Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 22 - 28 d. Nr. 8 (489)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Vasario 16-oji anapus sienos ir pas mus

Aleksandras JUŠKA

Grupė “Atgimimo“ vidurinės mokyklos mokytojų kartu su direktoriumi S.Paparčiu ir Druskininkų skyriaus politkalinių ir tremtinių naujai susikūręs ansamblis “Dzūkija“, vadovaujamas M.Stepkovičienės, vasario 14-ąją aplankė Gardino lietuvių bendriją “Tėvynė“ ir drauge paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Kaip žinia, “Atgimimo“ mokytojų dalis jau keletą metų sekmadieniais vyksta į Gardiną tenykščius lietuvius mokyti lietuvių kalbos. Vasario 16-osios minėjimas įrodė, kad gausiai susirinkusieji vietos lietuviai - tiek suaugusieji, tiek ir vaikučiai pradeda gražiai kalbėti lietuviškai. Mokytoja V.Šedienė subūrė netgi lietuvišką ansamblį.

Bendrija “Tėvynė“ išsikovojo, kad kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį Gardino brigitiečių bažnyčioje vyktų lietuviškos pamaldos, kurias ten Valstybės atkūrimo dienos proga išklausė Gardino lietuviai ir svečiai iš Druskininkų. Mokytojos V.Šedienės ansamblis gražiai giedojo lietuviškas giesmes.

Po oficialaus minėjimo muzikos mokykloje ir pamaldų visi susirinkome į bendrijos “Tėvynė“ būstinę prie vaišių stalo, kur aidėjo lietuviškos dainos, grojo muzika.

** *

Malonu, kad druskininkiečiai vis gausiau susirenka paminėti valstybinių švenčių. Tai itin buvo jaučiama Vasario 16-ąją pilnutėlėje miesto bažnyčioje ir minėjime Kultūros centre. Deja, daugiausiai tai rūpi pensijinio amžiaus žmonėms, o ne jaunimui. “Atgimimo“ mokykla paruošė puikų koncertą, susirinkusius pasveikino miesto meras A.Maknys, Seimo narys J.Galdikas, kalbėjo mokytojas E.Milius.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.