Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. birželio 14 - 20 d. Nr. 24 (505)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Atidžiau - su ugnimi

Sigitas Matulevičius
SPD viršininkas, pulkininkas leitenantas

Šiemet Druskininkų sukarintos priešgaisrinės dalies aptarnaujamoje teritorijoje jau įvyko 40 gaisrų. Atėjus vasarai, gaisrų ypač padaugėjo miškuose. Iki birželio 10 d. miškuose kilo 19 gaisrų, išdegė 15376 kv.m miško ir miško paklotės. Norėtųsi paraginti į gamtą traukiančius poilsiauti žmones atidžiau elgtis su ugnimi, laužus kurti tik tinkamai įrengtose laužavietėse, nemėtyti neužgesintų degtukų ar nuorūkų. Neleiskime vaikams išdykauti su ugnimi. Paaiškinkime jiems apie ugnies klastą, gaisrų žalą gamtai.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.