R.Malinauskas
Princesė ant žirnio
Ten bus senelių prieglauda
Manęs tai nedomina


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.