Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. birželio 14 - 20 d. Nr. 24 (505)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Gedulo ir vilties diena Ratnyčioje

Vytautas VALENTUKEVIČIUS

Statoma ąžuolinė skulptūra - paminklas LDK Vytautui.
Statoma ąžuolinė skulptūra - paminklas LDK Vytautui.

Ratnyčios jaunimas pokario metais rinkosi prie Latežerio-Naujasodės kelio, ties kryželiu. Vakarais ten vykdavo azartiškos tinklinio varžybos, kurioms teisėjaudavo kunigas Antanas Puškus.

Šiandien Ratnyčios jaunimo laisvalaikio praleidimo centras kuriasi Saulėtekio gatvėje. Jo iniciatorius - verslininkas Vytautas Mikalonis, talkinamas kaimynų. Jau įrengta krepšinio aikštelė, pavėsinės poilsiui, ruošiamasi įrengti futbolo aikštę.

Laisvalaikio praleidimo aikštelių centre birželio 13 d. bus pastatyta ąžuolinė skulptūra - paminklas DLK Vytautui. Darbo autorius - miesto vicemeras, Druskininkų Vytautų klubo narys Vytautas Dabrukas.

Birželio 13-ąją Ratnyčioje žadamas didelis sujudimas. Žmonės rinksis prie Gedulo koplytėlės pagerbti tremties aukų. Nuo koplytėlės su dainomis patrauks į Saulėtekio gatvę, kur prie 66-ojo namo 11.30 val. bus atidengta ir pašventinta skulptūra LDK Vytautui. Po pamaldų 12.30 val. Ratnyčios parapijos klebonas visus kviečia į Antaninių šventę, 14 val.vyksiančią bažnyčios šventoriuje.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.