Laisva vieta reklamai Druskonis
KURORTO PLĖTRA 2000 m.gegužės 12 -18 d. Nr. 20 (553)

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS
PRADŽIA
SPORTAS
KULTŪRA
RENGINIAI
ARCHYVAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

| Pirmojo Druskininkų kalendoriaus pristatymas | Vietinių anoniminių alkoholikų 6-eri metai |

Pirmojo Druskininkų kalendoriaus pristatymas

Prieš trejetą metų dalyvaudamas meniniuose ir visuomeniniuose vyksmuose senosiosiose gydyklose, V.Valentukevičius prie bene unikaliausio mūsų miesto senosios architektūros pastato surengė senų nuotraukų parodą.
Prieš trejetą metų dalyvaudamas meniniuose ir visuomeniniuose vyksmuose senosiosiose gydyklose, V.Valentukevičius prie bene unikaliausio mūsų miesto senosios architektūros pastato surengė senų nuotraukų parodą.

Gegužės 4-ąją Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Viešojoje bibliotekoje Vytautas Valentukevičius pristatė “Druskininkų istorinį kalendorių“, pasirodžiusį prieš pat praėjusias Kalėdas. Ypač reikalingos knygos autorius surengė bibliotekoje ir nepaprastai įdomią bei vertingą leidinių iš savo asmeninės bibliotekos, kurią kruopščiai rinko visą gyvenimą, parodą. Tai šimtametės maldaknygės, kalendoriai, poezijos rinkinėliai, retos knygos apie Druskininkus - tarp jų unikali V.Bičiuno knyga “M.K.Čiurlionis“, “Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla“, išleista 1973 m. Pasakodamas jų atsiradimo istorijas, V.Valentukevičius susirinkusiems priminė spaudos draudimo ir grąžinimo momentus.

Aistra kolekcionuoti, nenuilstamas domėjimasis miesto gyvenimo įvykiais, surinkta unikali asmeninė kolekcija, daugybė straipsnių spaudoje paskatino apibendrinti mūsų miesto istoriją ir išleisti kalendorių. Gerb. Vytautas prisipažino, jog ėmėsi sunkaus ir atsakingo darbo, neišvengė klaidų. Dėl to labai apgailestavo, tikėjosi susirinkusiųjų piktų ir kritiškų pastabų. Tačiau daugelis, kaip, tarkim, Adelbertas Nedzelskis, pastabas spėjo išsakyti asmeniškai, o į kalendoriaus pristatymą atėjo pasveikinti autorių ir palinkėti jam tolimesnės sėkmės. “Gerai, kad kažką darom, blogiau - kai nieko,“ - sakė A.Nedzelskis. Juk informacijos ir leidinių apie Druskininkus, jų turtingą praeitį labai trūksta, todėl kiekvienas toks leidinys yra brangus ir laukiamas.

Pirmasis “Druskininkų istorinis kalendorius“ atiduotas skaitytojams, tačiau V.Valentukevičiaus kartotekos pilnėja, planuojamos naujos knygos. Jo leidinys laukia skaitytojų pastabų ir atsiliepimų, kurie padarys kalendorių žymiai tobulesnį.

| Į viršų |


Vietinių anoniminių alkoholikų 6-eri metai

Arūnas ZURLYS

Anoniminiai alkoholikai (AA) - tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi,
jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu - noras mesti gerti. AA pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

Druskininkų alkoholikų draugija įkurta prieš 6-erius metus 3 vietinių, kurie tuo pačiu metu gydėsi Vilniaus narkologijos dispanseryje ir po gydymo vaistais eidavo į anoniminių alkoholikų susitikimus (t.y. gydymą be vaistų), kurie vyko pagal JAV sukurtą programą. Ją praėję ir perpratę druskininkiečiai jau galėjo burtis Druskininkuose. Kadangi iš 3 pradininkų 2 buvo iš Švendubrės, pirmasis susirinkimas įvyko Švendubrės mokykloje, į jį atėjo 5 norintys mesti gerti. Vėliau anoniminių alkoholikų susirinkimai persikėlė į Invalidų draugijos patalpas Vytauto g. Nors jų susibūrimai būna uždari, “Druskoniui“ buvo leista dalyvauti 1994 m. vasarą čia vykusiame visos Lietuvos anoniminių alkoholikų susirinkime, susipažinti su jų privalomais ritualais - pirmiausia neįprastu kiekvieno prisistatymu “Aš esu Jonas, alkoholikas..“, “Ramybės malda“, kurią visi garsiai sukalba atsistoję ir susiėmę už rankų. Po to iš eilės vis kitas alkoholikas perskaito “Dvylika žingsnių“, kurie, taikomi kasdieniniame AA gyvenime, padeda ligoniui atsikratyti potraukio gerti ir tapti naudingu žmogumi. Vėlgi kiekvienas paeiliui perskaito “Dvylika tradicijų“, kurios yra AA draugijos pagrindas. Alkoholikai vieni kitus plojimais pasveikino su blaivybės jubiliejais - atskirai tuos, kurie negėrė 5, 3 metus, kelis mėnesius, vieną dieną. Bene įtaigiausia susirinkimo dalis buvo anoniminių alkoholikų pasakojimai apie savo neišgydomos ligos baisias pasekmes, sujaukusias gyvenimą, išskyrusias su artimais žmonėmis, ne vienąsyk gundžiusias nusižudyti, nukreipusias į psichiatrines ligonines, vėčiusias po narkologinius dispanserius. Visi kalbėjo atvirai, nevengdami išsamaus pasakojimo apie baisiausius savo gyvenimo momentus. Visi sutarė, kad už dabarties blaivybę dėkingi ne vien tik aukštesniajai jėgai, bet ir vieni kitiems, kadangi draugijoje padėjo vienas kitam supratimu ir draugyste. Juk niekas kitas - tik toks pats gali paveikti kitą geriantįjį.

Iki šiol kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį 19 val. Druskininkų anoniminiai alkoholikai susirenka pabendrauti - dabar jau ilgą laiką M.K.Čiurlionio g.46, gėlininkų draugijos salėje, rūsyje. Dėl kaimynystės vietinė draugija pasirinko pavadinimą “Aidas“. Į AA sergantys alkoholizmu ateina įvairiausiais būdais - dažniausiai po gydymosi narkologiniuose dispanseriuose, atsiunčia Druskininkų gydytoja narkologė J.Bykova, susižinoję per pažįstamus. Nuolatos susirenka apie 5 asmenys - vienąsyk mažiau, kitąsyk - daugiau. Ateina poilsiautojai, nes alkoholikų blaivybei labai svarbu režimas ir dieta. Režimas tam, kad lankymasis draugijos susirinkimuose nuolatos primintų, jog sergi nepagydoma progresuojančia liga ir gėrimo atsinaujinimas po ilgos pertraukos gali liūdnai baigtis. Druskininkų anoniminių alkoholikų draugijos įkūrėjas ir globėjas, negeriantis jau 6 metai, priminė skaudžius atvejus, kai po metų negėrimo draugas vėl svaiglašių ėmėsi ir galiausiai dėl to jo širdis galutinai sustojo. Apskritai dėl alkoholio jis jau 2 artimus draugus tokiu būdu prarado. Dietos laikymasis alkoholikui yra atsisakymas vieno produkto - t.y. alkoholio. Neimk pirmos - tai dieta sergant alkoholizmu. Druskininkų AA įkūrėjas sako, kad mūsų greitoje smerkti visuomenėje alkoholizmas dar laikomas pasileidimu, nors tai grynų gryniausia baisi liga, kurios gydymo sėkmės pagrindas - būti sąžiningu pačiam sau dėl savo ligos, mesti gerti dėl savęs.

Druskininkų anoniminių alkoholikų draugija gegužės 18 d. 19 val. kviečia turinčius problemų dėl alkoholio ir jų artimuosius į atvirą susirinkimą, kuris įvyks M.K.Čiurlionio g. 46, gėlių parduotuvės “Tulpė“ rūsyje, įėjimas iš kiemo pusės. Anoniminis alkoholikas Algis, kviesdamas į šį susirinkimą, kreipiasi į Jus, nes galbūt turite problemų, kurias ir jis pats patyrė. Dabar jis - blaivus alkoholikas, supratęs, kad alkoholizmas yra liga, kurios jis vienas neįveiks. Šiandien jis AA dėka gyvena normalų gyvenimą. “Jeigu Jūs jaučiate, kad alkoholizmas yra jūsų problema, kurią norėtumėt išspręsti, ateikite į susirinkimą,“ - kviečia Algis.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113