Laisva vieta reklamai
MIESTO ŽINIOS 2000 m. kovo 24 - 30 d. Nr. 13 (546)
ŠIAME NUMERYJE
 
rek2.jpg (12950 bytes)

 

 

Pagaliau patvirtinta JUC-o direktorė

Leista iki 2002 m. sudaryti pastato V.Krėvės g. 16 (84,57 kv. m negyvenamųjų patalpų) panaudos sutartį su Druskininkų Švč. M.Marijos Škaplierinės parapijos “CARITAS”. Remiantis šia sutartimi mokesčius už komunalines bei ryšių paslaugas mokės “CARITAS”. Čia ruošiamasi dalinti labdarą ir maitinti miesto vargšus. Tame pačiame pastate įsikūrusi ir Šaulių organizacija.

Nebuvo patvirtinta UAB “Druskininkų autobusų parkas” valdybos ataskaita apie bendrovės 1999 m. veiklą. Autobusų parko praėjusių metų veiklos rezultatas - 346 tūkst. Lt nuostolis. Miesto taryba yra vienintelis akcininkas, kuriam priklauso 100 proc. UAB “Druskininkų autobusų parkas” akcijų. Tarybos posėdis yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Įstatymuose numatyta, kad visuotiniam akcininkų susirinkimui nepatvirtinus ataskaitos apie bendrovės veiklą, šios bendrovės valdyba privalo atsistatydinti ir per 40 dienų sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą naujai valdybai išrinkti.

Druskininkų jaunimo atstovai nuo praėjusių metų vasario mėnesio kartu su Vilkaviškio, Panevėžio, Kretingos ir Šiaulių jaunimu dalyvavo projekte “Regioninė jaunimo politika”. Šį projektą rėmė Europos komisija, “Sector” programa (Danija) ir projekte dalyvaujančios savivaldybės. Vienas iš remiamų projektų - Kompiuterių ir interneto klubas. Pagal 1999 m. sausį atliktus tyrimus paaiškėjo, kad didelė dalis kurorto jaunimo neturi galimybės naudotis informacinėmis technologijomis ir internetu. Todėl svarstoma galimybė įkurti mieste Kompiuterių ir interneto klubą jaunimui bei visai visuomenei, kuriame už minimalų mokestį paslaugomis galėtų naudotis visi miesto gyventojai ir svečiai. Be to, gegužės mėnesį iš Danijos planuojama atvežti kompiuterius (ne mažiau kaip 10) steigiamiems jaunimo interneto klubams Vilkaviškyje, Kretingoje ir mūsų mieste. Kartu atvykę danų specialistai padės įrengti šiuos klubus. Kad besikuriantis Kompiuterių ir interneto klubas galėtų pradėti savo veiklą, Tarybos nariai leido registruoti šią organizaciją Vilniaus al. 24, buvusiose kavinės “Bravo” patalpose.

Praėjusiame Tarybos posėdyje balsavę priešingai, šįkart Tarybos nariai Jaunimo užimtumo centro direktore patvirtino Jūratę Švėgždienę, laimėjusią konkursą šioms pareigoms užimti. Praėjusiame “Druskonio” numeryje rašėme, jog laikinai einančiam JUC-o direktoriaus pareigas G. Liaukevičiui, viršijusiam tarnybines pareigas ir pardavinėjusiam bilietus į diskotekas brangiau nei nustatyta, pareikšta pastaba, tačiau paaiškėjo, kad G.Liaukevičius liko nenubaustas - taip nusprendė Tarybos nariai.

Įgyvendinant LR Vyriausybės nutarimu patvirtintą Upinių mašalų populiacijos reguliavimo programą bei tarptautinę Europos “Tacis” programą “Nemuno upės taršos mažinimas”, Aplinkos apsaugos agentūros viršininkas A.Petkevičius įgaliotas vykdyti šių programų koordinatoriaus funkcijas.

“Druskonio” inf.

| Į viršų |


Ar neišslys iš rankų investicija į jaunuomenę?

Rasita BOČIENĖ

Idėja gimė pokalbiuose su šveicarais

Prieš porą metų, 1998-aisiais, į Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministeriją kreipėsi Šveicarijos-Lietuvos draugijos pirmininkas A.Cantin. Jis neturėjo konkretaus plano - tiesiog domėjosi galimybėmis teikti paramą Lietuvai. Su ponu A.Cantin buvo supažindinti Druskininkų “Dainavos” centro direktorius Z.Streikus ir Sanatorijų sąjungos prezidentas J.Valskys. Jie susitiko su Šveicarijos-Lietuvos draugijos pirmininku Vilniuje, pakvietė jį į Druskininkus.

“Bendraudami sužinojom, kad šveicarai labiausiai domisi galimybėmis prisidėti prie turizmo Lietuvoje vystymo, - prisimena Z.Streikus. - Kiek žinau, jie netgi buvo nuvažiavę į Kauno aukštesniąją technologijos mokyklą, kur domėjosi galimybėmis rengti turizmo vadybininkus”.

Tais pačiais metais Druskininkų meras A.Maknys, J.Valskys, Z.Streikus ir Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos direktorius M.Misiūnas buvo nuvykę į Šveicariją. To vizito metu ir gimė idėja, norint atgaivinti Druskininkuose turizmo veiklą, įkurti čia Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos filialą. Šios mokyklos direktorius M.Misiūnas idėją palaikė. Į vizito protokolą nutarta įrašyti ketinimą įkurti Druskininkuose Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos filialą, rengiantį turizmo ir viešbučių administravimo specialistus. Toliau mokyklos filialo įkūrimu turėjo rūpintis Druskininkų savivaldybė.

Reikalai netikėtai įstrigo

Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos Druskininkų filialą buvo nutarta steigti K.Dineikos gatvėje, likvidavus ten veikiančią valstybinę įmonę “Druspolis”. Nors ši įmonė dar nelikviduota, o jos pastatai nepritaikyti mokyklos poreikiams, praėjusiais metais mokytis buvo priimtas pirmasis Druskininkų filialo kursas, pirmuosius mokslo metus turėsiantis baigti Kaune, o vėliau tęsiantis mokymąsi jau Druskininkuose.

Tačiau mokyklos filialo steigimo reikalai netikėtai įstrigo. “Dėl man nesuprantamų priežasčių savivaldybė lėtai ir abejingai reaguoja į šiuos reikalus, - kalbėjo Z.Streikus. - Sprendimai ilgai ruošiami, nepasirašomi dokumentai, nors sprendimai teoriškai lyg ir priimti”. Pasak Z.Streikaus, šio filialo įkūrimas būtų galimybė kurorto jaunimui mokytis aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje, ir jei ši investicija į jaunuomenę išslys iš rankų, miestas netrukus praktiškai pasens. Juk tai - galimybė įgyti išsimokslinimą ne itin turtingų tėvų vaikams netoli nuo namų. “Šitiek lėšų skiriam vidurinėms mokykloms, ir viską viduriniu išsimokslinimu tarsi ir baigiam - jaunimas, į kurį buvo įdėta tiek vilčių ir pinigų, tęsti mokslų išvyksta į kitus miestus”, - sakė Z.Sreikus.

Kreipėsi Tarybos nariai

Susirūpinę, kad delsiama pasirašyti sutartį su Kauno aukštesniąja technologijos mokykla dėl Druskininkų filialo steigimo, į miesto merą A.Maknį kreipėsi Tarybos nariai G.Žilys ir D.Streikuvienė. “Paaiškėjo, kad Kauno aukštesniosios technikos mokyklos įstatuose nebuvo numatyta galimybė steigti filialą, - sakė Tarybos nariai. - Be to, filialo net nebūtų, kur registruoti - VĮ “Druspolis” iki šiol nelikviduotas. Supratom, kad norint paskubinti šį reikalą, daugiau iniciatyvos turėtų rodyti mūsų savivaldybė. Tačiau sutarėm, kad Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos direktorius turėtų parašyti raštą Švietimo ir mokslo ministerijai, kad ši leistų steigti mokyklos filialą Druskininkuose ir nurodytų jo adresą. Tarybos posėdyje turėtų būti patvirtintas įpareigojimas miesto merui pasirašyti sutartį su Kauno aukštesniąja technologijos mokykla steigti Druskininkuose filialą. Tada reikalai turėtų pajudėti”. Pasak Tarybos narių, pasirašius tokią sutartį, Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos direktorius turėtų galimybę priimti darbuotoją, tiesiogiai besirūpinantį filialo steigimu bei jo patalpomis.

Pasikeistų miesto intelektinis potencialas

Pasak miesto tarybos Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkės K.Miškinienės, jai idėja turėti aukštesniosios mokyklos filialą visada atrodė labai patraukli. Tuo atveju labai pasikeistų miesto intelektinis potencialas. “Be to, visi žinom, kad gaivinant kurortą, reikia pradėti nuo kvalifikuoto personalo ruošimo, o turint mokyklą, galima būtų ruošti turizmo vadybos specialistus, - sakė K.Miškinienė. - Jei kalbam apie lėšas, tai vėliau šios mokyklos finansavimas taptų valstybės reikalu, o ne savivaldybės. Nežiūrint, kad dabar finansinė būklė nepalanki, šį žingsnį, įkuriant aukštesniosios mokyklos filialą, reikėtų žengti”.

K.Miškinienė sakė susidariusi įspūdį, kad šiuo atveju trūksta geranoriškumo ir dalykiškumo iš savivaldybės tarnautojų pusės, nes “popieriai guli pas kažką stalčiuose”. Pasak jos, reikėtų operatyviau spręsti filialo įkūrimo klausimą, juolab jaunuoliai, svarstantys, kur reikės mokytis, jau domisi ir klausinėja apie galimybę baigti aukštuosius mokslus savo mieste.

“Juk seniai visi susitarėm, kad mūsų miesto ateitis - poilsio, turizmo industrija, todėl dėl šios investicijos nereikėtų abejoti - ji tikrai atsipirks, - kalbėjo K.Miškinienė. - Tačiau mes patys turėtume būti labiau suinteresuoti turėti tokią mokyklą, o ne laukti Vilniaus ar Kauno valdininkų malonės”.

Pigiausia išeitis

Miesto meras A.Maknys, paklaustas apie tai, kodėl vangiai juda mokyklos filialo steigimo reikalai, atsakė, jog ankstesnėse sutartyse, ruoštose Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos, buvo nelabai priimtini punktai, visus įsipareigojimus remontuoti VĮ “Druspolis“ pastatus, perduodamus mokyklai, priskiriantys Druskininkų savivaldybei. Tam reikėtų apie 1,5 mln. Lt, ir sumažėjusiam kurorto biudžetui tai būtų nepakeliama našta. Merui pritarė ir vicemeras V.Dabrukas, sakydamas, jog idėja turėti mieste koledžo filialą yra labai gera, tačiau pasirenkant aptriušusius VĮ “Druspolis” pastatus, savivaldybės nuomonės niekas neklausė.

Abu miesto vadovai sutartinai sakė maną, jog pigiausia išeitis šiuo atveju būtų perimti buvusias Taupomojo banko patalpas Vasario 16-osios gatvėje. Anot mero, bankas siūlo jas įsigyti už 680 tūkst. Lt. “Tačiau valstybė šiame banke turi nemažai akcijų ir, sumažinusi savo akcinio kapitalo dalį, galėtų pastatą tiesiog perduoti Švietimo ir mokslo ministerijai. Taip mokyklos filialas patalpas gautų nemokamai, reikėtų jas tik paremontuoti”, - kalbėjo meras. Pasak jo, derybos dėl bankui priklausančio pastato perdavimo Švietimo ir mokslo ministerijai jau vyksta.

Be to, anot A.Maknio, užsitęsė ir VĮ “Druspolis” likvidavimas, o norint steigti mokyklos filialą, reikia turėti, kur jį įregistruoti. Nežinant, kaip išsispręs klausimas dėl patalpų, tokios vietos kol kas nėra.

Adresas vis dar neaiškus

Miesto tarybos posėdyje, vykusiame vasario 29 d., meras A.Maknys buvo įpareigotas pasirašyti sutartį su Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos direktoriumi M.Misiūnu dėl šios mokyklos filialo įsteigimo Druskininkuose, tačiau sutartis iki šiol dar nepasirašyta. Kovo 21 d. apie tai pasiteiravus merą A.Maknį, šis atsakė, jog dar vis neaišku, kur mokyklos filialą registruoti. Kol miesto valdininkai neskubėdami sprendžia šiuos klausimus, ar neprarasime investicijos į jaunuomenę? Juk, “Druskonio” žiniomis, net keli Respublikos miestai išskėstomis rankomis laukia, gal Druskininkai atsisakys minties steigti aukštesniosios turizmo mokyklos filialą, kviesdami pas save ir žadėdami suteikti šiai mokyklai puikias sąlygas.

| Į viršų |


Esame visiškai nuskurdinti

M.K. Čiurlionio gatvės 4 namo gyventojų atviras laiškas

Šią žiemą, net ir pačių didžiųjų šalčių metu, gyvenome su prisukta sklende, kentėme šaltį ir ligas, kad būtų pigesnis apmokestinimas. Tačiau sausio mėnesio mokestis už 2 ir 3 kambarių butų šildymą atitinkamai po 150 ir 180 Lt suglumino, nors, kiek žinome, Vyriausybė leido šį mokestį padidinti tik 9 proc. Pridėkime dar butų ūkio priskaičiuojamus 30-40 Lt už komunalines paslaugas ir kt. Esame visiškai nuskurdinti (name gyvena pensininkai ir bedarbiai, tik 2 dirbančios šeimos). Taip ir atiduodi vos ne visą pensiją. Išgyventi reikia už 60-100 Lt per mėnesį. Juk pastaruoju metu visokios nuolaidos soc. remtiniems panaikintos. Tuo tarpu šilumininkai gautą pelną išsidalina premijoms, rėmimams, reprezentacinėms išlaidoms ir kitiems dalykams, o nusipirkti pigesnio mazuto pavasarį nesugeba. Jiems gerai, nes vidutinis bendrovės darbuotojų atlyginimas - apie 1200 Lt. Kodėl miesto savivaldybė, turinti 97 proc. UAB “Šilumos tinklai“ akcijų, savo rinkėjais nesirūpina, įmonės direktorių laiko nepamainomu? Kreipiamės į savivaldybės veiklą kontroliuojančias organizacijas, kad pareikalautų iš visagalių monopolistų daugiau sąžiningumo. Padėkite.

JUCIUS, MILUTIENĖ, MILUTIS, JUKNEVIČIENĖ, SADYCHOVAS, CHURS, JONUŠIENĖ, IVANAUSKIENĖ, ŠAPRONIENĖ

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113