Pirmas

NAUJIENA!


NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai

Druskininkai

Sanatorijos
Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Buvusios NŽT Druskininkų skyriaus vedėjos karjerą
  sugriovė 265 eurai


Facebook nuotr.

   Gegužės 4 d. įsiteisėjo Druskininkų miesto apylinkės teismo priimtas baudžiamasis įsakymas, kuriuo buvusi NŽT Druskininkų skyriaus vedėja Vitalija Balčienė (nuotraukoje) pripažinta kalta dėl kyšininkavimo už padarytas 5 atskiras nusikalstamas veikas. Jai skirta bendra 3 tūkst. 766 Eur dydžio bauda ir atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metams. STT agentai buvusios NŽT Druskininkų skyriaus vedėjos kabinete nuo 2014 m. gruodžio 3 d. iki 2015 m. kovo 13 d. užfiksavo penkis kyšio priėmimo atvejus 264,81 Eur sumai. 

Vadovės pareigose dirbo dvejus metus


   Kaip jau skelbta šalies žiniasklaidos priemonėse, 2016 m. balandžio 11 d. Druskininkų miesto apylinkės teismas supaprastinta tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, perduotą Kauno apygardos prokuratūros, ir priėmė baudžiamąjį įsakymą, kuriuo V.Balčienę, buvusią Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriaus vedėją, pripažino kalta dėl kyšininkavimo už padarytas 5 atskiras nusikalstamas veikas. Teismas skyrė jai bendrą 3 tūkst. 766 Eur dydžio baudą ir atėmė teisę dirbti valstybės tarnyboje 3 metams.
Teismas taip pat pripažino kalta dėl V.Balčienės papirkimo už dvi padarytas nusikalstamas veikas ir A.R., kuriai skyrė bendrą 2 tūkst.184,28 Eur dydžio baudą. Dar du asmenys, kurie davė kyšius V.Balčienei, nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleisti pagal laidavimą.
  Bylos duomenimis, V.Balčienė iš asmenų priėmė kyšius už teisėtą veikimą vykdant įgaliojimus. 2015 m. lapkričio 9 d. V. Balčienė buvo atleista iš užimtų pareigų (atsistatydino savo noru). Tyrimą byloje atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos pareigūnai.
   Gegužės 4 d. įsiteisėjusiame Druskininkų miesto apylinkės teismo baudžiamajame įsakyme konstatuojama, jog buvusi NŽT Druskininkų skyriaus vedėja padarė tris baigtus, tyčinius, apysunkius nusikaltimus ir du baudžiamuosius nusižengimus. 
V.Balčienė NŽT Druskininkų skyriaus vedėjos pareigose dirbo nuo 2013 m. rugsėjo-spalio mėn. iki 2015 m. lapkričio 9 d. 

Prašė greičiau sutvarkyti dokumentus

  
Nustatyta, jog 2014 m. gruodžio 3 d. savo darbo kabinete M.K.Čiurlionio g.60 buvusi NŽT Druskininkų skyriaus vedėja iš L.P. priėmė 400 Lt (115,85 Eur) kyšį už tai, jog kuo greičiau būtų sutvarkyti L.P. norimų įsigyti dviejų valstybinės žemės sklypų - 0,0514 ha ir 0,0575 ha reikiami pardavimo dokumentai ir tarp sklypų savininko Lietuvos Respublikos bei L.P. būtų pasirašytos valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartys. Kaip teisme aiškino V.Balčienė, šių pinigų iš L.P. ji nereikalavo, neprašė, nesitarė ir neprovokavo duoti, juos L.P. davė savo iniciatyva. 
Nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą atleistas L.P. teigė, kad 2014 m. vasarą jis nusprendė išplėsti nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, nes planavo atlikti sklype esančio pastato rekonstrukciją. Šalia jam priklausančio žemės sklypo buvo suformuoti du atskiri nedideli valstybinės žemės sklypai. Pagal šių žemės sklypų plotus nebuvo galima suformuoti atskirų žemės sklypų, ir jis juos galėjo įsigyti pirmumo teise kaip vienintelis gretutinio žemės sklypo savininkas. Lankydamasis V.Balčienės darbo kabinete, kartu su dokumentais vyras padavė 400 Lt kyšį. Pinigai buvo įdėti į dokumentus, kurie buvo susiję su žemės sklypų išpirkimu iš valstybės. Kaip nurodė L.P., pinigus davė tam, kad būtų greičiau sutvarkyti dokumentai žemės sklypams įsigyti bei pasirašyta šių žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis. 
Anot V.Balčienės, įprastai šių dokumentų tvarkymas užtrunka 1,5-2 mėnesius, tačiau šiuo atveju jie galėjo būti paruošti per mėnesį. Minėtų dokumentų buvusi NŽT Druskininkų skyriaus vedėja pati netvarkė – jais rūpinosi V.Balčienės pavaldiniai. Pasak jos, dėl greitesnio dokumentų sutvarkymo jokio spaudimo darbuotojams nedarė, tik „jų paprašė, esant galimybei, pasistengti dokumentus sutvarkyti per kuo įmanoma trumpesnį laiką“. Gautus iš L.P. pinigus V.Balčienė teigė išleidusi savo reikmėms, su darbuotojais nesidalino ir jiems apie tai nieko nesakė.

Pinigai – ir „už malonų aptarnavimą“

   Antrasis kyšio priėmimo atvejis užfiksuotas praėjus savaitei – 2014 m. gruodžio 10 d. Nustatyta, kad tądien buvusi NŽT Druskininkų skyriaus vedėja iš E.S. paėmė 100 Lt (28,96 Eur) už padėjimą užpildyti prašymą jos tėvo vardu išvadai dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn parengti į buvusių savininkų nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdytą nekilnojamąjį turtą, už tokios išvados skubesnį parengimą bei užregistravimą. V.Balčienė teigė, kad pinigų iš interesantės nereikalavo ir neprovokavo ją duoti, kad juos E.S. įteikė savo iniciatyva. 
   Nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą atleista E.S. nurodė, kad 1995 m. jos tėvui ir seseriai buvo atkurta nuosavybės teisė į 3 ha žemę, tačiau jie gavo tik po 3 arus žemės, o likusi žemės dalis liko nesugrąžinta. Iki 2014 m. rudens tėvas iš žemėtvarkos gaudavo įvairius raštus dėl galimybės gauti kompensaciją, tačiau suma jų netenkino. Pablogėjus tėvo sveikatai, ji pati nusprendė užsiimti tėvui negrąžintos žemės klausimais. Pasak E.S., nuo 2014 m. spalio-lapkričio mėn. jai lankantis buvusios NŽT Druskininkų skyriaus vedėjos kabinete, V.Balčienė visą laiką buvo mandagi, aptarnavo maloniai, suteikinėjo konsultacijas ir nereikalavo, kad jos sunkiai judantis tėvas atvyktų pats. Anot E.S., 100 Lt V.Balčienei davė už suteiktas konsultacijas, malonų aptarnavimą ir pagalbą pildant reikiamus prašymus. Kaip nurodoma surinktoje medžiagoje, ji buvusios NŽT Druskininkų skyriaus vedėjos „galėjo prašyti, kad žemė nebūtų grąžinta draustinio zonoje“. V.Balčienė apklausų metu aiškino, jog skyriuje buvo užregistruotas šios moters tėvo prašymas dėl išvados ruošimo į tam tikrą konkrečią kadastro vietovę, po to paruošta išvada ir pagal ją toliau atliktas projektavimas. Esą jį moteriai davė tik patarimus, o pavaldūs darbuotojai, kaip įprastai, atliko savo tiesioginius darbus. Anot V.Balčienės, su darbuotojais pinigų nesidalino, apie juos nieko jiems nesakė.

Prašė ir dėl kabelio paklojimo

   Trečiąkart kyšio priėmimo faktas užfiksuotas, nuo antrojo praėjus beveik mėnesiui. 2015 m. sausio 7 d. buvusi NŽT Druskininkų skyriaus vedėja iš vienos firmos darbuotojos A.R. priėmė 50 Eur kyšį už tai, kad būtų skubiau išnagrinėtas bendrovės prašymas „Dėl kabelio paklojimo“, t.y. kuo greičiau būtų suderinti reikiami dokumentai ir išduotas sutikimas dėl vietinių 0,4 kV ir 10 kV inžinerinių tinklų tiesimo pagal bendrovės pateiktą gyvenamojo namo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, projektą. 
   A.R. pareiškus įtarimus dėl papirkimo, moteris kalta prisipažino visiškai, nurodžiusi, kad dirba elektros įrangos darbų projektavimu ir montavimu užsiimančios įmonės inžiniere elektrike, tačiau atlieka ir inžinerinį darbą bei yra įmonės buhalterė. Nuvežusi V.Balčienei dokumentus išvadai dėl elektros kabelio klojimo parengti, A.R. teigė paprašiusi, kad greičiau būtų peržiūrėti dokumentai ir paruoštas sutikimas dėl elektros kabelio klojimo valstybinėje žemėje. Paduodama dokumentus, į jų vidų įdėjo voką su 50 Eur kupiūra. Pinigus davė iš savo lėšų, niekas, pasak jos, neprašė to daryti. 
   Kaip aiškino V.Balčienė, pinigų iš interesantės nereikalavo ir neprovokavo ją duoti, juos E.S. jai įteikė savo iniciatyva. Dokumentus dėl elektros kabelio klojimo tvarkė vedėjai pavaldūs darbuotojai, gautų pinigų su jais ji nesidalino ir niekam apie juos nesakė. 
   Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, praėjus trims savaitėms po A.R. apsilankymo, t.y. 2015 m. sausio 28 d., V.Balčienė išdavė sutikimą, patvirtinantį, kad žemėtvarkininkai neprieštarauja dėl vietinių inžinerinių tinklų tiesimo pagal pateiktą gyvenamojo namo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, projektą. 
   Dar vienas tos pačios A.R. vizitas V.Balčienės kabinete užfiksuotas 2015 m. kovo 6 d. Apklausos metu bendrovės darbuotoja aiškino, kad pavasario pradžioje rengiant architektūrinį projektą, įmonei kuo skubiau reikėjo išsiaiškinti, ar iš teritorijos reikia iškelti kabelį, todėl ir nuvažiavo pas buvusią NŽT Druskininkų skyriaus vedėją, kad ši greičiau paruoštų išvadą. Kaip nurodoma bylos medžiagoje, A.R. padavė V.Balčienei parko dokumentus ir juose įdėjo voką su 50 Eur. Pasak moters, pinigus davė iš savo lėšų, nieko neprašoma ir apie tai niekam nesakė. Esą pati norėjo, kad žemėtvarkininkai greičiau parengtų išvadas, nes tuomet bendrovė greičiau būtų gavusi apmokėjimą už atliktus darbus. 

Prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi

   Penktą kartą kyšio priėmimo atvejis buvusios NŽT Druskininkų skyriaus vedėjos kabinete užfiksuotas 2015 m. kovo 13 d. Tądien vokelį su 20 Eur jai įteikė V.J. už konsultacijas dėl valstybinės žemės sklypo nuomos. Apklausos metu vyriškis nurodė, kad norėjo griauti senąjį betono mazgą ir įregistruoti naują, todėl kreipėsi į buvusią NŽT Druskininkų skyriaus vedėją, kad ši padėtų išspręsti visus klausimus. 
   Kaip pažymima balandžio 11 d. priimtame Druskininkų miesto apylinkės teismo baudžiamajame įsakyme, V.Balčienė pripažino padariusi nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai dėl to gailėjosi. Buvusi NŽT Druskininkų skyriaus vedėja sutiko, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, taip pat sutiko su prokuroro siūloma bausmės rūšimi – bauda, tačiau teismo prašė sumažinti prokuroro prašomą skirti baudos dydį, kadangi jos turtinė padėtis sunki, neturi didelių santaupų. Remdamasis tuo, teismas bausmės dydį sumažino vienu trečdaliu. 
   Suskaičiuota, kad V.Balčienė priėmė iš viso 264,81 Eur (400 Lt (115,85 Eur)+100 Lt (28,96 Eur)+50 Eur+50 Eur+20 Eur) kyšį. 
Druskininkų miesto apylinkės teismas V.Balčienę, buvusią Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriaus vedėją, pripažino kalta dėl kyšininkavimo už padarytas 5 atskiras nusikalstamas veikas ir jai skyrė bendrą 3 tūkst. 766 Eur dydžio baudą bei atėmė teisę dirbti valstybės tarnyboje 3 metams. Teismas taip pat pripažino kalta dėl V.Balčienės papirkimo už dvi padarytas nusikalstamas veikas ir A.R., kuriai skyrė bendrą 2 tūkst.184,28 Eur dydžio baudą. Baudas abi moterys turi sumokėti valstybei į VMI sąskaitą per 6 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos. 

„Druskonio“ inf.

 

  Policijos žinios 
DAVĖ KYŠĮ 
Gegužės 4 d., apie 17 val., Druskininkuose, Veisiejų g., 38-erių metų vyras, siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už KET pažeidimą (vairavo automobilį, kurio laikinos registracijos numerio galiojimo laikas pasibaigęs ir nedraustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu), Druskininkų PK vyriausiesiems patruliams davė 40 eur kyšį. Vyras po apklausos paleistas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

APVOGĖ SVEČIUS 
Gegužės 7 d., nuo 3.00 val. iki 6.00 val., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nežinomas asmuo ar asmenys iš kambario Druskininkuose pagrobė svetimą turtą: 33 metų vilniečio V. M. mobiliojo ryšio telefoną “Samsung“, odinę piniginę su 50 eur ir kitus daiktus - iš viso už 381 eur; 34 metų uteniškio D. R. mob. ryšio telefoną “Samsung J5” ir 40 eur, iš viso už 310 eur. 

SUKČIAI APGAVO SENOLĘ 

Gegužės 7 d., nuo 14 val. iki 15 val., ikiteisminio tyrimo nenustatytas asmuo, paskambinęs fiksuoto ryšio telefonu ir prisistatęs tariamu policijos pareigūnu, sukčiaudamas informavo 86-erių metų D. K., gyv. Druskininkų sav., apie jos dukros neva padarytą avariją ir nurodė, kad joje nukentėjo asmuo. Sukčius pareikalavo, kad jam reikalinga sumokėti 1500 eur, idant nebūtų dukrai keliama baudžiamoji byla. Tariamai nukentėjusiojo anūkei apie 15 val. D.K. perdavė savo namų valdoje esančioje viralinėje 1500 eur. Tokiu būdu D. K. patyrė 1500 eur nuostolį. 

AUTOAVARIJOJE SUŽEISTI ŽMONĖS 
Gegužės 7 d., apie 15 val., kelyje Druskininkai - Leipalingis, tarp Veršių ir Kaziulių kaimų, ties Avirio ežeru, susidūrė automobiliai Opel Astra ir Nissan Almera Tino. Pastarasis atsidūrė griovyje ir trenkėsi į pušį. Avarijos metu sužeistieji Greitosios pagalbos automobiliu išgabenti į Druskininkų ligoninę.

PaieškaKas, jūsų spėjimu, gyvens garsioje pilyje ant Vijūnėlio tvenkinio kranto?
Statytojas alytiškis A.Baranauskas
Kurorto meras R.Malinauskas
Princesė ant žirnio
Ten bus senelių prieglauda
Manęs tai nedomina


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.