Bankas HermisBankas SnorasMikro Visata; Omnitel

Savaitrastis Druskonis

Druskininkų kurorto savaitraštis 1998 m. lapkričio 23 - 29 d. Nr. 47 (476)
Pirmas puslapis
Miesto zinios
Zinios is policijos
Kultura
Renginiai
Archyvai

Druskininkiečių mėnuo

Spalio mėnesį užregistruota 15 kurorte gimusių naujagimių: 7 mergaitės ir 8 berniukai. Jų tėvelių amžiaus vidurkis: moterų - 28, vyrų - 29 metai. Jauniausia mamytė pagimdė, būdama 19-os, vyriausia - 41-erių metų. Jauniausias vyriškis tėvu tapo, sulaukęs 22-jų, vyriausias - 37-erių metų. Visi naujagimiai - lietuvaičiai. Pirmagimis gimė 11-oje šeimų, 3 šeimynos susilaukė antrosios, o viena - ketvirtosios atžalos. 2 vaiko sulaukusios moterys ir 5 vyrai turėjo aukštąjį, po 7 moteris bei vyrus - spec. vidurinį, 5 moterys ir 3 vyrai - vidurinį, o viena moteris - tik nebaigtą vidurinį išsimokslinimą. Vaiko gimimo metu 2 motinos ir 4 tėveliai buvo bedarbiai. Vienas vaikelis gimė šeimoje, kur darbo neturėjo abu sutuoktiniai.

Praėjusį mėnesį mažiesiems druskininkiečiams buvo suteikti tokie vardai: mergaitėms - Ieva, Emilija, Marija, Karolina, Viktorija, Elvija ir Gabrielė. Berniukams - Deimantas, Lukas, Edvinas, Arnas, Evaldas, Audrius, Elijas ir Tautvydas.

Su šiuo pasauliu spalio mėnesį atsisveikino 14 žmonių - 10 vyrų ir 4 moterys. Mirusiųjų amžiaus vidurkis: vyrų - 68, moterų - 61 metai. Jauniausias vyras mirė, sulaukęs 43-jų, vyriausias - 80-ties metų. Jauniausioji mergaitė gimusi išgyveno tik 8 valandas, vyriausioji moteris pasimirė, būdama 107-erių. 2 žmonės mirė ligoninėje, 7 - namie, 5 - kitose vietose. 11 mirusiųjų buvo lietuviai, vienas - rusas, 2 - lenkai. Mus paliko 11 pensininkų, dirbęs vyriškis, bedarbis ir naujagimė. Tarp mirties priežasčių vyrauja išeminė širdies liga - ji pakirto 5 gyvybes. 8 valandas teišgyvenusi mergaitė mirė, nes gimė neišnešiota. Vienas vyriškis numirė dėl autoavarijoje patirtų daugybės kaulų lūžių. Lenkijos pilietis buvo rastas su šautine žaizda krūtinės ląstoje. Druskininkietis Bresto mieste buvo rastas miręs kilpoje. Ar jis pats pasikorė, ar buvo pakartas, kol kas nenustatyta.

Spalio mėnesį kurorte “užderėjo” santuokų - žiedus sumainė net 20 porų. Jaunavedžių amžiaus vidurkis: vyrų - 34, moterų - 33 metai. Jauniausia nuotaka tekėjo, sulaukusi 19-os, vyriausia - 68-erių metų. Jauniausias jaunikis vedė, turėdamas 21-erius, vyriausias - 72-jus metus. Po 12 vyrų bei moterų tuokėsi pirmąjį kartą, 6 vyrai ir 5 moterys laimę bandė antrąjį, vienas vyras ir 3 moterys - trečiajį, o vienas vyriškis parsivedė jau ketvirtąją žmoną. Tik 12 besituokusiųjų porų buvo lietuviai, kitos 8 - mišrios. Po 4 susituokusius vyrus bei moteris turėjo aukštąjį, 5 vyrai ir 8 moterys - spec. vidurinį, 7 vyrai ir 5 moterys - vidurinį, po 3 vyrus bei moteris - nebaigtą vidurinį, o vienas vyriškis nebuvo baigęs nė pradinio mokslo. Vienas vyras ir 2 moterys santuokos metu neturėjo darbo. Susituokė 2 bedarbių poros.

Išsiskyrė spalio mėnesį 8 šeimos. 6-ios buvo išskirtos teismo sprendimu, 2 - pagal bendrą sutuoktinių pareiškimą. Pirmąją santuoką nutraukė 7 vyrai bei moterys, o vienam vyrui ir moteriai iširo jau antroji šeima. Trumpiausiai kartu gyvenusios 2 šeimos drauge praleido po 6-erius, ilgiausiai - 20 metų. Išsituokusiųjų amžiaus vidurkis: vyrų - 33, moterų - 37 metai. Jauniausios moters šeima iširo, jai esant 27-erių, jauniausio vyro - 25-erių metų. Vyriausioji moteris skyrėsi, turėdama 61-erius, vyriausias vyriškis - 67-erius metus. 2 išsituokusios poros vaikų neturėjo, 3-jose šeimose augo po vieną, 2-jose - po du, o vienoje - net keturi nepilnamečiai vaikai. Iširo 7 lietuvių šeimos ir viena lenkų.

E-Mail
Sorry, your browser doesn't suppor Java.