Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. gegužės 24 - 30 d. Nr. 21 (502)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Naujos specialybės Amatų mokyklos perspektyvoje

Nijolė PASERBSKIENĖ

Amatų mokyklos moksleivių ir mokytojų darbų parodos atidarymo metu gausus žiūrovų būrys plojimais įvertino mokyklos siuvėjų kolekcijas: “Juoda-balta“ ir prijuosčių “Kraitė“.
Amatų mokyklos moksleivių ir mokytojų darbų parodos atidarymo metu gausus žiūrovų būrys plojimais įvertino mokyklos siuvėjų kolekcijas: “Juoda-balta“ ir prijuosčių “Kraitė“.

Gedimino ČERNIAUSKO nuotraukos

Jau skelbta, kad Amatų mokykla nuo 2000-ųjų metų rugsėjo ketina steigti papildomas specialybes. Gegužės 10-ąją čia vyko seminaras, kurio dalyviai, prisiminę profesinės mokymo įstaigos įkūrimo istoriją, įvertino mokyklos reikšmę miesto bendruomenei, išnagrinėjo naujų specialybių steigimo problemas, numatė neįgalių vaikų darbinio mokymo klasės ateitį. Svarstyti mokyklos plėtros perspektyvą buvo pakviesti visi miesto tarybos komitetų pirmininkai, kai kurie nariai ir savivaldybės darbuotojai. Pateikiami dalyvavusiųjų pasisakymai.

V.Dabrukas, mero pavaduotojas: “Amatų mokykloje rengiamos specialybės turėtų atitikti svarbiausius nūdienos poreikius. Keičiantis kurorto infrastruktūrai turizmo plėtojimo linkme, miestui reikės kvalifikuotų žemesniosios grandies darbuotojų: barmenų-virėjų, turizmo kompleksą aptarnaujančio personalo, automobilių priežiūros specialistų. Mokyklos steigėjai yra Švietimo ir mokslo ministerija bei miesto savivaldybė. Šios dvi struktūros, pritardamos kurorto vystymo programai, galėtų ir toliau bendradarbiauti: ministerija finansuotų etatus, o savivaldybė pasirūpintų naujų specialybių baze. Tokios bazės reikalavimus atitinka, pavyzdžiui, Taupomojo banko pastatas šv.Jokūbo gatvėje, kurį savivaldybė įstengtų įsigyti lizingo būdu. Ten įkurtame viešbutuke praktiką atliktų ne tik profesinės, bet ir aukštesniosios mokyklos filialo moksleiviai. Naujos specialybės skatintų jaunimą pasilikti Druskininkuose. Ypač patrauklus švietimo ir kultūros srityje mūsų miestas turėtų tapti dabar, atidarius “Ladruvos“ ir Pietų Švedijos informacinio centro filialą“.

L.Dabrukienė, Amatų mokyklos direktorė: “Turizmo komplekso specialybių perspektyva domisi ir zalcburgiečiai, kurie birželio pradžioje su mūsų Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojais atvyks į Druskininkus. Austrai remia tokias programas, jie padėjo įsteigti analogišką specialybę Šilutės profesinėje mokykloje. Konsultacijomis bei įranga žada padėti ir švedai“.

V.Gintutis, Švietimo skyriaus vedėjas: “Rėmėjai atnaujintų mokyklų valgyklas, jose būsimieji barmenai-virėjai galėtų atlikti praktiką. Miestui labai reikalingi nauji specialistai. Amatų mokykla vykdo profesinio orientavimo funkciją ir sprendžia vaikų užimtumo problemą. Netrukus pagal rengiamą švietimo įstaigų finansavimo įstatymą kiekvieno vaiko mokymui skirtos lėšos keliaus paskui mokinį. Mokslas taps paslauga, iš kurios galima bus gyventi“.

L.Dabrukienė: “Dabar finansavimo problemų yra dėl neįgalių vaikų darbinio mokymo klasės. Amatų mokykla moka algas 4-ioms pedagogėms, kurios dirba su 10 vaikų. Tai tik papildomo ugdymo užsiėmimai, nepriklausantys pagrindinei mokyklos veiklai. Ministerija šių vaikų nepripažįsta Amatų mokyklos moksleiviais, todėl grupei neskiria lėšų. Ji tarsi nelegali, bet jai išlaikyti reikia 23-24 tūkst. Lt. Šiemet miesto taryba skyrė 16 tūkst. Lt iš vietinio biudžeto“.

G.Rutkauskienė, darbinio mokymo klasės mokytoja: “Grupė dirba nuo 1994 m. Neįgaliuosius būtina mokyti kaip ir visus vaikus, kad mūsų visuomenėje pagaliau išnyktų ta gėdinga juos skirianti linija. Darbinio mokymo klasėje vaikai įgyja profesinių įgūdžių, išmoksta pynimo, keramikos, rankdarbių. Tai psichofizinis ir motorinis neįgaliųjų vystymas.

Mažai socialiai orientuotiems žmonėms suvokti save ir aplinką geriausiai padeda kūryba, todėl daug dėmesio skiriama dailės terapijai. Druskininkiečių darbai buvo eksponuojami Vilniaus jaunimo centre, Alytaus moksleivių rūmuose, specialiosios kūrybos draugijos “Guboja“ respublikinėse parodose, neseniai vykusiame “Vilties“ bendrijos suvažiavime. Vaikai groja spalvotosios muzikos ansamblyje. Darbinio mokymo klasė - tai tarsi mažas profesinis reabilitacinis centras, padedantis neįgaliesiems integruotis į visuomenę, todėl ji nėra nelegali“.

L.Dabrukienė: “ Tačiau ministerija nepripažįsta grupių, nesuteikiančių profesinės kategorijos“.

V.Gintutis: “ Darbinio mokymo klasės veikla atitinka Dienos užimtumo centro reikalavimus. Galima kooperuotis ir su 3 vid. mokykla, lavinančia neįgaliuosius. Savivaldybė skirs lėšų tokių vaikų darbinių įgūdžių ugdymui. O Amatų mokykla, kaip numatyta perspektyviniame švietimo įstaigų plane, taps profesine gimnazija, kurios absolventai gaus 2 diplomus“.

V.Kyga, Amatų mokyklos vyresn. profesijos mokytojas: “Staliaus specialybė ir ateityje išliks. Vaikai bus mokomi šiuolaikinių technologijų. Pavyzdžiui, jau dabar galime gaminti “Velux“ tipo langus. 1 kv. m savikaina - 400 Lt. Gauname daug valčių užsakymų - 6-7 per mėnesį“.

A.Svirskas, savivaldybės Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas: “ Mieste trūksta nedidelių įmonėlių, kurios ne tik dirbtų, bet ir konsultuotų. Verslo centre tokias paslaugas galėtų teikti Amatų mokyklos mokytojai ir mokiniai. Centro steigimą paremtų Smulkaus ir vidutinio verslo asociacija bei Ūkio ministerija“.

V.Dabrukas: “ Verslo centrui tiktų savivaldybės žinion perimamos AB “Druskininkų statyba“ patalpos. Čia galima būtų įkurti ir Amatų mokyklos automobilių priežiūros specialybės bazę“.

G.Žilys, Tarybos Miesto ūkio komiteto pirmininkas: “ Barmeno-virėjo specialybės bazei galima panaudoti sanatorijas, pensionatus, kavines, privačias maitinimo įstaigas. Be to, svarbu, kad Amatų mokykla vaikus mokytų ne tik specialybių, bet ir ir diegtų jiems bendražmogiškas vertybes. Druskininkų vaikai subtilesni nei didmiesčių, čia jaunimui formuotis padeda gamta, miesto kultūrinis gyvenimas“.

Po seminaro “Draugystės“ sanatorijos klube atidaryta Amatų mokyklos moksleivių ir mokytojų darbų paroda. Tai vienerių metų kūryba: drožiniai, pinti gaminiai, siuviniai, keramika. Gretimoje salėje įsikūrė miesto vidurinių mokyklų darbų mokytojų ir jų mokinių kūrinių paroda.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.