Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 1 - 7 d. Nr. 5 (486)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Kas buvo sukurta “Dainavoje“, susidarytų nemaža bibliotekėlė

Vytautas VALENTUKEVIČIUS

6.jpg (14134 bytes)
Žinomas istorikas Edvardas Gudavičius centre “Dainava“.

Straipsnyje “Dainava: tęsiamos ir atnaujinamos tradicijos“ rašiau apie šios gydymo įstaigos knygas-albumus, kuriuose garsūs Lietuvos menininkai, poilsiavę ir kūrę sanatorijoje, paliko savo įrašus bei atsiliepimus. Vieną iš albumų išsaugojo “Atgimimo“ mokyklos vadovai bei mokytojai Ferdinandas Tamošaitis ir Jonas Jančiulis, kurie, atsiliepdami į straipsnį, apie tai informavo ir perdavė jį kuriamam miesto muziejui. Dėkoju jiems už tai. Skaitytojams, matyt, bus įdomu perskaityti nors kelis “Dainavos“ sanatorijos 35-ame ir 36-ame kambariuose kūrusių rašytojų, poetų, muzikų atsiliepimus.

“Šitas didžiulis baltas lapas negalėtų sutalpinti visų mano nuoširdžiausių jausmų... Už tą motinišką rūpestį ir jautrumą, kuriuo buvau apdovanotas. 35 kambaryje prirašyti puslapiai, man regis, taip pat bus palytėti Meilės, Grožio, Gėrio spalvos, amžinai gyvos ir neblunkančios šiame pasakiškame Lietuvos kampelyje, gyvybės syvais maitinančiame nacionalinio meno dvasia. Išvykstu širdyje jausdamas begalinį dėkingumą. Puoselėju viltį dar kartą pakliūti jūsų globon“. (Leonidas Jacinevičius, 1976 03 31)

“...atvykęs į Druskininkus, kurį laiką pagyvenęs, pabuvęs čia, visada pajunti pakeliančią ir įkvėpiančią dvasią, kuri kupina nuostabios poetinės M.K.Čiurlionio kūrybos nuotaikos, jo didžiojo ir nepakartojamo meno spalvų, garsų, subtiliausių niuansų, humanistinės prasmės. Druskininkai negali nesužavėti kiekvieno žmogaus, juo labiau - dailininko, poeto, muziko...

5.jpg (31235 bytes)
Praėjusiųjų metų rugsėjį “Dainavoje“ vykęs Lenkijos ir Lietuvos intelektualų susitikimas baigėsi Seimo pirmininko V.Landsbergio ir Lenkijos Seimo vicemaršalo J.Krulio ąžuoliuko pasodinimu.

O “Dainavos“ sanatorijoje lyg ir simboliškai sukoncentruota visa tai, kas šiame puikiame ir nuostabiame krašte yra gražiausia, dvasingiausia, humaniškiausia, poetiškiausia. Čia gydoma ir kūnas, ir siela. Čia sukuriama ta atmosfera, kuri kupina jautrumo, grožio, gėrio, tauraus humaniškumo, dėmesio žmogui. Vien “Dainavos“ teritorijos medžiai, augmenija, gėlynai, tie nuostabūs rožynai, taip rūpestingai prižiūrimi ir puoselėjami, kiek žmogui suteikia nuostabių ir teigiamų emocijų! Čia stengiamasi ištikimai saugoti gražiąsias ir prasmingąsias Druskininkų tradicijas, meilę ir ištikimybę grožiui, menui, poezijai, aplinkos estetikai, medžiams, gėlėms... Visa tai padeda ir žmones gydyti, įkvėpti, suteikti jiems naujų fizinių ir dvasinių jėgų.“ (Eugenijus Matuzevičius, 1976 07 08)

“Esu ne poetas ir net ne žodžio meistras, garsais man būtų patogiau išreikšti tuos jausmus, kurie apvaldo dvasią paliekant nuostabiausius Druskininkus, tą nuostabų Lietuvos kampelį, kur įkvėpia ne tik gamta, M.K.Čiurlionio išminti takai, bet ypač taurumo, žmogiškumo šiluma.“ (Algirdas Budrys, 1981 02 07)

“ ...ne visada malonu apsilankyti pas knygos bičiulius - skaitytojus, jeigu jie abejingi knygai, minčiai. Žinoma, tokie bičiuliai ... ne jaukioje “Dainavoje“, ne pas šauniuosius druskininkiečius. Ir rimtį, ir linksmą nuotaiką, ir meilę knygai jūs puikiai derinate.“ (Stasys Kašauskas, Alfredas Gusčius, 1986 11 13)

“...džiaugiamės ir dėkojame, kad po mielos, svetingos “Dainavos“ stogu vėl susitikome su Druskininkų poezijos mėgėjais.“ (Justinas Marcinkevičius, 1983 12 09)

“Jeigu būtų surinkta krūvon visa, kas buvo sukurta “Dainavoje“, ilgainiui, ko gero, susidarytų nemaža bibliotekėlė. Jeigu būtų rastas matas ir išmatuota, kiek sveikatos, ramybės, gėrio, grožio, džiaugsmo, širdžių šilumos, to taip reikalingo parako tolimesniam gyvenimui ir kūrybai, iš čia išvykstant buvo išsivežta - susidarytų dideli skaičiai ir tūriai...!“ (Albinas Žukauskas, Vladas Dautartas, Eugenijus Matuzevičius, 1977 04 15)

“...keičiasi programos ir metai, o atmosfera čia vis ta pati - nuoširdi, šilta. Ačiū visiems, kurie ją tokią palaikote.“ (Jurgis Karnavičius, 1987 02 11)

“Dainava“ buvo ir lieka mūsų širdžių namai, kuriuose prisimename savo jaunystę“. (Vilniaus kvartetas, 1986 12 30)

“...globokite ir toliau gėrio ir grožio pasaulį, verskite, skatinkite jo siekti visus paprastus gražius žmones“. (Rimvydas Žigaitis, 1978 04 26).

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.