Laisva vieta reklamai Druskonis
BALANDIS 2000 m. balandžio 21 - 27 d. Nr. 17 (550)

MIESTO ŽINIOS

POLICIJOS ŽINIOS
KURORTO PLĖTRA
SPORTAS
KULTŪRA
RENGINIAI
ARCHYVAI

APIE DRUSKININKUS

TURIZMO IR INFORMACIJOS BIURASTurizmo ir
informacijos
biuras

 

 

 

 

Skaitiklis sukasi nuo 1998.02.11


Ištikimieji mūsų skaitytojai,
Šv. Velykų proga linkime, kad gamtos ir Jėzaus prisikėlimo stebuklas padovanotų Jums meilės, sveikatos, darbo, gerovės viltį.

“Druskonis“


Šventasis Tėvas palaimino Druskininkus

Arūnas ZURLYS

Druskininkietė nazaretietė Božena (iškart už senutės, besikalbančios su Popiežumi Jonu Pauliumi 2-uoju) Šventojo Tėvo priėmime Vatikano rūmuose.
Druskininkietė nazaretietė Božena (iškart už senutės, besikalbančios su Popiežumi Jonu Pauliumi 2-uoju) Šventojo Tėvo priėmime Vatikano rūmuose.

Šių metų 9- ame numeryje rašėme apie nazaretietę vienuolę Boženą, dirbančią medicinos seserimi “Baltarusijos“ sanatorijoje ir mokančią tikybos 2-osios vidurinės mokyklos vaikus. Užsiminėme, jog ji pakviesta dalyvauti 11 vienuolių nazaretiečių, paaukojusių savo gyvybes už žmones, pasmerktus sušaudyti, palaiminimo iškilmėse Romoje.

Vienintelė iš Lietuvos

Pirmąkart išvykdama į Romą, sesuo Božena paprašė Druskininkų kleboną Vytautą Rudį ir dekaną emeritą Konstantiną Gajauską palaiminimo. 27-ąją vasario vienuolė Božena išvyko į Varšuvą, kitądien po rytinių šv.Mišių autobusas su nazaretietėmis iš įvairių Lenkijos vietovių bei Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos Kaliningrado srities pajudėjo Romos link. Iš Lietuvos Božena buvo vienintelė. Kelionės atmosfera buvo labai miela ir pamaldi. Vienuolė buvo laiminga, važiuodama Čekijos keliais, matydama Austrijos Alpių kalnus. Į Romą atvyko kovo 3-iosios vakare. Kitą visą dieną susipažino su amžinojo miesto įžymybėmis, kurios jai paliko įspūdžius visam gyvenimui.


Dienų tėkmė savivaldybėje

Švietimiečiai lankėsi Opolės Stšelcuose

Jau keletą metų bendradarbiauja Druskininkų ir Opolės Stšelcų (Lenkija) savivaldybės. Balandžio 6-10 d. miesto bičiulio vadovų kvietimu kaimyninėje šalyje lankėsi mūsų savivaldybės Švietimo skyriaus darbuotojai ir mokyklų direktoriai. Darbo vizito tikslas - aptarti tarptautinės jaunimo stovyklos organizavimo klausimus. Stovyklą ketinama surengti liepos mėnesį Druskininkuose. Planuojama, kad kurorte poilsiaus 20 Opolės Stšelcų, 18 Zoesto (Vokietija) ir 20 mūsų miesto 15-17 metų jaunuolių. Numatyta stovyklos programa: moksleiviai lavins darbo kompiuteriu įgūdžius, mokysis anglų kalbos, susipažinę su lietuvių liaudies menu, patys bandys drožti ir lipdyti. Bus organizuotos išvykos į Vilnių ir Kauną, turistiniai žygiai po miesto apylinkes ir į Dzūkijos nacionalinį parką. Stovyklautojai sukurs reklaminį filmą apie Druskininkus.

Susitikimo metu trijų šalių atstovai aptarė ir stovyklos finansavimo klausimus. Lenkai ir vokiečiai apmokės savo delegacijų kelionės bei maitinimo išlaidas. Mūsų savivaldybės biudžete stovyklai organizuoti numatyta 20 tūkst. Lt.

Druskininkų miesto švietimo darbuotojų grupę priėmė Opolės Stšelcų burmistras Kšištofas Fabianovskis. Miesto ir gminos vadovas papasakojo apie Lenkijos švietimo reformos eigą ir problemas. Opolės Stšelcuose buvo pasirašyta trišalė tarptautinės stovyklos organizavimo sutartis.


Druskonis klausia skaitytojų

Sulaukėme šv. Velykų. Ar turtingas bus šiemet Jūsų švenčių stalas? Ar dideliu būriu susėsite švęsti šios pavasario šventės?

6.jpg (15167 bytes) 7.jpg (17010 bytes)

Bronislavas Juozaitis, gydytojas dermatologas-kosmetologas:

- Vaišių stalas mūsų šeimoje bus panašus, kaip ir ankstesniais metais, kadangi dar šiek tiek užsidirbu. Atvažiuos dukros su anūkėmis ir, tikiuosi, atsiveš ko nors tam stalui.

Liudmila Lukinych, individualios įmonės direktorė:

- Vaišes paruošti stengsimės, kiek galėsime. Velykoms būtinai kepsiu pyragą, gaminsiu varškės tortą. Atvyks vaikai, užeis draugė, aplankysiu pažįstamą vienišą senutę, vėliau visi keliausim į gamtą.

Alvydas Šergalis,
individualios įmonės savininkas:

- Tikiuosi, kad vaišės bus tokios, kaip ir kiekvienais metais. Ypatingu kuo nors nesivaišinam, ką mama pagamina – tas būna gerai. Prie stalo susėsim artimiausi giminės. Manau, kad Velykos – šeimos šventė, ir visas šventimas prasideda namie.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113