Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. gegužės 24 - 30 d. Nr. 21 (502)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Dienų tėkmė savivaldybėje

Finansų ir ekonomikos skyrius praneša, kad nuo š.m. balandžio 1 d. iki gegužės 20 d. išduota 10 leidimų prekiauti kioske, 12 - prekiauti sezono metu, 7 licencijos tabakui, 8 alkoholio licencijos, perregistruotos - 2, 4 - kurortinio sezono metu, vienkartinių licencijų - 4.

Panaikinta už skolas licencija UAB “Iglė“. Įspėta už skolas: individuali N.Vysockajos įmonė “Inga“, UAB “Malonė“, A.Visocko įmonė “Pasaga“, VŠI “Vilniaus“ sanatorija, VŠĮ sanatorija “Sūrutis“.

Š.m. gegužės 10-16 d. įregistruotos šios įmonės: Editos Milvydienės įmonė ( reg. Nr. IP95-80, kodas 5209378, adresas - Veisiejų g. 29 -1) ir N.Lukoševičiūtės asmens sveikatos priežiūros individuali įmonė ( reg. Nr.IP 94-98, kodas - 5208056, adresas - Mizarų g.14).

Miesto ūkio skyrius pranešė, kad 1999 m. balandžio 23 d. įvykusį Viešųjų darbų konkursą laimėjo:
1. Ratnyčios upės vagos ir pakrančių sutvarkymas - SP UAB “Druskininkų komunalinis ūkis“ (17987 Lt);
2. Grūto upelio vagos ir pakrančių sutvarkymas - AB “Minolga“ (4000 Lt);
3. Dviratininkų takai į Grūtą - UAB “Tvarka“ ( 8000 Lt);
4. Dviratininkų takas “Žvaigždžių orbita“ - R.Varanienės IĮ (18000 Lt);
5. “Saulės takas“ - AB “Druskininkų statyba“ (30000 Lt);
6. Miško parkas tarp Nemuno upės, Veisiejų g. ir “Saulutės“ sanatorijos - B.Bakienės PĮ (25000 Lt);
7. Miško parkas Nemuno vingyje, ties Vasaros amfiteatru - SP UAB “Druskininkų komunalinis ūkis“ (19985 Lt);
8. Kelmų išrovimas - B.Bakienės PĮ (4000 Lt).
Darbai: 1. Rankinis teritorijų valymas.
2. Esamų rekreacinių statinių (pavėsinių, laužaviečių, stoginių, rodyklių ir kt.) atnaujinimas arba nugriovimas. Suoliukų taisymas. Laiptų, porankių esamuose takuose įrengimas.
3. Krūmų, daugiamečių žolynų, stagarynų, šiurynų pašalinimas.
Užsak. Nr. 21/1

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.