Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. birželio 14 - 20 d. Nr. 24 (505)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Bendradarbiaus kurorto ir Zalcburgo žemės švietimo įstaigos

Nijolė Paserbskienė

Austrų parama

Birželio 1 d. mūsų mieste su darbo vizitu lankėsi Zalcburgo žemės švietimo darbuotojų delegacija, vadovaujama mokyklų tarybos prezidento, vyriausybės patarėjo prof. mag. G.Šeferio. Austrai bendradarbiauja su Utenos, Panevėžio, Šilutės ir Klaipėdos mokymo įstaigomis. Šių miestų profesinėms mokykloms jie padėjo įsteigti naujas turizmo komplekso darbuotojų specialybes. Turizmas yra pelninga ekonomikos šaka, kurią verta vystyti, tad bičiuliai iš užsienio jau 10 metų konsultuoja ir perkvalifikuoja lietuvius, kad jie mokėtų priimti iš Vakarų atvykstančius poilsiautojus. Mūsų Amatų mokykla nusprendė rengti turizmo srities specialistus ir tikisi zalcburgiečių pagalbos. Pirmojo vizito metu svečiai lankėsi miesto savivaldybėje ir Amatų mokykloje, kur svarstė bendradarbiavimo formas ir būdus, be to, austrai apžiūrėjo “Draugystės” sanatorijoje veikiančią moksleivių darbų parodą.

Naujieji bendradarbiavimo partneriai ketina šį rudenį į Druskininkus atsiųsti 2 ekspertus, kurie nustatytų, kokios kvalifikacijos specialistai turėtų būti rengiami mūsų Amatų mokykloje ir kokią bazę tuo tikslu čia reikėtų įkurti. Austrai žada dovanoti virtuvės ir serviravimo įrangos, įsteigti kompiuterių klasę, padėti programomis, metodine medžiaga ir konsultacijomis, o pirmiausia - pasikviesti savivaldybės ir Amatų mokyklos darbuotojų delegaciją.

Obertrume, Zalcburgo žemės mieste, veikia labai gerai įrengta turizmo komplekso specialistų mokykla, visų vadinama XXI amžiaus mokymo įstaiga. Su jos darbu austrai norėtų supažindinti tuos mokytojus, kurie Amatų mokykloje dėstys naująją specialybę. Jiems bus surengti 1 ar 2 mėnesių kursai.

Planuojami mainai

Vykdydama švietimo reformą, mūsų miesto 4-oji vidurinė mokykla dar daugiau dėmesio žada skirti užsienio kalboms. Iki šiol čia buvo sustiprintas anglų kalbos mokymas, o nuo rudens intensyviai bus dėstoma ir vokiečių kalba.

Austrus lydėjęs Švietimo ir mokslo ministerijos Specialistų rengimo ir ekonomikos departamento direktorius R.Pusvaškis informavo, kad Vyriausybė pritarė Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos filialo steigimui mūsų mieste ir Sveikatos apsaugos ministerijos žinioje esančių pastatų perdavimui Švietimo ir mokslo ministerijai. Todėl vertėtų įgyvendinti trijų pakopų mokymo sistemą: pramokę užsienio kalbos, vidurinių mokyklų moksleiviai rinktųsi turizmo komplekso darbuotojo specialybę Amatų mokykloje, o vėliau turizmo administravimo žinių įgytų aukštesniosios mokyklos filiale.

Austrijoje populiarus dualus mokymas - bendras švietimo įstaigų ir ūkinių firmų darbas. Moksleiviai atlieka praktiką firmose. Tokia mokymo tvarka galėtų būti įdiegta ir mūsų mieste.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.