Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. kovo 8 - 14 d. Nr. 10 (491)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Kasdieninės šv.Mišios sanatorijoje

Nijolė PASERBSKIENĖ

Kun. P.Gavenas su tikinciaisiais "Draugystes" sanatorijoje.
Kun. P.Gavėnas su tikinčiaisiais “Draugystės“ sanatorijoje.

Kiekvienam iš mūsų reikia vienatvės, susikaupimo ir atgailos minčių, kad galėtume pažvelgti į save, įvertinti žemiškosios kelionės paklydimus, pasirinkti tolimesnės būties gaires. Geriausiai tokiems apmąstymams tinka Dievo namai. Jeigu tikintieji negali pasiekti bažnyčios, tuomet ji ateina pas tikinčiuosius. Tokiu pavyzdžiu buvo “Draugystės“ sanatorijoje vykusios kasdieninės šv.Mišios, kurias aukojo alytiškis kunigas Pranas Gavėnas. Vasarį iki pat Pelenų dienos ir besigydantieji, ir miesto gyventojai džiaugėsi susitikimais ir bendra malda, kurią tarė draugiškai susikabinę rankomis, tuo tarsi pabrėždami visų tikinčiųjų vieningumą. Susitelkti skatino ir neeilinė P.Gavėno asmenybė, noras išgirsti kilnų žodį, pajusti sielos džiaugsmą.

Praėjusį rudenį kun. P.Gavėnas pažymėjo garbingą 80 metų jubiliejų. Visą gyvenimą jis pašventė salezietiškai veiklai, Globėjo valioje 6 dešimtmečius misionieriškai darbavosi Italijoje ir Brazilijoje, 1992 m. grįžo į Lietuvą, čia leidžia “Saleziečių žinias“.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.