Laisva vieta reklamai
MIESTO ŽINIOS 2000 m. kovo 10 - 16 d. Nr. 11 (544)
ŠIAME NUMERYJE
 
rek2.jpg (12950 bytes)

 

 

Dienų tėkmė savivaldybėje

Premjero vizitas Druskininkuose

Kovo 6 d. Druskininkuose lankėsi šalies Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius. Drauge su sveikatos apsaugos ministru Raimundu Alekna, Alytaus apskrities bei Druskininkų miesto vadovais, sanatorijų bei kitų gydymo įstaigų direktoriais, vyriausiaisiais gydytojais buvo aptartos kurorto problemos. Premjero nuomone, kad situacija Druskininkuose pagerėtų, būtina privatizuoti sanatorijas. Vyriausybės kanceliarijai pavaldžios sanatorijos „Lietuva”, „Sūrutis”, Žemės ūkio ministerijai priklausanti „Eglė” jau perduotos Turto fondui. Premjero manymu, Kurorto įstatymas nebus ta panacėja, padėsianti atsigauti Druskininkams. Sanatorijų vadovai patys turi rūpintis ne tik ankstesniu kontingentu - pacientais, bet ir nauju - klientais. Būtina ieškoti investuotojų pramogų industrijos centrams kurti, nes kurortas vien gydomųjų paslaugų sąskaita neišgyvens.

Lankėsi sveikatos apsaugos ministras

Tik valstybiniu mastu sprendžiant miesto sveikatos priežiūros įstaigų problemas, galima įveikti kurorto krizę. Domėdamasis kurorto dabartine būkle, miesto mero kvietimu kovo 6 d. Druskininkuose lankėsi sveikatos apsaugos ministras Raimundas Alekna. Apžiūrėjęs Fizioterapijos gydyklą, ligoninę, sanatorijas „Nemunas”, „Draugystė”, savivaldybės administracijoje ministras kalbėjosi su visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovais. Ministras teigė, kad normalias gydymo sąlygas matė tik UAB „Draugystė”, o kitų aplankytų įstaigų materialinė bazė yra silpnoka, tačiau tai būdinga ir kitiems šalies kurortams.

Sanatorijų sąjungos prezidentas J.Valskys sakė, kad besigydančiųjų Druskininkuose kasmet mažėja (1996 m. buvo 60 tūkst., o 1999 m. - 44 tūkst.), kaip ir sanatorijose dirbančiųjų (šiuo metu dirba apie 1,5 tūkst. žmonių, įskaitant sezoninius darbuotojus). Parduodamos komercinius kelialapius, anksčiau sanatorijos užsidirbdavo 40 % lėšų, dabar - tik 25%. Šiuo metu sanatorijose - 55 % akredituotų vietų. Šiemet sutartys sudarytos su 10 teritorinių ligonių kasų, tačiau kai kurių apskričių ligoniai į sanatorijas nesiunčiami. Į Druskininkus atvažiuoja mažiau užsieniečių, nes mūsų sanatorijų paslaugos brangsta, o kurorto infrastruktūra neatitinka užsieniečių poreikio. Negalima teigti, kad sanatorijos dirba rinkos sąlygomis, nes paslaugų kainas nustato Vyriausybė. Seimo Biudžeto ir finansų komitetui bei Finansų ministerijai buvo pateikti svarstyti PVM mokėjimo pasiūlymai, tačiau ministerija atsisakė sanatorijoms suvienodinti PVM mokėjimus. Įstatymu dar neįteisinta Lietuvos kurortų plėtros koncepcija, nepriimti kurortų veiklą reglamentuojantys norminiai teisės aktai bei poįstatyminiai dokumentai, neišspręsti sanatorijų pavaldumo klausimai. Vyriausybė yra sudariusi darbo grupę Lietuvos kurortų plėtojimo problemoms nagrinėti, tačiau ji dirba tik visuomeniniais pagrindais. Kurorto įstatymas Seime turėtų būti svarstomas šių metų gruodžio mėnesį.

Sveikatos apsaugos ministras R.Alekna teigė, kad ministerijoje kurortų plėtros koncepcija nebus rašoma. Geriausiai ją galėtų parengti tik kurorte dirbantys specialistai, nes jie žino visas savo problemas. Be to, koncepciją ne taip greit pavyks įgyvendinti. Fizioterapijos gydyklos likimas taip pat priklausys nuo koncepcijos. Sanatorinio kurortinio gydymo įstaigų šiuo metu Lietuvoje yra per daug. Sanatorijos steigia savo minigydyklas. Teritorinės ligonių kasos turi rūpintis tik apdraustais šalies gyventojais ir pirkti tik kokybiškas paslaugas. Pasaulio banko lėšos bus skiriamos esamoms gydymo įstaigoms restruktūrizuoti, tarp jų ir stacionarioms.

Mero pavaduotojas V.Dabrukas pastebėjo, kad trūksta visų šalies kurortų veiklą koordinuojančios įstaigos, kuri būtų pajėgi spręsti kurortų problemas.

Miesto meras sakė, kad buvusi Kurortų valdymo taryba rūpinosi tik sanatorijomis, o ne kurortų infrastruktūra. Sanatorijos statėsi, bet infrastruktūros nekūrė. Lėšų visąlaik stigo. Šiuo metu Vyriausybė skyrė 450 tūkst. Lt Druskininkų turizmo mokyklai steigti, be to, Europos Sąjungoje investicinių projektų konkursą laimėjo Druskininkų vandenvalos projektas, kurio preliminari sąmata - 24 mln. Lt. Tai pirmosios investicijos.

Aptarė švietimo reformos eigą

Kovo 3 d. miesto mero kvietimu Druskininkuose lankėsi švietimo ir mokslo ministras Kornelijus Platelis. Kartu su miesto vadovais, Tarybos nariais, savivaldybės Švietimo skyriaus darbuotojais, mokyklų direktoriais, pedagogais, miesto moksleivių tarybos nariais buvo aptarti šalyje vykstančios švietimo reformos tikslai bei eiga. Ministras pažymėjo, kad pertvarkos uždaviniai - įgyvendinti profilinį mokymąsi bei 10 metų pagrindinį mokymą, artimiausi darbai - keisti ugdymo turinį, gerinti jo kokybę bendrojo lavinimo mokyklose, sukurti abitūros ir stojamųjų į aukštąsias mokyklas bendrų egzaminų sistemą. Įgyvendinusi profilinį mokymąsi, Švietimo ir mokslo ministerija sutaupytų lėšų, už kurias galėtų įsigyti autobusų kaimo moksleiviams pavežėti į mokyklas. Tai aktualu ir Druskininkams, nes čia mokyklas lanko gretimų gyvenviečių ir kaimų vaikai. Profiliuoti mokymą bus leista tik pasirengusioms mokykloms. Kalbėdamas apie papildomo ugdymo pamokas, ministras teigė, kad jų apimtį teko mažinti stokojant lėšų, ir tam pritarė šalies Direktorių asociacija bei mokytojų profsąjunga. Nuo naujųjų mokslo metų papildomo ugdymo pamokos bus vėl atstatytos, tačiau kitaip teks tvarkyti mokymo planus. Ministras akcentavo, kad įgyvendinus švietimo reformą, mokyklos bus finansuojamos priklausomai nuo mokinių skaičiaus. Ministro nuomone, Druskininkuose būtina įkurti ne tik keturmetę gimnaziją, bet ir aukštesniąją mokyklą, rengiančią regionui reikalingus specialistus. Steigiant aukštesniosios mokyklos filialą, tikimasi Vyriausybės paramos. Mokykloms renovuoti lėšų skirs šalies Būsto fondas. 2001 metais pradedamą įgyvendinti mokyklų renovacijos programą rems ir Pasaulio bankas.

Ministras minėjo, kad šiuo metu mokytojo vidutinis darbo užmokestis dar nėra toks, koks turėtų būti (už 18 valandų krūvį ir papildomo ugdymo pamokas mokytojas turėtų gauti ne mažiau kaip biudžetinės įstaigos tarnautojas). Mokytojai dirba 1,5-2 krūviais, ir tik tuomet jų vidutinis darbo užmokestis pasiekia tarnautojo darbo užmokesčio vidurkį (apie 1200 Lt). Į klausimą, ar šiemet ministerija finansuos visas vaikų vasaros užimtumo programas, ministras atsakė, kad šiam tikslui skirta dar mažiau lėšų nei pernai, be to, šio fondo lėšomis bus finansuojamos ir nusikaltimų prevencijos programos.

Druskininkų miesto tarybos posėdis vyks kovo 14 d. Tarybos posėdžių salėje
(Vasario 16-osios g. 7). Pradžia 9 val.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113