Grupinės parodos:

1983    Lietuvos dailininkų vaizduojamos dailės paroda (Kaunas)
1984    Druskininkų dailininkų paroda Gardine (Baltarusija)
1985    Respublikinė piešinio paroda (Kaunas)
            Lietuvos dailininkų vaizduojamos dailės paroda (Vilnius)
1986    Lietuvos jaunųjų dailininkų paroda "Aktas" (Vilnius)
1989    Lietuvos jaunųjų dailininkų paroda (Klaipėda) 
1989    Lietuvos dailininkų akvarelės paroda  (Kaunas)
1990    Kauno menininkų paroda
1992    Lietuvos akvarelės paroda (Vilnius) 
1996    Dailininkų grupės “KOPĖČIOS” akcija-paroda "Gyvenimas-Vanduo-Laikas" (Jaskonys, Druskininkai)
1997    “KOPĖČIOS” tapybos paroda, Druskininkai
1998    “KOPĖČIOS” tapybos paroda "Lietuvos Aido" galerijoje (Vilnius)
2000    Grupės “KOPĖČIOS” tapybos paroda Kauno Viešojoje bibliotekoje
            Dailininkų grupės “KOPĖČIOS” paroda-akcija Kasebergoje (Švedija)
            Dailininkų grupės “KOPĖČIOS” paroda Elbinge (Lenkija)
            Dailininkų grupės “KOPĖČIOS” paroda Varšuvoje (Lenkija)
2001    “KOPĖČIOS” paroda Lietuvos Dailininkų sąjungos galerijoje (Vilnius)
            Vilniaus dailininkų vaizduojamos dailės paroda (Vilnius)
2005    Druskininkų dailininkų Naujametinė paroda Miesto muziejuje.
            Druskininkų miesto dailės paroda Gdansko dailės muziejuje (Lenkija)


Asmeninės parodos:

1982    Tapybos paroda Dramos teatre (Kaunas)
1991    Tapybos paroda galerijoje “ARKA” (Vilnius)
1993    Tapybos paroda Lietuvos Dailininkų sąjungos galerijoje (Kaunas)
1994    Tapybos paroda Kraštotyros muziejuje (Alytus)
1997     Piešinių paroda sanatorijoje “LIETUVA” (Druskininkai)
             Akvarėlės paroda sanatorijoje “LIETUVA” (Druskininkai)
1999    Tapybos paroda "Virpesiai" sanatorijoje  “LIETUVA” (Druskininkai)
2002    Kūrybos paroda sanatorijoje "LIETUVA" (Druskininkai)
2005    Tapybos ir akvarelės paroda Lietuvos Seimo Rūmuose

Plenerai :

1985    M.K.Čiurlionio vardo plenerai Druskininkuose
1987    M.K.Čiurlionio vardo plenerai Druskininkuose
1995    M.K.Čiurlionio vardo plenerai Druskininkuose
1999    Alytaus miesto tapybos pleneras


Major group exhibitions :

1983    Lithuania Artists in Kaunas Art galery
1984    Druskininkai artists in Grodno (BIALORUS)
1985    Lithuania Artists drawing exhibition, Kaunas
            Lithuania Artists paintings exhibition, Vilnius
1986    Lithuania Young Artists exhibition “The Nude”, Vilnius
1989    Lithuania Young Artists exhibition, Klaipėda 
1989    Lithuania Artists watercolour exhibition, Kaunas
1990    Kaunas city Artist exhibition
1992    Lithuanian Watercolour, Vilnius 
1996    Artists group “KOPECIOS” action – exhibition “The Lfe- The Water – The Time”, Jaskonys (near Druskininkai)
1997    “KOPECIOS” painting exhibition, Druskininkai
1998    “KOPECIOS” painting exhibition in Art gallery “Lietuvos Aidas”, Vilnius
2000    Group “KOPECIOS” painting exhibition in Major Library, Kaunas
            Artists group “KOPECIOS” painting – action in Kaseberga (SWEDEN)
            Artists group “KOPECIOS” exhibition in Elbing (POLAND)
            Artists group “KOPECIOS” exhibition in Warsaw (POLAND)
2001    “KOPECIOS” exhibition in Lithuania Artists Union gallery, Vilnius
            Lithuania Artists paintings exhibition, Vilnius


Major solo exhibition:

1982    Painting exhibition in Drama Theatre, Kaunas
1991    Painting exhibition in “ARKA”gallery, Vilnius
1993    Exhibition in Lithuania Artists Union gallery, Kaunas
1994    Painting exhibition in City Museum, Alytus
1997    Drawing exhibition in spa-hotel “LIETUVA”, Druskininkai
            Watercolour exhibition in spa-hotel “LIETUVA”, Druskininkai
1999    Painting exhibition “Tremblinga” in spa-hotel “LIETUVA”, Druskininkai
2002    Painting exhibition in spa-hotel "LIETUVA" (Druskininkai)