Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. birželio 14 - 20 d. Nr. 24 (505)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Dar kartą apie vandentiekininkų reikalus

Vidas JAKIMAVIČIUS
UAB “Druskininkų vandentiekis” direktorius

Nebuvo kalbos apievandens kainų didinimą

Manau, jog diskusiją vandentiekininkų klausimais “Druskonyje” inspiravo paskutiniais mėnesiais svarstytas ir miesto taryboje priimtas sprendimas dėl atsiskaitymo už vandenį bei nuotekas tvarkos, kuri buvo rengiama vadovaujantis š.m. kovo mėn. patvirtintomis rekomendacijomis LR Vyriausybės 1997 12 31 nutarimui “Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo” įgyvendinti. Svarstant minėtus dokumentus savivaldybėje, komitetuose, miesto tarybos posėdžiuose dalyvavo daugelis suinteresuotų žmonių, tarp jų ir gyvenamųjų namų eksploatavimo bendrijų atstovai. Siekta nustatyti tvarką, atitinkančią visų interesus. Vadovaujantis minėtomis rekomendacijomis nuspręsta pasirinkti dviejų kainų sistemą, t.y. viena kaina, jei atsiskaitoma pagal vandens skaitiklio, įrengto gyvenamojo namo vandentiekio įvade, parodymus, antra kaina, jei atsiskaitoma pagal vandens skaitiklio, įrengto bute, parodymus. Šių kainų skirtumas atspindės, kiek vandens sunaudota bendroms namo reikmėms, galimus nuostolius namo vidaus tinkluose ir t.t. Taryboje svarstant šią tvarką, visiškai nebuvo kalbama apie šalto vandens kainų didinimą pastato įvado apskaitos taške. Toje pačioje patvirtintoje tvarkoje numatyta galimybė gyvenamųjų namų bendrijoms pasirinkti jiems priimtiniausią vidaus tinklų eksploatavimo būdą. Tai gali daryti mūsų bendrovė, UAB “Druskininkų butų ūkis”, daugiabučių namų savininkų asociacija arba pati bendrija, samdydama darbuotojus. Ir vienu, ir kitu atveju už tai reikia mokėti, nes vidaus tinklų eksploatavimo išlaidos į tarifą neįtraukiamos.

Skaitiklių kokybės problema

Vidutinė 1 kub.m vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo savikaina pernai buvo 2,64 Lt, tai yra mažiau už vidutinę šalyje. Vidutinis metinis tarifas gyventojams buvo 1,59 Lt. Už kiekvieną gyventojų sunaudotą kubinį metrą vandens 1,05 Lt turėjo dengti kiti vartotojai. Dėl to nuostolis už vandens tiekimą gyventojams 1998 m. buvo 678 tūkst. 436 Lt. Per metus gavome 65 tūkst. 612 Lt pelno, realizuojant vandenį, ir 75 tūkst. 880 Lt už kitus darbus ir paslaugas, kurias teikia mūsų bendrovė. Vandens realizacijos rentabilumas buvo tik 1,8 proc. pajamų. Bendrovės pelną skirsto miesto taryba. Bendrovės reikmėms iš jo skirta 6 tūkst. 981 Lt darbuotojų socialiniams reikalams ir 11 tūkst. 613 Lt kitoms išlaidoms, t.y. tik truputį daugiau negu 10 proc. bendrojo pelno.

Dėl skaitiklių parodymų neatitikimų reikėtų pasakyti, jog tiek įvadinių, tiek buto skaitiklių parodymų gamykliniai neatitikimai yra plius minus 5 proc. Jeigu kelių butų skaitikliai nefiksuoja maža srovele bėgančio vandens, įvadinis skaitiklis, per kurį prabėga didesnė srovė, tai įvertina. Tai yra skaitiklių kokybės problema. O kur dar įvairūs skaitiklių stabdymo būdai. Sumažėjus vandens realizacijai, perskaičiuojami ir mažinami įvadinių skaitiklių diametrai. Pernai tai atlikome įmonėse ir sanatorijose, šįmet - gyvenamuosiuose namuose. Gauti rezultatai įrodė, kad vandens kiekiai dėl to skiriasi 5-12 proc. (pernai bendri nutekėjimai buvo 10,77 proc.).

Vandentiekininkų darbas - ne iš lengvųjų

Miesto vandentiekio ir nuotekų ūkis nėra toks paprastas. Eksploatuojamos trys vandenvietės, kuriose išgręžti 24 arteziniai 60-140 m gylio gręžiniai, vandens nugeležinimo, chloravimo įranga, antra pakėlimo siurblinė, trys papildomo slėgio pakėlimo siurblinės, 75,7 km vandentiekio tinklų, 70,6 km nuotekų tinklo, 7 perpumpavimo stotys, vandenvalos įrenginiai. O kur dar energetinis, šilumos, pagalbinis ūkiai, transportas, laboratorijos. Visa tai privalo dirbti ištisą parą be jokių išeiginių, kadangi kiekvienos grandies sutrikimą iš karto pajustų vartotojai. Visa tai privalo veikti, nepriklausomai nuo to, kad pernai per parą vidutiniškai pateikėme tik po 3 tūkst. 590 kub.m vandens, kai didžiausio vartojimo paromis viršyta 14 tūkst. kub.m. Visą šį ūkį aptarnauja 102 darbuotojai, 67 proc. iš jų bendrovėje dirba daugiau kaip 10 metų ir yra savo srities žinovai (palyginus su kolegomis Palangoje, kurių metinė vandens realizacija truputį mažesnė, ten dirba 163 žmonės). Vidutinis mėnesio atlyginimas mūsų bendrovėje - 988 Lt yra žymiai mažesnis už respublikos vidutinį atlyginimą. Ne kiekvienas sutiks leistis į 5-6 m gylio kanalizacijos šulinį, pasižymintį savo specifinėmis sąlygomis ir kvapu, murkdytis plaukiančiame grunte atkastoje vamzdyno gedimo likvidavimo vietoje, dirbti po darbo valandų ar išeiginėmis dienomis. Bendrovės avarinė grandis,t.y. tik šaltkalvis ir elektrikas, dirba 12 val. per parą, naktį budi tik vandentiekio operatorius ir vairuotojas, o visi kiti darbuotojai dirbti iškviečiami iš namų.

Dėl vandens kokybės reikėtų pasakyti, jog miesto vandenviečių vanduo yra tikrai neblogas, tik jį truputį sugadiname netinkamai plaudami vidaus vandentiekio sistemas, vandens pašildytojus ir kt., visa tai pajuntame įvykus avarijai tinkle ir uždarant atskirų linijų tarpus.

Šiame rašinyje paliečiau tik pačias opiausias ir svarbiausias problemas, vildamasis, jog daugelis miesto gyventojų geriau supras vandentiekininkų rūpesčius, bei tikėdamasis glaudaus bendradarbiavimo bet kuriuo klausimu vandens tiekimo srityje.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.