Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1999 m. vasario 1 - 7 d. Nr. 5 (486)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Kai 10-metis pražaidė iš motinos pavogtus beveik 4 tūkstančius litų...

3. Mokyklose azartiniai žaidimai uždrausti

Arūnas ZURLYS

Švietimo skyriaus vedėjas Vytautas Gintutis - už tai, kad būtų griežčiau nustatyta riba tarp kompiuterinių žaidimų ir žaidimų automatų. Pastaraisiais žaisti amžius turėtų būti reglamentuotas. Jis priminė savo įsakymą, kuriuo draudžiama mokyklų kompiuterių bazėse turėti azartinius ir smurtinius žaidimus, o jei tai atsitiktų, reikėtų bausti atsakingus mokytojus. Praėjusiais metais politikuojančiai miesto visuomenei reikalaujant buvo patikrintos mokyklų kompiuterių bazės - tokio pobūdžio žaidimų ten nerasta. Kita vertus, beveik visos miesto mokyklos prisijungusios prie Interneto tinklo, todėl gudresnieji mokiniai ten gali atrasti įvairiausios informacijos, tačiau tai sugeba protingesnieji, kurie Interneto informacija protingiau ir naudojasi.

Vedėjo pastebėjimu, šįmetinis šventinis laikotarpis, pasižymintis nepilnamečių gausiai sprogdinamomis petardomis, buvo ramesnis, o medikų pripažinti kenksmingi sveikatai lazeriukai, kuriais žaidžia mokyklose moksleiviai, paprastai atsiduria mokytojų stalčiuose, iš kur vaikams grąžinami su sąlyga daugiau jų į mokyklą nesinešti.

Vaikų teisių apsaugos inspektorė Teresė Milčiūtė prisiminė praėjusiųjų metų signalą iš alaus baro “Melnyčėlė“, kur nepilnamečiams, žaidusiems automatais, suaugusieji skolindavo pinigus, o po reikalaudavo juos atiduoti. Inspektorė už tai, kad nepilnamečiams būtų griežtai uždrausta lankytis kavinėse ir alaus baruose, idant žaisti ten esančiais lošimo aparatais. Jeigu tokie atvejai būtų pastebėti, jų savininkai turėtų mokėti baudas. Ji susidūrė su atvejais, kai blogo mokyklos lankomumo viena priežasčių buvo pomėgis nuolatos sėdėti prie kompiuterinių žaidimų. Vienas toks 15-metis žaidėjas iš pasiturinčios druskininkiečių šeimos ne tik nelankė mokyklos, bet dargi Vaikų teisių apsaugos tarnyboje pareiškė, kad nori atsisakyti savo tėvų!?

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.