Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Groblios mūšis – klausimai su atsakymais ir be jų

Lietuvos partizanų Antano Subačiaus-Tauro ir Flioro Černiausko-Vasario žūties vieta prie Snaigupės


Fliorus Černiauskas-Vasaris iš Lipliūnų


Dainavos apygardos partizanai Antanas Subačius-Tauras (kairėje) ir Petras Kasiulevičius-Tigras

Rimantas ZAGRECKAS
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras

   Besidominčių pokariu arba jį prisimenančių Dzūkijos krašto žmonių daugumai gerai žinomas terminas ,,Groblios mūšis“. Jis vyko 1947 m. kovo 16-17dienomis, dėl to, artėjant šiai datai, iškyla proga apie jį pakalbėti. Pateiktos mintys ne tiek dėl to, kad priminimas padeda neužmiršti. Istorijos moksle nuo 19 amžiaus 2-os pusės taip jau priimta, kad šios profesijos žmonės turi stengtis, jog kalbos apie praeitį būtų kaip galima arčiau tos kažkada prabėgusios tikrovės. Čia ir iškyla problemėlė, nes, šių eilučių autoriaus manymu, tiek šio krašto žmonių buitinėse, tiek šio krašto šviesuolių rašytiniu pavidalu pasirodančiose kalbose tas ,,Groblios mūšis“ nusakomas ne visai taip, kaip jis greičiausiai vyko iš tikrųjų. Nėra ir, matyt, niekada nebuvo žmogaus, kuris tų įvykių metu būtų nuo Snaigupės kaimo kalvų žiūrėjęs žemyn į Groblios upelio slėnį ir stebėjęs visą įvykių dramą. Iki šiol visi mes, tiek pokario amžininkai, tiek dabar gyvenantys praeities gaivintojai prisimename ir dažniausiai kalbame tik apie dalį, tik apie šio įvykio kurį nors fragmentą, o mūšio apibendrinta panorama, šių eilučių autoriaus nuomone, kol kas dar nenutapyta. Mes ir nekeliame sau užduoties nupiešti galutinį ir įvairiaspalvį paveikslą, bet ryškesnius pradinius kontūrus tikimės pavaizduoti.
   Istoriko darbo patirtis tik patvirtina banalią tiesą, jog remtis vien žmonių atmintimi – tiesiausias kelias į mitų kūrybą. Dėl to daugiau kalbėsime apie tai, apie ką teleidžia kalbėti dokumentai, kad ir kokie jie kritikuotini, kad ir kokie jie įtartini, nes kalba eis apie, švelniai tariant, didesnio sąžiningumo ir pagarbos tiesai nepuoselėjusių institucijų – NKVD ir KGB – paliktus rašytinius liudijimus.
   Daugumos įvykių pasakojimo logika reikalauja iš pradžių paliesti atsitikimo užuomazgas, t. y. nuo ko viskas prasidėjo. Kiek mums žinoma, įžangos versijų yra ne viena. Pasak knygos „Žmonių likimai Druskininkų krašto okupacijų metais“ (Druskininkai, 2005) autoriaus Vytauto Valentukevičiaus, pretekstas buvo nežinomo ,,atvykėlio“ vizitas pas Snaigupės gyventoją Tomą Aleksonį 1947 m. kovo viduryje. Jis lyg ir buvo, šių dienų terminais kalbant, verslininkas-prekybininkas, nes ,,prašė parduoti grūdų ir siūlė prekių“. Pas šeimininką susidūręs su partizanais, išskubėjo į Druskininkus, o iš ten netruko prisistatyti čekistai. Tenka pripažinti, jog versija tiesos pavidalo nestokoja. Daug tuo metu buvo vadinamųjų maršrutinių agentų, dėl išgalvotų priežasčių šmirinėjančių po apylinkes tikintis aptikti ,,banditų“ pėdsakus. Bėda tame, kad dokumentuose čekistai niekur neužsimena, jog Druskininkų NKVD į Snaigupę būtų atlėkę po to, kai ,,gavo agentūrinės informacijos“. Pvz. plačiausią mums žinomą ,,Groblios mūšio“ aprašymą palikęs MGB Varėnos skyriaus Kovos su banditizmu poskyrio viršininko pavaduotojas majoras Grišinas savo pranešime SSRS valstybės saugumo ministro pavaduotojui generolui majorui Kapralovui kalba, jog 10 čekistų su J. Grušausko-Siaubo būrio partizanais (apie 20-30 vyrų) susidūrė Snaigupėje po to, kai ,,su užduotimi“ pabuvoję Ricielių kaime pasuko atgal į Druskininkus – kovo 16 d. 16 valandą.    Nemaloniausia čekistams aplinkybė buvo ta, jog partizanai turėjo galingesnius ginklus – kulkosvaidžius (nežinia kuo remiantis, bet rusai jų priskaičiavo mažiausiai 5). Vienareikšmiškai pasakyti, ar susirėmimas buvo atkaklus, ar trumpalaikis, sunku. Minėtas dokumentas liudija, jog truko iki vakaro, bet vėlesniuose raštuose laikas sutrumpėja iki vienos valandos.
   Tikslesniais skaičiais gana sunku kalbėti ir apie įvykio aukas. Neabejotina, kad ,,Siaubo“ būrys neteko J. Vitkaus-Kazimieraičio laikais buvusios ,,A’’ apygardos štabo ryšių skyriaus viršininko A. Subačiaus-Tauro iš Kibyšių kaimo ir F. Černiausko-Vasario iš Lipliūnų, buvo ir sužeistų (mūšio vietą vėliau tyrę čekistai rado krauju pažymėtas dar 7 vietas, šie skaičiai vėlesniuose dokumentuose tapo ,,devyniais užmuštais banditais“). Kiek prarado NKVD-istų pusė, minėtoji ataskaita nutyli. Kalba tik apie žuvusį grupės vadą leitenantą M.P. Šubiną ir sunkiai sužeistuosius. Vėlesnės suvestinės kalba apie 3 žuvusiuosius. Galima spėti, jog gyvi liko mūšio dalyviai - skyriaus vadas jefreitorius V.M. Jefimenko, eiliniai A.F. Solovjovas, A.I. Šemerinas ir S.A. Rogožnikovas, kurie buvo numatyti pristatyti piniginėms premijoms gauti. Kitos dienos rytą 9 val. iš Varėnos LSSR valstybės saugumo ministro pavaduotojo pulkininko Leonovo adresu nukeliavo telegrama prašant į Druskininkus atsiųsti keturis sanitarinius U-2 lėktuvus sunkiai sužeistiesiems išgabenti. 
   Šiomis trumpomis pastabomis mūšio aprašymą galima būtų ir baigti, bet nepatogumas tas, kad prie kovo 16 d. įvykių labai ,,prilipę’’,t.y. labai susiję vėlesnieji. Jau tos dienos vėlų vakarą arba vidurnaktį per radiją pranešimus apie susirėmimą gavo Leipalingio, Seirijų, Merkinės ir Marcinkonių garnizonai. Kaip galima spėti, po ,,radijo konferencijos’’ jie ėmėsi koordinuotų veiksmų ir pabandė mūšio vietovę apsupti. Pirmieji iš vakarinės pusės apie 2 val. nakties išlėkė leipalingiškiai ir jau 3-ią valandą buvo Ricielių kaime prie Petro Potelio sodybos. Jie netikėtai užklupo pro šalį važiavusius B.Kisielių-Karvelį ir S.Kuckailį-Girėną iš Mikalinos kaimo bei A. Urboną-Varną iš Šutronių, visus nušovė, o po to nusivežė kūnus į Leipalingį ir jų ilgai negalėjo atpažinti: balandžio 4 d. MGB Lazdijų skyrius iš Vilniaus gavo pakartotinį paklausimą paaiškinti, kas gi vis dėlto tie nušautieji? Kovo 17 d., apie 7 val. ryto, prisistatęs Merkinės garnizonas per Navikų ir Liepiškių kaimus supo Ricielius iš rytinės pusės. Marcinkoniškiai turėjo blokuoti pietines prieigas Ringėliškių kaimo apylinkėse. 
   Kovo 17 d. įvykiai yra paslaptingiausi, kadangi, nepaisant apsupimo ir visuose keliukuose išstatytų sargybų, šių apylinkių kaimų suimtų 27 gyventojų tardymo, atrasti bent vieną Groblios mūšio dalyvį partizaną čekistams taip ir nepavyko. Jie ištirpo be žymesnių pėdsakų, palikdami mums klausimą, kas gi iš tikrųjų buvo ten susikovę vyrai? Ar, tarkim, tie, kurie, čekistų agento ,,Jegorovo“ žiniomis, kovo 13-14 d. buvo susirinkę Liškiavoje pas Juozą Česnulevičių ir Andrių Matulevičių (čia vyko kažkoks 18 vyrų iš ,,Siaubo“ būrio pasitarimas, iš kurio jie išvažiavo vežimais), ar tiesiog vietinių kaimų gyventojai, kovo 16-17 d. naktį išslapstę ginklus savuosiuose namuose ir kitą dieną suvaidinę nekaltus ūkininkus?
   Plačiau su mūšį nusakančiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo KGB operatyvinę veiklą nusakančiame fonde Nr. 41, aprašas 1, 1833 byloje.

PaieškaKoks vietovardis Jums tinkamiausias ?
Vieciūnai
Viečiūnai


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

T-shit
onita.lt

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.