VIJA Druskonis
  2001 m. sausio 19 - 25 d. Nr. 3 (589)

MIESTO ZINIOS

POLICIJOS ZINIOS
SPORTAS
KULTURA
RENGINIAI
ARCHYVAI
SKELBIMAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

Centras "DAINAVA"

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

Stilingiausias metų druskininkietis nebijo naujovių ir rizikos

Albertas Katilovskis, išrinktas stilingiausiu druskininkiečiu, teigia, kad tokiu būdu “Druskonio” skaitytojai įvertino jo žmonos Romos skonį. Nuotraukoje jie drauge su savo atžalomis Paula (kairėje) ir Simona.

Albertas Katilovskis, išrinktas stilingiausiu druskininkiečiu, teigia, kad tokiu būdu “Druskonio” skaitytojai įvertino jo žmonos Romos skonį. Nuotraukoje jie drauge su savo atžalomis Paula (kairėje) ir Simona.

Violeta KLIMAITĖ

37 metų Albertas Katilovskis, kurį “Druskonio” skaitytojai išrinko stilingiausiu 2000-ųjų druskininkiečiu, savo gyvenimo stilių vadina aktyviu ir rizikingu. Šie du bruožai, pasak pašnekovo, yra pagrindinis veiklos variklis, be kurių nebūtų apčiuopiamo ir aplinkinių pastebimo rezultato.

Stebina savo sumanymais

A.Katilovskis vado- vauja UAB “Dzūki- jos arnika” muitinės tarpininko paslaugų tinklui Lietuvoje, transporto kompanijai “Arnika”. Tačiau druskininkiečiams jis geriausiai pažįstamas kaip naktinio klubo “Naminukas” ir kavinės “Nostalgija” savininkas.

Vilnietis A.Katilovskis į Druskininkus atvažiavo gyventi prieš 8 metus. Jo neužmigdė kurorto ramybė. Naujoves ir originalumą mėgstantis verslininkas vietinius nuolat nustebina savo sumanymais ir idėjomis.

A. Katilovskis prisipažįsta nemėgstantis viešumo ir išskirtinio dėmesio, todėl jį naujiena apie stilingiausio 2000-ųjų druskininkiečio titulą gerokai nustebino. Pasak pašnekovo, jo darbo stilius yra rūpintis pirmiausiai savo kolektyvu, kad žmonės turėtų darbą ir atlygį už jį. A.Katilovskio verslo mokesčių liūto dalis atitenka Druskininkų biudžetui. Jis mano, kad pastangos plėtoti verslą, kurio rezultatais galėtų naudotis ne tik darbuotojai, bet ir visa miesto bendruomenė, yra jo darbo stilius.


Druskonis klausia skaitytojų

Paskutinėmis praėjusiųjų metų dienomis Druskininkų savivaldybė iš privačios bendrovės įsigijo patalpas Vytauto g. 27, kurių didesniąją dalį sudaro nebaigta įrengti sporto salė. 450 tūkst. Lt patalpoms pirkti Savivaldybė gavo iš Privatizavimo fondo. Sporto salei galutinai įrengti dar reikės apie 1 mln. Lt.

Kaip jūs manote, ar reikalingas miestui toks pirkinys?

Vilija ČIUODERIENĖ Petras LUKOŠEVIČIUS Algirdas ŠUKYS
Vilija ČIUODERIENĖ,
ekonomistė:

- Sutinku, kad miestui reikia geros sporto salės. Žinau, kad pas mus atvyksta treniruotis nemažai sportininkų, pati matau besitreniruojančius mokyklų salėse vietinius. Deja, nežinau to nusipirktojo pastato būklės. Tačiau jei tai bus tikrai gera sporto salė, manau, kad šis pirkinys tikrai vertas dėmesio. Juk joje vykstant rimtesnėms varžyboms, bus didelė nauda ir miestui – suaktyvės judėjimas. Atvyks daugiau žmonių iš kitų miestų ir paliks pas mus savo pinigus.

Petras LUKOŠEVIČIUS,
statybininkas:

- Manau, kad tą sporto salę miestui nusipirkti reikėjo žymiai anksčiau. Nes nenaudojamą, blogai užkonservuotą pastatą veikė drėgmė, jis seno, ir dabar jį pabaigti reikės žymiai daugiau pinigų nei būtų reikėję prieš 10 metų. Miestui geros sporto salės būtinai reikėjo, ir manau, kad šiam pirkiniui skirtos lėšos tikrai atsipirks.

Algirdas ŠUKYS,
bedarbis:

- Pirkinys gal ir neblogas, bet ne šiuo metu. Esam labai nusigyvenę. Suprantu, kad gera sporto salė reikalinga, nes ir pats anksčiau esu dirbęs treneriu. Tačiau dabar miestą užgriuvę tūkstantis kitų problemų, kurias gal reikėtų spręsti pirmiau.


PRAŠYMAS

Prispausta neapsakomo sielvarto, kreipiuosi į jus šiuo laišku-prašymu. Mano dukrai studentei Salomėjai reikalinga pagalba. Klastinga neaiški liga jai pasireiškia viso kūno nevalingais judesiais, grimasomis veide, smakro ir galvos trūkčiojimu. Kuo toliau, tuo jai vis sunkiau kalbėti, pavalgyti. Lietuvos gydytojai yra bejėgiai jai padėti. Reikalingi sudėtingi tyrimai, kurie pas mus neatliekami. Gydymui ir kelionei į kitą šalį reikia lėšų. Aš, motina, negaliu susitaikyti su savo vaiko kančia, negaliu nuleisti rankų ir nieko nebedaryti. Todėl ieškau, prašau, maldauju Jūsų pagalbos ir paramos, kad galėtume, kuo greičiau vykti į Švedijos Lund miesto universitetines klinikas, nes liga kasdien progresuoja.

Jūs esate vienintelė ir paskutinė Salomėjos viltis – pasveikti ir gyventi.

Jei atsiliepsite į mano prašymą, lėšas prašyčiau siųsti į Lietuvos taupomojo banko Druskininkų skyrių, kodas 60103, sąskaitos Nr. E 1009, Elei Padimanskienei (gyv. Vytauto g. 13-13, Druskininkai, tel. (8-233) 53067).


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: druskonis@is.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113