Laisva vieta reklamai
VASARIS 2000 m. kovo 10 - 16 d. Nr. 11 (544)
rek2.jpg (12950 bytes)

 

 

Valdininkų pašalpos

Violeta KLIMAITĖ

Skirtos ir tarnybinių atlyginimų priemokos

Vyriausybės paskelbtos akcijos taupyti deficitinio šalies biudžeto lėšas mūsų miesto valdininkų tarsi ir nepasiekė. Pernai gruodžio pabaigoje miesto savivaldybės administracijos darbuotojai su algomis gavo dviejų rūšių išmokas. Vieniems buvo išmokėtos materialinės pašalpos, kitiems - tarnybinių atlyginimų priemokos. Nors oficialiai savivaldybė žiniasklaidai teigė, jog tarnybinių atlyginimų priemokos už gruodžio mėnesio darbo intensyvumą ir papildomai atliekamą darbą buvo išmokėtos tik “kai kuriems” darbuotojams, atlyginimų priedus iki 50 proc. gavo 44 miesto savivaldybėje dirbantys žmonės. Taip pat pagal mero potvarkius 19-a vietinių valdininkų ir eilinių savivaldybės administracijos darbuotojų gruodžio pabaigoje gavo įvairaus dydžio materialines pašalpas. Vietinė valdžia, nutarusi metų pabaigoje išnaudoti sutaupytą darbo užmokesčio fondą, nepabijojo nei anksčiau spaudoje nuskambėjusių respublikinio lygio skandalų apie biudžeto lėšas “taupančių” ministerijų valdininkų išmonę gauti atlyginimų priedus, nei artėjančių rinkimų į savivaldybių tarybas. Įsibėgėjęs rinkimų maratonas šią temą dar labiau paaštrino.

Pašalpų visiems prireikė vienu metu

“Druskonis” turi 8 miesto mero A.Maknio potvarkius, apie kuriuos valdininkai, atsakingi už jų vykdymą, laikraščiui atsisakė kalbėti. Dėl šių potvarkių pasiūlyta kreiptis tik į miesto merą. A.Maknys “Druskonio” 9-ame numeryje anksčiau už šį straipsnį panoro viešai atsakyti, pagal kokius įstatymus ir nutarimus savivaldybės administracijos darbuotojams buvo išmokėtos materialinės pašalpos ir tarnybinių atlyginimų priedai. Ten nebuvo užsiminta, kodėl gruodžio mėnesį materialinių pašalpų staiga prireikė 19-ai darbuotojų, parašiusių asmeninius prašymus joms gauti, kodėl savivaldybės administracijos valdininkams buvo išmokėtos priemokos už papildomus darbus, nors beveik visi jie buvo atlikti valdininkų darbo metu, ir už tai žmonės gavo tarnybinius atlyginimus.

Materialinės pašalpos skirtos ne tik savivaldybės administracijos, bet ir kontrolieriaus tarnybos darbuotojams, tikrinantiems, ar taupiai ir pagrįstai naudojamos vietinio biudžeto lėšos.

Didžiausios sumos - aukščiausiems valdininkams

Didžiausios materialinės pašalpos - po 860 Lt - gruodžio mėnesį skirtos aukščiausias pareigas savivaldybėje užimantiems valdininkams (V.Dabrukui, miesto mero pavaduotojui; A.Vičiulienei-Linkevičienei, savivaldybės administratorei; taip pat O.Lukoševičienei, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojai; M.Jurgionienei, kontrolieriaus vyresniajai padėjėjai). Tokio dydžio materialinė pašalpa skirta ir ūkvedžiui V.Diliūnui. O.Jaunienei, Bendrojo skyriaus vedėjai, skirta 800 Lt pašalpa. Likusiems 13-ai savivaldybės darbuotojų skirtos materialinės pašalpos nuo 600 iki 170 Lt.

Gruodžio mėnesio tarnybinio atlyginimo priemokas gavo 44 savivaldybės darbuotojai. Priemokos mokėtos už savivaldybės darbuotojų dalyvavimą įvairių darbo grupių ir komisijų darbe. 50 proc. atlyginimų priedai už papildomai atliekamą darbą išmokėti Miesto ūkio skyriaus vyr.inžinieriui G.Čekauskui, Miesto ūkio skyriaus vyr.ekonomistui G.Grigorui, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjai I.Lynikienei, Miesto ūkio skyriaus vedėjui G.Skirkevičiui, Juridinės tarnybos vyr.juriskonsultei A.Vaivadienei, ūkvedžiui V.Diliūnui, Švietimo skyriaus vedėjui V.Gintučiui, Buhalterinės apskaitos tarnybos vyr.buhalterei R.Stepulevičienei. Likusiems darbuotojams skirtos 40, 30 ar 20 proc. tarnybinių atlyginimų priemokos.

Minėjo įvairias priežastis

Savivaldybės administratorė A.Vičiulienė-Linkevičienė, paklausta, dėl kokių priežasčių ji gruodžio mėnesį parašė prašymą materialinei pašalpai gauti, telefonu apie tai kalbėti nenorėjo. Jos manymu, vargu ar etiška skelbti konkrečius materialinę pašalpą gavusių savivaldybės darbuotojų motyvus, kadangi žmonės, jos nuomone, turi teisę į konfidencialumą. Į klausimą, pagal ką buvo nustatinėjami pašalpų dydžiai, savivaldybės administratorė teigė, jog tam įtakos turėjo keletas faktorių, tarp kurių - darbuotojo išdirbtas laikas, atlyginimo dydis. Pasak A.Vičiulienės-Linkevičienės, savivaldybės darbuotojai, prašydami materialinės pašalpos, savo pareiškimuose minėjo įvairias priežastis: ligas, pablogėjusias materialines bei šeimynines aplinkybes. “Jeigu žmogus dirba šioje įstaigoje, ir jeigu yra didelė lėšų ekonomija, nemanyčiau, kad čia yra pažeidimas”, - tokį sutaupyto savivaldybės darbuotojų darbo užmokesčio fondo panaudojimą komentavo A.Vičiulienė-Linkevičienė.

Dalį pašalpos pervedė vaikams

Miesto mero pavaduotojas V.Dabrukas, kuriam buvo skirta 860 Lt materialinė pašalpa, gruodžio mėnesį gulėjo ligoninėje. “Aš tą pašalpą paėmiau, bet po to susivokiau, kad galiu būti paminėtas kur nors spaudoj”, - lyg juokais kalbėjo vicemeras, neseniai dalį pašalpos (400 Lt) pervedęs jo kuruojamai visuomeninei organizacijai “Gelbėkit vaikus”. Likusiais gautos pašalpos pinigais jis teigė padengęs savo išlaidas: kelionės į Maskvą metu išleido asmenines lėšas savivaldybės reikmėms. “Aš dar ne vargšas, bet man tų pinigų reikėjo staigiai. Atėjau į ligoninę, o man sako: “broleli, gulkis”. Todėl ir paprašiau pašalpos”, - teigė V.Dabrukas.

Miesto meras A.Maknys sakė, jog jis nemato nieko blogo, kad savivaldybės darbuotojams buvo išmokėtos materialinės pašalpos bei tarnybinių atlyginimų priemokos.

Savivaldybės administracija 1999 m. priemokas bei pašalpas išsimokėjo sutaupytomis darbo užmokesčio fondo lėšomis (dėl darbuotojų ligos), kurių liko dar ir kitoms reikmėms (11,2 tūkst. Lt).

Klausimai apie kurorto ekonominę krizę, merdintį vietos verslą, valstybės lėšomis dotuojamą miesto biudžetą ir valdininkų nenorą bent morališkai solidarizuotis su skurde sėdinčia tauta (juridiškai teisę į priemokas valdininkams suteikia įstatymai, nutarimai ir potvarkiai), aišku, neliko be atsako. Spaudos dėmesys šiai temai buvo “suverstas” rinkiminei kovai ir asmeniškumams.


REDAKCIJOS ADRESAS: Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai; E-paštas: vija@elnet.lt
TELEFONAI: Redaktorius - 55116, Korespondentai - 55123, 53631. FAKSAS: 55113