Druskininku kurorto savaitrastis
Druskininkų miesto savaitraštis. 11-ieji leidimo metai. 1999 m. gruodžio 11 - 17 d. Nr. 50 (531)

| Miesto žinios | Policijos žinios | Kurorto plėtra | Sportas | Pirmas puslapis | Renginiai | E-paštas |

Kultūra


Atviras laiškas savivaldybei ir įstaigų, nuo kurių priklauso mūsų likimas, vadovams

Šį laišką parašyti paskatino vienos medicinos sesers, auginančios 8 vaikus, pareiškimas, kuriame ji išdėstė ją užgriuvusias bėdas. Moteris nuo spalio mėnesio negauna vargano atlyginimo ( ji dirba tik 0,5 etato), vėluoja pašalpos už vaikelius, todėl šiandien ji visai neturi lėšų net ir duonai nusipirkti. Negana to, jos 2 vaikai nuo spalio mėnesio gydomi Kauno akademinėse klinikose, vyras po traumos gydomas ligoninės Chirurgijos skyriuje. Moteris priversta prašyti vienkartinės pašalpos, kad išgyventų jos šeima. Deja, panašių atvejų vis daugėja ne dėl savo kaltės: vėluojant atlyginimams ir įvairioms pašalpoms, žmonės atsiduria ant skurdo ribos.

Būdama Druskininkų ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, norėčiau priminti, kad ir medikai yra gyvi žmonės, jie taip pat turi išgyventi, juolab jie kasdien saugo ir gelbsti kitų žmonių gyvybes. Laiku negaudami apgailėtinai menkų atlyginimų, negalime susimokėti mokesčių už komunalines paslaugas, elektrą, telefoną. Svarbiausia, kad mokesčių negalime sumokėti ne todėl, kad piktybiškai jų vengtume, o dėl to, kad neturime pinigų.

Kreipiamės į visų valstybinių institucijų ir įstaigų vadovus, nuo kurių teisiogiai priklauso mūsų likimas, prašydami neskubėti teisti ir smerkti mūsų, nekelti baudžiamųjų bylų dėl priverstinių skolų, neskaičiuoti delspinigių, neskubėti išvaryti iš būsto, išjungti telefonus. Prašome tolerancijos ir pagalbos, nes mūsų situacija tampa tiesiog beviltiška ir visai nuo mūsų nepriklausanti.

Šiandien tiek daug kalbama apie naują tūkstantmetį, o mes jo laukiame su nepaaiškinamu širdies virpuliu - koks jis bus? Kaip mes išgyvensime? Labai nesinorėtų, kad blogio, susvetimėjimo ir abejingumo sėkla imtų augti, paversdama mūsų širdis ledo gabalais.

VĮ Druskininkų ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Janina MONTVILIENĖ ir dar 90 parašų

| Į viršų |