Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 15 - 21 d. Nr. 7 (488)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai
Toliau bandoma didinti valdininkų etatų skaičių

Kristina MIŠKINIENĖ
Miesto tarybos narė, Naujosios demokratijos/
Moterų partijos Druskininkų skyriaus pirmininkė
 

Šių metų sausio 2 d. slaptu balsavimu priimtas Tarybos sprendimas Nr. 305 dėl 4 naujų valdininkų etatų steigimo sulaukė didelio rezonanso visuomenėje. Ilgai užtrukusio svarstymo metu Taryba bandė išklausyti mero A.Maknio, vicemero V.Dabruko, administratorės A. Vičiulienės argumentus - kokie etatai “mirtinai“ reikalingi savivaldybėje. Paaiškėjo, kad kiekvienas iš šių pareigūnų reikalauja po 3 etatus, tik nebuvo įvardinta - kuris kokių reikalauja. Aišku buvo tik tai, kad jie nesutaria tarpusavyje, reikalaudami vis skirtingų. Dėl to iš viso prašyta įsteigti 9 naujus etatus. Siūlymas savivaldybės vadovams tarpusavyje susitarti ir steigti tik 2-3 naujus etatus buvo atmestas. Slaptu balsavimu įsteigti 4 nauji etatai iš siūlytų 9. Tačiau ši istorija dar nesibaigė.

Tikriausiai kai kurie savivaldybės vadovai, kurių lūkesčiai nebuvo įgyvendinti sausio 28-os dienos Tarybos posėdyje, niekaip negali susitaikyti su pralaimėjimu. Vasario 18 d. Tarybos posėdžiui siūlomas svarstyti naujas sprendimo projektas, kurį pateikė miesto meras A.Maknys. Jame siūloma nuo kovo 1 d. įsteigti vyr. specialisto kultūrai ir darbui su jaunimu etatą (sausio mėnesį tokio etato pasiūlymas nesurinko reikiamo balsų skaičiaus). Švietimo ir kultūros komitetas vasario 11-os dienos posėdyje nepritarė skubotam šio etato steigimui ir pasiūlė Tarybai šį klausimą svarstyti kompleksiškai sprendžiant miesto kultūros strategijos bei savivaldybės jaunimo politikos klausimus.

1999 m. sausio 28 dieną Tarybos narių balsų dauguma įsteigtas Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo ekonomisto etatas taip pat jau netenkina valdžios poreikių (“apetitas kyla bevalgant“). Dėl to vasario 18 d. Tarybai siūloma pakeisti šį etatą į vedėjo pavaduotojo, į kurį siūloma perkelti Saulių Rukštelę, Ūkio skyriaus viršininko pavaduotoją, kurio etatas buvo panaikintas sausio 28 d. Taigi kažkokiam asmeniui paruoštas etatas, šįkart Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo, tik nežinia - kokiam. Manau, netrukus sužinosime, kas taip atkakliai kovoja dėl savo partinių interesų. Sausio mėnesį administratorė A.Vičiulienė įtikino Tarybą, kad administracijai labai reikalingas Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. ekonomisto etatas, o po 2 savaičių meras A.Maknys pasiūlė šį etatą panaikinti. Mažoms partijoms, neturinčioms daugumos Taryboje, belieka tik “žavėtis“ tokiais žaidimais ir mūsų vadovų “kompetencija“ ruošiant sprendimus.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.