Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1998 m. lapkričio 23 - 29 d. Nr. 47 (476)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Būti ar nebūti kurorte vaikų globos namams?

Rasita BOČIENĖ

Lopselio-darzelio "Bitute" savaitines grupes vaikai.Lapkričio 11 d. miesto tarybos Švietimo ir kultūros komitetas organizavo apskritą stalą - diskusiją tema “Vaikų iš neadaptuotų šeimų teisių apsauga ir jų globos organizavimo problemos mieste”. Tai, kad ši problema mūsų kurorte tampa vis aktualesnė, įrodė susirinkusiųjų diskutuoti gausa. Prie apskrito stalo susėdo valdžios atstovai, pedagogai, pareigūnai, gydytojai, Ratnyčios parapijos, visuomeninių organizacijų aktyvūs žmonės. Vėliau prisijungė Seimo narys, “Gelbėkit vaikus” respublikinės organizacijos pirmininkas A.Sakalas ir šios organizacijos direktorė L.Trakinskienė.

“Vis daugiau nedarnių šeimų vaikų atsiduria gatvėje, - diskusiją pradėjo Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė K.Miškinienė, - todėl turime tartis, kaip jiems padėti”. Pasak K.Miškinienės, negalima sakyti, kad mieste nieko šia linkme nedaroma - įsteigtas Dienos užimtumo centras, “Žuvėdros” vaikų globos namai, kurių mokesčius apmoka savivaldybė, darželyje “Bitutė” veikia savaitinė grupė asocialių šeimų vaikams bei kol kas tik “popieriuje” egzistuojantys Globos namai. “Jie buvo planuojami senukams, tačiau reikia nuspręsti, kokių globos namų mums dabar labiau reikia”, - sakė komiteto pirmininkė.

57 asocialios šeimos

Pasak Vaikų teisių apsaugos tarnybos vyr. specialistės T.Milčiūtės, jau ir įstatymuose atsirado sąvoka “vaikas be tėvų globos”. Šie vaikai - ne našlaičiai, tačiau tėvai jais nesirūpina, daro neigiamą įtaką, o kartais net ir sukelia pavojų. Tokių, vadinamų probleminėmis, šeimų pas mus - 57, jose auga 157 vaikai. Vien per pastaruosius 3 mėnesius globos neteko 15 šių šeimų vaikų. Visais jais jau pasirūpinta: 5 išvežti į Valkininkų globos namus, o 10 paėmė globoti giminaičiai. Tačiau yra dar keletas šeimų, kelios jų - daugiavaikės, kuriose vaikai tikrai vargsta. Jų skolos už butus nenumaldomai auga, ir nežinia, kada šios šeimos su visa manta ir vaikais atsidurs gatvėje. Todėl, T.Milčiūtės manymu, reikėtų ne tik laikinų globos namų, bet ir nuolatinių, nes labai mažai vilties, kad tokios šeimos kada nors pakeis gyvenimo būdą ir į jas galės sugrįžti gyventi jų vaikai. Tai kur jie glausis iki pilnametystės?

Kituose miestuose, anot T.Milčiūtės, atsiranda šeimų, priimančių globoti svetimus vaikus, o pas mus - ne, jei priglaudžia, tai tik giminaičiai. Susirinkusiųjų nuomone, gal žmonės nežino, jog už kiekvieną globoti paimtą vaiką nuo Naujųjų metų žadama mokėti po 500 Lt per mėnesį.

T.Milčiūtė išsakė nuomonę, kad “Žuvėdros” globos namai, kur puikiomis sąlygomis gyvena keli beveik pilnamečiai jaunuoliai, prižiūrimi kone tiek pat personalo, mūsų miestui yra per didelė prabanga, kad ir ką bemanytų prie jų įkūrimo prisidėję švedai. “Juolab savo miesto vaikus tenka išvežti už 100 kilometrų, be to, ir Merkinės internatas, ir Valkininkų globos namai jau perpildyti ir mūsiškių vaikų priimti nebegali”, - sakė ji. Be to, žiauru jau ir taip nelaimingus vaikus gabenti kuo toliau. Gal gi, jiems būnant čia, prablaivėjusi motina ateis aplankyti?

Girtauja tėvai - girtauja vaikai

Policijos komisariato nepilnamečių reikalų inspektorius A.Biekša informavo, kad šiuo metu nepilnamečiams iškelta 17 baudžiamųjų bylų. Daugiausia - už vagystes, plėšimus, turto sunaikinimą. Šiemet viešose vietose sulaikyti 34 neblaivūs nepilnamečiai, nemažai jų nubaudžiama už chuliganizmą, viešosios tvarkos pažeidimus. Inspektoriaus nuomone, visos blogybės kyla daugiausiai dėl to, kad dauguma nusikaltusių vaikų auga asocialiose šeimose.

A.Biekša pritarė globos namų steigimo idėjai, pateikęs pavyzdį, kaip policininkai, reido metu radę girtus tėvus, negali jų gabenti nustatyti girtumo, nes nėra kur laikinai palikti mažamečių šios šeimos vaikų. “Anksčiau tokiais atvejais vaikus dar priimdavo pagloboti ligoninė, o dabar - jau nebepriima ir ten”, - sakė inspektorius.

Savivaldybės policijos komisaras J.Pileckas teigė, kad vaikų nusikalstamumas kyla iš sunkios materialinės socialinės jų šeimų būklės: girtauja tėvai - girtauja vaikai. Komisaras įsitikinęs, kad kuo daugiau jėgų reikėtų suvienyti kovojant prieš pilstuko, o dabar ir pigios baltarusiškos degtinės plitimą. Jo nuomone, visos institucijos, kontaktuojančios su asocialių šeimų vaikais, turėtų glaudžiau tarpusavyje bendradarbiauti.

Butų ūkis siūlo išeitis

Pasak UAB “Druskininkų butų ūkis” direktorės V.Prunskienės, jų įmonė turi pusę milijono litų skolų, ir pusę tų skolų sudaro šeimų, gyvenančių bendrabučiuose, bei daugiavaikių šeimų įsiskolinimai. Didžiausia problema - bendrabučiai: daugelis jų gyventojų turėtus butus privatizavo, pardavė, susikraustė į bendrabučius, kur jau irgi baigia prasiskolinti. Direktorė pateikė pavyzdį: Gardino g. 58 bendrabutyje gyvena 80 šeimų, 50 iš jų nemoka už komunalinius patarnavimus. “Nesam tokie žvėrys, iš butų lauk kraustom tik tada, kai praėjus trims teismo posėdžiams, reikalai vis tiek nejuda”, - sakė V.Prunskienė.

Pasirodo, daug Gardino g. 58-ojo bendrabučio kambarių antstoliai už skolas butų ūkiui nori atiduoti natūra, mat niekas jų neperka. “Seniai bręsta mintis, o gal imti tuos kambarius, likusius išpirkti ir steigti ten globos namus?” - klausė direktorė.

V.Prunskienė manytų, kad reikėtų keisti Tarybos priimtą sprendimą dėl kompensavimo už komunalinius patarnavimus tvarkos. Ten yra sakinys, teigiantis, kad šeimai, skolingai už 4 mėnesius, kompensacijos netaikomos. Gal verta padaryti išimtį daugiavaikėms šeimoms? Nes kuo sparčiau didėja skolos, tuo labiau jie praranda viltį ir nebemoka visai. “Gal dalį socialinės pašalpos skiriant tiesiai komunaliniams patarnavimams apmokėti - mažiau šeimų prarastų butus?” - svarstė direktorė.

Kartu - senukai ir vaikai

Diskusijoje kalbėjusi savivaldybės Soc. globos ir rūpybos skyriaus vedėja V.Grigorienė išsakė nuostatą, kad be galo miestui reikalingi globos namai galėtų būti vieni ir vaikams, ir senukams. Tai leistų nepristeigti daugybės panašių etatų - būtų vienas direktorius ir t.t.

Vaikų poliklinikos vyr. gydytoja V.Milašiūtė pratęsė pokalbį apie girtaujančių tėvų vaikus, paaiškindama, jog ligoninė tokių vaikų net laikinai priglausti nebegali, nes būtų nubausta Ligonių kasų. Tačiau, pasak jos, medikai sukasi iš padėties, surasdami apleistiems vaikams ligas. Gydytojos nuomone, miestui reikia laikinų globos namų, nes apgyvendinus vaikus nuolatiniuose, girtuokliams tėvams sudaromos šiltnamio sąlygos. “Reikia nelaimingiems vaikams padėti, bet atsakomybę už juos palikti tėvams, - svarstė V.Milašiūtė. - Žinau šeimų, kurios, pajutusios, kad vaikai kur nors priglausti, puola uliavoti, o kai vaikai namie - lyg ir prisilaiko”.

Gydytojai paprieštaravo Dienos užimtumo centro auklėtoja S.Poniškaitienė: “Pasižiūrėkit, kokie tie vaikai grįžta po savaitgalių, praleistų su tėvais, - jie burnų negali pražioti nuo šašų ir bado”.

Steigiant globos namus pagalbą pažadėjo Ratnyčios klebonas V.Česnulevičius. Pasak jo, parapija turi galimybių įsijungti į socialinį darbą.

Dėmesio reikalauja mažiausieji

Vaikų darželio “Bitutė” vedėja L.Černiauskienė papasakojo, kad savaitinė grupė asocialių šeimų vaikams jos vadovaujamame darželyje nebuvo net planuota. “Tačiau kartais žmogus esi priverstas, - sakė vedėja. - Bandėm visokiais būdais tas šeimas paveikti, tačiau niekas nepadėjo ir beliko nors laikinai iš jų pačius mažiausius vaikus paimti”. Lankančių savaitinę grupę vaikų tėvams sumažėjo socialinės pašalpos, be to, už darželį jiems irgi reikia mokėti. Įsiskolinę jie ir čia - jau susidariusi 3 tūkst. Lt skola. L.Černiauskienė sakė jau kreipusis į savivaldybę, prašydama papildomų lėšų, kad darželis galėtų savaitinę grupę išlaikyti ir savaitgaliais. Nes sugrįžę į namus vaikai badauja, skursta. Vedėja prisiminė atvejį, kaip vienai mergaitei per savaitgalį pas tėvus nušalo rankytės. Ji pasakojo, kad neseniai keli savaitinės grupės vaikai susirgo užkrečiamomis ligomis. Pagulėjo ligoninėje, paskui buvo išleisti tęsti gydymą namuose. Kokiuose namuose? Kur visiškai nėra priežiūros? Vienas sirgęs vaikas jau kitą dieną buvo pastebėtas šiukšlynuose ieškantis maisto. “Man plaukai ant galvos šiaušiasi, - kalbėjo L.Černiauskienė. - Manau, kad didžiausią dėmesį reikia skirti patiems mažiausiems asocialių šeimų vaikams. Nes tai - svarbiausia vėlesnių jų nusikaltimų prevencija”.

Dienos užimtumo centras ieško pinigų

Visuomeninės organizacijos “Gelbėkit vaikus” Druskininkų skyriaus “Druskonio vaikai”, įsteigusio mieste Dienos užimtumo centrą, pirmininkas S.Papartis šio centro tikslus pavadino aiškiais: “Alkaną pamaitink, sušalusį sušildyk, švelnumo stokojantį - paglostyk”. Tačiau problema jis įvardino tai, kad ši organizacija mieste atsidūrusi tarsi pogrindyje - nesulaukia dėmesio iš politikų, jų pagalbos prašant verslininkų paramos. “Vaikų, kuriems reikia padėti, yra daug ir vis daugėja, - kalbėjo S.Papartis, - todėl keliai yra du: arba kabinam spyną ant juos globojančių įstaigų durų, arba randam lėšų jas finansuoti”.

Šiuo metu Dienos užimtumo centrą lanko 15 vaikų iš asocialių šeimų. Auklėtoja S.Poniškaitienė pasidžiaugė geromis centro sąlygomis: yra net dušas ir viryklė! “Stengiamės, kad vaikai atsikratytų rūkymo, girtavimo, reketavimo. Jie čia mokosi ne tik imti, bet ir duoti. Ir, žinokit, mums sekasi - vaikai tarpusavyje susigyveno, kremtasi dėl vienas kito šeimų nesėkmių. Tačiau dažnas man vis pasako, kad jei jį kur nors išveš, pabėgs, nes jo mama labai gera...” - pasakojo auklėtoja. Ji apgailestavo, kad centras negauna nuolatinių pinigų vaikams maitinti. Išvardinusi rėmėjus, auklėtoja išsitarė: “Kai turim, geriau vaikai valgo, kai ne - prasčiau”. Ieškodama finansavimo, S.Poniškaitienė rašo programas ir siunčia visur, kur tik įmanoma. Dabar jau yra vilties, kad pinigų Dienos centrui skirs Alytaus apskritis.

Lėšų trūksta ir “Žuvėdrai”

Kalbėdamas apie vaikų globos namus “Žuvėdra”, vicemeras V.Dabrukas pradėjo nuo Amatų mokyklos kūrimo, prie kurio prisidėjo ir organizacija “Gelbėkit vaikus”. Atvykus Švedijos analogiškos organizacijos nariams, gimė projektas surinkti našlaičius iš visos Lietuvos, kurie turėtų kur gyventi ir galėtų mokytis Amatų mokykloje. Pasak vicemero, tada tam labai pritarė ir miesto savivaldybė. O dabar ir “Žuvėdra” susidūrė su finansavimo sunkumais. “Nes ateina laikas, kai bet kurį sėkmingą projektą turi paremti valstybė, - sakė V.Dabrukas. - Socialinių reikalų ministrė I.Degutienė palankiai į šį reikalą žiūri, tačiau irgi mano, jog geriau būtų, jei šiuose globos namuose gyventų vietiniai vaikai”. Anot vicemero, apskrities valdininkai taip pat buvo įtikinėjami, kad tokie globos namai labai reikalingi, tačiau kai reikėjo skirti pinigus, atsirado svarbesnių reikalų. “Visi mato, kad Druskininkams reikalingi globos namai, - kalbėjo V.Dabrukas. - Susirinkusiųjų valia tartis su organizacijos “Gelbėkit vaikus” valdybos nariais ir reorganizuoti “Žuvėdrą” į savivaldybės globos namus”.

“Žuvėdros” direktorius B.Muzikevičius papasakojo, kad šiuose globos namuose gyvena 7 jaunuoliai, kurių vyriausiam 19 metų. Visi mokosi Amatų mokykloje, 4 - paskutiniame kurse. Vienam globotiniui išlaikyti per mėnesį čia skiriama daugmaž tūkstantis litų. Paklaustas, kiek vaikų galėtų priglausti “Žuvėdra”, direktorius sakė apskaičiavęs, kad sutalpinti galėtų ne daugiau kaip dvylika.

Pasak S.Paparčio, dabar “Žuvėdra” vienuose dokumentuose figūruoja kaip Amatų mokyklos bendrabutis, kituose - kaip organizacijos “Gelbėkit vaikus” globos namai. Šis neapibrėžtumas ir sukuria visas problemas. Šiuos globos namus S.Papartis siūlytų perimti savivaldybei, įteisinti jų statusą ir baigti su jais susijusius nesusipratimus.

Siūlys svarstyti Tarybos posėdyje

Seimo narys, respublikinės organizacijos “Gelbėkit vaikus” pirmininkas A.Sakalas pagyrė Druskininkus, nes nėra kito miesto Lietuvoje, kur būtų skiriama tiek dėmesio vaikams. Jis sakė žadąs kreiptis į savivaldybių asociaciją, prašydamas apsvarstyti Dienos užimtumo centrų būklę. Seimo narys pasiūlė savivaldybei savo žinion perimti “Žuvėdros” pastatą V.Kudirkos gatvėje, nes organizacijai “Gelbėkit vaikus” jį išlaikyti yra per sunku, ji galėtų tik prisidėti.

Susirinkusieji išsakė nuomones, kad jei miestas užsikraus finansinę naštą, tai pirmiausia galvos apie vietinius vaikus - gal šis pastatas laikinai galės priglausti ir juos? A.Sakalas šioms idėjoms neprieštaravo.

“Pasibėdavojam, o paskui kyla minčių”, - diskusijos pabaigoje apibendrino S.Papartis. Nutarta apskritojo stalo metu išsakytas mintis apibendrinti ir pateikti svarstyti Tarybos posėdyje.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.