Pirmas

NAUJIENA!


NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Renginiai
Skelbimai

Druskininkai

Organizacijos
Sanatorijos
Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Dar vienas smūgis Malinausko aplinkai: prokuratūra
  kreipėsi į teismą, reikalaudama naikinti tarybos sprendimą
  dėl savivaldybės turto perdavimo 
   Viešąjį interesą ginanti Generalinė prokuratūra gruodžio pabaigoje informavo, jog Kauno apygardos administraciniam teismui pateiktas prašymas panaikinti pernai rugpjūtį R.Malinausko vadovaujamos savivaldybės tarybos daugumos priimtą sprendimą dėl beveik 80 mln. eurų savivaldybės turto perdavimo valdyti savivaldybės administracijai. Į prokurorus su prašymu ginti viešąjį interesą kreipėsi tokiam sumanymui kategoriškai priešinęsi opozicijos nariai, įsitikinę, kad „šiuo sprendimu iš esmės savivaldybės tarybai priskirta funkcija ir kompetencija buvo perkelta savivaldybės administracijai ir tokiu būdu sudarytos prielaidos savivaldybės administracijos direktorei (kuri, be kita ko, pavaldi tarybos daugumai) priiminėti sprendimus vienašališkai, išvengiant šių klausimų svarstymo taryboje“. 

Kam tuomet reikalinga taryba?


   Rugpjūčio pabaigoje posėdžiavę vietos politikai daugumos balsais nusprendė perduoti savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise savivaldybei priklausantį turtą: negyvenamuosius pastatus, butus, įvairius infrastruktūros bei kultūros paveldo objektus. Bendra šio turto vertė – beveik 80 mln. eurų. Kategoriškai prieš tokį sprendimą pasisakę opozicijos nariai tuomet prabilo apie demokratijos pabaigą Druskininkuose. „Informacijos apie savivaldybės turto disponavimą neturime, tą įrodė ir vandens parko klausimai bei kiti dalykai, - posėdyje minėjo liberalas dr. Juozas Šarkus. - Vis dėlto perdavimas turto – beveik 80 milijonų eurų – kelia rimtą susirūpinimą, jog galim visiškai likti be informacijos, kai meras su administracija nuspręs, ką daryti, ir mes, savivaldybės taryba, iš esmės liksim nuošaly - tokios tarybos kaip ir nereikia, liks tik formalumas. Toks aktas, mano nuomone, yra beprecedentinis, ypatingai Druskininkų sąlygomis“. „Praktiškai savivaldybės taryba eliminuojama iš sprendimų priėmimo, t.y. savivaldybės turto valdymo, pradedant sniego arena, kolonada, kitais objektais, kur savivaldybės taryba turėtų diskutuoti, spręsti, kaip geriau visą šį turtą panaudoti, atiduodamas keliems asmenims, politinei grupei valdyti, t.y. disponuoti tuo turtu ir priiminėti sprendimus be tarybos žinios. Realiai jau ir šiandien mes negaunam pilnos informacijos, kokios sutartys sudarinėjamos, kokios derybos vyksta dėl to turto, kaip efektyviai jis panaudojamas, - J.Šarkui posėdyje antrino konservatorius Vilius Semeška. - Jūs šituo sprendimu norite visiškai eliminuoti tarybą iš informacijos gavimo, iš sprendimų priėmimo, iš diskusijos, kas vyks su šituo turtu, kaip su juo bus elgiamasi, kokios bus sudarinėjamos sutartys. Nepamirškim - miesto šilumos ūkio nuomos sutartis, kuri buvo sudarinėjama 30-čiai metų, - gal jūs sudarinėsite su šiuo turtu įvairiausias sutartis be tarybos žinios, be tarybos pritarimo? Šiuo sprendimu taryba praktiškai įgalioja savivaldybės administraciją priimti visus sprendimus, susijusius su turto disponavimu. Mes manome, kad tai yra nesąžininga. Praktiškai galima paleisti tarybą bei palikti administraciją su meru vadovauti ir valdyti turtą. Kam tuomet reikalingi visi rinkėjai, kam reikalingi savivaldybės tarybos nariai, jeigu mes negausim visos informacijos ir nedalyvausime sprendimų priėmime? Čia yra ypatingas atvejis. Demokratijos po šito sprendimo Druskininkuose praktiškai nebelieka“. 
Opozicijos perspėjimai tarybos daugumą sudarančių R.Malinausko bendražygių nepaveikė. „Savivaldybės administracija tikrai nieko blogo nedaro“, - buvo atkirsta opozicijos nariams.

Kreipėsi į prokuratūrą

   Į Generalinę prokuratūrą kreipęsi opozicijos nariai savo rašte pažymėjo, kad šiuo sprendimu Druskininkų savivaldybės taryba patikėjimo teise perdavė savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti praktiškai visą savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurio likutinė vertė - 78 mln. 981 tūkst. eur, nurodę, jog šiuo teisės aktu Druskininkų savivaldybės taryba galimai pažeidė ne tik LR Vietos savivaldos, bet ir Valstybės bei savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymus.
   Pasak opozicijos narių, savivaldybės taryba gali perduoti savivaldybės administracijai tik tokį ir tik tiek turto patikėjimo teise, kiek tai būtina savivaldybės administracijos funkcijoms įgyvendinti, be to, privalo būti nurodyta tvarka, kuria vadovaujantis turtas gali būti valdomas, naudojamas ir disponuojamas.
   „Priimtas sprendimas sudaro galimybę Druskininkų savivaldybės administracijai (iš esmės vienasmeniškai administracijos direktorei) priimti sprendimus dėl Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio praktiškai viso nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo. Dar daugiau – Druskininkų savivaldybės administracija perduotą turtą gali naudoti iš esmės savo nuožiūra, nepaisant Druskininkų savivaldybės tarybos nuomonės, kadangi perduodant turtą patikėjimo teise sprendimu nebuvo nustatyta tvarka, kaip perduodamas turtas turi būti naudojamas ir valdomas bei kaip juo turi būti disponuojama, - rašte Generalinei prokuratūrai nurodė opozicijos nariai.- Esame įsitikinę, kad šiuo sprendimu iš esmės savivaldybės tarybai priskirta funkcija ir kompetencija buvo perkelta savivaldybės administracijai ir tokiu būdu sudarytos prielaidos administracijos direktorei (kuri be kita ko pavaldi tarybos daugumai) priiminėti sprendimus vienašališkai, išvengiant šių klausimų svarstymo taryboje“.

Gins viešąjį interesą

   Jų nuomone, šio teisės akto priėmimą galėjo nulemti opozicijoje esančių narių kelti klausimai, susiję su kovo 26 d. priimtu sprendimu „Dėl Druskininkų savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu, jo investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA įstatinio kapitalo didinimo“, dėl kurio, opozicijos žiniomis, Kauno apygardos prokuratūroje taip pat atliekamas tyrimas dėl viešojo intereso gynimo. „Minėtu rugpjūčio 30 d. sprendimu sudaromos prielaidos išvengti tokių klausimų svarstymo taryboje ir tarybos narių keliamų klausimų dėl savivaldybei priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo“, - įsitikinę opozicijos nariai, kreipęsi į Generalinę prokuratūrą su prašymu imtis priemonių dėl viešojo intereso gynimo, taip pat dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.
   Gruodžio pabaigoje Generalinė prokuratūra informavo, jog atlikus tyrimą dėl galimo viešojo intereso pažeidimo, Kauno apygardos administraciniam teismui pateiktas Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro prašymas dėl minėto rugpjūčio 30 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo bei turto priėmimo-perdavimo aktų panaikinimo. 
   „Savivaldybės tarybos sprendimas perduoti visą savivaldybės turtą tvarkyti administracijai viską pastato aukštyn kojomis, – paprašytas pakomentuoti šį sprendimą, teigė dr. Juozas Šarkus. - Juk pagal įstatymus savivaldybės taryba įgyvendina savivaldybei priklausančio turto savininko funkcijas, o ne savivaldybės administracija, kuri yra pavaldi tarybai. Mano nuomone, tai padaryta dėl to, kad norima su savivaldybės turtu šeimininkauti kaip su savo asmeniniu, išvengiant viešumo svarstant savivaldybės turto klausimus taryboje. Tokiu atveju meras duoda komandas sau pavaldžiai administracijos direktorei ir viskas vyksta tarsi „po kilimu“, slaptai nuo visų. Pagal apklausos duomenis, savivaldybėse korupcijos lygis vienas iš aukščiausių šalyje, o kokie dalykai dedasi Druskininkų savivaldybėje, užtenka vien pažiūrėti į straipsnių antraštes vietinėje ir respublikinėje žiniasklaidoje. Ne be reikalo Generalinė prokuratūra kreipėsi į teismą dėl tokio sprendimo panaikinimo. Kyla klausimas, kodėl savivaldybės tarybos dauguma pasiduoda tokiam mero poveikiui? Kur tarybos daugumos narių atsakomybė?“. 
   „Mes perspėjome, kad toks sprendimas yra galimai neteisėtas ir nesąžiningas, tačiau ir meras, ir tarybos dauguma nusprendė kitaip. Džiugina tai, kad Generalinėje prokuratūroje išnagrinėjus mūsų prašymą, buvo priimtas sprendimas kreiptis į teismą dėl šio teisės akto panaikinimo“, - pridūrė V.Semeška. 

„Druskonio“ inf.


PaieškaKoks vietovardis Jums tinkamiausias ?
Vieciūnai
Viečiūnai


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.