Pirmas

Šiame numeryje
Miesto žinios
Policijos žinios
Savas gylis
Kultūra
Klausimas
Sportas
Renginiai
Horoskopai
Skelbimai
Archyvas

Druskininkai
Druskininkų TIB
Organizacijos
Sanatorijos
Menai

Redakcija
Informacija


 


  Trūksta tik kojelių…
Dovilė JOCIUNSKAITĖ

 

Robertas Šimonis mokyklos šventėje 

  17-metis Robertas Šimonis iš kitų paauglių niekuo neišsiskirtų, jei eitų į mokyklą ir galėtų pats, be pagalbos, vaikščioti.

   Viskas prasidėjo nuo to, kai gimimo metu Robertas patyrė traumą ir trijose vietose lūžo jo stuburas. Po šios nelaimės jis negalėjo nė mažiausio pirštuko pajudint. "Tai tas pats, kaip sumaitoti žmogų," - neslėpdamas nusivylimo gydytojais, teigia jaunuolis. Vėliau sekė šešios operacijos, po kurių buvo geriau, bet kai kojos pabūna gipse, nusilpsta raumenys, išsenka jėgos. Norint atsigauti, reikia daug sportuoti, bet labai sunku suderinti mokslus, sportą, laisvalaikį.
   Dabar Robertas - "Ryto" gimnazijos vienuoliktokas, kuriam paskirtas namų mokymas. Mokslai sekasi puikiai, vidurkis - 9,6. Pernai jis tapo jaunųjų filologų konkurso laureatu. Šiais metais vėl ruošiasi šiam konkursui ir tikisi nugalėt. Vaikinas priverstas kiekvieną pamoką sąžiningai išmokti, nes mokytojai visada kviečia atsakinėt. Tačiau dėl to jis visai nesiskundžia: "Iš dalies man tai patinka, nes neturiu galimybės nusimuilinti, o mokslai man - vienintelė išeitis. Privalau mokytis, nes puikiai suprantu, kad negalėsiu dirbti fizinio, o tik protinį darbą." Šmaikštaudamas dar priduria, kad sėdės minkštame krėsle ir gaus didelius pinigus. Baigęs vidurinę planuoja studijuoti teisę, tai bene pagrindinis jo tikslas, o užsibrėžtus tikslus visuomet įgyvendina.
   Robertas - spontaniškas žmogus, kuris kuo daugiau galvoja, tuo jam blogiau viskas išeina. Tačiau jis sąžiningas, ryžtingas, turi tvirtą nuomonę, puikiai saugo paslaptis ir nekenčia melo, todėl ir pats meluoja tik tada, kai tas melas yra būtinas. Neslėpdamas prisipažįsta, kad yra kerštingas ir vadovaujasi posakiu "Akis už akį, dantis už dantį". Kartais tenka susilaukti pašaipų ir patyčių, bet Robertas visai nesistebi, nes, jo nuomone, gyvenam neišauklėtoj ir netolerantiškoj visuomenėj. Jis nesijaučia vienišas ir atstumtas, kadangi turi keletą tikrų draugų, kurie niekada nepaliks nelaimėj, ir dar daugiau bičiulių, pažįstamų, su kuriais puikiai sutaria ir eina į įvairius renginius bei šventes. Nemažai gerų draugų turi ir Vilniuje, su kuriais susirašinėja, o retkarčiais ir susitinka. Kai Robertą aplanko vienatvė, jis užsidaro savo kambaryje ir tiesiog mąsto apie gyvenimą. Laisvalaikiu klauso muzikos, ypač patinka grupė "Nirvana". Televizoriaus beveik nežiūri, nes paprasčiausiai neturi laiko.
   Paauglys džiaugiasi nuostabiais, supratingais tėvais, su kuriais gali pasišnekėt apie viską, nieko nuo jų neslėpdamas. Su tėčiu daugiau pasišneka apie vyriškus reikalus ir savas paslaptis, todėl jis jam tarsi idealas, nors ir su trūkumais. Motina truputį griežtesnė, neleidžia sūnui simuliuoti ar kaip nors kitaip praleidinėti pamokas. Tačiau Robertas už viską dėkingas tik jai. "Jei ne mama, dabar tikriausiai negyvenčiau," - garsiai mąsto jaunuolis.
   Su broliu Jonu, kuris jaunesnis šešeriais metais, sutaria nekaip. "Jis mažas, bet labai gudrus ir savo gudrumu puikiai pasinaudoja. Nors, aišku, būna dienų, kai užvaldo broliška meilė, ypač tada, kai ilgai nesimatom,"- sako vyresnysis brolis.
   Nepaisant savo neįgalumo, jis laimingas, patenkintas gyvenimu žmogus, nors iki pilnos laimės trūksta tik kojelių, kurios tvirtai laikytų. Robertas neslepia, jog pavydi draugams kojų, bet jie jam pavydi galvos. "Aš neprarandu vilties kada nors tvirtai stovėti, baigt aukštąją mokyklą, užsidirbt pinigų ir su visa šeima išvykt į užsienį," - svajoja pašnekovas.
   Mums belieka didžiuotis Robertu ir jo mama, kurie taip drąsiai stojo į kovą su gyvenimu, nesidairydami atgal, nedvejodami ir nepasiduodami.  Breikas ir psichologija

Aistė ŠLAJŪTĖ


Gediminas Dailydė (kairėje) su vienu iš savanorių Giruliuose

  Gediminas Dailydė: ,,Ryto" gimnazistas, Zodiako ženklas - Šaulys, tikslas - gerai išlaikyti abitūros egzaminus ir įstoti mokytis į norimą vietą. Savęs apibūdinimas: "Noriu kažkuo išsiskirti iš kitų, noriu mąstyti kitaip, būti kitoks".

   Šį vaikiną nusprendžiau kalbinti dėl dviejų jo pomėgių: psichologijos ir breiko. Nieko bendro?! Bet Gedui šie dalykai yra vienodai svarbūs ir patrauklūs.
   Gediminas antrą vasarą iš eilės dirbo Girulių ( prie Klaipėdos) stovykloje su neįgaliais žmonėmis. Pirmą kartą tik valgykloje, kitąmet buvo valgyklos prižiūrėtojas, dirbo grupėse. ,,Žaisdavome su vaikais, vesdavomės juos prie jūros, padėdavome,- sakė Gedas.- Nuvažiavusiam pirmąjį kartą į Girulius man nereikėjo jokio adaptacinio laikotarpio, viskas vyko natūraliai. Jie tokie patys žmonės, kaip ir mes, tik turi vienokią ar kitokią negalią. Su jais reikėjo bendrauti kaip su paprastais, sveikais žmonėmis. Čia suvažiavo dirbti labai įdomūs savanoriai. Dauguma - vyresni už mane. Su jais buvo įdomu bendrauti, nes visi jie skirtingi ir turi kažką savo. Man patinka, kai galima pasikalbėti apie žmogaus vidinį pasaulį. Druskininkuose man to trūksta. Visi turi kažką savyje, bet nemėgsta, ar nenori apie tai šnekėti. Jeigu bus galimybė, kitais metais vėl važiuosiu į Girulius. Tik nežinia, ar stojamieji planų nepakoreguos. Rimtai galvoju savo ateitį susieti su psichologija, socialiniais mokslais, tik konkursai dideli, sunku ten patekti... Mokslas, mano nuomone, yra labai svarbus. Ir ta nuvalkiota frazė ,,Gyveni ir mokaisi" pasiteisina".
   Apie breiką: "Pradėjau šokti lygiai prieš dvejus metus. Susidomėjau breiku, nes tai - netradicinė sporto šaka. Vieni žmonės save išreiškia kurdami eiles, kiti vaidindami, aš save realizuoju šokdamas. Traumos? Žinoma, buvo. Nė vienoje sporto šakoje be jų neapsieinama. Sunku? Nieko lengvai pasiekiamo nėra. Visose srityse reikia užsispyrimo, o svarbiausia, didelio noro, ar mokantis matematiką, ar šokant breiką. Kas bendro tarp psichologijos ir breiko? Nežinau. Kartais pats savęs nesuprantu.    Atrodo, breikas ir psichologija labai skirtingi dalykai, bet man tai visiškai normalu. Man nepatinka vienpusiški žmonės- jei domėsiesi viskuo, galėsi bendrauti su skirtingais žmonėmis. Nors reikia turėti ir porą artimų draugų, nes kai yra daug, nėra nei vieno. Mano laisvalaikis? A - man patinka vienam galvoti, sėdėti valandą, dvi ir galvoti apie viską. Kaip būtų, jeigu pasakyčiau ką nors, kaip tai paveiktų kokį žmogų ir pan.? Ko man trūksta gyvenime? Daug ko, bet jeigu turėsiu viską- nebus tikslo gyventi. Visada turiu kažko siekti, kad turėčiau dėl ko gyventi.  Jaunimas kaimui 
Jūratė ŠVĖGŽDIENĖ

   Druskininkų jaunimo užimtumo centras padeda įgyvendinti 2 projektus, kuriuos finansuoja Valstybinė jaunimo reikalų taryba pagal programą ,,Jaunimas kaimui". Pirmąjį -,,Leipalingio jaunimo poreikiai ir galimybės" vykdo Leipalingio jaunimas, vadovaujamas Leipalingio vid. mokyklos direktoriaus pavaduotojos A. Žiurinskienės, nusprendęs apklausti miestelio jaunuomenę, kad sužinotų jaunimo norus ir pomėgius. Jie ketina surengti konferenciją, susitikimą su Druskininkų savivaldybės atstovais, Tarybos nariais, Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, Pilietinių iniciatyvų centro atstovais, Druskininkų jaunimo organizacijomis ir išsiaiškinti savo veiklos plėtojimo galimybes Leipalingyje. Antrąjį projektą ,,Jaunimo diena Vieciūnuose" vykdo Vieciūnų jaunimas, vadovaujamas bibliotekos vyresniosios bibliotekininkės Nijolės Čaplikienės. Šią dieną jaunimas Vieciūnuose rungtyniaus riedučių, dviračių, paspirtukų, krepšinio ir futbolo varžybose, dalyvaus meninėje kultūrinėje programoje, bibliotekoje susipažins su savo kaimo istorija, smagiai praleis laiką diskotekoje.


  Saitų paieška 
   Spalio 12-14 d. Utenos rajone, Sudeikiuose, vyko jaunimo organizacijų forumas "Lietuva ir Baltarusija viename kelyje į demokratiją". Į jį suvažiavo politinių, socialinių, kultūrinių organizacijų atstovai iš Lietuvos ir Baltarusijos. Druskininkams atstovavo teatras "NIŠA", JUC-as, Mokinių taryba, klubas "Prieš srovę". Susipažinta su Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų situacija, tarpusavio bendradarbiavimo raida ir ateities galimybėmis.Vyko kaimyninių šalių jaunimo organizacijų mugė, kurios metu pristatytos savo organizacijos ir jų veikla. Vėliau atstovaujantys asmenys suskirstyti į tris grupes pagal organizacijų orientacijas.Grupinio darbo metu generuotos projektų idėjos, vyko partnerių ieškojimas ir paraiškų pildymas. Iš 10 projektų tarp Baltarusijos ir Lietuvos, 3 parašė Druskininkų organizacijos, užmezgusios pažintis su Baltarusijos organizacijomis.

JUC-o inf.

  Helovynas senajame dvare
Kristina KRASAUSKAITĖ 

   Spalio 26 d. Leipalingio vid. mokyklos pastate (senajame dvare) vyko Helovyno šventė, subūrusi daug dalyvių grėsmingomis kaukėmis. Vos įžengus į pastatą, pasitiko raganų būrys, už kampo laukė vampyras ar giltinė, tamsiausiame kampelyje buvo galima įsigyti įvairių meilės, jaunystės eliksyrų, būrėjos būrė taro kortomis. Ir mokytojai buvo aktyvūs. Senojo dvaro pastatas suteikė šventei paslapties, burtų magiškos galios, baimės. Nors toks renginys labiau paplitęs užsienyje, tačiau jis mokiniams ir mokytojams labai patiko.

Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>
Anekdotas


© 1997-2001 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR įstatymai

Dizainas ir programavimas - Mantas S. ir Dana M.