Pirmas

Šiame numeryje
Miesto žinios
Policijos žinios
Savas gylis
Kultūra
Klausimas
Sportas
Renginiai
Horoskopai
Skelbimai
Archyvas

Druskininkai
Druskininkų TIB
Organizacijos
Sanatorijos
Menai

Redakcija
Informacija


 


  

Kun. Konstantinas Gajauskas(1912 01 25 - 2001 10 28) 

   Negailestinga mirtis spalio 28 d. išplėšė iš gyvųjų einantį 90-uosius savo gyvenimo metus buvusį ilgametį Druskininkų parapijos kleboną, Varėnos dekanato dekaną kun. Konstantiną Gajauską. Velionis gimė 1912 m. sausio 25 d. Švenčionių rajono Švenčionėlių apylinkės Dotinėnų kaime. 1932 m. jis baigė garsiąją Švenčionių gimnaziją ir išvyko mokytis į Vilniaus kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1938 m. birželio 11 d. Paskirtas vikaru į Vaistamo parapiją dabartinėje Baltarusijoje. Po metų perkeltas į Eišiškes, kur, be ganytojiško darbo, dar dirbo vietos mokykloje kapelionu. 1940 m. spalio 7 d. perkeltas į Kaltinėnus, vėliau jo laukė naujos Rėškutėnų parapijos kūrimas. 1942 m. rugsėjo 3 d. iškeliamas kapelionu į Vidžių parapiją, dab. Baltarusijoje. Iš ten po kelių mėnesių perkeliamas į Švenčionių Visų Šventųjų parapiją, kur dirbo ir gimnazijos kapelionu. Brolio partizanų būrio vado Kazimiero žūtis, tėvų tremtis į Sibirą kun. Konstantiną užklupo jau pasišalinusį į Vilnių ir dirbantį Šv. Rapolo parapijos vikaru, greitai tapusiu šios parapijos klebonu. Vėliau sekė Šv.Jėzaus Širdies parapija, o nuo 1949 m. spalio 12 d. Šv.Teresės bažnyčios prie Aušros Vartų klebono pareigos, kartu ir sunkus bei atsakingas Aušros Vartų su Šv.M. Marijos Gailestingumo Motinos stebuklingojo paveikslo išsaugojimas. Aušros Vartai buvo išsaugoti, o Katedra bolševikų valdžios uždaryta ir paversta paveikslų galerija. Kun.Konstantinui teko dalyvauti Šv.Kazimiero palaikų pergabenime iš Katedros į Šv.Petro ir Povilo bažnyčią, o 1989 m. kovo 4 d. šiuos palaikus sugrąžinant į Katedrą. 1949 m. kun.K.Gajauskui suteiktas dekano titulas. 1965 m. balandžio 10 d. jis paskirtas Druskininkų parapijos klebonu. Radęs bažnyčios pastatą ganėtinai apleistą, visas savo pastangas ir net santaupas skyrė jai atnaujinti. Buvo pagamintos įspūdingos "Kryžiaus kelio" stacijos, parsigabenta iš Vilniaus Domininkonų bažnyčios sužalotų drobių, kurios buvo atnaujintos ir labai papuošė bažnyčios interjerą, languose suspindo vitražai, ypatingai nuostabūs - virš altoriaus, t.y. Šv.Kazimiero ir Palaimintojo J. Matulaičio. Duobėtos molio ir cemento grindys pakeistos medienos parketu, pastatytos naujos klausyklos ir bažnyčios suolai, pakeistas Didysis altorius, pasigaminti nauji vargonai, pastato vidaus pasieniuose sumontuotas šilumos tinklų vamzdynas, suremontuotas stogas, bažnyčios fasade iškilo laiminančio Jėzaus skulptūra ir kt. K.Gajauskas labai rūpinosi nacionalizuotų pastatų - klebonijos ir parapijos namų atgavimu. Tai didžiuliai kun.dekano Konstantino darbai. Už juos dėkingas miestas patvirtino K.Gajauską Druskininkų miesto Garbės piliečiu, o tikintieji ir svečiai pagarbiai minės mylimą sielų ganytoją ir geradarį, 35 metus besimeldusį prie Druskininkų bažnyčios altoriaus. 
  Spalio 31-ąją išpildytas jo noras amžinai ilsėtis prie savo tėvų Švenčionėlių kapinėse. 

Parapijiečių vardu - Antanas Ridikas


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>
Anekdotas


© 1997-2001 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR įstatymai

Dizainas ir programavimas - Mantas S. ir Dana M.