Brangūs Vaikų dailės galerijos bičiuliai,
Kathleen ir aš laikome didžiule garbe, turėdami galimybę dalyvauti šios nuostabios galerijos atidaryme. Mes įsitikinę, kad daug amerikiečių, o ir kitų tautybių žmonės čia apsilankys ir gėrėsis šiais darbais, kuriuos sukūrė Jūsų talentinga jaunoji karta.
Sveikinu Jus ir dėkoju
1992 09 04, Darylas N.Johnson, Amerikos ambasadorius Lietuvoje

*   *   *

Norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už įdomią ekskursiją po Vaikų dailės galeriją Druskininkuose, kuri tiek man, tiek mano žmonai paliko gilų įspūdį. Dėkoju Jums už nuostabų laiką, praleistą Jūsų muziejuje. Esu be galo sužavėtas aukštu "Jūsų vaikų" kūrybos meniškumu. Tikiuosi greitu laiku vėl atvykti čia, - norvegai galėtų pasimokyti iš Jūsų patyrimo. Linkiu viso geriausio Jūsų ateities planams ir darbams Dailės galerijoje.
1992 11 04, G.Stavnum, Norvegijos ambasadorius

*   *   *

Norėčiau vėl tapti vaiku ir pradėti viską iš naujo. Deja, negaliu. Todėl dėkoju už tai, kad galėjau ir ateityje galėsiu pamatyti, ką sugeba padaryti vaikai, kurių širdys atviros gėriui.
1992 09 04, Vincentas Dienys, Kultūros ir švietimo ministro pavaduotojas

*   *   *

Štai unikalus savo žanru muziejus, žymus čia eksponuojamų kūrinių kokybe, kurie puikiai įrodo, kad jų vertė nepriklauso nuo laiko tėkmės.
1993 06 23, Philippe de Suremain, Prancūzijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje

*   *   *

Didžiulis įspūdis, apsilankius Lietuvos vaikų dailės galerijoje. Lietuvos Respublika gali didžiuotis turėdama tokius pasišventusius žmones, kaip šios galerijos įkūrėjas ir puoselėtojas p. Robertas Žukauskas. Telydi Jus sėkmė.
1993 11 20, Su nuoširdžia pagarba A.Šleževičius, Ministras Pirmininkas

*   *   *

Dievas ir žmogus - Kūrėjas ir kūrinys. Tačiau kūrinys sukurtas į Kūrėjo "paveikslą ir panašumą". Savo esme kūrinys yra kūrėjas. Kūrėjas visatoje, žemėje, kuri pavesta jam valdyti. Kaip iš pirmykščio chaoso Kūrėjo valia atsirado visa, kas yra atsiradę. Taip ir mūsų būties materijos, minties, natų ir spalvų chaose žmogus-kūrėjas palieka savąjį "Aš" dieviškos kūrybos saviraiškos dalelę.
Tai pasakytina ir apie "Vaikystės varpelių" konkursą. Stenduose jaunųjų kūrėjų "Aš". Kartais nedrąsus ar stebinantis, kartais neišbaigtas ar verčiąs susimąstyti. Tai jau kelio pradžia. Pradžia - tai tik eskizas. O darbas, kruopštus ir reikalaująs pilnutinio "Aš", norint pasiekti aukštumas, darbas - tai visas kelias, visas gyvenimas, kad po kūrybos kančios, anot Šventojo Rašto, galima būtų ilsėtis septintąją dieną.
Telaimina Jus Dievas tame kūrybos kelyje, tame spalvų chaose, paliekant savąjį "Aš".
1994, Kunigas Vytautas Rudis

*   *   *

Leiskite padėkoti gerb. direktoriau, p. Robertai Žukauskai,
už Jūsų pašvęstą gyvenimą vaikams, jų kūrybai.
Vaikų su negalia skyriaus įsteigimas suteikia Jūsų galerijai, visai mūsų
kultūrai naują ypatingai žmogišką ir jautrų atspalvį.
Tikiuosi, jog dalinė veikla su negalios vaikučiais Lietuvoje bus susisteminta
ir susieta su visa švietimo ir kultūros veikla.
1995 08 08, Su gilia pagarba Giedrius Kazimierėnas, Tapytojas,
pedagogas, Kultūros ministerijos sekretorius

*   *   *

Gerbiamas Robertai Žukauskai, su giliu dėkingumu, apžvelgęs šio muziejas rinkinius, išsinešiu tą didžiąją Jūsų muziejaus dovaną. Sveikinu ir dėkoju. Tikiu Jūsų pastangų sėkmingumu.
1996 05 20, Dėkingas dailininkas Vytautas K.Jonynas

*   *   *

Niekada nemačiau tokio gražaus muziejaus, kuriame išdėstyti puikūs eksponatai. Bet ypač žavi, kad eksponatų autoriai - vaikai. Ypač žavi Direktoriaus pasišventimas tarnauti gėriui ir grožiui, skiepyti mums kilnius jausmus, kurie daro žmogų pilnaverčiu, nes praturtina jo sielą.
1997 04 25, A.Sakalas, LR Seimo narys, profesorius, organizacijos "Gelbėkit vaikus" pirmininkas

*   *   *

Gerbiamam Robertui Žukauskui didelis ačiū už jo gyvenimo idėją ir nepaprastą darbą.
1997 11 07, Profesorius Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas

*   *   *

Mielam ponui Robertui su padėka ir nuostaba Jūsų muziejaus kokybe ir
Jūsų pasišventimu vaikų kūrybai.
1998 09 16, Skulptorius Davydas Zudelovičius, Izraelis

*   *   *

Patys nuoširdžiausi galerijos lankytojai ir vertintojai yra vaikai.
Jūsų galerija - tikras pasakų pasaulis. Ir tegul tos padėkos niekad nesibaigia.
Toma Vaškevičiūtė, Vilnius

*   *   *

Vaikų paveikslai - žodžiai į širdį. Tą čia ir pamačiau.
Danguolė Bružaitė, Vilnius

*   *   *

Labai gražūs paveikslai ir darbai... Jei kam šitas muziejus nepatiko, reiškia
tas nesupranta meno. Mes čia dar grįšim.
Elja Berlin, berniukas iš Izraelio

*   *   *

O, koks didelis pasaulis! Skubėdami kartais nepastebime formų, žiedų, spalvų...
Stebėdama darbus pailsėjau, pajutau savyje galias, skatinančias veikti. Kūryba - tai gyvenimas, arba gyvenimas - tai kūryba. Viduje jauti didžiulį pasitenkinimą, o širdyje - dėkingumą žmonėms, pasišventusiems, negailintiems savęs.
Ir tegul būna gyvenime devizas: darau daugiau, nei galiu.
Studentė Aušra, Klaipėda

 

Grįžti į pradžią