Laisva vieta reklamai druskonis.jpg (16846 bytes)
KULTŪRA 2000 m. kovo 17 - 23 d. Nr. 12 (545)
rek2.jpg (12950 bytes)

Užgavėnių čigonės

Kovo 7-ąją pabuvoję savivaldybėje, “Sodroje“, kavinėse, “Druskonį“ viešnage pamalonino šmaikštūs, eiklūs ir dainingi čigonai, Druskininkų mėgėjų teatro vaidintojos (iš kairės į dešinę): A.Mockevičienė, L.Kriaučiūnienė, J.Černiauskienė, A.Lazickaitė. Ne tik saldainiais čigonai pavaišino, bet specialiai savaitraščiui skirtą kupletą “Jau “Druskonis“ iš tiesų, mielai skaitomas visų...“ sugiedojo.

“Druskonio“ inf.

| Į viršų |


Nuotaikingas vaidinimas

Liucija BAUBONIENĖ

Neseniai 4-osios vid. mokyklos etnokultūros būrelis surengė Užgavėnių vaidinimą, parašytą autentiškų improvizacijų pagrindu. Kiek jose šmaikštaus humoro, išdaigų ir veikėją atitinkančių veiksmų! Ragana buria, jos partneris velniūkštis eina “dūšių“ pirkti, vengrai daktarai “gydo“ devyndreliu, kuris “bemat sveikatą atima“, ožys taikosi įspirti, gervė “bučiuoja“ snape įtaisytu vinuku. Visi šėlsta, kviečia ratelin. Čia ne vien čigonų stumdymasis aikštėje, kaip būna mūsų miesteliuose.

2-ojoje vaidinimo dalyje pranešėjai išsigandę skelbia Kanapinio atėjimą. “Jis ateina ir jau staugia!“ Kanapinis turi “gromatą, išduotą pačios peklos sargybinių“, kad jam leista ieškoti Lašininio “po suolais, stalais, po mergų padalkom, po vyrų barzdom“. Vyksta humoristinė Lašininio ir Kanapinio dvikova, žaismingi teisėjų nuosprendžiai, šeimininkė nori išteisinti geradarį.

Vaidinimas baigėsi vaidmenų atlikėjų prisistatymu. Kanapinį gerai suvaidino Gediminas Dainys, Lašininio baimę išraiškingai parodė Robertas Razgus, gervę - Gintarė Zubernytė, velniūkštį - Ieva Januškevičiūtė, raganą - Simona Jurčiukonytė, teisėjus - Audrius Jurkonis ir Raimundas Bielskis, pranešėjus - Eglė ir Rasa, šeimininkę - Oksana. Vaidino R.Jonušienės etnokultūros būrelio mokiniai, pamėgę senuosius lietuviškus papročius, juos mėginę šiek tiek priartinti prie šių dienų (pavyzdžiui, dainos apie blynus stilizavimas popso ritmu).

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113