Laisva vieta reklamai
POLICIJOS ŽINIOS 2000 m. kovo 24 - 30 d. Nr. 13 (546)
ŠIAME NUMERYJE
 
rek2.jpg (12950 bytes)

 

 

Nepilnametė nuodijosi dėl vaikino

Kovo 14 d., prieš pat vidurnaktį, policijos komisariatas gavo pranešimą iš ligoninės, kad į Vaikų skyrių paguldyta medikamentais apsinuodijusi nepilnametė D.M. Paaiškėjo, kad 14-metė vienos miesto vidurinės mokyklos moksleivė, palikta savo vaikino, išgėrė daugmaž 20 bronchus plečiančių vaistų tablečių.

Išvakarėse, kovo 13-ąją, D.M. lankėsi draugės bute. Ten rado grupę vaikinų ir merginų, besiklausančių muzikos. Namuose D.M. buvo išgėrusi butelį “Vilko” alaus, kurį rado brolio kambaryje. Nuo išgerto stipraus alaus mergina jautėsi apsvaigusi. Draugės bute D.M. susitiko ir 20-metį T.M., su kuriuo jau savaitę draugavo. Kadangi mergina jautė, jog draugo dėmesys jai šiek tiek atvėsęs, pasikvietė jį į kitą kambarį pasiaiškinti. T.M. pareiškė merginai, jog su ja draugaus, jei ši sutiks su juo lytiškai santykiauti. Nepilnametė neprieštaravo. Jaunuoliai nedelsdami pasimylėjo. Vaikinas vėliau tvirtino nežinojęs, kad D.M. - nepilnametė.

Tačiau kitą dieną T.M. per draugus merginai perdavė, jog vis tiek nebenori su ja draugauti. D.M. parėjusi namo palaukė, kol šeima sumigo, prisipylė į puodelį vandens, susirado tablečių nuo bronchito ir jas visas po vieną išgėrė. Po to paskambino draugėms ir pasakė, ką padariusi. Atskubėjus draugams, visi kalbėjosi, kol nepilnametė apsvaigo ir susmuko ant grindų. Buvo iškviesta greitoji pagalba, nugabenusi merginą į ligoninę.

Po 3-ijų dienų nepilnametė iš ligoninės buvo paleista namo. Pasak medikų, rimtesnių sveikatos problemų dėl apsinuodijimo medikamentais merginai neiškilo.

“Druskonio” inf.

| Į viršų |


“Prašau pagal mano pareiškimą bylos nekelti”

Rasita BOČIENĖ

Policijos pareigūnai privalo ištirti kiekvieno nukentėjusiojo skundą. Tačiau kai po kiek laiko kai kurie nukentėjusieji staiga pareiškia savo skriaudėjams pretenzijų nebeturį, lieka tik sugaištas laikas ir išeikvoti mokesčių mokėtojų pinigai.

Susimušė šokiuose

Sausio 15 d. policijos komisariate buvo gautas Nerijaus Maliukevičius, gim. 1980 m., pareiškimas, kad tą pačią dieną jį Jaunimo užimtumo centre sumušė iš matymo pažįstamas jaunuolis.

Tyrimo metu buvo nustatyta, jog konfliktas tądien kilo tarp N.Maliukevičiaus ir Deniso Vysockio, gim. 1982 m. Pasak N.Maliukevičiaus, jam šokant JUC-o šokių salėje, priėjo D.Vysockis ir ėmė muštis. Mušeikas išskyrė vieno iš jų draugas. N.Maliukevičiui išėjus laukan, prie jo prišokęs D.Vysockis dar kelis kartus sudavė į veidą. Konfliktas kilo dėl paprasčiausios priežasties - prasilenkdami vaikinai atsitrenkė vienas į kitą pečiais.

D.Vysockis neigė pradėjęs muštynes, jis sakė, kad N.Maliukevičius jį pats pastūmęs petimi, o susikibus - pirmas trenkęs jam į lūpą.

Policijoje buvo apklausinėjami vaikinų kivirčo liudininkai. Sausio 17 d. abiems mušeikoms buvo paskirta teismo med. ekspertizė, norint nustatyti jiems padarytų kūno sužalojimų laipsnį. Į med. ekspertą nesikreipė nė vienas vaikinas.

Tą pačią sausio 17-ąją policija gavo kitą N.Maliukevičiaus pareiškimą, kad jis pretenzijų jau niekam nebeturi ir prašo baudžiamosios bylos nekelti.

Pasiskundęs tikėjosi uždirbti

Praėjusių metų spalio 23 d. policijos komisariato kvotos poskyris iškėlė baudžiamąją bylą dėl D.Zavecko sumušimo ir apiplėšimo.

Į policiją D.Zaveckas paskambino dar spalio 8 d. ir pranešė, jog naktį iš matymo pažįstami asmenys jį sumušė ir atėmė piniginę su pinigais bei dokumentais. Tąkart nukentėjusiuoju save vadinęs D.Zaveckas pareiškimą rašyti atsisakė, tvirtindamas, jog išsiaiškins pats. Tačiau spalio 11 d. D.Zaveckas pareiškimą policijai vis dėlto parašė. Jis nurodė, kad spalio 7 d. užėjo į “Kranto” kavinę, kur gėrė vyną. Pasibaigus šios kavinės darbo laikui, kartu su trim pažįstamais vaikinais taksi automobiliu nuvažiavo į “Laimos” naktinį barą, kur vienam iš vaikinų vardu Kęstas davė 20 Lt, kad šis nupirktų degtinės. Vėliau kažkuris iš sugėrovų paprašė duoti dar pinigų. D.Zaveckui atsisakius, kompanija susibarė. Barmenės paprašyti aiškintis išėjo į lauką. Čia vienas iš vaikinų D.Zavecką griebė už kaklo, kitas paėmė jam iš kišenės piniginę ir smogė. D.Zaveckas davė atgal. Tada jį mušti ir spardyti pradėjo visi. Atsipeikėjęs po muštynių D.Zaveckas ir pasigedo piniginės. Tačiau pasak paties nukentėjusiojo, į policiją jis skambino tik norėdamas atgauti dokumentus. Vėliau jis tvirtino sužinojęs, kad daugiausiai tą naktį pykosi su A.Dumbliausku, kaip mušusius jį nurodė K.Butkevičių, M.Lilį ir kitus. Spalio 15 d. R.Bižys, tąkart irgi buvęs bendroje kompanijoje, D.Zaveckui atnešė į namus dokumentus, kuriuos, anot jo, jis radęs prie “Laimos” naktinio baro.

Baudžiamoji byla buvo tiriama 2 mėnesius. Apklausta gausybė liudininkų. Ir staiga D.Zaveckas pareiškia, jog tą naktį buvo išgėręs nemažai alkoholio, ir kas vyko “Kranto” kavinėje, kaip ir su kuo nuvažiavo į “Laimos” naktinį barą bei kas įvyko šiame bare, jis neatsimena. Taip pat negali nurodyti, kas jį mušė. O pareiškimą policijai parašęs, tikėdamasis uždirbti - gauti 10 tūkst. Lt dėl dingusių dokumentų. Baudžiamąją bylą ir vėl teko nutraukti. 

| Į viršų |


Sėdėjo ant negyvos stirnos

Sausio 30 d. netoli Mašnyčių kaimo, Randamonių medžiotojų klubo medžioklės plotuose, buvo sulaikyti Mašnyčių kaimo gyventojai Galina Syrjeva, gim. 1971 m., Domas Karlonas, gim. 1959 m., ir Jonas Petrelis, gim. 1950 m., važiuojantys rogėse atsisėdę ant negyvos stirnos. Bandyta žvėrį paslėpti - ant stirnos buvo užversti du maišai bulvių ir maišas sudžiūvusios duonos. Paaiškėjo, kad bulvės ir duona surinktos iš miško pašarinių aikštelių, kur medžiotojai žiemą šeria žvėris. Rogėse taip pat buvo rasti peilis ir kirvis. Sulaikymo metu stirna buvo dar šilta, todėl manoma, kad ji pakliuvo į brakonierių pastatytą kilpą ir pasismaugė. Jos kaklo kailis ir oda buvo iki kraujo pažeisti kilpos. Medžiotojams sulaikant pažeidėjus, trijulė bandė pasprukti. Vėliau teisinosi, kad viską, ką vežėsi, rado miške.

Pagal įstatymus stirna buvo atiduota Randamonių medžiotojų būrelio nariams. Ją skrosdami medžiotojai aptiko, kad stirna netrukus turėjo atsivesti du stirniukus.

G.Syrjevai, auginančiai 2 mažamečius vaikus, skirta 500 Lt bauda, o D.Karlonas ir J.Petrelis turi sumokėti po 1500 Lt baudos. Ieškinys už gamtai padarytą žalą trijulei išdalintas po lygiai - kiekvienam teko po 166,67 Lt.

“Druskonio” inf.

| Į viršų |


Sukčiauti - nebeapsimoka

Rasita BOČIENĖ

Kovo 16 d. kurorte lankėsi Lietuvos metrologijos inspekcijos specialistai. Tądien Alytaus apskrities sektoriaus vyresnieji valstybiniai inspektoriai Vitalijus Savickas ir Kostas Grigaitis tikrino matavimo prietaisų tikslumą dviejose miesto degalinėse ir “Raigardo” kepykloje.

Etaloniniu saikikliu tikrinamas benzino kolonėlės tikslumas.
Etaloniniu saikikliu tikrinamas benzino kolonėlės tikslumas.

Benzino “nenusuka”

Kiekvienoje degalinėje įrengtos kuro kolonėlės, iš kurių vairuotojai į automobilius pilasi benziną, kas 6 mėnesiai privalo būti tikrinamos, ar teisingai dozuoja. Tikrinimo metu visos “Lietuvos kuro” degalinės kolonėlės turėjo dokumentus, liudijančius, jog patikra atlikta.

Nežiūrint to, metrologijos specialistai atsivežė specialų prietaisą, vadinamą etaloniniu saikikliu, į kurį įpylus 10 litrų bet kurios markės degalų, tiksliai matyti, kaip dozuoja kolonėlė. Santykinė leistina paklaida - 25 ml.

Dyzelinio kuro “Lietuvos kuro” degalinėje tądien nebuvo. Veikė A-80, A-92 ir A-95 markės benzino kolonėlės. Jas visas patikrinus, neleistinų nukrypimų nerasta.

V.Zareckio individualios įmonės degalinėje veikė dvi dyzelinio kuro bei po vieną A-92 ir A-95 markės benzino kolonėlę. Jos taip pat dozavo teisingai, pora kolonėlių netgi pylė pirkėjams benzino nuo kiekvienų 10 litrų po 30 ml daugiau.

Batonai - sunkesni

“Raigardo” kepykloje buvo tikrinama, ar patikrintos metrologiškai svarstyklės, kuriomis sveriami produktai gamybos procese bei gatava produkcija. Šios svarstyklės turi būti tikrinamos kas metai. Buvo rastos vienos svarstyklės su 1998 m. patikros lipduku, tačiau jos nenaudojamos gataviems gaminiams sverti, todėl pažeidimas nebuvo fiksuojamas.

Pasvėrus kelių rūšių šios kepyklos kepamus batonus, visi jie svėrė ne mažiau nei nurodyta ant etikečių, o kai kurie - net ir daugiau.

“Mes dabar tiesiog priversti dirbti gerai, nes vyksta kova dėl rinkos, dėl kiekvieno pirkėjo”, - sakė “Raigardo” kepyklos direktorė V.Žadeikienė.

| Į viršų |


POLICIJOS ŽINIOS

VAGYSTĖS

Kovo 16 d. S.J., gim. 1963 m., policijai pranešė, kad išvakarėse nuėjęs į “Šilo” garažų bendriją, rado atrakintas savo garažo duris ir pasigedo 2-jų naudotų vasarinių automobilio padangų. Žala - 120 Lt.

Kovo 18 d. S.T., gim 1972 m., pranešė, kad “Dainavos” sodų bendrijoje pavogtas jam priklausantis elektros apskaitos skydelis. Žala - 210 Lt.

Kovo 18 d. apvogtas Liškiavos g. gyventojo V.Z., gim. 1963 m., sandėliukas. Žala - 148 Lt.

Kovo 20 d. dingo Jaskonių kaimo gyventojo L.B. dviratis “Saliut”. Žala - 120 Lt.

Kovo 21 d. pavogtas R.S. sūnaus dviratis “Panthera”. Žala - 400 Lt.

NUOBAUDA

Už prekybą prekėmis be banderolių Liškiavos g. gyventojas V.J., gim. 1972 m., nubaustas 100 Lt bauda.

DAUŽO LANGUS

Kovo 18 d. A.B., gim 1942 m., pranešė, kad “Paparčio” sodų bendrijoje išdaužyti jam priklausančio sodo namelio langų stiklai. Žala - 120 Lt.

MUŠASI

Kovo 18 d., netrukus po vidurnakčio, į policiją kreipėsi V.Š., gim. 1976 m., teigdamas, kad kavinėje “Po liepa” jį sumušė iš matymo pažįstamas jaunuolis.

Tos pačios dienos vakare kreipėsi nepilnametė Ateities g. gyventoja V.M., kuri pranešė, kad ją apie 8 val. ryto sumušė pilietis N.M., gim. 1980m.

Kovo 19 d. pilietė A.K., gim. 1966 m., pranešė, kad išvakarėse ją sumušė nepažįstamas vyriškis.

Kovo 20 d. nepilnametį R.K. magnetofono laidu sumušė patėvis A.B., gim. 1957 m.

POLICIJA KREIPIASI Į GYVENTOJUS

Policijos komisariatas siūlo miesto gyventojams imtis priemonių, padedančių išvengti vagysčių iš gyvenamųjų patalpų:

1. Namų komendantams organizuoti bendrus namo gyventojų susirinkimus dėl savo ir kaimynų butų apsaugos. Taip pat pagal galimybes stengtis:

a) raginti gyventojus sustiprinti savo butų durų rėmus ir staktas metalo juostelėmis;

b) esant galimybei, pakeisti buto duris iš fanerinių į medines, geriausia - dvigubas. Jose įtaisyti stebėjimo akutę. Duris įrengti taip, kad jos atsidarytų ne į vidų, o į išorę;

c) lauko duryse įrengti po dvi skirtingo tipo spynas;

d) gyvenantiems namų pirmuosiuose aukštuose sustiprinti balkonų duris ir langus. Įrengti grotas ar įstiklinti balkoną.

2. Niekada į savo butą neįsileisti nepažįstamų žmonių (juo labiau - čigonų), su jais kalbėti neatidarius durų. Jei asmuo prisistato pareigūnu, pareikalauti iš jo tarnybinio pažymėjimo.

3. Neteikti jokios informacijos apie save ir kaimynus nepažįstamiems asmenims.

4. Pagal galimybes įsirengti buto apsauginę signalizaciją (nuo 1200 iki 3000 Lt). Pajungti savo butą į policijos komisariato apsaugos policijos centralizuotą apsaugos pultą. Mėnesio mokestis - 35,40 Lt.

5. Daugiabučiuose namuose įsigyti ir sumontuoti kodinius-skaitmeninius durų užraktus (nuo 300 iki 3000 Lt). Juos įrengti pagrindinio įėjimo duryse ir butuose.

Kriminalinė policija taip pat prašo, pastebėjus name įtartinus asmenis, nepatingėti paskambinti tel. 02 (pasakyti įvykio esmę, pavardės nebūtina) ar užsirašyti įtartinų asmenų automobilių valstybinius ženklus, o esant galimybei - vykdant pilietinę pareigą, sulaikyti asmenis, darančius ar padariusius nusikaltimą.

Policija iš anksto dėkoja už bendradarbiavimą.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113