Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 22 - 28 d. Nr. 8 (489)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Namų bendrijos nepatenkintos atsiskaitymu už vandenį

Rasita BOČIENĖ

Vasario 8 d. susirinkę daugiabučių namų bendrijų valdytojai, butų savininkai tarėsi dėl vandens apskaitos prietaisų butuose įrengimo ir mokesčių už juos bei dėl atsiskaitymo už karštą ir šaltą vandenį.

Daugiabučių namų butų savininkų asociacijos pirmininkas S.Kudarauskas priminė 1997 m. gruodžio 31 d. Vyriausybės nutarimą, pagal kurį dujų, elektros, šiluminės energijos bei vandens tiekėjai, su vartotojais sudarę tiekimo ir vartojimo sutartis, turi savo lėšomis nupirkti, įrengti bei pakeisti apskaitos prietaisus. Pasak S.Kudarausko, jis kelis kartus dėl to buvo susitikęs su UAB “Druskininkų vandentiekis” direktoriumi, kuris neprieštarauja, kad jo įmonė įrenginėtų ar keistų gyventojų butuose vandens skaitiklius, tačiau nesutinka, kad tai būtų daroma veltui - esą įmonė neturi tam pinigų.

Be to, pagal tą patį Vyriausybės nutarimą gyvenamuosiuose namuose mokestis už šaltą bei karštą vandenį turi būti nustatomas pagal butų apskaitos prietaisų rodmenis, o jei bute individualių skaitiklių nėra, - tai pagal savivaldybės patvirtintas suvartojimo normas. Pasirodo, namų, kuriuos eksploatuoja UAB “Druskininkų butų ūkis”, gyventojai už suvartotą vandenį taip ir moka. O štai namų savininkų bendrijų nariams mokestis skaičiuojamas ne pagal butuose esančių skaitiklių, bet pagal namo įvadinio skaitiklio rodmenis. Gal tai ir nebūtų didelė bėda, tačiau namų įvadiniai skaitikliai, anot S.Kudarausko, nėra patys “sąžiningiausi”. Jis sakė paskaičiavęs, jog kuo mažiau vandens suvartoja namo gyventojai, tuo didesnis skirtumas tarp jų ir įvadinio skaitiklio duomenų. Štai įvadinių skaitiklių VSKM-40 daromų paklaidų pavyzdžiai: jei vandens per valandą suvartojama 7,795 kub.m, įvadinis skaitiklis prisuka jo 4 proc. daugiau vandentiekio naudai; jei vandens kiekis per valandą - 0,806 kub. m, skaitiklis rodo 21,53 proc. daugiau; o jei vandens per valandą suvartota tik 0,317 kub. m, - skaitiklis jau prisuka jo 38,71 proc. daugiau. Kiti namų bendrijų valdytojai pritarė, jog ir jie pastebėję, kad tarp butų skaitiklių rodmenų sumos ir įvadinio skaitiklio parodymų per mėnesį susidaro 25-30 proc. skirtumas, žinoma, ne gyventojų, kurie turi tą skirtumą apmokėti, naudai. Kai tuo tarpu butuose įrengtų individualių skaitiklių paklaida tik 5 proc.

Susirinkusieji buvo kategoriški: vadino UAB “Druskininkų vandentiekis” monopolistu, einančiu lengviausiu keliu - vandens suvartojimui mažėjant keliančiu jo kainas, siūlė atsisakyti dengti skirtumą tarp butų ir įvadinio skaitiklio rodmenų. Namų bendrijų valdytojai žadėjo surengti šiuo klausimu savo namų gyventojų susirinkimus ir laukti miesto tarybos sprendimo, įpareigojančio UAB “Druskininkų vandentiekis” laikytis Vyriausybės nutarimo iki šių metų pabaigos visiems miesto gyventojams savo lėšomis įrengti vandens skaitiklius, o jau turintiems - atlikti metrologinę patikrą, nes šie pinigai nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. įkalkuliuoti į vandens kainą.

P.S. Vasario 18 d. vykusiame Tarybos posėdyje buvo pateiktas svarstyti sprendimas, kad 36660,03 Lt skolą, atsiradusią dėl praėjusiais metais susidariusio 20012 kub. m šalto vandens skirtumo tarp patiekto gyventojams ir jų sunaudoto vandens kiekio (dėl vandens nuostolių namų vidaus vandens paskirstymo sistemose, skaitiklių nestabilumo bei jų rodmenų netikslumo), įskaičiuoti į UAB “Druskininkų vandentiekis” sąnaudas. Tačiau Tarybos nariams nepriėjus vieningos nuomonės, sprendimo svarstymas buvo atidėtas.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.