Visi mes atėjome iš vaikystės, ir, metams bėgant, vėl grįžtame į ją. Vaikystė - pasakų, svajonių, fantazijos laikotarpis. Tai žodžiais nenusakoma būsena, kai atsiranda būtinybė piešti, tapyti, lipdyti - išlieti susikaupusius jausmus. Vaikų kūryba tokia miela ir nuoširdi todėl, kad tai jų tyro vidinio pasaulio, skaidrios sielos išraiška, ir mes, suaugę žmonės, privalome ją suprasti ir skatinti.

Vaikų kūriniai - tarsi atskleista knyga, kurią kiekvienas galime skaityti, pajusti patį vaiką ir jam padėti. Jie yra neatskiriama vaikystės dalis ir lydės žmogų visą gyvenimą, kuris bus turtingesnis, prasmingesnis, kiekvienam savaip nepakartojamas.

Kūryba žmogaus gyvenime yra ypatingas, išskirtinės svarbos reiškinys. Tai gali būti tiek laisvalaikiui skirtas mėgiamas užsiėmimas, tiek ir savęs išraiška, pasineriant į pačias slapčiausias sielos gelmes, į kitas erdves, atitrūkstant nuo kasdienių rūpesčių, atsipalaiduojant, atgaunant vidinę pusiausvyrą.

Labai taikliai kūrybos svarbą išsakė žymus lenkų profesorius Albertas Zalevskis (Albert Zalewski): psichologai pripažįsta vaiko kūrybos ekspresijos svarbą, kurią reikia skatinti. Auklėjimas menu svarbus ne tik vaikystės laikotarpiu, bet ir žmogaus vizijų įgyvendinimo raidoje. Menas suteikia žmogui šansą išlikti pasaulyje, kuriame pakirstos dvasinės vertybės, moralė ir etika. Idealu tapo pinigai, o jų kaupimo psichozė, troškimas pralobti kaskart labiau gniuždo visuomenę... Menas deformuojančioms tendencijoms visada priešpastato kuriamąją galią. Jos vaidmuo yra skatinti siekti žmogiškųjų vertybių. Anglų meno kritikas ir teoretikas Herbert Read rašė, kad žmogus visų pirma yra kūrėjas. Kūrybingumas yra psichologinė priešprieša griovimui. Dailės darbai yra ne tik puošmena, - tai vieno giliausių žmogaus instinktų išraiška... Tas instinktas ne tik įtakoja vystymąsi vaikystės laikotarpiu, bet pasilieka suaugusio gyvenime ir paprastai pakyli žmogų konstruktyviems darbams prieš naikinamuosius.

Štai koks svarbus vaikui meno suvokimas! Estetinis pradas yra įgimtas daugumai žmonių. Suaugęs tikru menininku būna tik tuomet, jei sugeba išsaugoti nors trupinėlį nuostabaus vaikystės pasaulio. Pikaso kalbėjo: "Kai tau 7 metai - tada esi nuoširdus mene, o paskui telieka tik siekti, kad į šį nuoširdumą grįžtum". Vaikų dailė pripažinta kaip meno reiškinys, turintis įtaką dailininkams profesionalams.

Druskininkų vaikų dailės galerija - kol kas vienintelė Lietuvoje. Tai šios galerijos sumanytojo ir įkūrėjo - ilgamečio Lietuvos vaikų meninės kūrybos renginių dalyvio, tarptautinių vaikų meninės kūrybos konkursų garbės ir žiuri nario dailininko-pedagogo Roberto Žukausko atkaklaus darbo rezultatas. Šioje galerijoje puoselėjamas gėris ir grožis, ugdomas vaikų - būsimų mūsų piliečių dvasinis pasaulis, reprezentuojama Lietuva, nes galeriją aplanko ne tik Lietuvos gyventojai, bet ir į Druskininkus atvykstantys užsienio svečiai. "Norisi visiems priminti, jog žmogus gimsta ne tam, kad išnyktų kaip nežinoma dulkė. Žmogus gimsta tam, kad paliktų pėdsaką žemėje, kitų žmonių mintyse." Vytautas Vaikšnoras, Druskininkų miesto meras, 1994 m.

Oficiali galerijos įkūrimo data - 1992 09 04. Galerija - tai daugelio metų vaikų ir dailės pedagogų svajonės išsipildymas. Lietuvoje daugiau negu tris dešimtmečius vyko ir tebevyksta įvairūs vaikų, jaunimo ir dailės pedagogų meninės kūrybos renginiai. Galerijos fonduose yra virš 30 tūkst. įvairių dailės darbų, kurie sukaupti per 32 metus Lietuvoje ir įsigyti iš 47 pasaulio šalių, turtinga mokslinė, metodinė, dokumentinė medžiaga.

Galerija rengia Lietuvos ir nedideles tarptautines vaikų, jaunimo ir dailės pedagogų kūrybos parodas, konkursus, vasaros kūrybines stovyklas-plenerus, seminarus, leidžia renginių katalogus, recenzijas, apžvalgas.

Galerijoje veikia neįgaliųjų vaikų ir jaunimo - Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos "Guboja" skyrius - Very special arts international atstovas Lietuvoje, kuris bendradarbiauja su analogiškomis organizacijomis Danijoje, Olandijoje, Rusijoje, Čekijoje, Lenkijoje. Nuolat vyksta neįgaliųjų kūrybos parodos, konkursai, kuriuose atsiskleidžia skaudžiai likimo pažeistų, bet nepalūžusių žmonių vidinis pasaulis. Kiekviename piešinyje ar taikomosios krypties darbelyje matai tiek švelnumo ir liūdesio, skausmo ir vilties, lūkesčio ir tikėjimo, ilgesio ir meilės, jog pasijunti tarsi užburtoje karalystėje. Tai kūryba žmonių, palytėtų stebuklingosios gėrio ir grožio fėjos - Fantazijos.

Galerijos veiklą, jos dvasingumą labai aukštai įvertino Lenkijos Varšuvos universiteto profesorė Irena Voinar, užimanti vadovaujančius postus Tarptautinėje auklėjimo menu draugijoje (International Society for Education through Art) ir Pasaulinės pedagogikos mokslų ascociacijoje (Association Mondiale des Sciences de L'Education), Lietuvos, Olandijos, Danijos, Švedijos, JAV, Šveicarijos, Suomijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir kitų šalių dailės eskpertai, profesoriai, akademikai, pedagogai ir, žinoma, vaikai.

Vaikystės svajonės, troškimai kiekvieno sieloje palieka neišdildomą pėdsaką, kurio neužneša laiko smiltys gyvenimo vingiuose. Tai labai vaizdžiai iliustruoja Lietuvos ir įvairių pasaulio šalių politikų bei nieko bendro su politika neturinčių žmonių, aplankiusių Vaikų dailės galeriją, atsiliepimai.

Nuo amžių pradžios Aukščiausiojo Kūrėjo valia visi mes esame tik svečiai šioje žemėje, ir kiekvienas paliekame savąjį pėdsaką - darbus ir atmintį apie save. Šią mintį užbaigsiu žodžiais: visi mes paliekame pėdas žemėje, kai einame laukais, jei jos gilios - ilgai išlieka, jei prasmingos - tampa takais.

Tad po savęs palikime tik gilų, prasmingą pėdsaką, kilnius, taurius darbus, šviesią atmintį žmonių širdyse.

Nuoširdžiai kviečiu aplankyti vienintelę Lietuvoje Druskininkų Vaikų dailės galeriją.

Mūsų adresas:
V.Kudirkos g. 7
4690 Druskininkai
Lietuva

Robertas Žukauskas
Vaikų dailės galerijos įkūrėjas, direktorius

 

Grįžti į pradžią