Laisva vieta reklamai Druskonis
MIESTO ŽINIOS 2000 m. birželio 9 - 15 d. Nr. 24 (557)

PRADŽIA

POLICIJOS ŽINIOS
KURORTO PLĖTRA
SPORTAS
KULTŪRA
RENGINIAI
ARCHYVAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

| "Statoil" degalinės projektavimo darbai bus tęsiami | Konferencija Pradinėje mokykloje |
| Turime išsaugoti garbingą praeitį |

"Statoil" degalinės projektavimo
darbai bus tęsiami

Nijolė Paserbskienė

Gegužės 30 d. atvirame Ūkio ir ekologijos bei Kurorto plėtros komitetų posėdyje svarstyti UAB „Lietuva - Statoil” degalinės statybos vietos parinkimo variantai, aptarti teritorijos detaliojo plano derinimo su visuomene rezultatai. Renginyje dalyvavę komitetų nariai, įmonių, žinybų vadovai, projektuotojai, aplinkosaugininkai, miškininkai, kiti specialistai diskutavo: būti investicijai ar nebūti.

Degalinių trūksta

Posėdyje konstatuota, kad degalinių Druskininkuose trūksta. Šiuo metu yra 3 degalinės ir visos vienoje vietoje - Gardino gatvėje, iki jų kitų mikrorajonų gyventojams tenka tolokai važiuoti. Be to, AB „Lietuvos kuras” degalinę gali tekti uždaryti, nes, ištyrus teritorijos požeminį vandenį, aptiktas rimtas taršos šaltinis.

Daugelį metų vyravo nuomonė, kad degalinėms tinka tik atokesnės vietos. Tokia nuostata atsispindėjo ir mūsų miesto 1979 m. generaliniame plane. Juo vadovaujantis, buvo siūlomi sklypai potencialiems degalinių statytojams, tačiau per paskutinįjį dešimtmetį pastatyta tik 1 degalinė, kiti projektai nebuvo realizuoti. Įvertinę verslo sąlygas, investuotojai savo lėšomis neskubėjo gerinti miesto infrastruktūros.

Dar pernai Taryba nusprendė: investicija turi būti, miestui reikia degalinės. Jai parinkta vieta šalia Veisiejų ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos būtų patogi daugeliui druskininkiečių ir į miestą atvykstančių svečių. Taip pat patogi būtų ir tranzitinio transporto vairuotojams, nes ši sankryža - tai ne tik tarpmiestinių, bet ir tarpvalstybinių kelių sankirta. Bendrovė įsipareigojo degalinę įrengti taip, kad sankryža būtų pralaidi, patraukli, šiuolaikiška. Veisiejų ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos teritorijos detaliojo plano sprendimai neprieštarauja Tarybos aprobuoto Druskininkų bendrojo plano nuostatoms.

Tenka griauti arba kirsti

Dėl statybos vietos visuomenė keletą mėnesių galėjo reikšti pastabas ir pasiūlymus. Su oficialiomis pretenzijomis į Architektūros ir urbanistikos skyrių kreipėsi 7 asmenys, iš jų 6 nepritarė parinktai vietai, motyvuodami tuo, kad statybos aikštelėje teks kirsti mišką. Miestas nestokoja žalumos, tačiau medžių kirtimas jo gyventojams visada buvo skaudus klausimas. Druskininkai įsikūrę mažoje, trapioje urbanistinėje erdvėje. Dar prieš 4 dešimtmečius tuometinei valdžiai užsimojus miestą padaryti visasąjunginės reikšmės kurortu, buvo užprogramuotas unikalios gamtos išsaugojimo ir urbanistinės plėtros poreikio konfliktas. Susiklostė tokia situacija, kad prieš pradedant didesnę statybą tekdavo arba kirsti medžius, arba kažką griauti. Kad iškiltų gigantiškos sanatorijos, buvo paaukoti senieji kurorto kvartalai. Statant „Saulutės”, „Baltarusijos” korpusus, butų ūkio įmonę, pieninę, pramonės rajoną, reikėjo gerokai „apkarpyti” miško plotus, nors visada buvo stengiamasi išsaugoti kuo daugiau želdinių. Deja, negrįžtamai sunaikintas ir ekosistemos reiškinys - aplinkinės aukštapelkės, kurias užstatėme garažais. Dabar, ateinant palankiai investicijai, vėl tenka svarstyti: kur parinkti degalinei vietą? Druskininkiečiams miško kirtimas - greičiau teorinis, emocinis nuostolis, bet įgyvendinant Veisiejų ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos teritorijos detalųjį planą, vėl teks iškirsti dalį savaiminio miško degalinės apsauginei zonai užtikrinti, komunikacijoms įrengti.

Buvo ieškota kitų vietų degalinei statyti, bet M. K. Čiurlionio gatvės pusė, kurioje šiuo metu yra „Sarvijos” turgavietė, statyboms netinka: čia nutiestos magistralinės inžinerinės trasos. Nepajudinama teritorija yra ir kitas sankryžos kampas: šalia „Atgimimo” mokyklos įrengtas didelis požeminių tinklų mazgas. Ligoninės gatvėje statybos taip pat neplanuojamos, nes čia labai arti yra „Alkos” tvenkinio apsauginė zona. Šis vandens telkinys dar neištyrinėtas.

Sankryža taps miesto „vartais”

UAB „Lietuva - Statoil” degalinė būtų statoma pagal tipinį Norvegijoje parengtą projektą, atitinkantį visus Europos Sąjungos standartų reikalavimus. Kartotinis projektas suderintas Aplinkos apsaugos departamente, Sprogiųjų technologijų tarnyboje ir kitose žinybose. Pritaikant jį konkrečioms sąlygoms, reikės vadovautis mūsų šalies gamtosauginiais reikalavimais. Statybos dokumentaciją teks derinti Miškų departamente (statybos aikštelėje ketinama iškirsti apie 30 pušų).

Pastačius degalinę, miesto įmonės, tolimųjų reisų kompanijos veikiausiai atsisakys dyzelinio kuro talpyklų, dėl to sumažės ekologinės taršos židinių. Numatoma, kad Veisiejų ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžoje triukšmingumas neviršys leistinų normų. Ažiotažo dėl degalų nėra, tad ir eilių degalinėje neturėtų būti. Šalia esantis rekreacinis miškas, tvenkinys prie „Alkos”, manoma, neįgys pažeidžiamos teritorijos statuso, nepraras lankytojų. Žadama, kad nebus nuskriausti ir pėstieji bei dviratininkai, pamėgę čia vingiuojančius asfaltuotus takus. Kadangi jie patenka į degalinės teritoriją, turėtų būti atstatyti netoliese. Tikėtina, kad Veisiejų ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryža taps Druskininkų miesto „vartais”. Iškils šiuolaikinė degalinė - operatorinė, automobilių plovykla, prekybos salė. UAB „Lietuva - Statoil” mūsų mieste įsteigs 10 darbo vietų.

Posėdyje buvo pritarta Veisiejų ir M. K. Čiurlionio gatvių sankryžos teritorijos detaliajam planui. Savivaldybės tarybos Ūkio ir ekologijos bei Kurorto plėtros komitetai nusprendė, kad UAB „Lietuva - Statoil” degalinės projektavimo darbus reikėtų tęsti.

| Į viršų |


Konferencija Pradinėje mokykloje

Birutė KARMONAITĖ Vyr. mokytoja

Birželio 1 d. Pradinėje mokykloje vy- ko miesto pradinių klasių mokytojų konferencija tema “Ugdymo proceso kaita: integracija ir aktyvinimas pamokoje”. Konferenciją atidarė mokyklos direktorė O.Malaškevičienė, kuri skaitė pranešimą “Pradinio ugdymo pokyčių inicijavimas ir vertinimas” ir kalbėjo apie specialiųjų poreikių vaikus bendrojo lavinimo mokykloje.

Toliau darbas vyko 4-iose sekcijose: “Ugdymo turinio integravimas”, “Mokinių aktyvinimas pamokoje”, “Integravimas ugdant meninius gebėjimus” ir “Integravimas ugdant pažintinius gebėjimus”. Konferencijos baigiamajame posėdyje buvo pristatomos išklausytų kiekvienoje sekcijoje pranešimų tezės: ugdymo procesas nukreiptas į vaiką, kadangi svarbu išugdyti asmenybę, atskleisti kiekvieno vaiko individualius gebėjimus; norint brandinti kūrybingą asmenybę, mokytojas privalo pirmiausia pats keistis, ieškoti naujų darbo metodų, tobulėti; estetinis ir meninis auklėjimas turi padėti vaikui rasti savo pašaukimą arba parengti būsimajai specialybei; teigiamą mokymosi motyvaciją būtinai turi remti atlygis, kuris skatintų vaiko augimą.

Mokytojams po kelių valandų įtempto darbo buvo malonu pasiklausyti Kultūros centro moterų ansamblio “Dzūkų daina” atliekamų dainų.

Džiugu, kad į konferenciją atvyko klausytojai iš Varėnos, Vieciūnų, Švendubrės, Leipalingio mokyklų.

| Į viršų |


Turime išsaugoti garbingą praeitį

Indrė VAILIONYTĖ

Grupelė būrelio narių su mokytoja A.Pigagiene prie paminklo A.Sadauskui Randamonyse.
Grupelė būrelio narių su mokytoja A.Pigagiene prie paminklo A.Sadauskui Randamonyse.

Vieciūnų pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelio nariai aktyviai nagrinėja mūsų krašto pokario metų istoriją. Užrašome tremtinių, politinių kalinių prisiminimus, dainas, turime nemažai nuotraukų. Būrelio vadovė Alfreda Pigagienė organizuoja išvykas po rajono istorines vietas. Dažnai susitinkame su senoliais. Iš jų mes mokomės tvirtybės, ištikimybės Tėvynei Lietuvai, pagarbos ir gailestingumo artimajam.

Mūsų pastangos neliko nepastebėtos. Vasario mėnesį pirmą kartą dalyvavome konkurse Varėnoje “Lietuvos kovų ir kančių istorija”. Buvome jauniausi dalyviai tarp vidurinių mokyklų, tačiau sugrįžome su pirmąja vieta už surinktą Ratnyčios apylinkių rezistentų veiklos medžiagą. Mums buvo skirta ir E.Laugalio vardo premija.

Paskutinė išvyka šiais mokslo metais buvo į Randamonis. Ten vyko paminklo partizanui Adolfui Sadauskui šventinimo iškilmės. Dalyvavome su savo programėle.

Kraštotyros būrelio nariai toliau tęs savo pradėtą darbą. Turime išsaugoti garbingą praeitį, prisiminimus.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113