Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 15 - 21 d. Nr. 7 (488)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Telkimasis padėti sau ir savo miestui

Nijolė PASERBSKIENĖ

Projektas “Talka Druskininkams“

Praėjusiųjų metų pabaigoje vykusiame forume “Druskininkų kurortas: dabartis ir perspektyvos“ buvo akcentuoti svarbiausi miesto ekonominiai reikalai. Hab. socialinių mokslų daktaras, respublikinio piliečių judėjimo “Talka tėviškei“ mokslinis vadovas prof. Sigitas Marčiukaitis teigia, kad mūsų socialinės problemos - nė kiek nemenkesnės. Nuo 1992 m. vadovaudamas kūrybiniams kolektyvams, nagrinėdamas politinę, ekonominę, istorinę, kultūrinę, informacinę, kriminogeninę ir kitokią aplinką, profesorius priėjo išvadą, kad Lietuva neprisikels, jei nesusiformuos bendruomenės, kompleksiškai sprendžiančios gyvenamosios vietos problemas, tiriančios gimtojo krašto faktus, padedančios mokslo įstaigoms susieti auklėjimo procesą su tėviškės pažinimu. Prof. S.Marčiukaičio pasiūlymu vasario 4-ąją į “Dainavos“ mokymo centrą rinkosi miesto likimui neabejingi gyventojai, pasiryžę telktis pilietinei veiklai ir dalyvauti projekte “Talka Druskininkams“.

Iniciatyvos linkme

Neatsitiktinai pokalbis pradėtas apie visuomenės iniciatyvos stoką. Pagal sociologinius tyrimus tik 3 proc. žmonių yra iniciatyvūs, o 48 proc. visiškai nepasižymi šia savybe. Skatinti iniciatyvumą sunku, nes sovietinis mentalitetas dar neišnykęs, juk anksčiau už tokį bruožą žmogus gaudavo per galvą. Dabar bendruomenės židiniu turi būti mokykla, privalanti suteikti ne tik dalykinių žinių, bet ir mokanti padorumo, drausmės, ištvermės ir svarbiausia - iniciatyvumo. Nes tik valingas ir iniciatyvus pilietis gali valdyti ir save, ir technologinį procesą, ir visą socialinę sistemą. Švietimo reformą reikėtų nukreipti būtent iniciatyvos ugdymo linkme.

Senkantis vietinis intelektas

Savo miestui galėtų padėti ir druskininkiečiai studentai, kurių net 600 mokosi aukštosiose ir aukštesniosiose šalies mokyklose. Diplominiuose darbuose jie galėtų nagrinėti kurortui aktualias problemas. Miesto biudžetui brangiai kainuoja vyresnių klasių mokinių paruošimas studijoms, tačiau jaunieji specialistai negrįžta į Druskininkus, pasilieka didmiesčiuose. Mūsų mieste nėra juos viliojančių perspektyvų. Taip senka intelektualinis kurorto rezervas. O Druskininkai kaip tik turėtų garsėti ne narkomanija, šokių maratonais, o naujai kuriamomis darbo vietomis. Juk darbas - tai druska, kuri suteikia gyvenimui skonį ir saugo mus nuo sugedimo.

Būtų gerai, jei apie 50 studentų šiemet dalyvautų projekte “Talka Druskininkams“ ir savo darbų temas susietų su gimtuoju miestu. Kurorte yra geros sąlygos atstatyti raumenų energiją, tačiau intelekto energijos problema visiškai nesprendžiama. Galbūt kreipimasis į Vilniaus universiteto rektorių tarybą išjudintų problemą iš “mirties taško“?

Naujasis piliečių parlamentas

Su vietinės iniciatyvos projektu turėtų susipažinti kiekvienas miesto gyventojas, o bet kuris daugiabutis namas galėtų tapti gera socialine laboratorija. Tai skatintų visuomenės pilietiškumą.

Kiekvienas į renginį atėjęs naujojo piliečių parlamento narys užpildė anketą, nurodydamas darbo kryptį pagal savo interesus (stiprinti savivaldą, remti mokyklą, rūpintis gyventojų užimtumu, turto, gamtos apsauga, dorovinių ir kultūrinių vertybių ugdymu ir pan.). Tolimesnis iniciatyvinės grupės veiklos etapas - ruošti integruotas programas ir konkrečius projektus.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.