Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. gegužės 24 - 30 d. Nr. 21 (502)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

“Svajonių takuose” tilpo visi mokyklos poetai

Milda TARCIJONAITĖ

Gegužės 13 d. 3-ojoje vidurinėje mokykloje vyko “Poezijos pavasarėlis”, kurį jau antrus metus organizuoja direktoriaus pavaduotoja M.Kriščiūnaitė. Renginį pradėjo užklasinių renginių organizatorės R.Balkaitienės ir mokytojos A.Brasevičienės parengta poetinė kompozicija “Mergaitė ir pavasaris”. Savo kūrybos eilėraščius skaitė 6-7-ų klasių ir 2-os gimnazinės klasės mokinės, taip pat mokyklos logopedė D.Gerasimavičienė. Mokytoja E.Rapkauskienė skaitė savo tėvelio P.Gedvilo, sūnaus Gedimino ir pačios sukurtus eilėraščius. Renginyje grojo J.Mikolainio fleitininkai. Dailės mokytojas V.Sutkus su dešimtokais keletą savaičių kūrė “Poezijos pavasarėlio” emblemą. Renginio pabaigoje visi dalyviai rinko labiausiai patikusį ženklą. Mokyklos informatikai išleido jaunųjų mokyklos poetų eilėraščių rinktinę “Svajonių takais”. “Poezijos pavasarėlio” rengėjai tikisi, kad renginys ateity galės apjungti visus pradedančiuosius kurorto mokyklų poetus.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.