Laisva vieta reklamai
KURORTO PLĖTRA 2000 m. kovo 17 - 23 d. Nr. 12 (545)
rek2.jpg (12950 bytes)

 

 

Druskininkų miesto 3-iojo šaukimo tarybos
(1997-1999 m.) darbų apžvalga

Algimantas Maknys
Meras

Jau 3 metus dirba 3-iojo šaukimo (1997-1999 m. Taryba, į kurią išrinkti 25 nariai, iš jų: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos – 1, Lietuvos moterų partijos - 2, Lietuvos krikščionių demokratų partijos – 4, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – 1, Lietuvos demokratinės darbo partijos – 4, Lietuvos socialdemokratų partijos – 2 , Lietuvos centro sąjungos – 3, Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) – 8 nariai.

Įvyko 49 Tarybos posėdžiai. Priimti 532 sprendimai įvairiais klausimais. Į posėdžius Tarybos nariai rinkosi neblogai, dėl lankomumo nesužlugo nė vienas posėdis. Tarybos nariai daug dirbo komitetuose, tačiau ne visų komitetų vienodas indėlis, rengiant sprendimų projektus. Komitetų posėdžių ir spręstų klausimų skaičius toks: Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas (pirmininkė Birutė Vilkaitienė, vėliau Gražina Sakalauskaitė) - 79 posėdžiai, daugiau nei 300 klausimų; Miesto ūkio komitetas ( pirmininkas Gintaras Žilys) – 51 posėdis, daugiau nei 250 klausimų; Ekonomikos ir finansų komitetas (pirmininkas Algimantas Maknys) – 46 posėdžiai, daugiau nei 200 klausimų; Švietimo ir kultūros komitetas (pirmininkė Kristina Miškinienė) – 40 posėdžių, daugiau nei 150 klausimų; Kurorto vystymo komitetas (pirmininkas Rimantas Markauskas) – 32 posėdžiai, daugiau nei 100 klausimų; Aplinkos apsaugos komitetas (pirmininkas Algirdas Svirskas, vėliau Valdas Jasmontas) – 29 posėdžiai, daugiau nei 90 klausimų.

Tarybos sprendimu dalis miesto mero pareigų perduota jo pavaduotojui. Merui teko spręsti ūkio, sveikatos ir ekonomikos klausimus, pavaduotojui – švietimo, kultūros, sporto, turizmo. Teko ne tik vadovauti Tarybai, bet ir didžiausią dalį laiko dirbti biurokrato darbą: manau, kad esu perskaitęs apie 150 tūkst. įvairių dokumentų puslapių ir maždaug 20 tūkst. kartų pasirašęs sprendimus, potvarkius, sutartis, projektus ir įvairius raštus. 1997-1999 metais buvo išleisti 2246 mero potvarkiai: 1932 veiklos, likusieji – kadrų ir kitais klausimais, taip pat priimta daugiau nei 2 tūkstančiai interesantų asmeniniais ir visuomeniniais klausimais. Nemažai žmonių patiria gyvenimiškų problemų, kurios kartais kyla dėl aplaidaus administracijos darbo. Gerai, kad tokių atvejų pasitaiko vis mažiau. Atėjusiam į savivaldybę piliečiui mūsų palankumo, geranoriškumo, sprendžiant jo problemas, niekada negali būti per daug. Esame gavę 1126 gyventojų prašymus raštu. Neigiamai atsakyta 7 procentams pareiškėjų, t.y. jų prašymai nepatenkinti, dauguma dėl to, kad šie asmenys nežinojo įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių prašymuose nurodytus klausimus.

Ką visi kartu nuveikėme beveik per trejus metus? Kas pasikeitė šiuo laikotarpiu?

Finansai:

Pajamos (tūkst. Lt) iš viso:
1997 m. 1998 m
Planas Faktas Planas Faktas
16112 18412,3 20896 23623

1999 m.
Planas Faktas
23808 23543,2

Palyginti 1997 metų pajamų planą su 1999 metų faktu, gavome pajamų 7431,2 tūkst. Lt arba 46 procentais daugiau. Atitinkamai didėjo ir bendros išlaidos. Taigi gyvenimas žymiai gerėjo, nes infliacijos tempai per šį laikotarpį maži. Ši išvada sukels nuostabą, nes daugeliui atrodo kitaip, tačiau matote, ką rodo skaičiai. Didžioji biudžeto dalis, kaip ir dera, teko švietimui: 1997 m. – 54 proc., 1998 m.- 52,7 proc., 1999 m.- 54,9 proc. Per trejus metus švietimo išlaidos padidėjo nuo 9647 tūkst. Lt iki 12834,3 tūkst. Lt, iš esmės visas lėšų prieaugis skirtas mokytojų atlyginimams. Socialinei globai ir rūpybai išleista: 1997 m.- 1672,8 tūkst. Lt (9,4 proc. biudžeto išlaidų), 1998 m. – 2056,6 tūkst. Lt (9,1 proc.), 1999 m. – 2247,8 tūkst. Lt (9,6 proc.). Kapitalo investicijoms skirta: 1997 m. – 483 tūkst. Lt (2,7 proc. biudžeto išlaidų), 1998 m. 525,7 tūkst. Lt (2,3 proc.), 1999 m. – 526,7 tūkst. Lt (2,3 proc.). Miestui tvarkyti išleista: 1997 m. – 2584,9 tūkst. Lt (14,5 proc.biudžeto išlaidų), 1998 m. – 2786,7 tūkst. Lt (12,3 proc.), 1999 m. – 2498,9 tūkst. Lt (10,7 proc.). Sporto reikmėms išleista: 1997 m. – 184,4 tūkst. Lt (1 proc. biudžeto išlaidų), 1998 m. – 209,1 tūkst. Lt (0,9 proc.), 1999 m. - 262 tūkst. Lt (1,1 proc.). Lėšos kultūrai: 1997 m. - 628,4 tūkst. Lt (3,5 proc. biudžeto išlaidų), 1998 m. – 932,5 tūkst. Lt (4,1 proc.), 1999 m. – 998,5 tūkst. Lt (4,3 proc.).

Iš esmės finansinė situacija nuolat gerėja, o kaip kiti reikalai ? Pradžia buvo gana sunki. Kadencija prasidėjo protestais dėl vykdomos sveikatos reformos, protestavo sanatorijų darbuotojai. Skubiai į tai reagavome. Nutarėme savivaldybės jėgomis ieškoti klientų užsienyje. Norint, kad užsieniečiai atvyktų į Druskininkus, reikia, kad jie sužinotų apie mūsų teikiamas paslaugas. Daug dėmesio skyrėme miesto įvaizdžiui kurti, reklamai, parodoms, todėl nedarbas mūsų mieste didėjo ne taip sparčiai, kaip Lietuvoje. Per paskutiniuosius 3 metus nedarbo lygis šalyje dėl Rusijos krizės padidėjo du kartus, Druskininkuose - tik apie 15 proc. ir praktiškai išliko 1996 metų lygio, nors, tiesą sakant, 1997 ir 1998 metais rezultatai buvo geresni. Informaciją apie Druskininkus gausiai paskleidėme, dalyvaudami parodose Maskvoje ir Sankt Peterburge, bendraudami su Rusijos spaudos darbuotojais. Surengta daug susitikimų su Europos šalių ambasadoriais, užsienio miestų merais. Norėdami labiau atkreipti dėmesį į kurorto teikiamas paslaugas, pradėjome rengti kurorto atidarymo šventes, kuriose kviečiame dalyvauti įvairių šalių atstovus. Esame renginio “Poetinis Druskininkų ruduo”, festivalio “Smuiko vasara” ir daugelio kitų rėmėjai. Renginių metu atvyksta daug svečių. Visi apie mūsų miestą atsiliepia gerai.

Įkūrėme pirmąjį mikroregioną “Ladruva” (Lazdijų rajono, Druskininkų miesto ir Varėnos rajono savivaldybių asociaciją) ir pirmąjį Europos Sąjungos informacinio biuro filialą mūsų šalyje. Todėl manau, kad gal jau šiais metais pavyks gauti Europos Sąjungos lėšų projektams įgyvendinti.

Pradėjome kurti informacinę sistemą ir tvarkyti miestą nuo pačių paprasčiausių dalykų: skelbimų lentų, autobusų stotelių su reklama ir pirmąja informacija, padedančia orientuotis svečiui mūsų mieste. Įrengėme didelius gatvių planus miesto prieigose, šalia magistralių. Tikiuosi, kad šį mėnesį bus įrengti mažesni miesto ir apylinkių informacijos planai ( stendai jau pastatyti), gatvių pavadinimų rodyklės, rodančios trumpiausią kelią į sanatorijas ir kitus svarbiausius mūsų miesto objektus. Baigiame pakeisti pastatų numerius, bus geriau orientuotis svečiams ir druskininkiečiams.

Kelių ir dalies Privatizavimo fondų lėšomis sutvarkėme daug gatvių ir šaligatvių. Šiuos darbus pradėjome nuo miesto centro - Maironio gatvės, prie sanatorijos “Dainava”. Sutvarkėme Liepų gatvę, transporto mazgą ir cerkvės aplinką. Įrengėme šio pastato fasado apšvietimą. Sutvarkėme Kurorto gatvę, įrengėme spaudiminės fekalinės kanalizacijos vamzdyną, spalvotomis trinkelėmis išklojome pėsčiųjų ir dviračių takus, apšvietėme asfaltuotą miško taką. Parengėme projektą ir sutaisėme lenktą tiltelį, jo prieigose įrengėme poilsio aikštelę. Nutiesėme Klonio gatvėje lietaus kanalizaciją, paklojome šaligatvį ir nutiesėme taką į 4-ąją vidurinę mokyklą, dabar belieka tik išasfaltuoti gatvės važiuojamąją dalį.

Įrengėme paplūdimį ir tinklinio aikštelę prie Vijūnėlės tvenkinio. Iš dalies sutvarkėme Druskonio ežero pakrantę: sutvirtinome šlaitą lauko akmenimis ir išklojome pėsčiųjų taką įvairiaspalvėmis trinkelėmis - gera eiti ir malonu akiai. Atstatėme ežerėlio fontaną. Restauravome miesto muziejaus pastato fasadą, dar lieka sutvarkyti pastato aplinką, šiuos darbus jau pradėjome. Parengėme projektą ir sumontavome bažnyčios fasado apšvietimą. Pradėjome tvarkyti M.K.Čiurlionio gatvę, tikimės, kad pavyks šiais metais darbus baigti, juk rudenį švęsime M.K.Čiurlionio 125-ąsias gimimo metines. Parengėme projektą M.K.Čiurlionio ir Veisiejų gatvių sankryžai rekonstruoti. Tokiu būdu bus sutvarkyta visa M.K.Čiurlionio gatvė, iki pat Ligoninės gatvės. Ypač svarbu sutvarkyti sankryžą ties garsiuoju turgumi, nes šalia jos turėtų iškilti ir “STATOIL” degalinė. Sutartis pasirašyta. Atliekami projektavimo darbai. Išankstinis projektas bus pateiktas bendruomenei svarstyti, lauksime pastabų ir pasiūlymų. Paklojome lietaus kanalizaciją ir išasfaltavome Dzūkų gatvę. Sutvarkėme Birštono ir L.Giros gatvių asfalto dangą, dabar lieka apželdinti. Trinkelėmis išklojome Turgaus gatvę. Kartu su bendrove “Minolga” įrengėme lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelę prie parduotuvės “Raigardas”. Parengėme Neravų gatvės tvarkymo darbų projektą, taigi platesnė asfaltuota gatvė ir šaligatviai ves pėsčiuosius į Neravų gyvenvietę. Labai svarbu šiuos darbus atlikti kuo skubiau (kaip žinote, savivaldybės ribos smarkiai išsiplėtė, teritorija padidėjo daugiau kaip 20 kartų), nes šiame kelyje įvyksta daug nelaimių. Esame numatę bent pora metrų išplėsti gatves prie namų, įrengti talpesnes aikšteles automobiliams stovėti. Jau nemažai darbų padaryta, tvarkant įvažiavimą į miestą nuo Leipalingio pusės. Čia praplatinta gatvė, sutvarkytas šaligatvis, bus įrengta lietaus kanalizacija ir apšvietimas.

Parengėme projektą ir sutvarkėme M.K.Čiurlionio paminklo aplinką. Vietoje sausų eglučių pasodinome dekoratyvinius krūmus. Po daugelio metų sutvarkėme Vilniaus alėjos skulptūras. Jos ir vėl puošia miestą (kaip prisimenate, anksčiau buvo apkaltos lentomis). Atradome ir restauravome skulptūrėlę, buvusią prie Muzikos mokyklos, dabar ji pastatyta šalia Prabavimo rūmų. Miestas puošiasi ir naujomis skulptūromis, sukurtomis simpoziumo metu. Jos gražiai įkomponuotos sanatorijos “Dainava” teritorijoje ir Nemuno šlaite, prie sanatorijos “Draugystė”.

Kartu su Alytaus elektros tinklų Druskininkų skyriumi įrengėme transformatorinę Mizarų gatvės kvartale, paklojome elektros kabelius, pastatėme įvadines elektros spintas. Pritarus Alytaus elektros tinklų skyriui, mieste demontuotos žemos įtampos orinės linijos, trukdžiusios pėstiesiems ir gadinusios estetinį miesto vaizdą, todėl pakloti kabeliai. Tikriausiai jau šiais metais bus pradedami įgyvendinti dideli projektai. Gautas Europos Sąjungos pritarimas iš Briuselio finansuoti Druskininkų vandenvalos investicijų projektus. Vienas jų – tai Ratnyčios gyvenvietės fekalinės ir lietaus kanalizacijų tinklai su valymo įrenginiais ir perpompavimo stotimi. Projekto vertė – 3,7 mln. Lt. Šioje gyvenvietėje, sutvirtėjus gruntui, turėtų būti tiesiamos ir asfaltuojamos gatvės, įrengiami šaligatviai ir elektros apšvietimas.

Dar šiais metais pradėsime tvarkyti ir Ratnyčios bažnyčios aplinką (želdinius, galbūt ir tvorą); tam numatėme biudžeto lėšų. Įrengėme naujųjų kapinių apšvietimą, planuojame tiekti vandenį miesto tinklais, tam turime parengę nedidelį projektą. Dar šį rudenį didelius darbus pradėsime valymo įrenginiuose, t.y. rekonstruosime mechaninio ir šalia įrengsime biologinio valymo įrenginius. Tai maždaug dvejų metų darbai. Šio projekto vertė – apie 16 mln. Lt. Abu minėtus vandenvalos projektus 50 proc. finansuos Europos Sąjunga, likusią dalį – Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir bankai.

Švietimo srityje taip pat tikimės permainų. Yra sprendimas kurti Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos filialą Druskininkuose, dabar sprendžiame patalpų klausimą.

Ketiname pertvarkyti Amatų mokyklą į profesinę Turizmo ir amatų mokyklą. Ūkio ministerijoje tam yra numatyta lėšų. Pats projektas kainuotų apie 1,2 mln. Lt. Šiuo metu pastatams įsigyti numatoma skirti 450 tūkst. Lt. Perkėlę Amatų mokyklą į kitas patalpas, laisvose patalpose numatome įkurti Pradinę mokyklą ir galbūt po metų kitų – vaikų darželį. Tai būtų patogu Gardino gatvės kvartalo gyventojams, ypač mūsų mažiesiems, juk čia nėra jokios švietimo įstaigos, ir vaikams tik autobusais įmanoma pasiekti mokyklas ar darželius.

Reikia pasakyti, kad mūsų miesto sportininkai pasiekė neblogų rezultatų tiek šalyje, tiek ir užsienyje. Kviečiu dalyvauti įvairiuose sporto renginiuose, kurie vyksta mūsų mieste. Tenka apgailestauti, kad neturime padorios sporto salės, kurioje varžybas galėtų stebėti daugiau žiūrovų.

Gražių laimėjimų yra pasiekę miesto mokyklų moksleiviai, dalyvaudami įvairiuose konkursuose, olimpiadose, taip pat jaunieji dailininkai, muzikantai ir šokėjai. Tarybos narių ir savo vardu visiems jiems linkiu dar daug pergalių, sėkmės moksle. Spręsdami jaunimo socialines ir užimtumo problemas, įsteigėme Jaunimo užimtumo centrą. Jau 3 metai veikia našlaičių globos namai “Žuvėdra”, kuriuos įkurti padėjo švedai. Atidarėme Dienos užimtumo centrą, kuriame prižiūrimi 20 asocialių šeimų vaikučių, alkani jų p.S.Poniškaitienės ir pamaitinami. Kuriame senelių globos namus. Įsigijome pastatą, jo remonto darbams dalį lėšų gauname iš kitų fondų. Darbus pradėsime šių metų antrame pusmetyje, todėl tikimės kitais metais sulaukti ir įkurtuvių.

Jau baigėme rengti miesto bendrąjį planą - pagrindinį mūsų miesto plėtros dokumentą. Planas kainavo daugiau nei 700 tūkst. Lt. Jo pagrindu rengiami detalieji miesto planai. Ką tik suplanavome 18 naujų sklypų Mizarų g. kvartale (įskaitant ir aklųjų sanatorijos teritoriją), sklypus gaus senieji miesto gyventojai, iki sovietmečio turėję žemės miesto centre. Po truputį sprendžiami žemės grąžinimo reikalai ir Baltašiškės gyvenvietėje. Iš viso tokiems sklypams buvo parašyta daugiau nei 400 prašymų, šiais metais pageidaujančių gauti tokius sklypus yra likę apie 150.

Bendraminčių pastangomis perėmėme savo žinion šilumos tinklus, sakyčiau, finansine prasme tai geriausias sprendimas. Dėl to, kad miesto šilumos energija pigesnė nei regiono, sutaupėme apie milijoną litų mūsų miesto gyventojų lėšų (laikotarpiu, kai šilumos tinklai tapo iš esmės mūsų miesto nuosavybė). Be to, didesnis nei 2 mln. Lt pelnas liko taip pat mūsų mieste. Didelė dalis šių pinigų skirta kompensacijoms už šilumą ir karštą vandenį mažas pajamas gaunantiems miesto gyventojams. Jeigu šioje įmonėje dirbtų daug reiklesni sau vadovai, dar ne vieną šimtą tūkstančių būtume sutaupę. Kadangi šios bendrovės vadovai praėjusiais metais nepasirūpino, kad būtų laiku nupirkta mazuto, dėl to kreipiausi į prokuratūrą. Nemažai lėšų galima sutaupyti ir tvarkant miestą, todėl komunalinėms paslaugoms ir miesto tvarkymo darbams paskelbėme konkursą (anksčiau miestui tvarkyti lėšos buvo skiriamos savivaldybės SP UAB “Druskininkų komunalinis ūkis”). Galiu pasakyti, kad įmonės vadovai minėtiems darbams prašė 4 mln. Lt, bet surengus konkursą, nereikia nė 2 mln. Lt. Rimta ir dar neišspręsta problema - Ligoninės skolos, viršijančios 2,5 mln. Lt. Šiuo metu paskirtas kitas šios gydymo įstaigos vadovas, todėl tikimės gerų permainų.

Gerai, kad įsteigėme Transporto apskaitos grupę (TAG). Druskininkiečiai turi apie 10000 lengvųjų automobilių. Šis poskyris jiems labai reikalingas, nes registruojant ar tvarkant transporto priemonės dokumentus, nereikia važiuoti į Varėną. Be to, atidarydami TAG, tikėjomės, kad bus nedidelis mašinų turgelis ir kad pavyks sukurti nors keletą naujų darbo vietų.

Džiaugiuosi, jog dauguma Tarybos narių pritarė, kad būtų tvarkomas viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro stogas ir aplinka, kad būtų nauju koridoriumi sujungti Ligoninės operacinė ir Chirurgijos skyrius, nereikėtų naudotis liftu, vežant ligonį operuoti, o po operacijos - atgal.

Esu dėkingas verslininkams ir smulkesnių įmonių savininkams, kad miestas puošiamas ne tik savivaldybės, bet ir jų pastangomis, kad atidaromos didelės parduotuvės, jose daug įvairių prekių, pirkėjai kultūringai aptarnaujami, kad vietoje bankrutavusių įmonių kuriamos naujos, dažniausiai - gamybos bendrovės.

Druskininkai garsūs savo mineraliniais vandenimis. Jų resursai dar labai mažai panaudojami, todėl džiugu, kad vis daugiau kuriasi vandens pilstymo įmonių (ką tik pasirašiau sutartį su dar viena tokios veiklos įmone, atliekami jos projektavimo darbai). Tokiu būdu atsiranda naujų darbo vietų, kurių mieste labai trūksta.

Dar nemažai darbų, atliktų 1997-1999 metais, liko nepaminėta, todėl, kad tai nėra ataskaita, o tik pagrindinių darbų apžvalga.

Ačiū Jums, kad buvote pakantūs perskaityti. Dėkoju visiems, kurie savo mintimis ir darbais padėjote mūsų miestui tapti gražesniu ir jaukesniu. Linkiu visiems sveikatos, sėkmės ir vienybės, kuriant mūsų miesto ir jo apylinkių žmonių gerovę.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113