Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 15 - 21 d. Nr. 7 (488)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Vasario 16-ąją oficialiai švenčiame 10-ąjį kartą

Vytautas VALENTUKEVIČIUS

1989-øjø metø Vasario 16-?j?, po ?v.Mi?iø, druskininkie?iai susirinko prie vilos “Linksma“.
1989-ųjų metų Vasario 16-ąją, po šv.Mišių, druskininkiečiai susirinko prie vilos “Linksma“.

Druskininkiečiai visuomet slapčia pažymėdavo tautines šventes. Vietiniai saugumiečiai ypač sunerimo 1988-ųjų metų vasario 16-ąją, radę ant stendo, kuriame būdavo sveikinimai kurorto svečiams, iškeltą trispalvę Lietuvos vėliavą. Tokiu būdu Nepriklausomybės dieną priminė druskininkiečiai Kauno PTM moksleivis L.Volungevičius ir Alytaus politechnikumo moksleivis D.Budriūnas. 3-iosios vidurinės mokyklos dvyliktokai A.Kliauza ir A.Kizevičius dažais mieste pripiešė trispalvių ir skaičių 16, o 1-osios vidurinės septintokas M.Milutis, flomasteriais ant sąsiuvinio lapų pripiešęs trispalvių vėliavėlių, jas išklijavo mokykloje ir bendrabutyje. Apie 1949-ųjų metų Druskininkų mokinius, iškėlusius trispalvę eglėje prie “Lietuvos“ sanatorijos, “Druskonis“ jau rašė.

Kai 1989-aisiais metais tuometinė valdžia leido oficialiai paminėti Vasario 16-ąją, Druskininkų sąjūdžio tarybos posėdyje buvo nuspręsta, kad šventės organizavimu rūpinsis K.Platelis, A.Valavičius, K.Bieliukas, V.Valentukevičius, G.Žilys ir S.Lukošiūnas. Pirmosios Druskininkuose oficialios Vasario 16-osios šventimui pasirinkta daugiau kaip 1000 žmonių talpinanti “Nemuno“ sanatorijos salė. Vasario 15-ąją ji buvo pilnutėlė - žmonės sėdėjo net ant praėjimo takų. 19 valanda. Scenoje - balta drobule užtiestas ilgas stalas. Ant jo dega žvakė. Salėje gęstant šviesoms, prieblandoje skamba daina “Beauštanti aušrelė“. V.Vaikšnoras skaito V.Kudirkos eilėraštį “Varpas“. Skambant varpo dūžiams, scenoje šviesėja. Šio straipsnio autoriui teko skaityti pranešimą apie tautos praeitį iki 1918 metų Vasario 16-osios akto paskelbimo. B. Zalanskaitė su mokinėmis padainavo “Aš pasėjau ąžuolą“. K. Bieliukas perskaitė Nepriklausomybės aktą. Vėl žmonės klausėsi dainos “Lietuviais esame mes gimę“. K.Platelis apžvelgė nepriklausomos Lietuvos pasiekimus kultūros ir kitose gyvenimo srityse. A.Valavičius kalbėjo apie bolševikų okupacijos metus. Kino ekrane keitėsi kadrai, primenantys žmonių vargus ir netektis, aidėjo melodijos ir tekstai. Iškilmingas Vasario 16-osios minėjimas baigėsi Tautos himnu.

Kitądien, Vasario 16-ąją, tūkstančiai druskininkiečių prie vilos “Linksma“ laukė šventės tęsinio. Mitinge V.Janonis perskaitė Sąjūdžio deklaraciją. Kalbėjo A.Nedzelskis, A.Smaliukas, šio straipsnio autorius, Č.Ūselis. Eilėraštį perskaitė G.Čiurlionienė. Skambėjo tautinės dainos.

Šįmet Vasario 16-ąją Druskininkuose oficialiai švęsime 10-ąjį kartą. Tačiau pirmosios šventės prisiminimai - žmonių nuoširdumas, paslaugumas, noras viską padaryti kuo geriausiai išliko iki šiolei. Sąjūdžio taryba sveikina visus druskininkiečius Vasario 16-osios proga ir linki dvasios stiprybės, meilės ir vilties.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.