Pirmas

Šiame numeryje

Savivaldybės žinios
Miesto žinios
Klausimas
Policijos žinios
Sportas
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Archyvas

Druskininkai

Druskininkų TIB
Organizacijos
Sanatorijos
Menai

Druskininkų apylinkės

Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija

  SAVIVALDYBĖ INFORMUOJA
 • Informuojame, kad vadovaujantis LR viešojo administravimo įstatymo nuostatomis ir Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr.1491 “Dėl piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinės tvarkos patvirtinimo” bei siekiant pagerinti piliečių aptarnavimą Druskininkų savivaldybėje, savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. liepos 28 d.įsakymu Nr. V35-236 patvirtinta Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Druskininkų savivaldybėje tvarka. Ją galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkai.lt 

 • Nuo 2003 m. rugsėjo 15 d. Druskininkų savivaldybėje (Vilniaus al. 18) veikia piliečių “vieno langelio” aptarnavimas. Piliečius aptarnaujanti Savivaldybės administracijos darbuotoja priima žodinius bei rašytinius asmenų prašymus ir skundus, suteikia informaciją jiems rūpimais klausimais arba pasiūlo kreiptis į atitinkamą Savivaldybės administracijos padalinį, tarnautoją, prireikus pakviečia specialistą, kuris suteikia reikalingą informaciją. Piliečius aptarnaujantis darbuotojas taip pat išduoda asmenims oficialius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu teikia piliečių prašomą informaciją apie Savivaldybės institucijų bei Savivaldybės administracijos veiklą Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka. “Vieno langelio” darbuotojas organizuoja asmenų priėmimą pas Savivaldybės vadovus ir Savivaldybės administracijos direktorių, iš anksto juos registruodamas ir derindamas priėmimo laiką.
      Piliečiai dėl socialinės paramos, dėl leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo, dėl civilinės būklės aktų registravimo, švietimo klausimais kaip ir anksčiau kreipiasi į Socialinės paramos, Architektūros ir urbanistikos, Civilinės metrikacijos bei Švietimo skyrius.
     Savivaldybės administracijos pastate įrengtas įėjimas į patalpas, pritaikytas neįgaliems ir pagyvenusiems žmonėms. 
     Piliečius aptarnauja Savivaldybės administracijos darbuotoja Danė Bankietienė. Jos darbo laikas: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais - 8-18 val., penktadieniais - 8-15.45 val. Pietų pertrauka 12-12.45 val. Visus asmenis, besikreipiančius į Savivaldybę telefonu, prašytume skambinti Nr. 59159.

 • Informuojame, kad gauta Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada planuojamai ūkinei veiklai mažosios hidroelektrinės įrengimui prie Alkos I tvenkinio ant Ratnyčios upės Druskininkuose – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
     Pasiūlymai dėl išvados persvarstymo per 10 darbo dienų gali būti teikiami Aplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g.9, LT-2600 Vilnius.

 • Atsižvelgiant į Druskininkų draugijos švietimui remti, dailininkų grupės 3X, Druskininkų M.K. Čiurlionio muzikos mokyklos, M.K. Čiurlionio memorialinio muziejaus prašymus, 2003 m. rugsėjo 19 d. Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje bus svarstomas klausimas “Dėl Druskininkų garbės piliečio vardo suteikimo” buvusiam ilgamečiam M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus vadovui, menotyrininkui Adelbertui Nedzelskiui (nuotr. viršuje) už nuopelnus saugant, tiriant ir populiarinant M.K.Čiurlionio kūrybinį palikimą bei lietuviškosios kultūros puoselėjimą. Sprendimo projektas buvo svarstomas visuose Tarybos komitetų posėdžiuose ir jam pritarta. 
     Visus, norinčius pasveikinti A. Nedzelskį tapus Druskininkų garbės piliečiu, rugsėjo 22 d. 17 val. kviečiame į M.K. Čiurlionio memorialinį muziejų. Kartu bus paminėtos M.K. Čiurlionio gimimo 128-osios metines bei A. Nedzelskio 70-čio jubiliejus.

 • Rugsėjo 10 d. Druskininkų savivaldybėje lankėsi Šveicarijos Konfederacijos Nacionalinės Tarybos Pirmininkas J.E. p. Yves Christen. Šveicarijos Konfederacijos delegaciją  priėmusi mero pavaduotoja Kristina Miškinienė bei Seimo narys Justinas Karosas svečiams pristatė kurortą, supažindino su kurorto plėtros koncepcija, įgyvendintais ir įgyvendinamais projektais. Svečiai iš Šveicarijos taip pat lankėsi Druskininkų gydykloje bei Grūto parke.

 • Rugsėjo 11 d. Druskininkų savivaldybėje įvyko Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavę Lietuvos savivaldybių merai išklausė Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko Druskininkų kurorto vizijos ir plėtros pristatymą, lankėsi Druskininkų gydykloje, Sporto centre, Pramogų aikštėje, sanatorijose.

 • Rugsėjo 9 d. Druskininkų muziejaus direktorius Gintaras Dumčius bei muziejaus vyriausioji rinkinių fondo saugotoja Roma Dusevičienė dalyvavo Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijos parodų salėje įvykusioje Redos Griškaitės knygos “Mineralinis miestelis arba kurortinės kultūros pradžia Lietuvoje” pagal Vasilijaus von Rothkircho rankraštį “Užrašai apie Druskininkus” pristatymo vakare. Pristatymo metu iš Vilniaus Universiteto Rankraščių skyriaus buvo atvežtas Vasilijaus von Rothkircho rankraščio “Užrašai apie Druskininkus” originalas, skaitomos ištraukos iš knygos, vyko Druskininkų mineralinio vandens degustacija. Vakaro metu skambėjo kompozitoriaus Smabecko vandens muzikos intarpai. R. Griškaitės knygos pristatymo vakare dalyvavo Druskininkų savivaldybės tarybos Švietimo komiteto pirmininkė V. Kašėtienė, pirmininkės pavaduotoja D. Časienė, Seimo nariai, leidyklų direktoriai, istorikai.

 • 2003 m. rugsėjo 19 d. 10 val. Tarybos posėdžių salėje vyks Druskininkų savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi šie klausimai: Dėl uždarosios akcinės bendrovės Druskininkų vandens parko likvidavimo; Dėl mero 2003 m. rugpjūčio 21 d. potvarkio Nr. M3- 55 “Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo iš švietimo ir mokslo ministerijos bei jos perdavimo Savivaldybės mokykloms” tvirtinimo; Dėl negyvenamųjų patalpų 2001 m. gruodžio 28 d. nuomos sutarties Nr.41 nutraukimo; Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2003 m. sąmatos pakeitimo; Dėl įgaliojimo pasirašyti sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra; Dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo; Dėl viešosios įstaigos Druskininkų gydyklos teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo; Dėl negyvenamųjų patalpų Verpėjų g. 22, Viečiūnuose, nuomos; Dėl įgaliojimo suteikimo ir įpareigojimų Tarybos įgaliotinei akcinėje bendrovėje “Druskininkų šilumos tinklai” Airai Bertašiūtei; Dėl Druskininkų šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties tvirtinimo; Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo; Dėl įgaliojimų suteikimo; Dėl lėšų; Dėl švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų; Dėl Druskininkų miesto muziejaus rinkinių komplektavimo komisijos tvirtinimo; Dėl Druskininkų garbės piliečio vardo suteikimo; Dėl detaliųjų planų rengimo; Dėl Viečiūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto derinimo; Dėl Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimo; Dėl pavadinimų Druskininkų savivaldybės kaimų gatvėms suteikimo; Dėl Druskininkų Savivaldybės 2003 m. Gamtos apsaugos fondo lėšų panaudojimo sąmatos pakeitimo.

 


Paieška


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>


© 1997-2003 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikrašcio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informacija be laikrašcio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.