Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. gegužės 24 - 30 d. Nr. 21 (502)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Apkalbas paauglė aiškinosi spyriais į galvą ir plaukų kirpimu

Arūnas ZURLYS

Šių metų sausio 26 d. į Druskininkų policijos komisariatą kreipėsi O.J., pareiškusi, kad sausio 25 d., apie 15 val., jos dukterį, gimusią 1984 m., prie lopšelio-darželio “Žibutė“ esančių pavėsinių sumušė jos pažįstamos, išplūdo necenzūriniais žodžiais, žirklėmis iškirpo plaukų sruogą. Motina prašė dukrą sumušusias merginas patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Agresyvumas dėl gandų

“Atgimimo“ mokyklos aštuntokė nepilnamečių reikalų inspektoriui išsipasakojo, kad po pamokų mokykloje pas ją į klasę atėjusi J.S kartu su L.K. ir A.G., pirmosios dvi “Atgimimo“ mokyklos aštuntokės, trečioji - dešimtokė, pareiškė, kad nori su ja pasišnekėti nuošalioje vietoje. Visos keturios, eidamos link pavėsinių prie “Žibutės“, susitiko M.J., irgi tos pačios mokyklos 8-os klasės mokinį, kuris priėjęs prie L.J, spyrė jai koja į nugarą ir ranka sudavė per veidą, pridūręs, kad neskleistų daugiau gandų apie J.S., kurią senokai pažinojo, ir nuėjo toliau. Prie pavėsinės J.S. pradėjo kaltinti L.J., kad pastaroji paskleidusi gandus apie jos parsidavinėjimą vyrams už 80 Lt. L.J. tai neigė. J.S. pradėjo mušti apkaltintąją: pradžioje keletą kartų rankomis sudavė per veidą, po to 2 kartus spyrė į kojas ar tai į pilvą. Po smūgių penkiolikmetė nukrito ant žemės, kur dar keletą kartų buvo J.S. apspardyta į galvą ir nugarą.Galiausiai ji paėmė iš A.G., kurią vienintelę L.J. geriau pažinojo, žirkles ir nuo gulinčios ant žemės L.J. pakaušio iškirpo porą plaukų sruogų. L.J. savo paaiškinime pridūrė, kad J.S. jos atsiprašė, todėl pretenzijų jai neturinti.

Detektyvas “sakė-pasakė“

J.S., gimusi 1983 m., prisipažino, kad būtent taip L.J. mušusi, tačiau pridūrė, kad apie mokykloje L.J. skleidžiamus gandus, jog esanti prostitutė, ji sužinojo iš A.G. ir M.J. Prieš kirpdama L.J. plaukus, stebėtojoms ir gulinčiajai ant žemės ji dargi pasakė, kad Kaune maždaug prieš metus ji su draugėmis už panašius gandus vienai jų paskleidėjai tušu ir lūpdažiu nudažė plaukus. J.S. prisipažino, kad L.J. kirpo plaukus norėdama ją pažeminti. A.G., gim. 1982 m., aiškino, kad tokias apkalbas ji sužinojo ne iš pačios L.J., o iš kitų, tačiau apie tai vis tiek pasakė J.S., kuri ir mušė, reikalaudama, jog L.J. prisipažintų skleidusi tokius gandus, nors pastaroji tai nuolatos neigė. “Atgimimo“ vid. mokyklos aštuntokas M.J., primušęs L.J., policijoje aiškino, kad tai padarė ne vien tik dėl savo pažįstamos J.S. apšmeižimo, bet ir dėl savęs, nes neva nukentėjusioji paleidusi apie jį apkalbas, kad jis vogia iš automobilių magnetolas. Vėliau M.J. neigė, kad tokius gandus girdėjęs, be to, už savo veiksmus L.J. atsiprašė. Kita aštuntokė L.K., abejinga muštynių liudininkė, prisipažino, kad ji tik stovėjo ir žiūrėjo, netgi nežinojo, už kokias kalbas J.S.mušė L.J. Nepilnamečių reikalų inspektorius apklausė kitus aštuntokus, kurie tvirtino, kad paminėtuosius gandus pirmieji išgirdo iš L.J.

Atsiprašymai ir prašymai

M.J. tėvas aiškino, kad sužinojęs apie tai, kad jo sūnus sumušė merginą, privertė jį atsiprašyti ją. J.S motina tvirtino, kad jos duktė pasižadėjo daugiau tokių problemų nekelti, tokiuose įvykiuose nedalyvauti. Kadangi visos trys merginos ir vaikinas L.J atsiprašė ir nepadarė jai materialinės žalos, primuštosios motina paprašė šiems nepilnamečiams nekelti baudžiamosios bylos, jos ankstesnio pareiškimo netirti. PK atsisakyme kelti baudžiamąją bylą konstatuojama, kad J.S. minimą paauglę išplūdo necenzūriniais žodžiais, iš viso į įvairias kūno vietas rankomis ir kojomis sudavė 6 smūgius, iškirpo nuo pakaušio keletą plaukų sruogų. Tačiau medicinos ekspertizė liudija, kad L.J. padarytas lengvas, nesukėlęs trumpalaikio sveikatos sutrikimo kūno sužalojimas. Tenutarta patraukti M.J. ir J.S. tėvus administracinėn atsakomybėn už paauglių padarytą chuliganizmą. Nutarimas atsisakyti kelti baudžiamąją bylą dėl chuliganizmo, nenustačius nusikaltimo sudėties, paliktas ir po Druskininkų miesto apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro V.Jankevičiaus reikalavimo atlikti papildomą medžiagos tyrimą.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.