Laisva vieta reklamai
KURORTO PLĖTRA 2000 m. kovo 17 - 23 d. Nr. 12 (545)
ŠIAME NUMERYJE
 
rek2.jpg (12950 bytes)

 

 

Prieš rinkimus pabūgo jaunimo
Miesto tarybos posėdyje, vykusiame kovo 14 d.:

Buvo svarstomas sprendimas paskirti Jaunimo užimtumo centro direktore J.Švėgždienę, laimėjusią viešąjį konkursą šiai vietai užimti. Ji, turinti aukštąjį išsimokslinimą, 5 balais pralenkė taip pat šiame konkurse dalyvavusį laikinai einantį JUC-o direktoriaus pareigas G.Liaukevičių. Tačiau posėdyje dalyvavusi Moksleivių tarybos pirmininkė I.Zdanavičiūtė pareiškė, jog moksleiviams nesvarbus būsimojo direktoriaus išsimokslinimas, jiems rūpi, koks žmogus su jais dirbs ir bendraus. Moksleivių taryba palaikanti G.Liaukevičiaus kandidatūrą, o apie J.Švėgždienę jie nieko nežinantys. Tarybos narė J.Kirkauskienė prašė atsižvelgti į moksleivių nuomonę. Pasak vicemero V.Dabruko, G.Liaukevičiui pasiūlyta užimti JUC-o direktoriaus pavaduotojo pareigas. Tarybos narė K.Miškinienė sakė nesutinkanti su Moksleivių tarybos nuomone, kad savivaldybė jaunimui nieko nepadeda. Jai gaila, kad kartais moksleiviai buvo negatyviai nuteikinėjami savivaldybės atžvilgiu. Anot K.Miškinienės, prieš konkursą Moksleivių taryba nereiškė pretenzijų, nerinko parašų. Konkurso rezultatus buvo galima apskųsti, tačiau to taip pat nepadaryta. Pasak kalbėtojos, džiugu, kad G.Liaukevičius įgijęs autoritetą tarp moksleivių, tačiau jis yra įstaigos vadovas, o Lietuvos įstatymai nenumato visuomenės dalyvavimo skiriant vadovus. K.Miškinienė palinkėjo jaunimui nebūti niekieno įrankiu. Jai gaila, kad D.Urniežienė naudojasi tarnybine padėtimi asmeniniais interesais (D.Urniežienė yra G.Liaukevičiaus gyvenimo draugė - red.). K.Miškinienei teko kalbėtis su kai kuriais peticiją dėl G.Liaukevičiaus pasirašiusiais moksleiviais, ir ne visi ten atpažįsta savo parašus. Atėjus laikui balsuoti, miesto politikai pabūgo juos stebinčių moksleivių akių - tik 9 ir 22-jų balsavo už viešojo konkurso komisijos nutarimą JUC-o direktore paskirti J.Švėgždienę, kiti - tiesiog susilaikė. Sprendimas nebuvo priimtas, konkursą teks skelbti dar kartą.

JUC-as yra viešoji įstaiga, įsteigta savivaldybės, kuri patvirtino jame rengiamų diskotekų bilietų kainas nuo 1 iki 2 Lt. Tačiau buvo užfiksuotas pažeidimas, kad bilietai buvo pardavinėjami po 3 Lt. Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad šia kaina bilietai į diskotekas JUC-e pardavinėjami jau nuo praėjusių metų kovo. Kadangi laikinasis JUC-o direktorius G.Liaukevičius viršijo savo įgaliojimus, pardavinėdamas brangesnius nei patvirtinta kaina bilietus, nutarta jam pareikšti pastabą.

Iš Kelių fondo šiais metais skirtus 380 tūkst. Lt nutarta paskirstyti taip: Veisiejų-Baltašiškės g. sankryžai rekonstruoti - 160 tūkst. Lt; miesto gatvių važiuojamosios dalies duobėms taisyti - 150 tūkst. Lt; M.K.Čiurlionio gatvei nuo Druskininkų g. iki šv.Jokūbo g. dalinai sutvarkyti - 70 tūkst. Lt.

Meras įgaliotas pasirašyti sutartį su Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos “Gelbėkit vaikus” Druskininkų skyriumi, kuria savivaldybė įsipareigoja skirti lėšų Dienos užimtumo centro vadovės S.Poniškaitienės minimaliam darbo užmokesčiui.

Alytaus apskrities viršininko administracijai bus siūloma leisti Tadeušui Mazalevskiui nekilnojamojo turto nuosavybės teisės atkūrimo pagrindu priklausantį 0,0563 ha ploto žemės sklypą individualiai statybai Šaltinių g. pakeisti į išlikusį tokio paties ploto žemės sklypą Žaliojoje g. 13 komercinei ir smulkaus verslo paskirčiai.

“Druskonio” inf.

| Į viršų |


Belieka gintis teisėtais būdais

Jūratė ŠVĖGŽDIENĖ

Jau buvo viešai paskelbta, kad laimėjau konkursą Jaunimo užimtumo centro direktoriaus pareigoms užimti. Konkurso procedūra nebuvo pažeista, jos niekas neapskundė, mane atrinkusiai komisijai niekas nepareiškė nepasitikėjimo. Net Vyriausybės atstovas neturėjo dėl to pastabų, bet kažkodėl politikai mano kandidatūros nepatvirtino, nesugebėję pateikti tokio savo sprendimo motyvų ir argumentų.

Dabar manau, kad eidama į konkursą suardžiau kažkieno planus, kuriems pritaria visi susilaikę Tarybos nariai. Tai politinis, o ne teisėtas sprendimas, prisidengiant jaunimu. Man gi belieka savo teises apginti teisėtais būdais.

| Į viršų |


Vieną kartą pakalbėkim atvirai

VĮ Jaunimo užimtumo centras (JUC), Druskininkų miesto moksleivių taryba (DMMT), DMMT koordinatorė Dalia URNIEŽIENĖ

Mes norime apginti savo laisvę, teises ir orumą. Mes norime užtikrinti savo ateitį. Mes norime turėti savo nuomonę, spręsti savo problemas.

Daug pažadų prieš rinkimus siūlo jaunimui įvairios partijos. Bet malonu, kad žino, ką žadėti. Malonu, kad tuose pažaduose atsispindi Druskininkų jaunimo politikos koncepcija, regioninės jaunimo politikos tikslai. Remdamiesi šiais pažadais, norėtume atkreipti dabartinių ir būsimų Tarybos narių dėmesį į keletą klausimų:

Ar Druskininkų jaunimas (moksleiviai) šiuo metu gali įtakoti miesto savivaldybę sprendžiant savo problemas? Ar mūsų miesto jaunimas (moksleiviai) gali išsirinkti jaunimo organizacijos vadovą ar siūlyti jo kandidatūrą? Ar jaunimo organizacijai vadovą turi išrinkti savivaldybė? Ar savivaldybės darbuotoja Vida Žukauskienė, atstovaujanti jaunimui, Švietimo ir kultūros komiteto nariai, prieš skelbiant konkursą, neturėtų susitikti su DMMT ir išklausyti jų norus ir pageidavimus? O gal galima būtų paklausti ir viso miesto jaunimo nuomonės? Ar viešo konkurso, organizuoto JUC-o vadovo pareigoms užimti, komisija neturėtų būti supažindinta su Druskininkų moksleivių rekomendacija? Ar ši komisija turėtų atsižvelgti į DMMT rekomendaciją? Ar jaunimas (moksleiviai) gali remtis jaunimo koncepcija, kurią patvirtino miesto taryba? Ar jaunimas gali išreikšti savo nuomonę ir už ją nebūti baudžiamas?

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113