Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 22 - 28 d. Nr. 8 (489)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Jaunimas sprendė, kas mūsų mieste blogai, kas gerai

Kristina ANDRIJAUSKAITĖ

Miesto jaunimas svarstant savo reikalus.

“Nėra nieko blogesnio už demokratiją, bet nieko geresnio dar niekas ir nesugalvojo“. Būtent šiais žodžiais Saulius Lukošiūnas vasario 6-ąją pradėjo konferenciją “Regioninė jaunimo politika“, trukusią 4 dienas. Jos dalyviai - jaunimas, pedagogai, laisvalaikio organizavimo atstovai, Švietimo skyriaus vadovai ir kiti. Miesto politikams buvo išdalinta 70 kvietimų, bet iš 16-os Druskininkuose veikiančių partijų dalyvavo tik keleto atstovai. Politikų kalbų, kad reikia tapti tikru jaunimo draugu, padėti jam integruotis į visuomenę, sukurti mieste jaunimui naują erdvę, tuščios kėdės 4-osios vid. mokyklos aktų salėje nepavertė ryžtingais poelgiais.

Konferencijos organizatoriai DDS: (iš kairės į dešinę) Dalia Urniežienė, Saulius Lukošiūnas ir Dalia Chochienė.

Pagrindinių šios konferencijos organizatorių D.Chochienės, D.Urniežienės, S.Lukošiūno nuopelnu tomis dienomis miestas tapo jaunimo problemų tyrimo centru. Pasikvietę šios srities specialistus - knygų apie demokratiją autorę R.Martinėnienę bei Demokratiškumo ugdymo kolegijos narį, svečią iš Danijos E.Kjaergardą, kelis danus mokinius ir nemažą patirtį turinčius žmones iš įvairių Lietuvos miestų, jie stengėsi parodyti realią situaciją ir pabandyti ją kartu pakeisti. Po miesto mero A.Maknio palinkėjimų konferencijos dalyviai susipažino su miesto tarybos Kultūros ir švietimo komiteto pirmininkės K.Miškinienės išdėstytomis problemomis, iš kurių svarbiausia - mokinių organizacijų stygius ir lėšų jaunimo veiklai paremti trūkumas mieste. Be galo sudomino eksperto iš Danijos kalba. Naudodamas netradicinius pasakotojui metodus - ištraukas iš jaunuolių pokalbių, jis parodė, ko iš tikrųjų jaunimas tikisi ir nori. Taigi jaunimui reikia padėti rasti užsiėmimą, suaugusieji jam turi vadovauti kaip vyresnieji draugai. Jaunimas protestuoja, jeigu jo neklauso. Jaunuoliai, kaip piliečiai, turi jaustis gerbiami. Tokia bendroji nuostata.

Sausio mėnesį mūsų mieste buvo atlikti tyrimai, kurių tikslas - išsiaiškinti vietinių jaunuolių poreikius. Apklausai pasirinkti 2 amžiaus kategorijų jaunuoliai - 16-os ir 21-erių metų. Labai nustebino tai, kad net 22 proc. 21-erių metų jaunuolių baigę tik pagrindinę mokyklą, 38 proc. 21 m. apklaustųjų, nebaigusių vidurinės mokyklos, toliau mokytis neplanuoja. Lyginant 16-mečių ir 21-erių metų jaunimo gyvenimo sąlygas, paaiškėjo, kad visi šešiolikmečiai gyvena su tėvais ir 98 proc. iš jų tėvai išlaiko. Net 66 proc. 21 m. jaunų žmonių taip pat gyvena su tėvais ir 27 proc. jų tėvai išlaiko. Pastebėta, kad laisvalaikio užimtumo pasiūla įvairesnė jaunesniems. Pirmoji konferencijos diena buvo skirta problemų išdėstymui iš suaugusių pusės, diskusijoms. Na, o antroji - miesto jaunimo susirinkimui “Jaunimo gyvenimas Druskininkuose“. Užkalbinti prieš porą metų baigusieji vidurines mokyklas ir išvykusieji iš miesto atsakė, kad jų mokymosi laikais tokių renginių, kaip pastaroji konferencija, labai trūko. Moksleiviai, kaip ir pirmąją konferencijos dieną suaugusieji, privalėjo nuspręsti, kas mieste blogai, gerai ir ką reikėtų keisti pagal punktus: įtaka, konsultavimas, informacinė technologija ir laisvalaikis. Lyginant suaugusiųjų ir moksleivių nuomones, jos įvairiomis temomis sutapo. Pasirodo, labiausiai moksleiviams stinga įvairiausios informacijos, naujų knygų, daugiau renginių, jie norėtų turėti patarėją ar konsultantą miesto savivaldybėje. Jie pageidauja dažnesnių jaunimo apklausų, kiekvienoje mokykloje - po psichologą, laisvai naudotis Internetu. Išklausius išsakytas problemas ir pasiūlymus, įvyko bendra diskusija su įvairių institucijų vadovais “akvariumo“ metodu. Atviras pokalbis padėjo abiems pusėms išsiaiškinti rūpimus reikalus. Antai į jaunimo klausimą dėl laisvalaikio buvo atsakyta, kad mokyklose veikia apie 80 būrelių.

Padedant svečiui iš Danijos ir jo nuolatiniams patarėjams dviems mokiniams, jaunimas ieškojo problemų sprendimo būdų. Sunkią dieną vainikavo nostalgija dvelkiantis vakaras JUC-e. Klube šoko R.Dvorkinienės vadovaujamos merginos, skambėjo D.Urniežienės gitara bei poezijos posmai, buvo rodomos “Sauliuko“ teatro spektaklių ištraukos. Buvusio teatro, nes dabar jo jau nebėra, ir tikriausiai niekas vaikams nesugebėtų tiksliai atsakyti - kodėl? Trečiąją dieną kartu su miesto moksleivių taryba buvo redaguojami konferencijos metu paruošti dokumentai miesto tarybai “Druskininkų miesto politikos gairės“ . Ketvirtoji diena - atskirų grupių projektų kūrimas. Galiausiai visos konferencijos veiklos įrodymu tapo sukurtas dokumentas pagal Europos Sąjungos keliamus reikalavimus, t.y. remiantis 10 prioritetų: įtaka ir atsakomybė, išsimokslinimas, darbas kiekvienam jaunuoliui, tarptautinė kompetencija, informacinė technologija jaunimui, geresnis orientavimas ir konsultavimas, atrama paslydusiems gyvenime, funkcionali jaunimo gyvenamoji vieta; kultūrinis įvairiapusiškumas, žinios apie jaunimą. Dabar šis dokumentas svarstomas miesto savivaldybėje.

Pirmoji konferencija “Regioninė jaunimo politika“ Druskininkų jaunimui suteikė viltį, kad jo gyvenimas taps pilnavertiškesnis ir reikšmingesnis. Viliamės, kad šios veiklos niekas nesužlugdys, nes praradus pasitikėjimą, jį labai sunku vėl atgauti.

P.S. Medžiagą apie Druskininkų jaunimo apklausą ir jo situaciją skaitykite kituose “Druskonio“ numeriuose.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.