Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. birželio 14 - 20 d. Nr. 24 (505)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

E.Šturmaitė: “Akvarelė - sielos poezija”

Adelbertas Nedzelskis
Menotyrininkas

Dailininkė E.Šturmaitė kviečia į savo jubiliejines kūrybos parodas.
Dailininkė E.Šturmaitė kviečia į savo jubiliejines kūrybos parodas.

Laikas skaičiuoja ketvirtą dešimtmetį, kai Druskininkuose pradėtos rengti čia gyvenančių dailininkų kūrybos parodos. Vienoje iš jų 1974 metais debiutavo tik ką mokslus baigusi dailininkė Elma Šturmaitė. Nuo to laiko dalyvauta beveik septyniose dešimtyse parodų, vykusių įvairiose vietovėse Lietuvoje, o taip pat Olandijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje... Darbai plačiai pasklido po pasaulį, o autorė ir toliau, vis taip pat ramiai, kantriai ir nuosekliai kuria - audžia, lieja akvareles, tapo, piešia pastele.

“Lietuvos” sanatorijoje ir Mažojoje galerijoje šią savaitę atidarytos E.Šturmaitės jubiliejinės parodos - tai bandymas apžvelgti nueitą kūrybinių ieškojimų etapą, galimybė parodyti ir pasidžiaugti tuo, kas jau padaryta.

Mačius bemaž visus parodose eksponuotus E.Šturmaitės, įvairiomis technikomis atliktus kūrinius, galima teigti, kad svarbiausią vietą kūryboje užima tekstilė. Daug preciziško darbo reikalaujantys gobelenai diktuoja ilgą, kruopštų būsimojo kūrinio projekto paruošimą, kas nulemia kompozicijų išbaigtumą, leidžia pasiekti monumentalaus darbų skambėjimo, nepriklausomai nuo gobeleno formato. Juose surandami įdomūs spalviniai sąskambiai, vyrauja ramus ritmas, formos traktuojamos minkštai, turi lengvai atpažįstamą savitą autorės braižą.

Tapybos drobėse daug eksperimentuojama, nevengiama aštresnių formų, kontrastų, ryškių spalvų, lyg ginčijamasi su savimi, bėgama nuo gobelenams būdingos ramybės. Nuolatiniai ieškojimai nulemia didelę paveikslų įvairovę, tačiau reikia atidžiau įsižiūrėti, kad atrastumei būdingus spalvinius sąskambius, vidinę nuotaiką.

Savo vidum žymiai arčiau gobelenų Elmos Šturmaitės akvarelės: atliktos drąsiai, subtiliai spalvingos, laisvai besiliejančios didelio formato lakštuose ir tuo pačiu suvaldytos, pajungtos sumanymui, klusniai jį realizuojančios. Platus akvarelių diapazonas: peizažai, beveik abstrakčios kompozicijos, portretai, aktai... Apie mėgiamą akvarelę, savo santykį su ja lakoniškai ir tiksliai yra išsakiusi pati Elma:

“Akvarelė - tai sielos poezija, išsiliejanti impulsyviai ir sutirpstanti švelniose ūkanose.
Akvarelė - tai džiaugsmas, pulsuojantis spalvų ritmais ir skęstantis skaidriame vandenyje.
Akvarelė - tai gyvenimas, atsinaujinantis kasmet su pavasario žole.
Akvarelė - tai šauksmas, į kurį neatsiliepti negaliu.”

Svarbu pabrėžti, kad intensyvų kūrybinį darbą visą laiką Elma Šturmaitė derina su pedagoginiu darbu Dailės mokykloje. Pedagoginis darbas nelengvas, alinantis dailininką, reikalaujantis pasišventimo, tačiau teikiantis didelį džiaugsmą matant, kaip blizga gabių vaikų akutės, žingsnis po žingsnio išmokstant naujų dailės paslapčių, pamilstant grožį. Jau nemažas būrys buvusių Elmos Šturmaitės mokinių baigė aukštuosius dailės mokslus, sėkmingai įsiliejo į šiandieninės Lietuvos kultūros kūrėjų gretas, garsina Druskininkus, o tai reiškia, jog metai prabėgo neveltui, buvo prasmingi.

Iš gimtosios Žemaitijos po
dailės studijų Šiaulių peda-
goginiame institute likimas atvedė Elmą Šturmaitę į Druskininkus. Čia pragyventas laikas - svarbi kūrybinės biografijos dalis. Vėl - pavasaris, prieš akis - vasara, kuomet kūrybai galima skirti daugiausiai laiko ir jėgų, ant dailės mokyklos slenksčio gražus jaunimas ją baigiančių, išeinančių toliau, o dabartiniai “paruošiamukai” rudenį taps pirmokėliais ir vėl viską reikės pradėti iš pradžių.

Sukaupta gyvenimiškoji patirtis atneša kūrybinę brandą ir tai teikia vilties, jog dailininkė-pedagogė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė Elma Šturmaitė vėl ir vėl džiugins savo talento gerbėjus naujais kūriniais, naujomis parodomis.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.