Pirmas

NAUJIENA!


NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai

Druskininkai

Organizacijos
Sanatorijos
Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Negaliu užtverti – padės dygliakrūmiai?

Štai taip atrodo viešas priėjimas prie Vijūnėlės tvenkinio 

   Pas mus leidžiama viskas, kas primygtinai neuždrausta. Ir tai ne visiems. Antai pasistatys koks nors mirtingas žmogelis pavėsinę ant ežero kranto – jam lieps su šaknimis išlupti ir dar paskutinį kailį nudirs. O kitas gali dvarą vidury miesto parko, prie kurorto paplūdimio, suręsti, grėsmingom tvorom apsitverti – ir nieko. Bet jei atsiras koks nesusipratęs pareigūnas, kuriam tos tvoros užkliūtų, - yra dar vienas būdas nuo visuomenės gintis. Pasirodo, apsisodink visokiais dygliakrūmiais teritoriją kad ir iki paties vandens, tada niekas, kam brangi sveikata, pas tave tikrai į svečius neprašytas nesibraus.

Įžymybė saugiai apželdinta


   Apie didingą pilį, kylančią Turistų g. 13, ant Vijūnėlės tvenkinio kranto, ir tapusią savotiška vietos įžymybe, “Druskonis” ne kartą rašė. Kaip ir apie tai, jog Generalinė prokuratūra įpareigojo Kauno apygardos prokuratūrą kreiptis į teismą dėl neteisėtų statinių nugriovimo bei žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo. 
   Ir ką? Kas nors pasikeitė? Statybos kaip vyko, taip ir vyksta, ant stogų karstosi statybininkai, tik metalinė ažūrinė tvora užkamšyta balta statybine plėvele, kad per daug smalsuolių akių tai, kas vyksta už jos, netrauktų. 
   Nors kai kas atsirado ir nauja. Tvoros dalis nuo pačios Vijūnėlės tvenkinio pakrantės teritorijos dingo, tačiau jei galvojate, kad dabar ten sau vaikščiosite, kur panorėję, žiauriai klystate. Plotas tarp vandens ir sodybos teritorijos užsodintas įvairiausio plauko augalija – eglaitėmis, gyvatvorėmis, spygliuočiais, dygliakrūmiais ir t.t. Vienas praeivis nepatingėjo ir suskaičiavo net devynias visokiausios floros eiles. Įsivaizduojate, kai visa tai suvešės ir taps tikrais brūzgynais – net voverė noselės neįkiš. Tad ar reikia patikimesnės užtvaros?

Ar pavyks pareigūnui pasivaikščioti?

   “Minimi želdiniai nėra statiniai, todėl jiems netaikomos Statybos įstatymo nuostatos. (...) Klausimų, susijusių su želdiniais nenagrinėjome”, - taip atsakė Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas Raimondas Dargis į druskininkiečio Viliaus Semeškos paklausimą dėl įrenginėjamos garsiąją kurorto pilį miesto parke saugosiančios brūzgynų užtvaros.
   Vedėjas R.Dargis kaip tik atostogauja, tad “Druskoniui” beliko pakalbinti jo pavaduotoją Antaną Ramanauską.
   - Jūsų tarnyba buvo gavusi raštą iš Druskininkų dėl statybų Turistų g. 13.
   - Oi, tų raštų daug būta...
   - Na, ne kiekvieno miesto parke, tiesiai ant tvenkinio kranto, statomas galingas trobesys.
   - Taigi tai jau teismuose, man atrodo, ar prokuratūroje.
   - Ne apie tai norėjom paklausti. Įdomu, ar nepažeisti teisės aktų reikalavimai, tankiai apsodinant sklypo ribas įvairiais augalais iki pat ežerėlio vandens?
   - Ne tuo adresu kreipiatės – statybos inspekcija daugiau užsiėmusi statiniais, o ne želdiniais.
   -O jūs pats ar buvote čia, Druskininkuose, prie įžymiojo pastato Turistų g. 13?
  - Neteko.
   -Tuomet kviečiam dažniau kurorte apsilankyti ir pačiam pamėginti pasivaikščioti Vijūnėlės tvenkinio pakrante. Tikimės, jog pavyks.

Kuo nusipelnė paprastas alytiškis?


   Kad ir gindamasi, jog tai ne jų reikalas, statybos inspekcija apie šalia Druskininkų pilies iki tvenkinio vandens sodinamą augalų “užtvarą” visgi pasiteiravo kurorto savivaldybės. Šioji užtikrino, jog “želdinių sodinimas žemės sklype Turistų g. 13 (Vijūnėlės parko teritorijoje bei statytojo nuomojamoje sklypo dalyje) vykdomas pagal suderintas schemas ir neprieštarauja Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų bei Druskininkų savivaldybės želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo taisyklių reikalavimams”.
   Taigi dabar jau kyla natūralus klausimas – kieno tie želdiniai? Kas už juos mokėjo pinigus ir kas juos sodino ant privataus sklypo ribos? Savivaldybė ar pilies statytojas alytiškis Romas Baranauskas? Kam jiems to reikėjo, klausti būtų naivu – juk ir arkliui aišku, kad būsimieji pilies šeimininkai visai nepageidauja, jog kiekvienas basas poilsiautojas blaškytųsi po “jų” pakrantę ir išpūtęs akis spoksotų, kas darosi rūmuose.
   Dar net nespėjus pasiteirauti, ar pats už savo lėšas pirko bei sodino visus tuos dygliakrūmius, oficialusis rūmo statytojas Romas Baranauskas lyg nutvilkytas iškart metė telefono ragelį. 
   Belieka dar kartą viešai klausti savivaldybės vadovų, kuo jau taip nusipelnė paprastas apsaugos darbuotojas iš Alytaus R.Baranauskas, kad ne tik pilį viešame parke ant tvenkinio kranto jam leido statyti, bet ir aplinką tankiai visokiais spygliuočiais ir dygliuočiais apsodino?

Braukis kaip nori

   Statybos inspekcija apie Vijūnėlės parko rūmus apgaubusią augaliją, pasirodo, teiravosi ir aplinkosaugininkų. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pranešė, jog pagal atitinkamų įstatymų nuostatas nedraudžiama sodinti želdinius vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose bei “(...) Vijūnėlės tvenkinio pakrantės juostoje pasodinti želdiniai neprieštarauja Žemės įstatymo reikalavimams – netrukdo kitiems asmenims prieiti prie paviršinio vandens telkinio nustatyta pakrantės apsaugos juosta, kadangi krūmai pasodinti maždaug 1 metro atstumu nuo kranto”.
   - Tikriausiai žinote didžiulį rūmą Druskininkuose, kylantį ant Vijūnėlės tvenkinio kranto. Gavome signalų, kad augalais šalia jo tirštai užsodinta pakrantė, nepaliekant vietos praeiti žmonėms, - kad visiems taptų aiškiau, pasiteiravome Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorių Stasį Vanagą.
   - Na ir ką?
   - Savo atsakyme statybos inspekcijai rašote, kad vietos vaikščioti ten pakanka, nes želdiniai susodinti net per metrą nuo vandens. O jūs pats kada nors buvote toje statybvietėje, matėte kur ir kokie krūmai ten auga?
   - Nuotraukas mačiau.
   - Suprantu, kad žmogus gali pasisodinti, tarkim, jurginų, bet kai aplinką saugo kelios eilės “šepšinkių”, tai ir apsidraskyti ar susižeisti netyčia galima.
  
- Galit nors ir cibulius sodinti. Savininkas gali daryti viską, kas jam nedraudžiama. Teisės aktai reglamentuoja tiktai tvorų tvėrimą, o medžių sodinimo – ne. Sakykim, kad problema atsiranda – sutinku, bet ją reikia spręsti teisiniu būdu. Suprantat, turi būti patvirtinti teisės aktai, kurie draustų tai daryti. O dabar Žemės įstatymas tik sako, kad kiekvienam turi būti sudaryta galimybė praeiti pakrante.
   - O jei nėra tos galimybės? 
   - Nežinau, ar tikrai ten taip jau negalima praeiti? Gal ir to laisvo metro užtenka? Tvorų iki pat vandens būti negali, o kiek vietos reikia praeiti? Yra ir natūraliai užaugusių pakrantėse medžių, bet mes nei vieno žmogaus dar neprivertėm jų iškirsti, nes nereglamentuoja joks teisės aktas koks turi būti atstumas – metras, du ar du metrai dvidešimt centimetrų. 
   -Tai kol kas galima suprasti, jog tai ne juridinis, o tik moralinis pažeidimas?
   -Visaip gali būti. Net ir fizinės galimybės žmonėms gali nebūti praeiti pakrante, jeigu per tankiai augalai susodinti. Bet dar kartą kartoju, kad Žemės įstatymas reglamentuoja, jog prie vandens telkinio turi būti praėjimas, tačiau koks jis privalo būti – nenusako. Gal gali būti abipusis susitarimas – žmonės gali šeimininką prašyti, reikalauti sudaryti jiems sąlygas vaikščioti, važiuoti dviračiais ar stumti vaiko vežimėlį. Manau, kad kol kas viską galima spręsti tik geranoriškumu.
   Apie želdiniais užtvertą priėjimą prie Vijūnėlės tvenkinio „Druskonis“ paklausė savivaldybės administracijos direktorės V.Jurgelevičienės:
   - Mums žinoma, jog pagal įstatymus nedraudžiama sodinti želdinius vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose. Kodėl želdiniai žemės sklypo Turistų g. 13 pakraščiuose susodinti iki pat Vijūnėlio tvenkinio vandens linijos?
  - Kieno nuosavybė yra šie želdiniai?
  - Kokiomis lėšomis jie įsigyti ir kas juos susodino ant privataus sklypo ribos?
   - Kuo Druskininkams nusipelnė Alytaus gyventojas Romas Baranauskas, kad jo privataus sklypo aplinka apželdinta kurorto savivaldybės iniciatyva ir pajėgomis? 
   - Kodėl savivaldybė privataus intereso labui sąmoningai želdiniais dangsto ir apsunkina bendruomenei priėjimą prie Vijūnėlės tvenkinio?
   Trumpame dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjos Dovilės Ciūnienės atsakyme pranešama, esą „želdiniai pasodinti privačiomis lėšomis ir jie yra privati nuosavybė. Pagal galiojančius LR įstatymus sodinti želdinius vandens telkinių pakrantės apsaugos zonose nedraudžiama“. 

“Druskonio” inf.

 

  Policijos žinios
PAPIRKTI NEPAVYKO
Liepos 12 d., apie 14 val., 53-ejų metų kaunietis Druskininkuose, Veisiejų gatvėje, vairuodamas automobilį „Nisan Almeda, pėsčiųjų perėjoje lenkė kitą transporto priemonę ir tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Dėl pažeidimo automobilį sustabdė Druskininkų policijos komisariato pareigūnai. Vairuotojas, siekdamas išvengti administracinės atsakomybės, policijos tarnybiniame automobilyje pareigūnams tiesiogiai pasiūlė, o po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, davė 50 Lt kyšį, kad nebūtų surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR baudžiamojo kodekso atitinkamą straipsnį. 

SMURTAVO 
Liepos 11 d., apie 17 val., namuose Druskininkuose prieš B.G. smurtavo sugyventinis R. G. Liepos 13 d., apie 12 val., namuose Druskininkuose prieš 67-erių metų L. O. L. smurtavo 30-metis sūnus K. L. Liepos 15 d., apie 18.40 val., Druskininkuose 23-ejų metų V. O. smurtavo prieš 15-metę. 

 


PaieškaKas, jūsų spėjimu, gyvens garsioje pilyje ant Vijūnėlio tvenkinio kranto?
Statytojas alytiškis A.Baranauskas
Kurorto meras R.Malinauskas
Princesė ant žirnio
Ten bus senelių prieglauda
Manęs tai nedomina


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.