Laisva vieta reklamai
KURORTO PLĖTRA 2000 m. kovo 10 - 16 d. Nr. 11 (544)
ŠIAME NUMERYJE
 
rek2.jpg (12950 bytes)

 

 

“Druskininkams reikia turėti
aiškią savo ateities viziją”

“Druskonio” pokalbis su Centro sąjungos Ūkio komiteto pirmininku Juozu Šarkumi.

Veikla susijusi su verslu

Juozas Šarkus, rinkimuose į Druskininkų savivaldybę 2-uoju numeriu dalyvaujantis Centro sąjungos sąraše, gyvena Vilniuje, dirba Lietuvos kabelinės TV grupės direktorių valdybos pirmininku. “Bet tankiai būnu Grūto kaime, kur su šeima jau bene dvi dešimtis metų turim sodybą”, - priduria jis.

52 metų ekonomikos mokslų daktaro J.Šarkaus žmona Janina - ponios Almos Adamkienės padėjėja, vienas sūnus dirba finansų analitiku, kitas - besimokantis universitete verslininkas.

J.Šarkus - Lietuvos Centro sąjungos Ūkio komiteto pirmininkas. Kalbėdamas išsamiau apie savo visuomeninę veiklą, jis pabrėžia, kad ji susieta su smulkiu ir vidutiniu verslu. “Šiuo metu esu Pietų Lietuvos verslininkų konfederacijos viceprezidentas,- sako J.Šarkus. - Taip pat esu daugelio įvairių verslo tarybų narys: Verslo plėtros tarybos, Tarpžinybinės smulkaus verslo tarybos ir kitų”. Ilgą laiką J.Šarkus buvo Vyriausybės konsultantas pramonės ir verslo klausimais. Jis yra dalyvavęs daugelyje stažuočių užsienyje investicijų, pramonės ir smulkaus verslo temomis.

Darbo vietas kuria ne savivaldybė

Paklaustas, ar jis, vilnietis, žino mūsų kurorto aktualijas, J.Šarkus atsakė, jog su Druskininkais ryšius palaiko seniai. “Prieš kelerius metus esu ruošęs Druskininkų plėtros planą, esu organizavęs pasitarimą Druskininkų plėtros klausimais, konferenciją regioninės plėtros tema, kaip Pietų Lietuvos verslininkų konfederacijos viceprezidentas, bendrauju su kurorto verslininkais, valdžios žmonėmis, bandau Vilniuje spręsti jų problemas”, - kalbėjo J.Šarkus.

Paprašytas įvardinti aktualiausias, jo nuomone, Druskininkų problemas, pašnekovas atsakė, jog pirmiausia tai - verslo išvystymas. Kaip konkretų pavyzdį, jis pateikė vizų problemą, Druskininkų, kaip sanatorinio gydymo komplekso, perspektyvas. “Manau, kad pirmiausia pačiam Druskininkų miestui reikėtų turėti aiškią savo ateities viziją. Tada būtų galima atskirti, kokius klausimus turėtų spręsti savivaldybė ir kokius - Vyriausybė, - kalbėjo J.Šarkus. - Investuotojams reikėtų sudaryti tokias sąlygas, kad jie norėtų čia investuoti. Skatinti, žinoma, reikia ir savus verslininkus. Juk darbo vietas kuria ne savivaldybė, o darbdaviai, todėl reikia su jais taip dirbti, kad jie būtų suinteresuoti kurti kuo daugiau darbo vietų”.

Lobistas gerąja prasme

J.Šarkaus įsitikinimu, Druskininkai taip pat gali įnešti ir savo įnašą, kad būtų kuo greičiau priimtas Kurortų įstatymas. Pasak jo, kurortas neturėtų laukti vien malonės iš sostinės, o turi galvoti, kaip pinigų užsidirbti ir pačiam. “Galima rasti įvairių pavyzdžių, - sakė J.Šarkus. - Tarkim, turtas, esantis savivaldybės žinioje, turi dirbti. Parduoti jį galima net ir už simbolinį litą, jei įsigijęs tą turtą verslininkas sukurs ten naujų darbo vietų. Tačiau viskas turi būti daroma aiškiai ir argumentuotai, išsamiai paaiškinant miesto bendruomenei”.

“Dažnai važinėju ir žinau kiekvieną kelio duobelę nuo Vilniaus iki Druskininkų”, - kalbėjo J.Šarkus, sakydamas, jog kandidatuoja į Druskininkų miesto tarybą, tikėdamasis vėliau būti išrinktas ir į Seimą. Jis paaiškino Centro sąjungos poziciją, kad kiekvienas jos narys, išrinktas į Seimą, turėtų būti ir kokio nors regiono Tarybos narys: “Kad Seime būčiau lobistas pačia gerąja prasme - šio regiono atstovas ir interesų gynėjas”.

Norisi panaudoti patirtį

“Gilinuosi į Druskininkų problemas, jas žinau ir nėra šios problemos man naujos, - kalbėjo J.Šarkus. - Jaučiu, kad patirtį, kurią esu sukaupęs pramonės, investicijų, verslo srityse, galiu naudingai panaudoti. Šiuo atžvilgiu, keldamas savo kandidatūrą į miesto tarybą, neturiu materialinio intereso. Save laikau viduriniosios klasės žmogumi, turiu pakankamą materialinį pagrindą. Tiesiog atėjo laikas, kai patirtį ir jėgas norisi panaudoti politikoje”.

Jau dabar, organizuodamas įvairias konferencijas ir seminarus, J.Šarkus į Druskininkus sutraukia daug žymių žmonių. Kovo 3 d. kurorte vykusiame seminare “Muitinės ir pasienio formalumai Lietuvos-Lenkijos pasienyje” buvo kalbama apie galimybę lengviau gauti vizas Rusijos, Baltarusijos ir kitų buvusios NVS kraštų gyventojams. Pasak J.Šarkaus, idėja įkurti konsulatą - ne nauja. Užsienio reikalų ministerija sutinka įsteigti konsulatą Gardine, tačiau šio sprendimo įgyvendinimą kol kas stabdo pinigų trūkumas.

| Į viršų |


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113