Laisva vieta reklamai Druskonis
GEGUŽĖ 2000 m.gegužės 12 -18 d. Nr. 20 (553)

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS
KURORTO PLĖTRA
SPORTAS
KULTŪRA
RENGINIAI
ARCHYVAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11

Pagyvenusieji “Optimistai“ yra
kaip broliai ir seserys

Arūnas ZURLYS

Šokis pagyvenusiems optimistams - taip pat geros nuotaikos ir sveikatos šaltinis.
Šokis pagyvenusiems optimistams - taip pat geros nuotaikos ir sveikatos šaltinis.

1994 m. Druskininkų pagyvenusių žmonių sveikatingumo klubą “Optimistas“ įkūrė K.Dineikos mokinys, kineziterapeutas, šviesios atminties Jonas Žemaitis, suburdamas praeityje sportavusius pensinio amžiaus žmones.

Sveikuoliškas būdas

Iki šiol 2 kartus per savaitę klubo nariai susibėga į sanatoriją “Saulutė“ pažaisti stalo tenisą, šaškėmis, šachmatais, biliardą, patys organizuoja sporto varžybas ir jose dalyvauja. “Optimistai“ didžiuojasi savo narių sporto pasiekimais, laikydami tai viso klubo savastimi. “Druskonio“ skaitytojams pažįstamas Algirdas Liepa Lietuvos Prezidento taurės “Sveikuolis 99“ konkurse savo amžiaus grupėje iškovojo mažąją Prezidento taurę. Izoldas Stuina 1998 m. Pasaulio lietuvių žaidynėse laimėjo lauko teniso varžybas. Pastarasis, “Druskonio“ pakalbintas, papasakojo, kaip neįprastu būdu - riedlentėmis - palaiko savo sportinę formą ir viso organizmo gyvastį. Toks pavojingas važinėjimasis iki prakaito, anot jo, išmankština visus raumenis kaip jokia kita mankšta, ugdo kūno pusiausvyrą. Nuolatos sporto varžybose dalyvauja ir kiti pagyvenusieji “Optimistai“, dauguma iš jų praktikuoja sveiką gyvenimo būdą, tarkim, kaip neseniai “Druskonyje“ aprašytosios Palmira Degutienė ir Izelė Galkantienė.

“Marceliukės“ ir seklyčia

Daugmaž vienąsyk per mėnesį pagyvenusieji “Optimistai“ pavakaroti susirenka į savo seklyčią. Balandžio 28-ąją įvykusi - paskutinioji vakaronė seklyčioje prieš vasaros sezoną, kuomet “Optimistai“ sportuoja ir vakaroja gamtoje. Seklyčios šeimininke klubo nariai vadina pilną gyvybingumo ir geros nuotaikos Aldoną Vosylienę, buvusią “Vilniaus“ sanatorijos vyr. gydytoją. Sunku visoje Lietuvoje būtų atrasti kitą tokią moterį, kuri vairuoja jau 54-eri metai. Įgijusi teisę vairuoti dar 1946 m., iki šiol nesiskiria su automobiliais, kuriuos vadina dideliais savo draugais. Bene patikimiausia susisiekimo priemone mūsų smėlinguose miškuose ji laiko senutėlius zaporožiečius, kurių jau kokius keturis pakeitė. “Optimistų“ seklyčios atsineštines vaišes ji paruošia kartu su kitomis optimistėmis, buvusia poliklinikos ir ligoninės gydytoja Regina Maldutiene, buvusia Fizioterapijos gydyklų vyr. gydytoja Albina Dalibogaite, anglų kalbos mokytoja Elena Rapkauskiene. Nuolatos tortais paremia Romos Pankevičienės įmonė, kuriai optimistai labai prašė padėkoti, kaip ir “Saulutės“ sanatorijos vyr. gydytojui Algiui Šukevičiui, kad globoja patalpomis ir sporto inventoriumi.

“Čia susirinkusios arba panos, arba našlės,“ - juokauja A.Vosylienė, išsidavusi, kad klubo moterys, jos vadinamos Marceliukėmis, turi savo himną, tuo tarpu “Optimisto“ klubas - dar ne. Moterų optimisčių himno žodžius sukūrė poeziją rašanti Elena Rapkauskienė, už vaišių stalo pažėrusi eiliuotus kupletus apie kitus klubo narius Joną Čiginską, Bonifacą Kasperiūną ir kitus.

Moka linksmintis

“Optimistų“ sambūris savo seklyčioje 1998 m., kai bendravimo “siela“  Juozas Dulaitis (antrasis iš dešinės) dar buvo gyvas. Taip pat klubo nariai: pirmas iš kairės - buvęs mokytojas Bonifacas Kasperiūnas ir  trečioji iš dešinės - buvusi sanatorijos “Draugystė“ vyr. gydytoja Aldona Baltuškonytė.

“Optimistų“ sambūris savo seklyčioje 1998 m., kai bendravimo “siela“ Juozas Dulaitis (antrasis iš dešinės) dar buvo gyvas. Taip pat klubo nariai: pirmas iš kairės - buvęs mokytojas Bonifacas Kasperiūnas ir trečioji iš dešinės - buvusi sanatorijos “Draugystė“ vyr. gydytoja Aldona Baltuškonytė.

Aldonos ZINKEVIČIŪTĖS nuotr.

Privalomas klubo nario ir bendravimo vakaronės atributas - šypsena ir gera nuotaika, be kurių garbaus amžiaus druskininkiečių optimizmas neegzistuoja. Į vakarones pagyvenusieji susirenka aptarti svarbius klubo, miesto, visuomeninius reikalus, padiskutuoti, pajuokauti, pasveikinti vieni kitus švenčių ar gimtadienių proga. Seklyčioje buvo pagerbtas ir klubo Garbės narys, vienas iš vyriausių teisininkų Lietuvoje, 94-ių metų Juozas Motiejaitis. Taigi vyriausiasis amžiumi optimistas ponas Juozas išgyveno kone visą amžių, o jauniausieji klubo nariai gimę ketvirtojo dešimtmečio antrojoje pusėje.

Švenčių progomis vieni kitiems pateikia staigmenas - antai Užgavėnių proga I.Stuina ir buvęs miesto vyr. architektas Algirdas Petkevičius persirengė taip, kad kolegos optimistai sunkiai beatpažino. Apskritai klubo nariams nelabai tinka pagyvenusiųjų apibūdinimas, kadangi tokios gyvasties, mokėjimo linksmintis, išradingumo dažnam jaunuoliui trūksta. Pastarąjį sakinį galima pailiustruoti vien pono Izoldo smagiu atveju, kai jis dėl “Žalgirio“ krepšinio kovų pralošė nuosavą barzdą, kurią teko nusiskusti.

Kiekvienas - miesto istorija

Optimistai iki šiol prisimena bendravimo sielą Juozą Dulaitį, deja, palyginti neseniai tragiškai mirusį bežvejojant. Apie poną Juozą, labai įdomios biografijos Sibiro lagerių politkalinį, tremtyje dėl savo gabumų sugebėjusį tapti Omsko miesto garbės piliečiu, “Druskonis“ ketino parašyti, tačiau mūsų užmačias nutraukė netikėta jo mirtis. J.Dulaitis, žinomas inžinierius statybininkas, pirmąkart Lietuvoje pritaikė naują statybos būdą, statydamas Fizioterapijos gydyklą, sanatorijas. Kiekvienas “Optimisto“ klubo narys - atskira įdomi gyvenimo istorija ir svarūs darbai Druskininkams. Diskutuodami ar sportuodami pagyvenusieji inteligentai niekad nesipyksta. Tąvakar bene labiausiai politinėmis visuomeninėmis temomis diskutavo Algirdas Liepa ir Vincas Byla, kurio įdomų straipsnį kažkada spausdino “Druskonis“. Nors abu pašnekovai kai kuriomis temomis buvo skirtingų nuomonių, tačiau tai visiškai netrukdė jiems kultūringai bendrauti. Bet kuriuo atveju didelę ir įdomią gyvenimo patirtį turintiems inteligentams svarbiausias yra bendrumo pojūtis.

E. Rapkauskienė kėlė tostą už klubo narius kaip už brolius ir seseris, padedančius užmiršti vienatvę, A.Vosylienė teigė, jog po bendravimo vakaronių ilgam įgyja sveikatos ir stiprybės, R.Maldutienė pasakojo, kad klubas padeda išlaikyti ankstesnius ryšius, kai draugaudavo šeimomis. Beje, visi klubo nariai ateina po vieną - t.y. lygiomis teisėmis ir vieniši, ir turintys antrąsias puses. Toks bendravimo būdas kai kam kėlė įtarumą ir smalsumą. Tačiau į klubą žvilgterdavusioms žmonoms panašios mintys nekilo.

Po vieną jaučiasi nevaržomai

Tarp užstalės vaišių, šmaikščių tostų, anekdotų, diskusijų optimistai būtinai dainuoja. Tąvakar dainas, kaip visuomet, pradėdavo ilgametis Druskininkų kultūros darbuotojas Vytautas Rutkauskas, o pianinu smagiai ir profesionaliai skambino klubo viceprezidentas Edvardas Sadauskas, daugelio praeities garsių šalies estradinių ansamblių muzikantas, kažkada grojęs Druskininkų diksilendo ansamblyje. Buvęs aktyvus džiazo klano dalyvis ir dabar neatsisakytų groti, jei koks vietinis diksilendo ansamblis atgimtų. Tą vakarą jis ne tik šokėjams ir dainininkams akomponavo, tačiau, kaip klubo viceprezidentas, naują seklyčios lankytoją privalėjo švęstu vandeniu ir kadugio šakele pašventinti. Pagyvenusieji traukia savo jaunystės ir liaudies dainas, operų arijas. Iš užstalės būtinai išjudina mėgiamų šokių repertuaras - tango, fokstrotas ir kt. Optimistai inteligentai savame uždarame būryje jaučiasi laisvai ir nevaržomai.

Klubo prezidentas Juozas Gontis, buvęs sanatorijos “Saulutė“ vyr. gydytojas, balandžio 28-osios vakaronėje įteikė susirinkusiems sportines kepuraites, kurias nupirko Gardine už praėjusiais, Pagyvenusių žmonių metais, sutaupytus savivaldybės skirtus klubui pinigus. “Bus labai gerai sportuojant lauke, “ - džiaugėsi optimistai ir panorėjo kepurėti nusifotografuoti prie žydinčios obels. Prezidentas pridūrė, jog klubo nariai ne vien tik sportuoja, linksminasi, bet ir įsipareigoję vienas kitą globoti ligos ar nelaimės atvejais.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113