Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. kovo 8 - 14 d. Nr. 10 (491)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Paskutinioji šv. Kazimiero kelionė per mūsų kraštą

Vytautas VALENTUKEVIČIUS

Įbažnyčią atneštas Kazimieras per pakylėjimą parpuolė ant kelių. Kai jį bandė kelti, jis pasakė: “Kodėl esate tokie įkyrūs ir mane varginate, kai mano Viešpats nužengia iš dangaus?“ Netrukus jis mirė.

Šv.Kazimiero kelionė per Druskininkus buvo paskutinė jo žemiškoji kelionė. Mūsų apylinkų žmonės gal ir nežinojo šios jo kelionės, tačiau statė kryžius, kūrė šv. Kazimiero draugijas. Ratnyčios bažnyčia turėjo šv. Kazimiero vėliavą, kurią įsteigė ir globojo Randamonių kazimieraičiai ir kazimieraitės. Ji Ratnyčios bažnytinių vėliavų procesijoje atrodė pati iškilmingiausia. Ją nešusių mergaičių galvas dengė dailios kepuraitės su trispalviu apvadu. Tai sovietinei valdžiai nepatiko. 1970 m. liepą į Ratnyčią atvykę Varėnos rajono pareigūnai, pasikvietę talkon apylinkės pirmininką Bronių Peciukevičių, liepė zakristijonui atrakinti bažnyčios duris ir pasiėmė su savimi šv.Kazimiero vėliavą, tepridūrę, kad patalpins muziejuje, kur jai bus saugiau. Šiandien norisi garsiai paklausti, kur dingo Ratnyčios šv.Kazimiero vėliava?

1986 m. šv. Kazimiero vitražas papuošė Druskininkų bažnyčią. Tai Talino dailės akademijos abslovento druskininkiečio Gerardo Šatūno darbas. Saulės spinduliai, patekę į vitražą, pripildo bažnyčią džiaugsmo ir šilumos, o šv.Kazimieras atsiskleidžia visa savo geležine valia, įvaldęs save, savo kūną, savo maištaujančius jausmus. 25 metų jaunuolio nuolatinė kova už skaistumą - beveik neįtikėtina, nuoširdi, neapsimestinė Visagalio Dievo garbei.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.