Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. kovo 8 - 14 d. Nr. 10 (491)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

15 druskininkiečių kreipėsi į miesto tarybą pagalbos

Neseniai miesto tarybai 15 Druskininkų gyventojų adresavo savo pareiškimą, kuriame primenama, kad “ miesto žmonių gyvenimas yra labai skurdus dėl bedarbystės, dėl minimalių atlygių dirbant pas privatininkus“. Žmonės tvirtina, kad “ buitį ypač slegia padidėję šildymo mokesčiai - jų kainos šiemet keliamos beatodairiškai. Nors šilumos tinklai žemės įšalus tebešildo iki šiol - niekas nesirūpina šilumos vamzdyno izoliacija, todėl žolė ties jais žaliuoja“. Laiško autoriai klausia miesto tarybos narius, kodėl šilumos tinklai išnaudoja žmones, kodėl iki šiol jų susikompromitavęs vadovas tebedirba, ar tarybos nariai padės žmonėms? Jie prašo paaiškinti, kodėl dideles sumas pinigų kas mėnesį jie moka už šiluminių tinklų priežiūrą, praplaunant namo vamzdyną vėl tenka mokėti net po 40 Lt. Pasirašiusieji pareiškimo autoriai M.Rimkienė, I.Mačiokienė, R.Vaičiulienė, I.Paulauskienė, A.Marcinonis ir kiti, nurodžiusieji savo pavardes ir adresus, laukia atsakymo miesto laikraštyje.

Į miesto gyventojų paklausimą atsako miesto meras A.Maknys: “Šilumos energijos kaina, patvirtinta Druskininkų miesto tarybos 1997 07 25 sprendimu Nr. 42, yra 11 ct už kWh. Šiandien ji - viena mažesnių šalyje. Mokesčiai už būsto šildymą priklauso nuo daugelio priežasčių. Pagrindinės iš jų yra: namo atitvarinių konstrukcijų šilumos charakteristikos, lauko temperatūra, namo šildymo sistemos naudojimas. Paminėtų 10 gyvenamųjų namų 1 kv. m šildymo išlaidos svyruoja nuo 2,24 Lt (M.K.Čiurlionio g.88) iki 4,98 Lt (Vilniaus al.12).

Jūsų pastebėjimas dėl šilumos tinklų nuostolių yra teisingas. Jie sudaro apie 20 proc. visos pagamintos šilumos energijos. Šilumos nuostoliams sumažinti reikalingos didelės investicijos. Tik visiškai tinklams susidėvėjus, jie bus keičiami naujais su pažangios technologijos šilumos izoliacija. Šiuo metu rengiamas katilinių, šilumos tinklų ir šilumos įvadų modernizavimo investicijų projektas, kuriame bus numatytos viso šiluminio ūkio atnaujinimo bei efektyvesnio panaudojimo galimybės. Toks galėtų būti atsakymas į Jūsų pateiktus 1-ąjį ir 3-ąjį klausimus. Kaltinimus SP UAB “Druskininkų šilumos tinklai“ vadovui reikėtų konkretizuoti. Lėšos šildymo sistemoms praplauti gali būti kaupiamos visus metus arba renkama vienkartinė rinkliava. Kaip patogiau - turėtų pasirinkti namą eksploatuojanti įmonė. Minėta tema yra labai aktuali, tačiau klausimai suformuluoti ne visiškai aiškiai. Jeigu paklausėjams kiltų klausimų, prašome kreiptis į Druskininkų savivaldybės Miesto ūkio skyriaus viršininką G.Skirkevičių (Vilniaus al. 18), 109 kab., tel. 53442.“

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.