Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. birželio 14 - 20 d. Nr. 24 (505)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Dienų tėkmė savivaldybėje

Birželio 3 d. savivaldybėje lankėsi PHARE TACIS programos partneriai iš Švedijos. Buvo aptarta Investicijų ir turto valdymo skyriaus parengto projekto “DETLOG” įgyvendinimo eiga. Projekte nagrinėjami Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Švedijos valstybinių sienų kirtimo, transporto, pinigų pervedimo, logistikos ir pan. klausimai.

Birželio 7 d. miesto meras A.Maknys susitiko su Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos generaliniu direktoriumi T.Jovaiša, jo pavaduotoja B.Kinduriene ir Valstybinio Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialo direktore A.Baziliauskiene. Numatyta pastatą Vilniaus al. 30 perduoti iš savivaldybės balanso į Darbo rinkos mokymo tarnybos balansą.

Europos Sąjungos (ES) ISPA fondas ketina 50 proc. finansuoti Investicijų ir turto valdymo skyriaus projektą “Druskininkų mechaninio valymo įrengimų rekonstravimas į biologinio valymo įrengimus”. Birželio 8 d. savivaldybėje lankėsi ES ekspertai. Meras A.Maknys, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Č.Meržvinskas, UAB “Druskininkų vandentiekis” direktorius V.Jakimavičius argumentavo projekto realizavimo būtinybę. Ekspertai surinko informaciją techninei užduočiai parengti, įvertino miesto valymo įrengimų būklę. Objekto projektavimo ir statybos darbams bus skelbiami ES konkursai.

Birželio 8 d. Druskininkuose viešėjo Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos “Gelbėkit vaikus” ir švedų žurnalistų delegacija. Savivaldybėje svečiai sužinojo apie Švedijos pagalbą mūsų miestui. Delegacija lankėsi Amatų mokykloje, vaikų globos namuose “Žuvėdra”, viešojoje bibliotekoje, kurioje rašytojos Astridos Lindgren fondo lėšomis kuriamas vaikų literatūros skyrius. Grįždami į Vilnių, svečiai apžiūrėjo Grūte kuriamą sovietmečio paminklų parką. Švedijos avialinijų kompanija SAS ketina dovanoti 6 tūkst. uniformų, kurias Amatų mokykla padės pritaikyti moksleivių poreikiams.

* * *

16-ajame ir 22-ajame “Druskonio” numeriuose buvo skelbti moksleivės V.Padimanskaitės rašiniai, kuriuose ji išdėstė Druskininkų miesto moksleivių tarybos (DMMT) nuomonę apie vyr. specialisto kultūrai ir darbui su jaunimu etatą bei savivaldybės konkursą šioms pareigoms užimti.

Mero A.Maknio ir jo pavaduotojo V.Dabruko teikimu miesto tarybos posėdžiuose ne kartą buvo svarstytas šio etato įsteigimo tikslingumas. Kultūra ir darbas su jaunimu yra skirtingi dalykai, tačiau, suprasdami savivaldybės finansinę padėtį, tarybos nariai balsavo už pareigų “sudvejinimą”. Vyr. specialisto kultūrai ir darbui su jaunimu etatas įsteigtas nuo kovo 1 d. miesto tarybos sprendimu Nr.320.

Savivaldybės vyr. specialistas kultūrai ir darbui su jaunimu yra B lygio valdininkas, kurio priėmimą į darbą reglamentuoja 1995 m. rugsėjo 21 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1253 “B lygio valdininkų priėmimo į valstybės valdymo tarnybą konkursų ir egzaminų tvarka”. Pagal šio nutarimo p.7 nustatoma viešo konkurso komisijos sudėtis. Komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 savivaldybės darbuotojai: pirmininkas - miesto meras arba mero pavaduotojas, nariai - personalo skyriaus vadovas, padalinio, į kurį turi būti priimtas naujas darbuotojas, vadovas, kitų struktūrinių padalinių vadovai.

Komisija pasielgė teisingai, nesuteikdama DMMT atstovėms balso teisės. Tačiau ji leido moksleivėms konkursą stebėti ir, jam pasibaigus, pasakyti savo nuomonę.

Konkursas vyr. specialisto kultūrai ir darbui su jaunimu vietai užimti skelbtas net 3 kartus, nes iš pradžių nebuvo norinčiųjų dirbti šį darbą.

Užsak. Nr. 24/1

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.