Laisva vieta reklamai Druskonis
KULTŪRA 2000 m. spalio 13 - 19 d. Nr. 42 (575)

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS
SPORTAS
PRADŽIA
RENGINIAI
ARCHYVAI
SKELBIMAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

| Skaitymų dienos ir naktys | Paryžiuje Saulius jaučiasi laisviau negu kitus |

Skaitymų dienos ir naktys

Liudvikas Jakimavičius nerimtų eilėraščių konkursuose susišlavė daug prizų.

Liudvikas Jakimavičius nerimtų eilėraščių konkursuose susišlavė daug prizų.

Arūnas ZURLYS

Spalio 6-ąją pakeldama “Poetinio
Druskininkų rudens 2000” vėliavą,
praėjusių metų Jotvingių premijos
laureatė druskininkietė poetė Nijolė Miliauskaitė pradėjo šį renginį, vykusį mūsų mieste jau 11-ąjį kartą. Šiemet jis subūrė apie 150 įvairių kartų poetų iš daugelio pasaulio šalių.

Jauniausių poetų naktinių skaitymų kavinėje “Širdelė” nugalėtojai ir dalyviai praminti buratinais nuo bene populiariausio čionykščio apdovanojimo – limonado “Buratinas” butelio. Be kitų tradicinių kasmetinių PDR-o renginių, diskusijos, poezijos vakaro, susitikimų su Druskininkų moksleiviais, naujų knygų pristatymų ir jų prekybos, šiemet nauja buvo poetiškų laiškų paroda, lydima epistoliarinės poezijos skaitymų. Geriausiu parodoje pripažintas Vlado Braziūno laiškas.

“Širdelėje” – Sigito Gedos šeima.

“Širdelėje” – Sigito Gedos šeima.

Šių metų Jotvingių premijos laureatas Alfonsas Bukontas.

Šių metų Jotvingių premijos laureatas Alfonsas Bukontas.

Spalio 7-ąją iškilmingame baigiamajame poezijos vakare šįmetinė Jotvingių premija įteikta Alfonsui Bukontui už eilėraščių rinkinį “Penktas metų laikas” ir vertimus. Ilgą laiką dirbęs šešėlyje, todėl “ištrauktas” į viešumą nejaukiai besijaučiąs laureatas džiaugėsi, jog tapo tūkstantmečius jungiančiu šios premijos savininku – taigi istorine asmenybe. Geriausiu metų debiutantu pripažintas Gintaras Beresnevičius už poeziją eseistikoje, kurios nuolatos gausu savaitraštyje “Šiaurės Atėnai”. Anoniminio eilėraščio konkurse nugalėjo Sergejus Zavjalovas iš Sankt-Peterburgo, 2-asis - vėl Kornelijus Platelis. Eilėraščio, skirto konkrečiam asmeniui, konkurso nugalėtoju tapo V. Braziūnas, atsiliepęs į G. Beresnevičiaus esė. Apdovanojimų vakaras, pritraukiąs vis daugiau druskininkiečių, užbaigtas “Rengos” kolektyvinio daugiakalbio kūrybos veiksmo, kai poetai pratęsia vienas kito ketureilius, bendru eilėraščiu. Kadangi bohemiškas gyvenimo būdas, viena iš PDR-o mielų savasčių, sukliudė autorius suburti ir perskaityti bendrą eilėraštį, visų veiksmo dalyvių ketureilius perskaitė vienas asmuo. Nerimtų eilėraščių konkursai, kaip visuomet, perkelti į naktinį skaitymą “Dainavos” valgykloje. Čia šmaikščiausiomis, drąsiausiomis ir gašliausiomis eilėmis pasižymėjo Liudvikas Jakimavičius, Jurgis Kunčinas, Gintaras Patackas, Eglė Juodvalkė ir kiti. Bene įspūdingiausias nakties pasirodymas – vietinių muzikantų trio (Vytauto Stulgaičio, Edvardo Sadausko ir Sauliaus Subačiaus) jaukus džiazas, išjudinęs šokti.

Spalio 9-ąją vilniečiai PDR-ą pratęsė Užupio kavinėje, o tuo pačiu laiku šventės organizatoriai centro “Dainava” darbuotojai savo darbovietėje, prie vaišių stalo stebėdami renginio vaizdajuostę, jau mąstė apie kitų metų Poetinį Druskininkų rudenį. Centro direktorius Zenonas Streikus pranešė, kad jau dabar daug užsienio poetų rezervavo vietas kitų metų PDR-e.

Raudonplaukis poetas iš Austrijos. Druskininkų rudens lapija – ir poilsis, ir atrakcija. Druskininkų rudens lapija – ir poilsis, ir atrakcija.

Raudonplaukis poetas iš Austrijos.

Druskininkų rudens lapija – ir poilsis, ir atrakcija.

| Į viršų |


Paryžiuje Saulius jaučiasi laisviau negu kitur

Senos pakrantėje Saulius piešė turistų portretus.

Senos pakrantėje Saulius piešė turistų portretus.

Arūnas ZURLYS

Šią vasarą itin kūrybingai praleido druskininkietis dailininkas, V.K.Jonyno dailės mokyklos mokytojas Saulius Rudzikas.

Tarp pasaulio menininkų

Visą mėnesį jis gyveno ir dirbo Paryžiaus menininkų tarptautiniame miestelyje, kur surengė ir savo tapybos personalinę parodą. Tuo pačiu metu kitose miestelio salėse savo kūrinius eksponavo Namibijos, Anglijos, JAV, Pietų Afrikos dailininkai. Pirmąkart į pastarąjį miestelį, kuriame paslaugos menininkams iš įvairiausių pasaulio šalių kainuoja gerokai pigiau, t. y. su nuolaidomis ir tik dalinai, jis pateko Vilniaus akademijos rekomenduotas. Šįkart viešnagę lėmė susirašinėjimas su miestelio globėja, autoritetinga meno žinove ponia S.Bruno, kuri ir pakvietė Saulių.

Mėnuo Paryžiuje – per maža

“Mėnuo Paryžiuje – tarsi niekas, - sako Saulius, šiame mieste besijaučiąs laisviau negu kur nors kitur. – Ten tiek daug visko gali “srėbti”, kad bus vis maža ir maža”. Druskininkietis aplankė daugybę modernaus meno muziejų, šįkart išskirdamas veikiantį Klodo Mane namelyje. “Dailininkui būtina pamatyti pasaulio dailės asų kūrinių originalus,”- priduria Saulius, pirmenybę teikiąs modernistams. Menininkų miestelyje vykstančius renginius lankė nemokamai, kaip ir visi jo nuomininkai. Šiek tiek finansiškai stiprindamas savo pragyvenimą Paryžiuje, Senos pakrantėje piešė turistų portretus. Kadangi ten tokių piešėjų – vos ne kiekviename žingsnyje, svarbiausia atlaikant konkurenciją – pasisodinti pirmąjį klientą.

Su kolegomis pleneristais prie vokiečio K.Lomo (dešinėje) plytų skulptūros.

Su kolegomis pleneristais prie vokiečio K.Lomo (dešinėje) plytų skulptūros.

Pasitikėjimas savimi

Vasaros mėnuo Paryžiuje Sauliui svarbus ne kaip turistui, o kaip savo profesijos atstovui nauju bendravimu ir kontaktais. “Galėjau ne tik menininkų Meką Paryžių pamatyti, bet ir pats save ten parodyti,” – sako S.Rudzikas. Personalinėje tapybos parodoje kitų, atvykusių kone iš visų pasaulio pusių, vertinimais savo kūrybą tarsi iš šalies pamatė, įsitikino, kad teisinga kryptimi dirba, įgijo didesnio pasitikėjimo savimi, atsikratė provincialumo komplekso. Teigiamų vertinimų iš skūpaus komplimentais Paryžiuje gyvenančio lietuvių kilmės dailininko Žibunto Mikšio išgirdo, o vienas muzikantas, atsisėdęs ant salės grindų, visą valandą mąstė, žiūrėdamas į paveikslą. Parodos atidaryme Sauliui pirmąkart gyvenime teko duoti interviu Šanchajaus televizijai. Vieną jo darbą nupirko prancūzas dailės mėgėjas.

Kūrė pramogų-menų parką

Paryžiaus tarptautiniame menininkų miestelyje druskininkietis ketino 2 mėnesius pabūti, tačiau gavo kvietimą atvykti į dailininkų plenerą Vokietijoje, 70 km į šiaurę nuo Berlyno esantį Mildenbergo parką. Šioje tarptautinėje kūrybos stovykloje, nuolatos “globojamai” žiniasklaidos, Saulius su kolegomis iš daugelio šalių turtino buvusio plytų fabriko teritoriją naujais kūriniais – skulptūromis, instaliacijomis, tapyba ir kitokiais turistams privilioti, kadangi čia, didelėje erdvėje šalia įsteigto plytų muziejaus, kuriamas įvairių pramogų ir menų parkas. Kaip ir visuose pleneruose, Saulius tapė (jo dirbtuvė buvo įkurdinta aukštame bokšte, nes mėgstąs erdves), po vakarienės su kolegomis bendraudavo aktualiomis temomis, aplankė Berlyno dailės muziejus. Per 2 plenero savaites nutapė 4 paveikslus, iš kurių 2 paliko Mildenbergo parko galerijai.

“Nuolatos būdamas uždaroj Druskininkų erdvėj, gali suabejoti savimi, savo kūryba,” – apibendrina Saulius. – Pabuvojęs įvairesnėj aplinkoj, labiau suvoki save, pamatai ir įvertini savo kūrybą platesniame kontekste”.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: druskonis@is.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113