Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 22 - 28 d. Nr. 8 (489)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Tarp mieste padarytų nusikaltimų vyrauja vagystės

1998 m. 10-čia kartų sumažėjo nusikaltimų, susijusių su namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimu, pardavimu ir laikymu. Tam įtakos turėjo baltarusiško alkoholio antplūdis.

Tačiau palyginus su 1997 m., praėjusiais metais 8-iais atvejais padaugėjo netikrų pinigų paleidimo į apvartą faktų.

1998 m. ženkliai padaugėjo (6-iais) nepilnamečių padarytų nusikaltimų (24): iš jų 14 vagysčių, 5 piktybinio chuliganizmo atvejai, 1 tyčinis apysunkis kūno sužalojimas ir kt.

1998 m. neblaivūs asmenys padarė 61 nusikaltimą, t.y. 7-iais daugiau nei 1997 m. Jei 1997 m. neblaivūs asmenys padarė 54 nusikaltimus, tai 1998 m. - 61. Tai sąlygojo ir teistųjų įdarbinimo problema mieste.

1998 m. išaiškintus nusikaltimus padarė 125 asmenys: 24 nepilnamečiai, 101 suaugęs, 106 vyrai ir 19 moterų. Iš jų 86 niekur nedirbo ir nesimokė, 105 vietiniai gyventojai, 13 atvykėlių, 7 be pastovios gyvenamosios vietos.

Bendras nusikaltimų išaiškinamumas aptarnaujamoje teritorijoje - 65,6 proc. (kriminalinių - 70,7 proc.). Tuo tarpu Lietuvoje bendras išaiškinamumas yra 40,3 proc., kriminalinių nusikaltimų - 33,9 proc. 1998 m. liko neišaiškinti 84 nusikaltimai, iš jų daugiausiai vagysčių.

1998 m. iš 40-ies viešose vietose padarytų nusikaltimų 8 įvyko gatvėse. Palyginus su 1997 m., gatvėse sumažėjo 80,5 proc. nusikaltimų, be to, nebuvo sunkių. Užregistruotas vienas nusikaltimas, padarytas viešoje vietoje prieš užsienietį, t.y. Lenkijos pilietį.

Vieną kartą per savaitę policijos patruliai, pėstieji ir važiuoti, viešose vietose dirba kartu su Druskininkų šaulių kuopos nariais.

Patrulinės tarnybos pareigūnai 1998 m. išaiškino 603 administracinės teisės pažeidėjus. Iš jų 469 už girto pasirodymą viešoje vietoje, 18 chuliganizmo atvejų, 9 asmenys patraukti baudžiamon atsakomybėn už policijos pareigūno teisėto reikalavimo nevykdymą. Už prekybą alkoholiniais gėrimais nenustatytoje vietoje patruliai išaiškino 47 asmenis, 46 kelių eismo taisyklių pažeidėjus, dalyvavo sulaikant 21 nusikaltimu įtariant asmenį. 2 nusikaltimai “karštais pėdsakais“ išaiškinti panaudojant tarnybinius šunis.

Policijos komisariate įregistruoti 9 leidimų sistemos objektai, turintys šaunamuosius ginklus: 1 automatinį, 37 pistoletus (revolverius), 4 lygiavamzdžius šautuvus. Įregistruota 150 medžiotojų, kurie turi 183 lygiavamzdžius ir 30 graižtvinių šautuvų. 71 asmuo, turintis teisę laikyti ginklus savigynai, turi 45 lygiavamzdžius šautuvus ir 30 pistoletų bei revolverių.

1998 m. patikrintas 271 asmuo, turintis registruotus šaunamuosius ginklus. Už padarytus pažeidimus 12 asmenų nubausti administracine tvarka, anuliuoti 2 leidimai, paimti 4 nelegaliai laikyti šaunamieji ginklai.

Budėtojų dalyje 1998 m. gauti 3159 pranešimai apie įvairius pažeidimus. Pagal juos budėtojai į įvykio vietas išvyko 1360 kartų. Iš jų 580 - į šeimyninius ginčus.

Per metus į policijos komisariato arešinę patalpinti 463 asmenys. Tarp jų - 8 NVS respublikų ir 26 Azijos šalių piliečiai. Vidutiniškai per parą buvo laikoma 12 asmenų.

1998 m. sumažėjo viešosios policijos pareigūnų tarnybinės drausmės pažeidimų, tačiau už vairavimą neblaivioje būklėje ne tarnybos metu drausmine nuobauda nubaustas konvojavimo grandies vyr. policininkas J.Sakovičius, už išėjimą į tarnybą neblaivios būklės nubaustas konvojavimo grandies vyr. policininkas A.Šoliūnas. Už aplaidų tiesioginių pareigų vykdymą PD generalinio komisaro įsakymu nubaustas budėtojų dalies policininkas inspektorius K.Augus.

1998 m. aptarnaujamoje teritorijoje 7 asmenys patraukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus dėl narkotinių medžiagų. Administracine tvarka nubausti 27 asmenys, vartoję narkotines priemones be gydytojo paskyrimo. Už neteisėtą aliejinių aguonų ar kanapių sėjimą bei auginimą administracine tvarka nubausta 17 asmenų.

Iš apyvartos išimta 8 kg 920 gr. narkotinių medžiagų - maltų aguonų galvučių. Narkomanai susiburia į 2-4 žmonių grupes, atsineša minimalų kiekį narkotinių medžiagų, būtiną 1-3 dozėms pasigaminti. Asmenys, pardavinėjantys narkotines medžiagas ir žaliavas, yra atsargūs, parduoda tik gerai pažįstamiems asmenims ir tokį kiekį, kad būtų lengva sunaikinti įkalčius. Žaliavų šaltiniai išlieka tie patys - nedideli aguonų plotai aplinkinėse sodų bendrijose ir kaimyniniuose rajonuose.

1999 m. sausio 1 d. duomenimis, Druskininkų mieste oficialiai užregistruoti 47 narkomanai, iš jų 41 vyras ir 6 moterys. Metadono programoje dalyvauja 20 asmenų. Pastaruoju metu PK gauna informacijos, kad tarp vietinio jaunimo pradeda plisti vadinamoji “žolė“ ir sintetiniai narkotikai.

1998 m. užsienio piliečių atžvilgiu Druskininkuose buvo įvykdyti 5 nusikaltimai: iš Australijos piliečio buvo atimta videokamera, o turgavietėje iš 4 Izraelio piliečių moterų pavogtos piniginės. Nustatyti nusikaltėliai patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

1998 m. išaiškinta ir sulaikyta A.Kolontaj vadovaujama grupė (R.Bobinas, A.Česnulevičius, M.Miškinis, T.Matulevičius), kuriai inkriminuojami 25 nusikaltimai - 17 automagnetolų vagysčių, 4 automobilių detalių vagystės. Iškelta baudžiamoji byla, vyksta tyrimas.

Pažymėtinas K.Dambrausko, veikusio su A.Petrausku ir D.Štaupu, sulaikymas. Jiems inkriminuojamos 24 vienetų automobilių valstybinių ženklų vagystės. Iškelta baudžiamoji byla, vyksta tyrimas.

1998 m. išaiškinta grupė paauglių - G.Juodis, D.Bingelis, I.Krupovič, M.Vorobjovas, O.Smirnovas, kurie kartu ir pavieniui vogė iš prekybos kioskų, sandėliukų, butų, mokyklos. D.Bingelis nuteistas 4 metams laisvės atėmimo, o kiti - bausmėmis, nesusijusiomis su laisvės atėmimu.

1998 m. sulaikytas Lazdijų rajono gyventojas R.Macevičius, padaręs 3 atviras vagystes miesto centre. Jis nuteistas 3 metams laisvės atėmimo.

Sulaikytos 3 Ukmergės miesto čigonės, apvogusios turgavietėje 7 kartus, ir 2 Jurbarko čigonės, 4 kartus apvogusios turgavietėje. Vienos iš jų jau nuteistos, kitos laukia teisminio nagrinėjimo.

1998 m. Druskininkų PK aptarnaujamoje teritorijoje sulaikyta įtariant vogtų 17 automobilių. 6 iš jų grąžinti savininkams.

Prevencinės priemonės “Vasara 98“ metu su Švietimo skyriumi į vaikų vasaros stovyklas nukreipti 28 nepilnamečiai, linkę į teisėtvarkos pažeidimus bei nepilnamečiai iš asocialių šeimų.

Kompleksinės priemonės “Prevencija 98“ metu (1998 03 11 - 06 11) buvo iškeltos 47 baudžiamosios bylos, už pasų sistemos taisyklių pažeidimus surašyti 35 administracinės teisės pažeidimų protokolai, už kelių eismo taisyklių pažeidimus patraukti administracinėn atsakomybėn 822 pažeidėjai, iš jų 32 asmenys autotransporto priemones vairavo neblaivūs. 171 asmuo išblaivyti patalpintas į blaivyklą. Už administracinės teisės pažeidimus surašyti 177 ATP protokolai.

Tikslinės policinės priemonės “Merkurijus 98“ metu (1998 07 13 - 07 20) tikrinant prekybos ir viešojo maitinimo įmones buvo iškelta 1 baudžiamoji byla ir paimta 7.371 ltr nedenatūruoto etilo alkoholio; iš viso paimta 70 litrų alkoholinių gėrimų, surašyti 83 ATPK protokolai už įvairius pažeidimus.

Kompleksinės priemonės “Aguona 98“ (1998 06 18 - 09 20) metu išaiškinti 47 nusikaltimai ir surašyti 183 AT pažeidimų protokolai. Sulaikyti 39 neblaivūs vairuotojai, nubausti 603 asmenys už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Blaivykloje patalpinti 236 asmenys. Už neteisėtą aliejinių aguonų ar kanapių auginimą surašyta 17 AT pažeidimų protokolų.

1998-ųjų metų kompleksinės prevencinės priemonės “Beglobis 98“ metu nustatyti 3 nepilnamečiai, kurie nelankė mokyklos, ir vienas žiauraus elgesio su 1994 m. gimusia mergaite, kurią primušė tėvas, atvejis.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.