Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. gegužės 24 - 30 d. Nr. 21 (502)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Mūsų miestas tampa nuolatine vitražistų bendravimo vieta

Druskininkietis vitražistas Gintaras Dumčius ketina ir ateityje organizuoti mūsų kurorte šalies vitražistų susibūrimus.
Druskininkietis vitražistas Gintaras Dumčius ketina ir ateityje organizuoti mūsų kurorte šalies vitražistų susibūrimus.

Vitražas - vienintelė meno forma, jungianti stiklą ir šviesą. Dėl ypatingo vitražo santykio su šviesa, kuri kinta priklausomai nuo oro, metų ir paros laiko, skirtingas yra ir paties vitražo suvokimas. Seniausiu laikomas 9-10 mūsų eros amžiaus vitražas, rastas kasinėjimų metu prie Reino vienuolyno. Nuo 20 a. 2-osios pusės vitražas ir vėl išgyvena renesansą. Šiandieninis vitražas - ne tik religinių pastatų puošmena: jis daro optinius stebuklus įvairios paskirties architektūroje. Pasaulyje žinomos 3 vitražo tradicijas turinčios mokyklos, esančios Vokietijoje, Šiaurės Amerikoje ir Lietuvoje. Buvęs Vilniaus dailės institutas (dab. akademija) - vienintelė mokykla visoje buvusioje SSRS, ugdžiusi vitražo tradicijas ir paruošusi nemažą būrį vitražistų, dirbančių Lietuvoje ir už jos ribų.

Vitražo menas neatsiejamas nuo architektūros, todėl sudėtingas ir brangus tokių parodų rengimas riboja galimybes supažindinti visuomenę su šiuolaikiniu vitražu ir jo galimybėmis. Tad balandžio 16-18 d. centre “Dainava“ įvykusios respublikinės V.K.Jonyno vitražistų konferencijos “Vitražas. Vakar, šiandien, rytoj“ tikslas buvo susipažinti su vitražistų darbais foto, vaizdo, projektų parodos būdu, susitikti ir pasidalinti patirtimi su architektais bei tarpusavyje. Po ilgos pertraukos pirmojo tokio šalies vitražistų susibūrimo organizatorius - druskininkietis vitražistas Gintaras Dumčius. Jis tokios iniciatyvos ėmėsi, turėdamas galvoje centro “Dainava“ gerą patirtį organizuojant panašius renginius bei sveiką pavydą poetams, kompozitoriams, kurie Druskininkuose turi kasmetinius profesinius susibūrimus. G.Dumčius viliasi, kad ir šalies vitražistai pamėgs mūsų miestą, juolab kitų metų pavasarį jie vėl ketina atvykti į savo konferenciją, skirtą žymiam Lietuvos vitražo meistrui A.Stoškui. Jeigu iki to laiko bus įrengtas kurorto muziejus, jame vitražistai organizuotų šiam dailininkui skirtą retrospektyvinę parodą.

Šįmetinę konferenciją, kurioje dalyvavo gausus 22-iejų aktyviai dirbančių vitražistų būrys, parėmė ne tik centras “Dainava“, bet ir savivaldybė. Visi dalyviai įsitikino, kad 2-iejų dienų tokiam reikalingam ir retam susitikimui yra mažoka. Užsitęsė ir parodos aptarimas, kur dalyviai pristatė savo pastarųjų metų darbus, ir viešnagė V.K.Jonyno, irgi pripažinto monumentalisto, galerijoje. Po 3,5 val. susipažinimo su galerijos turtais, iš kurių daug kas dailininkams buvo nauja, dalyviai parašė kreipimąsi į Kultūros ministeriją dėl leidinio apie V.K.Jonyno kūrybinį palikimą išleidimo. Kadangi daugelis žymių šalies vitražistų kažkada sukūrę Druskininkuose palyginti nemažai savo kūrinių, jie buvo apžiūrėti.

Didžiausiu konferencijos privalumu G.Dumčius įvardijo kolegų bendravimą, pasikeitimą informacija ir darbo patirtimi. Kitais metais vitražistų susibūrimas, ko gero, bus tarptautinis, paroda veiks ne tik konferencijos, kuri labiau atsivers visuomenės šurmuliui, dienomis.

“Druskonio“ inf.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.